Η συνάρτηση DCount

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DCount για να καθορίσετε τον αριθμό των εγγραφών που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εγγραφών (ένα τομέας ). Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCount σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA), μια μακροεντολή, μια παράσταση ερωτήματος ή ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DCount σε μια λειτουργική μονάδα για να επιστρέψετε τον αριθμό των εγγραφών σε έναν πίνακα παραγγελιών που αντιστοιχούν παραγγελίες που έγιναν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύνταξη

DCount ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

Η σύνταξη της συνάρτησης DCount περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Εκφρ

Απαιτείται. Μια παράσταση που προσδιορίζει το πεδίο για το οποίο θέλετε να καταμετρήσετε εγγραφές. Μπορεί να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνωρίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στην παράσταση, μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα ενός πεδίου σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

τομέας

Απαιτείται. Μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνώριση του συνόλου των εγγραφών που αποτελούν τον τομέα. Μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα ή ένα όνομα ερωτήματος για ένα ερώτημα που δεν απαιτεί μια παράμετρο.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DCount . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , η συνάρτηση DCount υπολογίζει την παράσταση σε όλο τον τομέα. Κάθε πεδίο που περιλαμβάνεται στο όρισμα κριτήρια πρέπει να είναι επίσης ένα πεδίο στον τομέα σας. αλλιώς η συνάρτηση DCount επιστρέφει ένα Null.


Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCount για την καταμέτρηση του αριθμού εγγραφών σε έναν τομέα, όταν δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τις συγκεκριμένες τιμές. Παρόλο που το όρισμα Εκφρ μπορεί να εκτελεί υπολογισμούς σε ένα πεδίο, η συνάρτηση DCount καταμετρά απλώς τον αριθμό των εγγραφών. Η τιμή οποιουδήποτε υπολογισμού που έχει εκτελεστεί από παράσταση δεν είναι διαθέσιμη.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCount σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού όταν πρέπει να καθορίσετε κριτήρια για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τον αριθμό των παραγγελιών που θα αποσταλούν στην Καλιφόρνια, ορίστε την ιδιότηταrceControlSouενός πλαισίου κειμένου με την εξής παράσταση:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Εάν θέλετε απλώς να καταμετρήσετε όλες τις εγγραφές στον τομέα σας χωρίς να καθορίσετε περιορισμούς, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Count .

συμβουλή

Η συνάρτηση Count έχει βελτιστοποιηθεί σε ταχύτητα μέτρηση των εγγραφών στα ερωτήματα. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Count σε μια παράσταση ερωτήματος αντί για τη συνάρτηση DCount και ορίστε προαιρετικά κριτήρια για να επιβάλετε περιορισμούς στα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCount όταν πρέπει να μετρήσετε εγγραφές σε έναν τομέα από μέσα σε μια λειτουργική μονάδα κώδικα ή μια μακροεντολή ή σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DCount για να μετρήσετε τον αριθμό των εγγραφών που περιέχουν ένα συγκεκριμένο πεδίο που δεν βρίσκεται στην προέλευση εγγραφών στο οποίο βασίζεται η φόρμα ή την έκθεση. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό των παραγγελιών στον πίνακα "Παραγγελίες" σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού σε μια φόρμα που βασίζεται στον πίνακα προϊόντα.

Η συνάρτηση DCount δεν συμπεριλαμβάνεται τις εγγραφές που περιέχουν τιμές Null σε πεδίο στα οποία γίνεται αναφορά από το όρισμα παράσταση , εκτός εάν η παράσταση είναι ο χαρακτήρας μπαλαντέρ αστερίσκος (*). Εάν χρησιμοποιείτε έναν αστερίσκο, η συνάρτηση DCount υπολογίζει τον συνολικό αριθμό των εγγραφών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιέχουν τιμή Null πεδία. Το παρακάτω παράδειγμα υπολογίζει τον αριθμό των εγγραφών σε έναν πίνακα "Παραγγελίες".

intX = DCount("*", "Orders")

Εάν ο τομέας είναι ένας πίνακας με ένα πρωτεύον κλειδί, μπορείτε επίσης να μετρήσετε τον συνολικό αριθμό των εγγραφών με τη ρύθμιση παράσταση για το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού, αφού ποτέ θα υπάρχει μια τιμή Null σε πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

Εάν το όρισμα παράσταση αναγνωρίζει πολλά πεδία, διαχωρίστε τα ονόματα των πεδίων με τελεστής συνένωσης, είτε ένα εμπορικό και (&) ή τον τελεστή πρόσθεσης (+). Εάν χρησιμοποιείτε ένα εμπορικό και για να διαχωρίσετε τα πεδία, η συνάρτηση DCount επιστρέφει τον αριθμό των εγγραφών που περιέχουν δεδομένα σε οποιοδήποτε από τα πεδία που παρατίθενται. Εάν χρησιμοποιείτε τον τελεστή πρόσθεσης, η συνάρτηση DCount αποδίδει μόνο τον αριθμό των εγγραφών που περιέχουν δεδομένα σε όλα τα πεδία που παρατίθενται. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της χρήσης κάθε τελεστή όταν χρησιμοποιείται με ένα πεδίο που περιέχει τα δεδομένα σε όλες τις εγγραφές (ονόματος παραλήπτη) και ένα πεδίο που δεν περιέχει δεδομένα (περιοχής αποστολής).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Σημείωση: Το εμπορικό "και" είναι ο τελεστής προτιμώμενη για την εκτέλεση συμβολοσειρά συνένωσης. Θα πρέπει να αποφύγετε χρησιμοποιώντας τον τελεστή πρόσθεσης για όλα τα στοιχεία εκτός από την αριθμητική πρόσθεση, εκτός αν θέλετε να μεταδοθούν τιμών null μέσω μιας παράστασης.

Μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της συνάρτησης. Εάν θέλετε η συνάρτηση DCount να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγραφής στην περιοχή εγγραφές , στην καρτέλα δεδομένα , μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή, ή με χρήση του Update μέθοδο.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Η ακόλουθη συνάρτηση επιστρέφει τον αριθμό των παραγγελιών που αποστέλλονται σε μια καθορισμένη χώρα/περιοχή μετά από μια καθορισμένη ημερομηνία αποστολής. Ο τομέας είναι ένα πίνακα "Παραγγελίες".

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Για να καλέσετε τη συνάρτηση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή κώδικα στο παράθυρο "Άμεση":

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×