Η συνάρτηση DAvg

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg για να υπολογίσετε τον μέσο όρο ενός συνόλου τιμών σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εγγραφών (ένα τομέας ). Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DAvg στη Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργική μονάδα, σε μια μακροεντολή, σε μια παράσταση ερωτήματος ή σε μια στοιχείο ελέγχου υπολογισμού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg στη γραμμή "κριτήρια" ενός ερωτήματος επιλογής στο κόστος μεταφοράς για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε αυτές τις εγγραφές όπου το κόστος μεταφοράς υπερβαίνει τον μέσο όρο. Ή μπορεί να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση που περιλαμβάνει τη συνάρτηση DAvg σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού και να εμφανίσετε την μέση τιμή των προηγούμενων παραγγελιών, δίπλα στην τιμή μιας νέας παραγγελίας.

Σύνταξη

DAvg ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

Η σύνταξη της συνάρτησης DAvg περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Εκφρ

Απαιτείται. Μια παράσταση που προσδιορίζει το πεδίο που περιέχει τα αριθμητικά δεδομένα που θέλετε να μέσος όρος. Μπορεί να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνωρίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στο expr, μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα ενός πεδίου σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

τομέας

Απαιτείται. Μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνώριση του συνόλου των εγγραφών που αποτελούν τον τομέα. Μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα ή ένα όνομα ερωτήματος για ένα ερώτημα που δεν απαιτεί μια παράμετρο.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DAvg . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , η συνάρτηση DAvg υπολογίζει την παράσταση σε όλο τον τομέα. Οποιοδήποτε πεδίο που περιλαμβάνεται στο criteriμια πρέπει να είναι επίσης ένα πεδίο στον τομέα σας. αλλιώς η συνάρτηση DAvg επιστρέφει ένα Null.


Παρατηρήσεις

Εγγραφές που περιέχουν τιμές Null δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του μέσου όρου.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DAvg σε μια μακροεντολή ή λειτουργική μονάδα, σε μια παράσταση ερωτήματος ή σε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, θα πρέπει να συνθέσετε το όρισμα κριτήρια προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι να υπολογιστεί σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg για να καθορίσετε κριτήρια στη γραμμή "κριτήρια" ενός ερωτήματος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προβάλετε μια λίστα με όλα τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί σε ποσότητες μεγαλύτερες από τη μέση ποσότητα παραγγελίας. Θα μπορούσε να δημιουργείτε ένα ερώτημα στον παραγγελίες, Λεπτομέρειες παραγγελίας και προϊόντα πίνακες και συμπεριλάβετε το πεδίο Όνομα προϊόντος και στο πεδίο Ποσότητα, με την ακόλουθη παράσταση στη γραμμή "κριτήρια" κάτω από το πεδίο Ποσότητα:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg μέσα σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα ή στη γραμμή ενημέρωση σε του ένα ερώτημα ενημέρωσης.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DAvg ή Avg συνάρτηση σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα συνόλων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DAvg , τιμές υπολογισμό του μέσου όρου πριν από την ομαδοποίηση των δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Avg , τα δεδομένα ομαδοποιούνται προτού ως μέσος όρος των τιμών σε παραστάσεις πεδίου.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DAvg σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού όταν πρέπει να καθορίσετε κριτήρια για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DAvg . Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε το μέσο κόστος αποστολής για αποστέλλεται στην Καλιφόρνια, ορίστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου με την εξής παράσταση:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Εάν θέλετε απλώς να μέσος όρος όλων των εγγραφών σε τομέα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Avg .

Εάν δεν είναι ένα πεδίο που θέλετε να εμφανίσετε στην προέλευση εγγραφών στο οποίο βασίζεται η φόρμα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg σε μια λειτουργική μονάδα ή μια μακροεντολή ή σε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια φόρμα που βασίζεται στον πίνακα παραγγελίες και θέλετε να συμπεριλάβετε το πεδίο Ποσότητα από τον πίνακα στοιχεία παραγγελιών προκειμένου να εμφανίζεται ο μέσος όρος των στοιχείων που έχουν παραγγελθεί από έναν συγκεκριμένο πελάτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg για εκτέλεση αυτού του υπολογισμού και να εμφανίσετε τα δεδομένα στη φόρμα σας.

Συμβουλές

  • Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DAvg σε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο, μπορείτε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, έτσι ώστε η τιμή για αυτό το στοιχείο ελέγχου δεν επανυπολογίζεται κάθε φορά που μετακινήσετε σε μια νέα εγγραφή.

  • Εάν τον τύπο δεδομένων του πεδίου από το οποίο προέρχεται παράσταση είναι αριθμός, η συνάρτηση DAvg επιστρέφει ένα Double τύπο δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DAvg σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, συμπεριλάβετε μια συνάρτηση μετατροπής τύπου δεδομένων στην παράσταση για βελτίωση της απόδοσης.

  • Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DAvg για να προσδιορίσετε τον μέσο όρο των τιμών σε ένα πεδίο σε μια εξωτερικός πίνακας, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που περιέχει όλα τα πεδία που χρειάζεστε και, στη συνέχεια, βασίσετε τη φόρμα ή έκθεση σε αυτό το ερώτημα.

Σημείωση: Μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της συνάρτησης. Εάν θέλετε η συνάρτηση DAvg να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγραφής , στην περιοχή εγγραφές στην καρτέλα δεδομένα , μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή, ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Update .

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Η παρακάτω συνάρτηση επιστρέφει το μέσο κόστος φορτίου για παραγγελίες που αποστέλλονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή αργότερα. Ο τομέας είναι ένα πίνακα "Παραγγελίες". Το όρισμα κριτήρια περιορίζει το σύνολο των εγγραφών με βάση τη δεδομένη χώρας/περιοχής και της ημερομηνία αποστολής. Σημειώστε ότι η λέξη-κλειδί και συμπεριλαμβάνεται στη συμβολοσειρά για το διαχωρισμό των πεδίων στο όρισμα κριτήρια . Όλες οι εγγραφές περιλαμβάνεται στον υπολογισμό συνάρτηση DAvg θα έχουν και τα δύο από τα εξής κριτήρια.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

Για να καλέσετε τη συνάρτηση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή κώδικα στο παράθυρο "Άμεση":

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×