Η συνάρτηση DateDiff

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Εκτεταμένης ακρίβειας) που καθορίζει τον αριθμό των χρονικών διαστημάτων μεταξύ δύο καθορισμένων ημερομηνιών.

Δείτε μερικά παραδείγματα

Σύνταξη

Συνάρτηση DateDiff ( χρονικό διάστημα, ημερομηνία1, ημερομηνία2 [, πρώτη_ημέρα_εβδομάδας] [, πρώτη_εβδομάδα_έτους] )

Η σύνταξη της συνάρτησης DateDiff περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Συμβουλή: Στην Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Όρισμα

Περιγραφή

χρονικό διάστημα

Απαιτείται. Παράσταση συμβολοσειράς που είναι το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ της ημερομηνίας1 και της ημερομηνίας2.

ημερομηνία1, ημερομηνία2

Απαιτείται. Διακύμανσης (Ημερομηνία). Δύο ημερομηνίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον υπολογισμό.

πρώτη_ημέρα_εβδομάδας

Προαιρετικό. Μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Εάν δεν καθορίζεται, θεωρείται η Κυριακή.

πρώτη_εβδομάδα_έτους

Προαιρετικό. Μια σταθερά που καθορίζει την πρώτη εβδομάδα του έτους. Εάν δεν καθορίζονται, την πρώτη εβδομάδα θεωρείται εβδομάδας με την οποία γίνεται 1 Ιανουαρίου.


Ρυθμίσεις

Το χρονικό διάστημαόρισμα περιλαμβάνει αυτές τις ρυθμίσεις:

Ρύθμιση

Περιγραφή

εεεε

Έτος

τ

Τρίμηνο

μ

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

η

Ημέρα

β

Weekday

ββ

Εβδομάδα

ω

Ώρα

λ

Λεπτό

δ

Δεύτερη


Αρχή της σελίδας

Το όρισμα πρώτη_ημέρα_εβδομάδας περιλαμβάνει αυτές τις ρυθμίσεις:

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbUseSystem

0

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση NLS API.

vbSunday

1

Κυριακή (προεπιλογή)

Αντίθετα

2

Δευτέρα

vbTuesday

3

Τρίτη

vbWednesday

4

Τετάρτη

vbThursday

5

Πέμπτη

vbFriday

6

Παρασκευή

vbSaturday

7

Σάββατο


Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbUseSystem

0

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση NLS API.

vbFirstJan1

1

Ξεκινήστε με εβδομάδας με την οποία 1 Ιανουαρίου (προεπιλογή).

vbFirstFourDays

2

Ξεκινήστε με την πρώτη εβδομάδα που έχει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες στο νέο έτος.

vbFirstFullWeek

3

Ξεκινήστε την πρώτη πλήρη εβδομάδα του έτους.


Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DateDiff για να καθορίσετε πόσα καθορισμένα χρονικά διαστήματα υπάρχουν μεταξύ δύο ημερομηνιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε DateDiff για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών ή τον αριθμό των εβδομάδων από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους.

Για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ της ημερομηνίας1 και της ημερομηνίας2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την ημέρα του έτους ("ε") είτε ημέρα ("δ"). Όταν διάστημα Weekday ("w"), DateDiff επιστρέφει τον αριθμό των εβδομάδων μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Εάν ημερομηνία1 είναι Δευτέρα, DateDiff Καταμετρά τον αριθμό των Δευτέρες μέχρι ημερομηνία2. Μετρά ημερομηνία1, ημερομηνία2 αλλά. Εάν το διάστημα είναι εβδομάδα ("ΕΕ"), ωστόσο, η συνάρτηση DateDiff επιστρέφει τον αριθμό των εβδομάδων ημερολογίου μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Μετρά τον αριθμό των τις Κυριακές μεταξύ της ημερομηνίας1 και της ημερομηνίας2. DateDiff καταμετρά ημερομηνία2 , εάν χωρά Κυριακή. αλλά αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ημερομηνία1, ακόμα και αν είναι Κυριακή.

Εάν ημερομηνία1 παραπέμπει σε χρόνο από ημερομηνία2αργότερα, η συνάρτηση DateDiff επιστρέφει έναν αρνητικό αριθμό.

Το όρισμα πρώτη_ημέρα_εβδομάδας επηρεάζει τους υπολογισμούς που χρησιμοποιούν τα σύμβολα διαστήματος "w" και "ΕΕ".

Εάν ημερομηνία1 ή ημερομηνία2 είναι μια λεκτική σταθερά ημερομηνίας, το καθορισμένο έτος γίνεται μόνιμο μέρος αυτής της ημερομηνίας. Ωστόσο, εάν ημερομηνία1 ή ημερομηνία2 περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά (""), και μπορείτε να παραλείψετε το έτος, το τρέχον έτος εισάγεται στον κώδικα κάθε φορά που αξιολογείται η παράσταση ημερομηνία1 ή ημερομηνία2 . Αυτό καθιστά δυνατή σύνταξη κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά έτη.

Κατά τη σύγκριση 31 Δεκεμβρίου έως 1 Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους, DateDiff για το έτος ("εεεε") επιστρέφει την τιμή 1, παρόλο που έχει παρέλθει μόνο μία ημέρα.

Σημείωση: Ημερομηνίας1 και της ημερομηνίας2, αν η ρύθμιση ιδιότητας Ημερολόγιο είναι Γρηγοριανό, η ημερομηνία που παρέχεται πρέπει να είναι Γρηγοριανό ημερολόγιο. Εάν το ημερολόγιο είναι Χίζρι, η ημερομηνία που παρέχεται πρέπει να είναι Χίζρι.

Επάνω μέρος της σελίδας

Παραδείγματα

Χρήση της συνάρτησης DateDiff σε μια παράσταση     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DateDiff όπου και αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια φόρμα που χρησιμοποιείτε για την κάλυψη παραγγελίες των πελατών. Στον πίνακα Orders, έχετε ένα πεδίο με όνομα ReceiveBefore που περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης πρέπει να λάβετε τη σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DateDiff με ένα πλαίσιο κειμένου στη φόρμα για να εμφανίσετε τον αριθμό των ημερών που απομένει για τη σειρά πρέπει να αποστείλετε.

Υπό την προϋπόθεση ότι χρειάζεται δέκα ημερών για την αποστολή οποιαδήποτε σειρά, να ορίσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου του πλαισίου κειμένου ως εξής:

= DateDiff("d", Now(), [Orders].[ ReceiveBefore]) -10

Όταν ανοίγετε τη φόρμα σε προβολή φόρμας, στο πλαίσιο κειμένου εμφανίζει τον αριθμό των ημερών που απομένει για τη σειρά πρέπει να αποστείλετε. Εάν υπάρχουν μικρότερο από 10 ημερών αριστερά πριν ο πελάτης πρέπει να λάβετε τη σειρά, τον αριθμό στο πλαίσιο κειμένου είναι αρνητικός αριθμός και υποδεικνύει το αργότερο πόσες ημέρες θα είναι η σειρά εάν αποστέλλεται αμέσως.

Χρήση της συνάρτησης DateDiff σε κώδικα VBA   

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateDiff για να εμφανίσετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ μιας δεδομένης ημερομηνίας και τη σημερινή ημερομηνία.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×