Η συνάρτηση DateAdd

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Επιστρέφει μια Μεταβλητή (Ημερομηνία) που περιέχει μια ημερομηνία στην οποία έχει προστεθεί ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη

Συνάρτηση DateAdd ( χρονικό διάστημα, αριθμός, ημερομηνία )

Η σύνταξη της συνάρτησης DateAdd περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

χρονικό διάστημα

Απαιτείται. Παράσταση συμβολοσειράς που είναι το χρονικό διάστημα που θέλετε να προσθέσετε.

αριθμός

Απαιτείται. Αριθμητική παράσταση που είναι ο αριθμός των χρονικών διαστημάτων που θέλετε να προσθέσετε. Μπορεί να είναι θετικός (για μελλοντικές ημερομηνίες) ή αρνητικός (για ημερομηνίες στο παρελθόν).

ημερομηνία

Απαιτείται. Διακύμανσης (Ημερομηνία) η πραγματική αντιπροσώπευση της ημερομηνίας στην οποία προστίθεται το χρονικό διάστημα.


Συμβουλή: Στην Access 2010, η Δόμηση παραστάσεων έχει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποιες ορίσματα που απαιτεί την παράστασή σας.

Ρυθμίσεις

Το χρονικό διάστημαόρισμα περιλαμβάνει αυτές τις ρυθμίσεις:

Ρύθμιση

Περιγραφή

εεεε

Έτος

τ

Τρίμηνο

μ

Μήνας

y

Ημέρα του έτους

η

Ημέρα

β

Weekday

ββ

Εβδομάδα

ω

Ώρα

λ

Λεπτό

δ

Δεύτερη


Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DateAdd για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα από μια ημερομηνία. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε DateAdd για να υπολογίσετε μια ημερομηνία 30 ημέρες από σήμερα ή μια ώρα 45 λεπτά από τώρα.

Για να προσθέσετε ημερών στην ημερομηνία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημέρα του έτους ("ε"), ημέρα ("δ") ή Weekday ("w").

Η συνάρτηση DateAdd θα επιστρέψει δεν είναι έγκυρη ημερομηνία. Το παρακάτω παράδειγμα προσθέτει ένα μήνα στην ημερομηνία 31 Ιανουαρίου:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

Σε αυτήν την περίπτωση, η συνάρτηση DateAdd επιστρέφει 28-Φεβ-95 και όχι 31-Φεβ-95. Εάν η ημερομηνία είναι 31-Ιαν-96, η συνάρτηση επιστρέφει 29-Φεβ-96 επειδή το 1996 είναι δίσεκτο.

Εάν η υπολογιζόμενη ημερομηνία προηγείται του έτους 100 (δηλαδή, αφαίρεση περισσότερα έτη από αυτά ημερομηνία), παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Εάν ο αριθμός δεν είναι μια τιμή Long, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό πριν από την αξιολόγηση.

Σημείωση: Η μορφή της τιμής επιστροφής για DateAdd προσδιορίζεται από τις ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου , όχι από τη μορφοποίηση που μεταβιβάζεται στο όρισμα date .

Σημείωση: Ημερομηνία, αν η ρύθμιση ιδιότητας Ημερολόγιο είναι Γρηγοριανό, η ημερομηνία που παρέχεται πρέπει να είναι Γρηγοριανό ημερολόγιο. Εάν το ημερολόγιο είναι Χίζρι, η ημερομηνία που παρέχεται πρέπει να είναι Χίζρι. Εάν οι τιμές μήνα είναι ονόματα, το όνομα πρέπει να συμφωνεί με την τρέχουσα ρύθμιση ιδιότητας ημερολογίου . Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα των ονόματα μηνών που βρίσκονται σε διένεξη με την τρέχουσα ρύθμιση ιδιότητας ημερολογίου , πληκτρολογήστε αριθμητικές τιμές μήνα (σύντομη μορφή ημερομηνίας).

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Αυτό το παράδειγμα λαμβάνει μια ημερομηνία ως είσοδο και χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DateAdd για να εμφανίσετε μια αντίστοιχη ημερομηνία έναν καθορισμένο αριθμό μηνών στο μέλλον.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×