Η οργάνωση των δεδομένων σε ένα γράφημα

Δεδομένα σε γραμμές ή στήλες;

Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα στο Microsoft Graph, μπορείτε να καθορίσετε το τμήμα των δεδομένων σας, στο οποίο θέλετε να δοθεί έμφαση. Στο παρακάτω παράδειγμα, σχεδιάζονται ως σειρά δεδομένων τα έτη, στη θέση της χώρας ή περιοχής. Αυτό το γράφημα τονίζει τις διαφορές των πωλήσεων ανά χώρα/περιοχή.

Γράφημα με έτη ως σειρές δεδομένων

Για να τονίσετε τις διαφορές πωλήσεων ανά έτος, μπορείτε να μετατρέψετε το γράφημα, ώστε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα χώρας/περιοχής ως σειρά δεδομένων.

Γράφημα με τη Χώρα/Περιοχή ως σειρά δεδομένων

Διάταξη κατηγοριών και τιμών

Από προεπιλογή, το Microsoft Graph σχεδιάζει τις κατηγορίες και τις τιμές με τη σειρά που εμφανίζονται στο φύλλο δεδομένων σας. Εάν θέλετε να τοποθετηθούν με άλλη διάταξη, μπορείτε να την αντιστρέψετε.

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι κατηγορίες έχουν σχεδιαστεί με τη σειρά που εμφανίζονται στο φύλλο δεδομένων — Απρίλιος, Μάρτιος, Φεβρουάριος και Ιανουάριος:

Κατηγορίες στην προεπιλεγμένη σειρά

Εάν θέλετε οι μήνες να εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά, μπορείτε να αντιστρέψετε τη διάταξη:

Κατηγορίες με αντίστροφη σειρά

Στο παραπάνω παράδειγμα, θα μπορούσατε επίσης να αντιστρέψετε τη σειρά των τιμών, ώστε η κλίμακα να εμφανίζει την τιμή 0 στο επάνω μέρος και την τιμή 800 στο κάτω μέρος.

Δευτερεύων άξονας τιμών

Ένας δευτερεύων άξονας τιμών είναι χρήσιμος όταν οι μέσοι όροι διαφορετικών σειρά δεδομένων διαφέρουν πολύ ή όταν σχεδιάζετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων σε ένα γράφημα. Για παράδειγμα, για να εμφανιστούν το πλήθος των σπιτιών που πωλούνται κάθε εβδομάδα και η μέση τιμή πώλησης ανά εβδομάδα, σχεδιάστε το πλήθος σε έναν άξονα και τη μέση τιμή στο δευτερεύοντα άξονα.

Γράφημα συνδυασμού με δευτερεύοντες άξονες

Τιμές των X και Y σε γράφημα διασποράς

Από προεπιλογή, οι τιμές της πρώτης σειράς ενός φύλλου δεδομένων χρησιμοποιούνται για τον άξονα x, σε ένα γράφημα xy (διασποράς). Εμφανίζεται ένα "X" στην επικεφαλίδα γραμμής ή στήλης, δίπλα από τη σειρά δεδομένων, που ορίσατε ότι θα σχεδιαστεί στον άξονα x.

Στο παρακάτω παράδειγμα, σχεδιάζεται στον άξονα x η απόσταση, μετρημένη σε πόδια:

Γράφημα που δείχνει απόσταση στον άξονα x

Για να δώσετε έμφαση σε άλλο στοιχείο, μπορείτε να σχεδιάσετε το ύψος στον άξονα x, ώστε το γράφημα να έχει την εξής μορφή:

Γράφημα που δείχνει ανύψωση στον άξονα x

Κενά κελιά

Υπάρχουν τρεις τρόποι, με τους οποίους το Microsoft Graph σχεδιάζει ένα κενό κελί στην περιοχή δεδομένων. Από προεπιλογή, το Graph δεν σχεδιάζει ένα σημείο για αυτό το κελί. Αυτό δημιουργεί ένα κενό στη σειρά δεδομένων, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, όπου δεν υπάρχουν δεδομένα για έξοδα καυσίμων σε σχέση με το Δεκέμβριο:

Γράφημα με διακοπή στη σειρά δεδομένων

Εάν δεν θέλετε να υπάρχει κενό στη σειρά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Graph, ώστε να παρεμβάλει ή να υπολογίσει την τιμή του σημείου. Για παράδειγμα, στο γράφημα αυτό, το Graph υπολογίζει τον μέσο όρο των δεδομένων για το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, για να υπολογίσει τα δεδομένα του Δεκεμβρίου που λείπουν:

Γράφημα με παρεμβολή

Εάν το κενό κελί αντιστοιχεί σε μηδενική τιμή, στο γράφημα θα εμφανίζεται επίσης μια μηδενική τιμή:

Γράφημα με σχεδίαση μηδενικής τιμής

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×