Η δομή μιας βάσης δεδομένων της Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Να εξοικειωθείτε με τους πίνακες, φόρμες, ερωτήματα και άλλα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων μπορούν να διευκολύνουν για να εκτελέσετε μια μεγάλη ποικιλία εργασίες, όπως η εισαγωγή δεδομένων σε μια φόρμα, προσθέτοντας ή καταργώντας πίνακες, εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα.

Σε αυτό το άρθρο παρέχει μια βασική επισκόπηση της δομής της βάσης δεδομένων της Access. Η Access παρέχει πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εξοικειωθείτε με τη δομή του μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Αυτό το άρθρο εξηγεί επίσης πώς γίνεται αυτό, πότε και γιατί χρησιμοποιείτε κάθε εργαλείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο αφορά την παραδοσιακή βάσεις δεδομένων της Access που αποτελείται από ένα αρχείο ή ένα σύνολο αρχείων που περιέχει όλα τα δεδομένα και εφαρμογή δυνατότητες, όπως φόρμες καταχώρησης δεδομένων. Κάποιο από αυτό δεν ισχύει για βάσεις δεδομένων web, μια νέα είδους βάση δεδομένων της Access που δημοσιεύετε στο Web, χρησιμοποιώντας το SharePoint Server με υπηρεσίες Access Services. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων web, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία βάσης δεδομένων για την κοινή χρήση στο Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων

Εξερευνήστε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης

Δείτε τις σχέσεις μεταξύ πινάκων

Δείτε πώς τα αντικείμενα χρησιμοποιούν άλλων αντικειμένων

Επισκόπηση

Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή των πληροφοριών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή σκοπό, όπως η παρακολούθηση παραγγελίες των πελατών ή τη διατήρηση μιας συλλογής μουσική. Εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή ή μόνο ορισμένα μέρη της, ενδέχεται να παρακολουθείτε πληροφορίες από μια ποικιλία προελεύσεων που πρέπει να συντονίσετε και να οργανώσετε.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι οι αριθμοί τηλεφώνου των προμηθευτών σας είναι αποθηκευμένα σε διάφορες θέσεις: σε ένα αρχείο καρτών που περιέχει αριθμούς τηλεφώνου προμηθευτών, σε αρχεία πληροφοριών προϊόντων σε μια αρχειοθήκη και σε ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τις πληροφορίες παραγγελίας. Εάν αλλάξει ο αριθμός τηλεφώνου ενός προμηθευτή, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τις πληροφορίες στα τρία σημεία. Καλά σχεδιασμένο βάσης δεδομένων της Access, τον αριθμό τηλεφώνου αποθηκεύονται μόνο μία φορά, ώστε να έχετε μόνο να ενημερώσετε τις πληροφορίες σε ένα σημείο. Ως αποτέλεσμα, κατά την ενημέρωση ενός προμηθευτή αριθμό τηλεφώνου, ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε στη βάση δεδομένων.

Αρχεία βάσης δεδομένων της Access

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για να διαχειριστείτε όλες τις πληροφορίες σας σε ένα αρχείο. Μέσα σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 • Πίνακες για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας.

 • Ένα ερώτημα για να βρείτε και να ανακτήσετε μόνο τα δεδομένα που θέλετε.

 • Φόρμες για την προβολή, προσθήκη και ενημέρωση δεδομένων σε πίνακες.

 • Αναφορές για να αναλύσετε ή να εκτυπώσετε δεδομένα σε μια συγκεκριμένη διάταξη.

Δεδομένα από πίνακες χρησιμοποιούμενα σε ερώτημα, φόρμα και έκθεση

1. αποθήκευση δεδομένων μία φορά σε έναν πίνακα, αλλά δείτε από πολλές θέσεις. Όταν ενημερώνετε τα δεδομένα, αυτά ενημερώνονται αυτόματα όπου εμφανίζονται.

2. ανάκτηση δεδομένων με χρήση ενός ερωτήματος.

3. προβάλετε ή να εισαγάγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας μια φόρμα.

4. Εμφάνιση ή εκτύπωση δεδομένων χρησιμοποιώντας μια αναφορά.

Όλα αυτά τα στοιχεία — πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές — είναι αντικείμενα βάσης δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένες βάσεις δεδομένων της Access περιέχει συνδέσεις σε πίνακες που είναι αποθηκευμένα σε άλλες βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μία βάση δεδομένων της Access που περιέχει τίποτα, αλλά οι πίνακες και μια άλλη βάση δεδομένων της Access που περιέχει συνδέσεις σε αυτές τις πίνακες, καθώς και τα ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις που βασίζονται σε τους συνδεδεμένους πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχει σημασία αν ένας πίνακας είναι ένα συνδεδεμένο πίνακα ή αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων.

Πίνακες και τις σχέσεις

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα για κάθε τύπο πληροφοριών που παρακολουθείτε. Τύπους πληροφοριών ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον πελάτη, προϊόντα και στοιχεία παραγγελιών. Για να συνδυάσετε τα δεδομένα από πολλούς πίνακες σε ένα ερώτημα, φόρμα ή έκθεση, μπορείτε να ορίσετε σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε μια βάση δεδομένων web, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα αντικειμένου "Σχέσεις" για να δημιουργήσετε σχέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεδία αναζήτησης για να δημιουργήσετε σχέσεις σε μια βάση δεδομένων web.

Ένωση δεδομένων αποθηκευμένων σε πίνακες σε σχετικά πεδία

1. πληροφορίες πελατών που κάποτε υπήρχαν σε μια λίστα αλληλογραφίας, τώρα βρίσκονται στον πίνακα "πελάτες".

2. Οι πληροφορίες παραγγελιών που κάποτε υπήρχαν σε ένα υπολογιστικό φύλλο, τώρα βρίσκονται στον πίνακα "Παραγγελίες".

3. ένα μοναδικό Αναγνωριστικό, όπως ένα Αναγνωριστικό πελάτη, ξεχωρίζει μία εγγραφή από ένα άλλο μέσα σε έναν πίνακα. Προσθέτοντας πεδίο μοναδικού Αναγνωριστικού ενός πίνακα σε έναν άλλο πίνακα και τον ορισμό μιας σχέσης μεταξύ των δύο πεδίων, η Access μπορεί να αντιστοιχίσει σχετικές εγγραφές από τους δύο πίνακες, έτσι ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε μαζί με μια φόρμα, έκθεση ή ερώτημα.

Ερωτήματα

Ένα ερώτημα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε και να ανακτήσετε τα δεδομένα που πληρούν τις συνθήκες που καθορίζετε — συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από πολλούς πίνακες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για να ενημερώσετε ή να διαγράψετε πολλών εγγραφών ταυτόχρονα και για την εκτέλεση υπολογισμών προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στα δεδομένα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για να ενημερώσετε ή να διαγράψετε εγγραφές σε μια βάση δεδομένων web.

Ερώτημα το οποίο επιστρέφει αποτελέσματα από διαφορετικούς πίνακες

1. πίνακα "πελάτες" περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες.

2. στον πίνακα Orders περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες των πελατών.

3. Αυτό το ερώτημα ανακτά τα δεδομένα Αναγνωριστικό παραγγελίας και ημερομηνία που απαιτούνται από τον πίνακα "Παραγγελίες", και την επωνυμία της εταιρείας και Πόλη δεδομένα από τον πίνακα πελάτες. Το ερώτημα επιστρέφει μόνο παραγγελίες που ήταν απαραίτητες στο Απριλίου και μόνο για τους πελάτες που βασίζονται στο Λονδίνο.

Φόρμες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα για εύκολα προβολή, καταχωρήστε και αλλάξτε δεδομένα μία γραμμή τη φορά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα για να εκτελέσετε άλλες ενέργειες, όπως την αποστολή δεδομένων σε μια άλλη εφαρμογή. Φόρμες συνήθως περιέχουν στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένες με υποκείμενα πεδία σε πίνακες. Όταν ανοίγετε μια φόρμα, η Access ανακτά τα δεδομένα από ένα ή περισσότερα από αυτούς τους πίνακες και, στη συνέχεια, εμφανίζει τα δεδομένα στη διάταξη που επιλέξατε κατά τη δημιουργία της φόρμας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα, χρησιμοποιώντας μία από τις εντολές φόρμας στην κορδέλα, τον Οδηγό φορμών, ή να δημιουργήσετε μια φόρμα στον εαυτό σας σε προβολή σχεδίασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολή διάταξης, δεν προβολή σχεδίασης, για να δημιουργήσετε φόρμες και εκθέσεις σε βάσεις δεδομένων web.

Οι φόρμες μπορούν να σας βοηθήσουν με την προβολή και την καταχώρηση δεδομένων

1. πίνακα εμφανίζει πολλές εγγραφές ταυτόχρονα, αλλά ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε οριζόντια κύλιση για να δείτε όλα τα δεδομένα σε μια μεμονωμένη εγγραφή. Επίσης, όταν προβάλλετε έναν πίνακα, δεν μπορείτε να ενημερώσετε δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακες ταυτόχρονα.

2. φόρμας εστιάζει σε μία εγγραφή κάθε φορά, και μπορεί να εμφανίσει πεδία από περισσότερους από έναν πίνακα. Μπορεί επίσης να εμφανίσει εικόνες και άλλα αντικείμενα.

3. μια φόρμα μπορεί να περιέχει ένα κουμπί που κάνετε κλικ για να εκτυπώσετε μια έκθεση, άνοιγμα άλλων αντικειμένων ή αλλιώς αυτοματοποίηση εργασιών.

Αναφορές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά για γρήγορη ανάλυση των δεδομένων σας ή για να παρουσιάσετε έναν συγκεκριμένο τρόπο στην εκτύπωση ή σε άλλες μορφές. Για παράδειγμα, μπορεί να στέλνετε ένα συνάδελφο μια έκθεση που ομαδοποιεί δεδομένα και υπολογίζει σύνολα. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά με τα δεδομένα διεύθυνση μορφοποιημένο για εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας.

Εκθέσεις εμφάνισης μορφοποιημένων ή υπολογισμένων δεδομένων

1. Χρησιμοποιήστε μια έκθεση για να δημιουργήσετε ετικέτες αλληλογραφίας.

2. Χρησιμοποιήστε μια αναφορά για την εμφάνιση συνόλων σε ένα γράφημα.

3. Χρησιμοποιήστε μια έκθεση για να εμφανίσετε υπολογισμού συνόλων.

Τώρα που γνωρίζετε σχετικά με τη βασική δομή βάσεων δεδομένων της Access, διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα εργαλεία για να εξερευνήσετε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων της Access.

Αρχή της σελίδας

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι με τη χρήση της τεκμηρίωσης βάσης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεκμηρίωση βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε μια έκθεση που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε ποια αντικείμενα θα είναι λεπτομερής στην αναφορά. Όταν εκτελείτε την τεκμηρίωση βάσης δεδομένων, την έκθεσή περιέχει όλα τα δεδομένα σχετικά με τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων που έχετε επιλέξει.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να τεκμηριώσετε.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Τεκμηρίωση βάσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Τεκμηρίωση, κάντε κλικ στην καρτέλα που αντιστοιχεί στον τύπο του αντικειμένου βάσης δεδομένων που θέλετε να τεκμηριώσετε. Για να δημιουργήσετε μια έκθεση σχετικά με όλα τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Όλοι οι τύποι αντικειμένων.

 4. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που παρατίθενται στην καρτέλα. Για να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα σε μια καρτέλα, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

 5. Επιλέξτε OK.

  Η Τεκμηρίωση βάσης δεδομένων δημιουργεί μια έκθεση που περιέχει λεπτομερή δεδομένα για κάθε επιλεγμένο αντικείμενο και, στη συνέχεια, ανοίγει την έκθεση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσετε την Τεκμηρίωση βάσης δεδομένων έναντι μιας φόρμας καταχώρησης δεδομένων, η έκθεση που δημιουργείται από την Τεκμηρίωση εμφανίζει τις ιδιότητες για τη φόρμα συνολικά, τις ιδιότητες για κάθε μία από τις ενότητες στη φόρμα καθώς και τις ιδιότητες για κάθε κουμπί, ετικέτα, πλαίσιο κειμένου και άλλα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα, συν οποιεσδήποτε λειτουργικές μονάδες κώδικα και δικαιώματα χρήστη που σχετίζονται με τη φόρμα.

 6. Για να εκτυπώσετε την έκθεση, στην καρτέλα Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην ομάδα Εκτύπωση κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Εξερευνήστε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προβολή σχεδίασης δεν είναι διαθέσιμη για πίνακες σε βάσεις δεδομένων web.

Άνοιγμα πίνακα σε προβολή σχεδίασης παρέχει ένα λεπτομερή ματιά τη δομή του πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσετε ρύθμιση για κάθε πεδίο του τύπου δεδομένων, βρείτε τις μάσκες εισαγωγής, ή δείτε εάν ο πίνακας χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πεδία αναζήτησης, τα πεδία που χρησιμοποιούν ερωτήματα για να εξαγάγετε δεδομένα από άλλους πίνακες. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμη επειδή τύπους δεδομένων και τις μάσκες εισαγωγής μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα να εντοπίσετε δεδομένα και να εκτελέσετε ερωτήματα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να ενημερώσετε συγκεκριμένα πεδία σε έναν πίνακα με την αντιγραφή δεδομένων στο παρόμοια πεδία από έναν άλλο πίνακα. Το ερώτημα δεν θα εκτελεστεί εάν δεν συμφωνούν με τους τύπους δεδομένων για κάθε πεδίο στους πίνακες προέλευσης και προορισμού.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να εξερευνήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 3. Εφόσον χρειάζεται, σημειώστε το όνομα του κάθε πεδίο πίνακα και τον τύπο δεδομένων που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε πεδίο.

  Ο τύπος δεδομένων που έχουν εκχωρηθεί σε ένα πεδίο να περιορίσετε το μέγεθος και τον τύπο των δεδομένων που οι χρήστες μπορούν να εισάγουν σε ένα πεδίο. Για παράδειγμα, οι χρήστες ενδέχεται να περιορίζεται σε 20 χαρακτήρες σε ένα πεδίο κειμένου και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων κειμένου σε ένα πεδίο που έχει οριστεί για τον τύπο δεδομένων.

 4. Για να προσδιορίσετε αν ένα πεδίο είναι ένα πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στην καρτέλα " Αναζήτηση " στο κάτω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης πίνακα, στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου.

  Ένα πεδίο αναζήτησης εμφανίζει ένα σύνολο τιμών (ένα ή περισσότερα πεδία, όπως ένα όνομα και το επώνυμο), αλλά συνήθως αποθηκεύει ένα διαφορετικό σύνολο τιμών (ένα πεδίο, όπως ένα αριθμητικό ID). Για παράδειγμα, ένα πεδίο αναζήτησης μπορεί να αποθηκεύουν αριθμού Αναγνωριστικού ενός υπαλλήλου (την αποθηκευμένη τιμή), αλλά να εμφανίζεται το όνομα του υπαλλήλου (την τιμή που εμφανίζεται). Όταν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο αναζήτησης σε παραστάσεις ή στην εύρεση και αντικατάσταση λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αποθηκευμένη τιμή, όχι την τιμή που εμφανίζεται. Να εξοικειωθείτε με τις αποθηκευμένες και εμφανιζόμενα τιμές ενός πεδίου αναζήτησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι μια παράσταση ή μια λειτουργία Εύρεση και αντικατάσταση που χρησιμοποιεί το πεδίο αναζήτησης λειτουργεί με τον τρόπο που αναμένετε.

  Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα πεδίο τυπικές αναζήτησης. Να θυμάστε ότι οι ρυθμίσεις που βλέπετε στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής του πεδίου θα διαφέρουν.

  Χρήση πίνακα ή ερωτήματος ως προέλευσης δεδομένων για πεδίο αναζήτησης

  Το πεδίο αναζήτησης που φαίνεται εδώ χρησιμοποιεί ένα ερώτημα για να ανακτήσετε δεδομένα από έναν άλλο πίνακα. Μπορείτε επίσης να δείτε έναν άλλο τύπο πεδίου αναζήτησης πολλών τιμών, που ονομάζεται λίστα τιμών, η οποία χρησιμοποιεί μια σχεδιασμένου λίστα επιλογών. Αυτή η εικόνα εμφανίζει μια λίστα τυπική τιμή.

  Χρήση λίστας τιμών ως προέλευσης δεδομένων για πεδίο αναζήτησης

  Από προεπιλογή, οι λίστες τιμή χρησιμοποιούν τον τύπο δεδομένων κειμένου.

  Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε λίστες αναζήτησης και τιμή είναι, εμφανίζει την καρτέλα αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή τις καταχωρήσεις στη στήλη Τύπος δεδομένων για κάθε πεδίο στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία πεδίων αναζήτησης και λίστες τιμών, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Δείτε τις σχέσεις μεταξύ πινάκων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα αντικειμένου σχέσεις σε μια βάση δεδομένων web.

Για να δείτε μια γραφική αναπαράσταση των πινάκων σε μια βάση δεδομένων, τα πεδία σε κάθε πίνακα και των σχέσεων μεταξύ αυτών των πινάκων, χρησιμοποιήστε την καρτέλα αντικειμένου σχέσεις. Στην καρτέλα αντικειμένου σχέσεις παρέχει μια συνολική εικόνα της δομής του πίνακα και σχέση μιας βάσης δεδομένων — σημαντικές πληροφορίες όταν πρέπει να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τις σχέσεις μεταξύ πινάκων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα αντικειμένου σχέσεις για προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή των σχέσεων.

 • Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε.

 • Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

Στην καρτέλα αντικειμένου σχέσεις εμφανίζεται και σας δείχνει τις σχέσεις μεταξύ όλων των πινάκων της ανοιχτής βάσης δεδομένων.

Μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων

Αρχή της σελίδας

Δείτε πώς τα αντικείμενα χρησιμοποιούν άλλων αντικειμένων

Το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων απεικονίζει τον τρόπο αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όπως πίνακες, φόρμες, ερωτήματα και εκθέσεις, αλληλεπιδρούν ή εξαρτώνται από άλλα αντικείμενα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων για να αποφύγετε να διαγράψουν κατά λάθος προελεύσεις εγγραφών. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα ερώτημα για παραγγελίες τριμηνιαία σε μια βάση δεδομένων πωλήσεων και δεν χρειάζεστε πλέον το ερώτημα. Πριν να διαγράψετε το ερώτημα, θα πρέπει να εντοπίσετε εάν οποιοδήποτε από τα άλλα αντικείμενα στη βάση δεδομένων, όπως μια φόρμα ή έκθεση, χρησιμοποιήστε το ερώτημα ως προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να τροποποιήσετε είτε τα εξαρτημένα αντικείμενα για να καταργήσετε τις αναφορές στο ερώτημα ή μπορείτε να διαγράψετε τα εξαρτημένα αντικείμενα μαζί με το ερώτημα. Προβολή μιας πλήρους λίστα εξαρτημένων αντικειμένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρόνο, καταργώντας την ανάγκη για να ελέγξετε ιδιότητες αντικειμένου με μη αυτόματο τρόπο και να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα, μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες που μπορεί να χάσετε μια μη αυτόματη ελέγχου.

Όταν θέλετε να αλλάξετε τη σχεδίαση ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων, το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων επίσης μπορεί να είναι χρήσιμες, που δείχνει πώς θα επηρεαστούν άλλα αντικείμενα από την αλλαγή σχεδίασης. Θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε σημαντικές αλλαγές σχεδίασης.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο εξαρτήσεις αντικειμένων

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να εξετάσετε.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε ή ανοίξτε ένα πίνακα, φόρμα, έκθεση ή ερώτημα.

 3. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαρτήσεις αντικειμένων.

 4. Εάν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ενημερώσετε τις πληροφορίες εξαρτήσεων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενημέρωση πληροφοριών εξάρτησης μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων.

  Το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων

 5. Για να δείτε μια λίστα με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν το αντικείμενο που επιλέξατε στο βήμα 2, κάντε κλικ στην επιλογή αντικειμένων που εξαρτώνται από εμένα στο επάνω μέρος του παραθύρου. Για να δείτε μια λίστα με τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί το επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή αντικειμένων που να εξαρτώνται από.

 6. Για να δείτε πληροφορίες για τις εξαρτήσεις για ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο εικονίδιο ανάπτυξης (+) δίπλα σε αυτό το αντικείμενο. Η Access εμφανίζει έως τέσσερα επίπεδα εξαρτήσεων για ένα αντικείμενο.

Να θυμάστε αυτά τα δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε το παράθυρο Εξαρτήσεις αντικειμένων:

 • Πληροφορίες για τις εξαρτήσεις είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε δικαιώματα για να ανοίξετε ένα αντικείμενο σε προβολή σχεδίασης.

 • Το παράθυρο δεν εμφανίζει πληροφορίες για μακροεντολές και οι λειτουργικές μονάδες κώδικα.

 • Το παράθυρο λειτουργεί μόνο για πίνακες, φόρμες, εκθέσεις και ερωτήματα, με εξαίρεση τους ακόλουθους τύπους ερωτημάτων:

  • Ερωτήματα ενέργειας — ερωτήματα που εισαγάγετε, ενημέρωση ή διαγραφή δεδομένων

  • Ερωτήματα SQL, όπως τα ερωτήματα συνένωσης, τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων και τα ερωτήματα διαβίβασης

  • Δευτερεύοντα ερωτήματα

   Όταν η Access εντοπίζει ένθετα ερωτήματα, πληροφορίες για τις εξαρτήσεις δημιουργούνται μόνο για το εξωτερικό ερώτημα. Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης για τους πίνακες προέλευσης και τα ερωτήματα του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων ενός ερωτήματος και σε πεδία αναζήτησης.

 • Η Access δημιουργεί πληροφορίες εξαρτήσεων αναζητώντας τις αντιστοιχίσεις ονομάτων που διατηρούνται από τη δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων, μια δυνατότητα που διορθώνει αυτόματα τις συνηθισμένες επιπτώσεις που προκύπτουν όταν μετονομάζετε φόρμες, αναφορές, πίνακες, ερωτήματα, πεδία, ή στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις. Εάν η παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων είναι απενεργοποιημένη, θα σας ζητηθεί να την ενεργοποιήσετε για να προβάλετε τις πληροφορίες εξαρτήσεων.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×