Ηλεκτρονική δήλωση προστασίας απορρήτου της Microsoft για το Microsoft Office Live Meeting 2007 και το Microsoft Easy Assist

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2008

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου, ενώ παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό, τα οποία σάς προσφέρουν την απόδοση, την ισχύ και την άνεση που επιθυμείτε από τις λειτουργίες του προσωπικού σας υπολογιστή. Αυτή η δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου εξηγεί πολλά από τα χαρακτηριστικά συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της Υπηρεσίας Microsoft® Office Live Meeting 2007 Service και Microsoft Easy Assist (στο εξής "Υπηρεσία"). Εστιάζει στα χαρακτηριστικά επικοινωνίας με το Internet και δεν έχει σκοπό να αποτελέσει εξαντλητικό κατάλογο. Δεν ισχύει για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft, με ή χωρίς σύνδεση.

Η Υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί από τη Microsoft για λογαριασμό τρίτου μέρους, το οποίο παρέχει σε εσάς την Υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Microsoft μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει μέσω της Υπηρεσίας με τον πάροχο-τρίτο μέρος. Η Microsoft σάς ενθαρρύνει να συμβουλευτείτε τον πάροχο-τρίτο μέρος σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου ή τις πρακτικές περί απορρήτου των τρίτων μερών.

Η Υπηρεσία δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και δεν θα συλλέξουμε, σκόπιμα, κανένα στοιχείο από αυτά.

Συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων

Η Microsoft θεωρεί ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Υπηρεσίας είναι εμπιστευτικά τόσο για σας όσο και για τον επιχειρηματικό εταίρο ή συνέταιρο της Υπηρεσίας όπου συλλέγονται τα στοιχεία. Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας με σκοπό να προσφέρουμε, να λειτουργήσουμε και να βελτιώσουμε αυτό καθώς και τα λοιπά συγγενή με τη Microsoft προϊόντα και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα είδη στοιχείων που συλλέγει η Υπηρεσία, παρακαλούμε δείτε την παρακάτω ενότητα με τίτλο “Συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων που διατηρεί η Υπηρεσία ή αρχεία καταγραφής" κάτω από την ενότητα Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Αυτές οι χρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό χωρητικότητας υπηρεσίας, όπως η πρόβλεψη, η διάγνωση, η υποστήριξη ή επίλυση προβλημάτων τα οποία περιορίζουν ή αποδιοργανώνουν τις Υπηρεσίες καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της Υπηρεσίας. Αυτές οι χρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της χρήσης της Υπηρεσίας, όπως ελαχιστοποιώντας την ανάγκη διαρκούς πληκτρολόγησης των ίδιων στοιχείων ή προσαρμόζοντας την Υπηρεσία στις δικές σας ιδιαίτερες προτιμήσεις ή ενδιαφέροντα. Αν καλέσετε την Υποστήριξη, μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία Υπηρεσίας και να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο ή διαφορετικά για την απάντηση του αιτήματός σας για υποστήριξη.

Μπορεί, επίσης, να συμπληρώσουμε τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς με στοιχεία που αποκτούμε από άλλες εταιρείες. Για παράδειγμα, ίσως χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες από άλλες εταιρείες, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αντλήσουμε γενικά γεωγραφικά δεδομένα βάσει της διεύθυνσης σας IP.

Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας προσφέρουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, περιλαμβανομένων των ενημερώσεων και των ειδοποιήσεων.

Με εξαίρεση όσα περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός της Microsoft και των ελεγχόμενων θυγατρικών και συγγενών με αυτήν εταιρειών, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Περιστασιακά, χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως η τεχνική υποστήριξη, η διεκπεραίωση συναλλαγών ή η διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων. Παρέχουμε σε αυτές τις εταιρείες μόνο τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Τα στοιχεία που συλλέγονται ή αποστέλλονται στη Microsoft μπορεί να αποθηκεύονται και να τίθενται σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη χώρα στην οποία διατηρούν γραφεία η Microsoft ή οι συγγενείς της εταιρείες, οι θυγατρικές ή οι πάροχοι υπηρεσιών της. Χρησιμοποιώντας μια τοποθεσία ή μια υπηρεσία της Microsoft, δίνετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε εν λόγω μεταφορά πληροφοριών έξω από τη χώρα σας. Η Microsoft συμμορφώνεται με το πλαίσιο "Ασφαλούς λιμένος", όπως διατυπώθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Microsoft ενδέχεται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία, αν απαιτηθεί να το κάνει σύμφωνα με το νόμο ή με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για: (α) συμμόρφωση με τις επιταγές του νόμου ή συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που ακολουθείται στη Microsoft, (β) προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Microsoft (περιλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών μας) ή (γ) ενέργεια σε επείγουσες περιστάσεις, ώστε να προστατευτεί η προσωπική ασφάλεια των υπαλλήλων της Microsoft, των χρηστών των τοποθεσιών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Microsoft ή του κοινού.

Πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την Υπηρεσία, μπορείτε να κάνετε κλικ στους συνδέσμους Διαχείριση προτιμήσεων χρήστη για να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας Web, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 30 ημερών σχετικά με το αίτημά σας. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε στο θέμα του μηνύματός σας τις λέξεις "προστασία δεδομένων".

Προτιμήσεις επικοινωνίας

Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή πληροφοριών προετοιμασίας καθώς και άλλων πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την Υπηρεσία. Η Microsoft μπορεί να χρησιμοποιήσει "Web beacons", προσαρμοσμένους συνδέσμους ή παρόμοια τεχνολογία για να καθορίσει εάν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έχει ανοιχτεί και σε ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ προκειμένου να σας παράσχει πιο σχετικές πληροφορίες. Εσείς μπορείτε να διαγραφείτε από τις μελλοντικές πληροφορίες και τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά μηνύματα της Υπηρεσίας ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβετε.

Η διαγραφή σας από τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά μηνύματα δεν θα επηρεάσει την παράδοση των πληροφοριών που είναι κρίσιμα για τη χρήση της Υπηρεσίας και τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα περιοδικά εκτός κι αν διαγραφείτε από την Υπηρεσία.

Ασφάλεια των στοιχείων σας

Η Microsoft δεσμεύεται να προστατεύει τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία των στοιχείων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Όταν μεταβιβάζουμε εξαιρετικά εμπιστευτικές πληροφορίες (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας ή διαβατηρίου) μέσω του Internet, τις προστατεύουμε χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, όπως το πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL).

Αν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε τους λογαριασμούς και τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι δική σας ευθύνη να τον διατηρήσετε κρυφό. Μην κοινοποιείτε αυτά τα στοιχεία σε κανέναν. Αν κάνετε κοινή χρήση ενός υπολογιστή με άλλα άτομα, θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε από τον υπολογιστή σας πριν απομακρυνθείτε από μια τοποθεσία ή υπηρεσία για την προστασία της πρόσβασης στα στοιχεία σας από τους επόμενους χρήστες.

Προστασία κατά των ιών

Η Υπηρεσία σαρώνει τα απεσταλμένα αρχεία για τυχόν ιούς ή άλλα προβλήματα τα οποία ενδέχεται να αποβούν επιζήμια για την υπηρεσία (κακόβουλο λογισμικό). Τα αρχεία που ταυτοποιούνται ως πιθανοί φορείς κακόβουλου λογισμικού, περιλαμβανομένων όσων περιέχουν προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς μας κατά των κακόβουλων προγραμμάτων.

Χρήση των cookies

Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για να προστατέψει την ακεραιότητα της διαδικασίας εγγραφής και να εξατομικεύσει τις τοποθεσίες Web. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο μέσω ενός διακομιστή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή για την μεταβίβαση ιών στον υπολογιστή σας. Έχουν εκχωρηθεί σε σάς με μοναδικό τρόπο και μπορούν να διαβαστούν από την Υπηρεσία ή την τοποθεσία Web στον τομέα που εξέδωσε το cookie για σας. Έχετε τη δυνατότητα να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της Υπηρεσίας ίσως να μην λειτουργήσουν σωστά εάν απορρίψετε τα cookies.

Web Beacons: Οι ιστοσελίδες της Microsoft μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες γνωστές ως Web beacons - μερικές φορές ονομάζονται και αρχεία *.gif - οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παροχή cookies στις τοποθεσίες μας, για την καταμέτρηση των χρηστών που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες και για την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή συνεργατών. Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε Web beacon σε διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή σε ενημερωτικά δελτία προκειμένου να προσδιορίσουμε κατά πόσο έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί τα μηνύματα.

Πιστοποίηση TRUSTe

Η Microsoft είναι κάτοχος άδειας του προγράμματος προστασίας απορρήτου TRUSTe. Η TRUSTe είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σκοπό να οικοδομήσει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο Internet προάγοντας τη χρήση θεμιτών πρακτικών πληροφόρησης. Εφόσον η Υπηρεσία επιθυμεί να δείξει την αφοσίωσή της στη δική σας προστασία απορρήτου, έχουμε συμφωνήσει να δημοσιεύσουμε τις σχετικές πρακτικές μας και έχουμε αναθέσει στην TRUSTe την αναθεώρησή τους για πλήρη συμμόρφωση με το πρόγραμμα TRUSTe. Το πρόγραμμα TRUSTe καλύπτει μόνο τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των τοποθεσιών της Υπηρεσίας και όχι τις πληροφορίες που ενδέχεται να συλλεχθούν μέσω στοιχείων λογισμικού της Υπηρεσίας.

Ισχύς της παρούσας Δήλωσης προστασίας απορρήτου

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αρχικά μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε στο θέμα του μηνύματός σας τις λέξεις "προστασία δεδομένων". Αν δεν λάβετε επιβεβαίωση λήψης της απορίας σας ή εάν η απορία σας δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUSTe στην ιστοσελίδα τους, http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. Η TRUSTe θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος με την Υπηρεσία για την επίλυση των προβλημάτων σας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου

Περιοδικά, θα ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και τα σχόλια των πελατών. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές, θα αλλάζει η ημερομηνία "τελευταία ενημέρωση" που υπάρχει στην αρχή της δήλωσης. Σας παροτρύνουμε να διαβάζετε τακτικά την παρούσα δήλωση, ώστε να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει η Microsoft τα στοιχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα από τη Microsoft. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν την έχουμε τηρήσει πλήρως, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web.

Ιδιωτικό απόρρητο Microsoft - UCG

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington, 98052-6399 US (Η.Π.Α.)

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Office Live Meeting 2007

Η Υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να διεξάγουν εικονικές συσκέψεις, περιλαμβανομένης της προβολής και του ελέγχου του υπολογιστή άλλων συμμετεχόντων, της κοινής χρήσης παρουσιάσεων και της ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των συμμετεχόντων. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να επιτρέπει στους άλλους να έχουν πρόσβαση ή/και έλεγχο σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας σας ή σε συγκεκριμένα έγγραφα και εφαρμογές του υπολογιστή σας με τη χρήση του Internet. Επιτρέπει, επίσης, την τηλεφωνία μέσω Internet και την φωνητική ηχογράφηση.

Η Δήλωση απορρήτου πελάτη του Microsoft Office Live Meeting περιγράφει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ισχύουν για τη χρήση της Υπηρεσίας Microsoft Office Live Meeting. Οι ισχύουσες ενότητες περιλαμβάνουν, "Ηχογράφηση στον υπολογιστή μου", "Σύνδεση πελάτη", "Βοήθεια για το Microsoft Office Live Meeting" και "Κάρτα επαφής".

Το υπόλοιπο μέρος αυτού του εγγράφου ασχολείται με τα εξής συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

Πληροφορίες για την ασφάλεια στο Live Meeting

Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία διατίθενται σε όσους εξουσιοδοτείτε να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας της Υπηρεσίας, το περιεχόμενο που δημοσιεύετε μπορεί να διατεθεί σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τη διεύθυνση της σύσκεψής σας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

Συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων που διατηρεί η Υπηρεσία ή αρχεία καταγραφής

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Υπηρεσίας, η Microsoft μπορεί να συλλέξει και να καταγράψει πολλών ειδών στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ή καταγράφονται μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τον αριθμό του φαξ σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, τον τίτλο εργασίας σας, και πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη φύση της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας, περιλαμβανομένου του αριθμού των συμμετεχόντων σε συσκέψεις, της διάρκειας και της συχνότητας των συσκέψεων και του συνολικού αριθμού συσκέψεων. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε και να καταγράψουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών Internet και τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασής σας στις τοποθεσίες και τις σελίδες της Υπηρεσίας, τη διεύθυνση Internet και τις προτεινόμενες τοποθεσίες στο Web. Πληροφορίες μπορεί να συλλέξουμε για να βοηθήσουμε τους διοργανωτές ή τους διαχειριστές συσκέψεων στη χρήση της Υπηρεσίας, όπως προγράμματα συσκέψεων, λίστες συμμετεχόντων, θέμα και περιεχόμενο ζωντανών ή ηχογραφημένων, οπτικών ή ακουστικών παρουσιάσεων στο Web και τυχόν περιεχομένου που απεστάλη στους διακομιστές μας.

Εκτός αυτού, ως μέρος της Υπηρεσίας, συλλέγουμε και καταγράφουμε στοιχεία που δημιουργούνται από το λογισμικό του πελάτη για τους συμμετέχοντες σε σύσκεψη, όπως συμμετέχοντες που είδαν σλάιντς κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, ερωτήσεις και απαντήσεις που τέθηκαν στους παρουσιαστές και τους συμμετέχοντες, μεταβάσεις σλάιντ, σημειώσεις ή σχόλια που έγιναν από εσάς και άλλους συμμετέχοντες, κοινή χρήση της εφαρμογής, σχόλια ή αιτήματα για εκτυπώσεις ή λήψεις παρουσιάσεων. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί επίσης να προσπελαστούν και άλλοι συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε λεπτομερή αποτελέσματα ερευνών που προσδιορίζονται σε επίπεδο χρήστη καθώς και το τρόπο απάντησης κάθε μεμονωμένου χρήστη.

Αυτή η λίστα με τα είδη στοιχείων που συλλέγονται δεν προορίζεται να αποτελέσει πλήρη ή εξαντλητική λίστα των ειδών των στοιχείων που μπορεί να διατηρήσει ή να καταγράψει η Microsoft κατά την πορεία λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Συλλογή και χρήση στοιχείων σχετικά με τον υπολογιστή σας

Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο περιέχει χαρακτηριστικά ενεργοποιημένα από το Internet, τα οποία συλλέγουν τυπικά στοιχεία από τον υπολογιστή σας ("τυπικά στοιχεία υπολογιστή") και τα αποστέλλουν στη Microsoft. Τα τυπικά στοιχεία υπολογιστή συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Internet και τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τυπικά στοιχεία υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνουν την ταυτότητα υλικού, η οποία υποδεικνύει τον κατασκευαστή, το όνομα και την έκδοση της συσκευής. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη, καθώς και τη βελτίωση της Υπηρεσίας (όπως, π.χ. μέσω παρακολούθησης της αξιοπιστίας των συσκευών που ίσως επηρεάζουν την απόδοση).

Ηχογραφήσεις

Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ηχογραφεί συσκέψεις. Οι ηχογραφήσεις μπορεί να αποθηκεύονται από την Υπηρεσία ή στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη. Οι ηχογραφήσεις θα περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να αναπαράγουν τη σύσκεψη, όπως ενέργειες που έγιναν στην οθόνη και συνομιλίες κατά τη σύσκεψη. Οι διαχειριστές και διοργανωτές μπορούν να περιορίσουν ή να διαγράψουν αυτή τη δυνατότητα από τα δικαιώματα των συμμετεχόντων σε μια διάσκεψη.

Η Υπηρεσία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε ηχητική επικοινωνία, περιλαμβανομένου του δημόσιου δικτύου μεταγωγής τηλεφώνου (PSTN), των τηλεδιασκέψεων ή ηχητικών συνομιλιών Voice over IP (VoIP) χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή τηλεφωνικές συνομιλίες μέσω παρόχου τηλεδιάσκεψης, ή το συνδυασμό αυτών. Η Υπηρεσία έχει επίσης τη δυνατότητα να επιτρέπει σε έναν συμμετέχοντα να ηχογραφήσει τις ηχητικές συνομιλίες. Ο πελάτης Microsoft Office Live Meeting θα υποδείξει πότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια ηχογράφηση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την δήλωση προστασίας απορρήτου του πελάτη Microsoft Office Live Meeting.

Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η επικοινωνία τους θα παρακολουθείται ή θα καταγράφεται κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Αν κάποιος συμμετέχων ξεκινήσει μια οπτική ή ακουστική ηχογράφηση, είναι δική του ευθύνη να ενημερώσει όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη σύσκεψη ότι ηχογραφούνται και να αποκτήσει τη συγκατάθεσή τους, εάν ισχύει. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους όταν χρησιμοποιούν την λειτουργία της ηχογράφησης.

Χαρακτηριστικό κρυφού συμμετέχοντα

Οι διαχειριστές και διοργανωτές έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν το όνομα χρήστη σας καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με εσάς από το παράθυρο εμφάνισης που είναι ορατό από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρόλο που οι πληροφορίες σας δεν φαίνονται στο παράθυρο εμφάνισης, εξακολουθούν να είναι προσπελάσιμες στα αρχεία καταγραφής πελατών, στην κυκλοφορία δικτύου, σε ορισμένους συμμετέχοντες και μέσω άλλων τρόπων. Η Υπηρεσία δεν παρέχει ανωνυμία στις συσκέψεις. Τα στοιχεία σχετικά με την παρουσία σας είναι προσπελάσιμα σε άλλους συμμετέχοντες της σύσκεψης.

Στοιχεία προεπισκόπησης και δοκιμαστικής έκδοσης

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την έκδοση Προεπισκόπησης ή τη δοκιμαστική έκδοση περιορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να συμφωνήσουν ότι δέχονται την επικοινωνία για διαφημιστικούς λόγους σε αντάλλαγμα της χρήσης της έκδοσης Προεπισκόπησης ή της Δοκιμαστικής έκδοσης της Υπηρεσίας. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας, παρακαλούμε κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος οποιασδήποτε έκδοσης Προεπισκόπησης ή Δοκιμαστικής έκδοσης για να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα. Ίσως θέλετε να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την Υπηρεσία, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφηκε στην ενότητα "Πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία". Επιπλέον, οι ηχογραφήσεις που αποθηκεύονται από την Υπηρεσία μπορεί να μην είναι προσπελάσιμες μετά το πέρας μιας χρονικής περιόδου, και ίσως διαγραφούν από την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή μετά το πέρας αυτής.

Χαρακτηριστικά σημειώσεων κοινής χρήσης και σελίδας κειμένου

Τα χαρακτηριστικά σημειώσεων κοινής χρήσης και σελίδας κειμένου κάνουν κοινή χρήση κειμένου με κάθε άλλο συμμετέχοντα στη σύσκεψη. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν προορίζονται για διαπροσωπική επικοινωνία.

Πρόσθετο Live Meeting στο Outlook

Το πρόσθετο διάσκεψης για το Microsoft® Office Outlook® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προγραμματίζετε συσκέψεις στην Υπηρεσία με το λογισμικό Microsoft® Office Outlook. Οι λεπτομέρειες απορρήτου για το πρόσθετο περιγράφονται στη Δήλωση προστασίας απορρήτου του Πρόσθετου διάσκεψης για το Microsoft Office Outlook, και συγκεκριμένα στις ενότητες "Σύνδεση πελάτη" και "Ενσωμάτωση Microsoft Office Communicator". Όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο με την Υπηρεσία, αυτό επικοινωνεί με τη Microsoft και παρέχει τη διεύθυνση του χρήστη και του συμμετέχοντος καθώς και τον κωδικό του προεδρεύοντος. Για να μην επικοινωνήσει αυτόματα το πρόσθετο με τη Microsoft, παρακαλούμε κλείστε το λογισμικό Outlook ή ρυθμίστε την επιλογή λήψης στο Outlook στο στοιχείο Εκτός σύνδεσης.

Χαρακτηριστικά του Live Meeting Manager

Έρευνα και εγγραφή: Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της Υπηρεσίας για τη δημιουργία και την αποστολή εγγραφών ή ερευνών στους συμμετέχοντες συσκέψεων ή σε άλλους. Οποιεσδήποτε πληροφορίες έρευνας συλλέγονται ως μέρος του Live Meeting Manager θα συνδέονται με τις πληροφορίες εγγραφής που έχετε δώσει και μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στον διοργανωτή που δημιουργεί την εγγραφή σύσκεψης, καθώς και στο διαχειριστή που έχει επιλεγεί από τους επιχειρηματικούς πελάτες της Microsoft, οι οποίοι αγόρασαν τον λογαριασμό που σχετίζεται με τα στοιχεία εγγραφής ή έρευνας.

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας Microsoft Easy Assist και του Λογισμικού

Η Υπηρεσία και το Λογισμικό Easy Assist επιτρέπουν στους διοργανωτές του Office Live Meeting να ενεργήσουν ως Επαγγελματίες Υποστήριξης και να παράσχουν υποστήριξη στους τελικούς χρήστες μέσω προβολής και ελέγχουν των υπολογιστών των τελικών χρηστών. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να επιτρέπει στους άλλους να έχουν πρόσβαση ή/και έλεγχο σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας σας ή σε συγκεκριμένα αρχεία και εφαρμογές του υπολογιστή σας με τη χρήση του Internet. Δεν επιτρέπει την τηλεφωνία μέσω Internet ή την φωνητική ηχογράφηση.

Συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών που διατηρεί η Υπηρεσία ή αρχεία καταγραφής

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Υπηρεσίας, η Microsoft μπορεί να συλλέξει και να καταγράψει πολλών ειδών στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ή καταγράφονται μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τον αριθμό του φαξ σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, τον τίτλο εργασίας σας, και στοιχεία σχετικά με την εταιρεία σας καθώς και στοιχεία σχετικά με τη φύση της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας, περιλαμβανομένου του αριθμού των συμμετεχόντων σε συσκέψεις, της διάρκειας και της συχνότητας των συσκέψεων και του συνολικού αριθμού συσκέψεων. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε και να καταγράψουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών Internet και τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασής σας στις τοποθεσίες και τις σελίδες της Υπηρεσίας, τη διεύθυνση Internet και τις προτεινόμενες τοποθεσίες στο Web. Ως μέρος των περιόδων λειτουργίας κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας Easy Assist ("Κοινή χρήση περιόδων λειτουργίας"), μπορεί να μεταβιβαστούν στη Microsoft προσωπικά στοιχεία που βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας σας ή στις εφαρμογές σας κατά την παροχή υποστήριξης.

Ηχογραφήσεις: Η κοινή χρήση περιόδων λειτουργίας μπορεί να ηχογραφηθεί από τους επαγγελματίες υποστήριξης που σας βοηθούν. Και πριν αλλά κατά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, θα ειδοποιηθείτε και θα έχετε την επιλογή να τερματίσετε την κοινή χρήση της περιόδου λειτουργίας.

Ως μέρος της Υπηρεσίας, συλλέγουμε και καταγράφουμε βασικά στοιχεία απόδοσης που δημιουργούνται από την κοινή χρήση περιόδων λειτουργίας (ακόμα κι όταν δεν ηχογραφείται η κοινή χρήση μιας περιόδου λειτουργίας). Δεν θα προβάλουμε τα στοιχεία περιόδου λειτουργίας εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Πρόσβαση σε ηχογραφημένα στοιχεία για επαγγελματίες υποστήριξης ή διαχειριστές

Οι επαγγελματίες υποστήριξης μπορεί να προβάλουν τις ηχογραφημένες περιόδους λειτουργίας. Τα στοιχεία που μεταβιβάζονται μέσω του χαρακτηριστικού συνομιλίας δεν θα αποτελέσουν μέρος των ηχογραφημένων περιόδων λειτουργίας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν δώσετε τον σύνδεσμο προς μια ηχογραφημένη περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης σε κάποιο τρίτο μέρος, αυτό θα είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση στη ηχογράφηση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×