Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και άλλων δεδομένων σε έγγραφο του Word

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και άλλων δεδομένων σε έγγραφο του Word

Το Word προσφέρει πολλές επιλογές για τον εντοπισμό συγκεκριμένου περιεχομένου στο έγγραφό σας. Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε στοιχεία, όπως κείμενο, εικόνες, λεζάντες, σελιδοδείκτες ή συγκεκριμένους τύπους μορφοποίησης, όπως παραγράφους ή αλλαγές σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μετάβαση σε για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη εμφάνιση του περιεχομένου στο έγγραφό σας και μπορείτε, επίσης, να επεκτείνετε την αναζήτησή σας με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κωδικών ή κανονικών παραστάσεων, για να βρείτε λέξεις ή φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένους χαρακτήρες ή συνδυασμούς χαρακτήρων.

Σημειώσεις: 

 • Το Word Online επί του παρόντος περιλαμβάνει μόνο τις βασικές δυνατότητες εύρεσης και αντικατάστασης. Ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή Word για υπολογιστή, για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες δυνατότητες εύρεσης και αντικατάστασης, όπως η εύρεση αντικειμένων, η εύρεση μορφοποίησης, η χρήση της εντολής "Μετάβαση σε" και η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κωδικών και κανονικών παραστάσεων.

 • Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Εύρεση και αντικατάσταση

Μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για κάθε εμφάνιση μιας συγκεκριμένης λέξης ή φράσης.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Εύρεση" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Εμφανίζεται το παράθυρο Περιήγηση.

  Παράθυρο περιήγησης
 2. Στο πλαίσιο εύρεσης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε. Όλες οι εμφανίσεις του κειμένου που εντοπίστηκε εμφανίζονται με επισήμανση στο έγγραφο και παρατίθενται στο παράθυρο Περιήγηση.

  Αποτελέσματα αναζήτησης με επισήμανση στο έγγραφο και το παράθυρο περιήγησης
 3. Περιηγηθείτε στα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου επάνω και κάτω βέλους.

Σημείωση: Εάν κάνετε αλλαγές στο έγγραφό σας και εξαφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης για να προβάλετε τη λίστα των αποτελεσμάτων ξανά.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+H στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

  Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 4. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου και κατόπιν κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε το κείμενο με την επισήμανση, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

  • Για να παραλείψετε αυτή την εμφάνιση του κειμένου και να συνεχίσετε με την επόμενη εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου.

  Καρτέλα "Αντικατάσταση" στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση"

  Σημείωση: Στο Word Online, δεν υπάρχει το κουμπί Εύρεση επόμενου. Περιηγηθείτε στα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας το επάνω και το κάτω βέλος για να αντικαταστήσετε τις παρουσίες του επισημασμένου κειμένου.

Για να αναζητήσετε αντικείμενα όπως πίνακες, γραφικά, σχόλια, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους ή εξισώσεις, κάντε τα εξής:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Εύρεση. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Εύρεση" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Εμφανίζεται το παράθυρο Περιήγηση.

  Παράθυρο περιήγησης
 2. Κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

  Λίστα επιλογών για την εύρεση αντικειμένων

  Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.

 3. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα για να το δείτε στο έγγραφό σας ή περιηγηθείτε σε όλα τα αποτελέσματα, κάνοντας κλικ στα στοιχεία ελέγχου βέλους.

Αναζητάτε το παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση";

Για να εκτελέσετε μια σύνθετη αναζήτηση χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  ή

 • Στο παράθυρο Περιήγηση, κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για λεπτομερείς επιλογές αναζήτησης.

Σημείωση:  Για ένα μικρότερο σύνολο πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης, όπως Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων ή Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων, στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ή να καταργήσετε μορφοποίηση χαρακτήρων στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση και να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, ή μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή ή να επισημάνετε και αλλάξετε.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+H στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 2. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Μορφή, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα.

  Κουμπί "Περισσότερα"

 3. Για να αναζητήσετε κείμενο με συγκεκριμένη μορφοποίηση, πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του. Για να βρείτε μόνο μορφοποίηση, αφήστε το πλαίσιο κενό.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή, και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις μορφές που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε. Για παράδειγμα, για να βρείτε επισημασμένο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή > Επισήμανση. Για να βρείτε κείμενο με έντονη γραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή > Γραμματοσειρά, και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση γραμματοσειράς, επιλέξτε Έντονη γραφή στη λίστα Στυλ γραμματοσειράς.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 4.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 6. Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κάθε εμφάνιση της συγκεκριμένης μορφοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση. Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις της συγκεκριμένης μορφοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ειδικούς χαρακτήρες και στοιχεία του εγγράφου, όπως καρτέλες, σημάδια παραγράφου (χαρακτήρες επαναφοράς) και μη αυτόματες αλλαγές σελίδων. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε όλα τα διαστήματα διπλής γραμμής (δύο σημάδια παραγράφου) και να τα αντικαταστήσετε με διαστήματα μίας γραμμής (ένα σημάδι παραγράφου).

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε κρυφά σύμβολα μορφοποίησης, όπως κενά διαστήματα, σημάδια παραγράφου και αλλαγές σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή στην ομάδα Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  Επιλογή "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" στο μενού "Εύρεση"

 2. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Ειδική, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα.

  Κουμπί "Περισσότερα"

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ειδική, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε.

 4. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το στοιχείο, κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 5. Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κάθε εμφάνιση του συγκεκριμένου στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση. Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του συγκεκριμένου στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

Εύρεση με τη χρήση της εντολής "Μετάβαση σε"

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εύρεση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση σε.

  Επιλογή "Μετάβαση σε" στο μενού "Εύρεση"

 2. Στο πλαίσιο Μετάβαση σε, επιλέξτε τον τύπο του στοιχείου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες αναγνώρισης για το στοιχείο στο πλαίσιο Εισαγωγή τύπου στοιχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε.

  • Για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο του συγκεκριμένου τύπου, αφήστε κενό το πλαίσιο Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο ή Προηγούμενο.

Αναζήτηση με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να αναζητήσετε κείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ αστερίσκο (*) για να αναζητήσετε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων (για παράδειγμα, η αναζήτηση για "α*η" βρίσκει τις λέξεις "απόσταση" και "αποξένωση").

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  Επιλογή "Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης" στο μενού "Εύρεση"

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

  Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα.

  Κουμπί "Περισσότερα"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ από μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική, έπειτα κάντε κλικ σε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και μετά πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε, παρακάτω.

  • Πληκτρολογήστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ απευθείας στο πλαίσιο Εύρεση του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε, παρακάτω.

 4. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το στοιχείο, κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου ή Εύρεση όλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση ή κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του στοιχείου.

  Σημείωση:  Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις () για να δημιουργήσετε ομάδες χαρακτήρων μπαλαντέρ και κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το \n στο πλαίσιο Αντικατάσταση με για να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της κάθε παράστασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ \n για μια παράσταση και, στη συνέχεια, να το αντικαταστήσετε με την αναδιατεταγμένη παράσταση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (Κωστίδου) (Στέλλα) στο πλαίσιο Εύρεση του και μετά πληκτρολογήστε \2 \1 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Το Word θα βρει τις εμφανίσεις του ονόματος Κωστίδου Στέλλα και θα τις αντικαταστήσει με το αναδιατεταγμένο όνομα Στέλλα Κωστίδου.

 • Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, το Word εντοπίζει μόνο το ακριβές κείμενο που καθορίζετε. Παρατηρήστε ότι τα πλαίσια ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Μόνο ολόκληρες λέξεις δεν είναι διαθέσιμα (απενεργοποιημένα) για να υποδείξουν ότι αυτές οι επιλογές ενεργοποιούνται αυτόματα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές.

 • Για να αναζητήσετε έναν χαρακτήρα που ορίζεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από τον χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε \; για να βρείτε ένα αγγλικό ερωτηματικό ή \\ για να βρείτε μια ανάστροφη κάθετο (συχνά ονομάζεται "χαρακτήρας διαφυγής").

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το κείμενο, καθώς και για να υποδείξετε τη σειρά αξιολόγησης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε <(προ)*(νος)> για να βρείτε τις λέξεις "προκατασκευασμένος" και "προεπιλεγμένος".

Για να βρείτε

Τύπος

Παράδειγμα

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων διαστήματος και των σημείων στίξης

?

Με την αναζήτηση κ?ίση θα βρεθούν οι λέξεις κρίση, κλίση και κ ίση.

Έναν από αυτούς τους χαρακτήρες

[ ]

Με την αναζήτηση π[ωώ]ς θα βρεθούν οι λέξεις πως και πώς.

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε αυτή την περιοχή

[-]

Με την αναζήτηση [κ-χ]άνω θα βρεθούν οι λέξεις κάνω, πάνω και χάνω. Οι περιοχές χαρακτήρων πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

Την αρχή μιας λέξης

<

Με την αναζήτηση <(υπερ) θα βρεθούν οι λέξεις υπερβολή και υπερβολικός αλλά όχι η λέξη "ανυπερθέτως".

Το τέλος μιας λέξης

>

Με την αναζήτηση (εία)> θα βρεθούν οι λέξεις φυτεία και λατρεία, αλλά όχι η λέξη λείανση.

Παράσταση

()

Το Word θυμάται τα αποτελέσματα ενός συνδυασμού αναζήτησης για να τα χρησιμοποιήσει σε μια λειτουργία αντικατάστασης.

Κάθε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες

[!μ-χ]

Με την αναζήτηση [!μ-χ]άνω θα βρεθούν οι λέξεις κάνω και βάνω, αλλά όχι οι λέξεις πάνω και χάνω.

Ακριβώς n εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{n}

Με την αναζήτηση επιβάλ{2}ω θα βρεθεί η λέξη επιβάλλω, αλλά όχι η λέξη επιβάλω.

Τουλάχιστον n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

{n,}

Με την αναζήτηση επιβάλ{1,}ω θα βρεθεί τόσο η λέξη επιβάλλω όσο και η λέξη επιβάλω.

Τουλάχιστον n έως m εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

{n,m}

Με την αναζήτηση 10{1,3} θα βρεθούν οι αριθμοί 10, 100 και 1000.

Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης

@

Με την αναζήτηση βάλ@ω θα βρεθούν οι λέξεις βάλω και βάλλω.

Οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων διαστήματος και των σημείων στίξης

*

σ*ο εντοπίζει τις λέξεις στημένο, στοιβαγμένο και σημαντικά αλλαγμένο.

Χρήση κωδικών για την εύρεση γραμμάτων, μορφοποίησης, πεδίων ή ειδικών χαρακτήρων

Για να βρείτε

Τύπος

Σημάδι παραγράφου ( Σημάδι παραγράφου )

^p (δεν λειτουργεί στο πλαίσιο Εύρεση του όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ) ή ^13

Χαρακτήρα tab ( χαρακτήρας Tab )

^t ή ^9

Χαρακτήρα ASCII

^ nnn, όπου το nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα

Χαρακτήρα ANSI

^0 nnn, όπου 0 είναι το μηδέν και nnn ο κωδικός χαρακτήρα

Μεγάλη παύλα ( — )

^+

Παύλα ( – )

^=

Χαρακτήρας καρέ

^^

Μη αυτόματη αλλαγή γραμμής ( μη αυτόματη αλλαγή γραμμής )

^l ή ^11

Αλλαγή στήλης

^n ή ^14

Αλλαγή ενότητας ή σελίδας

^12 (κατά την αντικατάσταση, εισάγει μια αλλαγή σελίδας)

Μη αυτόματη αλλαγή σελίδας

^ m (επίσης βρίσκει ή αντικαθιστά αλλαγές ενότητας όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ)

Διάστημα χωρίς διακοπή ( διάστημα χωρίς διακοπή )

^s

Ενωτικό χωρίς διακοπή ( ενωτικό χωρίς διακοπή )

^~

Προαιρετικό ενωτικό ( προαιρετικό ενωτικό )

^-

Για να βρείτε

Τύπος

Οποιονδήποτε χαρακτήρα

^?

Οποιοδήποτε ψηφίο

^#

Οποιοδήποτε γράμμα

^$

Εικόνα ή γραφικό (μόνο ενσωματωμένο)

^g

Σημάδι υποσημείωσης

^f ή ^2

Σημάδι σημείωσης τέλους

^e

Πεδίο (όταν εμφανίζονται οι κωδικοί πεδίων)

^d ή ^19 ή ^21

Σχόλιο (όταν τα σχόλια είναι ενσωματωμένα)

^a ή ^5

Αλλαγή ενότητας

^b

Κενό διάστημα

^w (οποιοδήποτε κενό διάστημα ή οποιοσδήποτε συνδυασμός κανονικών και χωρίς κενά διαστημάτων και χαρακτήρες tab)

Για αντικατάσταση με αυτό...

Τύπος

Περιεχόμενα προχείρου

^c

Κείμενο στο πλαίσιο εύρεσης

^&

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου με κανονικές παραστάσεις (Για προχωρημένους)

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πολλές εργασίες εύρεσης και αντικατάστασης με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ για τη δημιουργία κανονικών παραστάσεων, οι οποίες είναι συνδυασμοί ακριβούς κειμένου και χαρακτήρων μπαλαντέρ. Οι χαρακτήρες ακριβούς κειμένου υποδεικνύουν κείμενο που πρέπει να υπάρχει στη συμβολοσειρά προορισμού του κειμένου. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ υποδεικνύουν κείμενο που μπορεί να διαφέρει στη συμβολοσειρά προορισμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές παραστάσεις, για να βρείτε και να καταργήσετε διπλότυπες γραμμές από έναν μεγάλο πίνακα ή να αντιμεταθέσετε μια λίστα με ονόματα (να τα αλλάξετε από "Όνομα Επώνυμο" σε "Επώνυμο Όνομα").

Ακολουθεί ένα δείγμα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κανονική παράσταση που αντιμεταθέτει ονόματα. Να έχετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάντα το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εκτελέσετε τις κανονικές παραστάσεις. Επίσης, να θυμάστε ότι εάν μια παράσταση δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, μπορείτε πάντα να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+Z για να αναιρέσετε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, να δοκιμάσετε μια άλλη παράσταση.

 1. Ξεκινήστε το Word και ανοίξτε ένα νέο, κενό έγγραφο.

 2. Αντιγράψτε τα παρακάτω ονόματα στο έγγραφο.

  Φαίδων Κωστίδης

  Αντιγόνη Γιώργη

  Σοφία Ζωγράφου

  Χρήστος Φλωράς

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 4. Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, το Word χειρίζεται τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ως κείμενο.

 5. Πληκτρολογήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες στο πλαίσιο Εύρεση του. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνεται το διάστημα μεταξύ των δύο ζευγών παρενθέσεων και δεν περιλαμβάνεται ένα κενό διάστημα στο τέλος.

  (<*>) (<*>)

 6. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες. Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεται το διάστημα ανάμεσα στο κόμμα και τη δεύτερη κάθετο.

  \2, \1

 7. Επιλέξτε τα ονόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων. Το Word αντιμεταθέτει τα ονόματα και τα διαχωρίζει με ένα κόμμα, ως εξής:

  Κωστίδης, Φαίδων

  Γιώργη, Αντιγόνη

  Ζωγράφου, Σοφία

  Φλωράς, Χρήστος

Το περιεχόμενο του εγγράφου καθορίζει το μεγαλύτερο μέρος (αλλά όχι όλη) από τη σχεδίαση των κανονικών παραστάσεών σας. Στο παραπάνω παράδειγμα, κάθε στοιχείο (όνομα) περιέχει δύο λέξεις. Εάν το στοιχείο περιείχε δύο λέξεις και ένα αρχικό πατρώνυμου, θα χρησιμοποιούσατε μια διαφορετική παράσταση.

Ας εξετάσουμε κάθε παράσταση από μέσα προς τα έξω:

Στην πρώτη παράσταση, (<*>) (<*>):

 • Ο αστερίσκος (*) επιστρέφει όλο το κείμενο της λέξης.

 • Τα σύμβολα "μικρότερο από" και "μεγαλύτερο από" (< >) υποδεικνύουν την αρχή και το τέλος κάθε λέξης, αντίστοιχα. Εξασφαλίζουν ότι η αναζήτηση επιστρέφει μία μόνο λέξη.

 • Οι παρενθέσεις και το διάστημα μεταξύ τους διαχωρίζουν τις λέξεις σε διαφορετικές ομάδες: (πρώτη λέξη) (δεύτερη λέξη). Οι παρενθέσεις υποδεικνύουν επίσης τη σειρά με την οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση για να υπολογίσετε κάθε παράσταση.

Με άλλα λόγια, η παράσταση δίνει την εξής εντολή: "Εύρεση και των δύο λέξεων".

Στη δεύτερη παράσταση, \2, \1:

 • Η κάθετος (\) συνδυάζεται με τους αριθμούς ώστε να λειτουργήσει ως σύμβολο κράτησης θέσης. (Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κάθετο για να βρείτε άλλους χαρακτήρες μπαλαντέρ. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.)

 • Το κόμμα μετά τον πρώτο χαρακτήρα κράτησης θέσης εισάγει τα σωστά σημεία στίξης μεταξύ των ονομάτων αντιμετάθεσης.

Με άλλα λόγια, η παράσταση δίνει την εξής εντολή: "Γράψε τη δεύτερη λέξη, πρόσθεσε ένα κόμμα, γράψτε την πρώτη λέξη".

Τα παρακάτω παραδείγματα σάς δείχνουν ορισμένους από τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ και κανονικές παραστάσεις στο Word. Για μια λίστα με τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε παραπάνω.

Παράδειγμα 1: Αντιμετάθεση ονομάτων με αρχικά πατρώνυμου

Παράδειγμα 2: Αντιμετάθεση ημερομηνιών

Παράδειγμα 3: Προσθήκη ή κατάργηση της τελείας από προσφωνήσεις

Παράδειγμα 4: Εύρεση διπλότυπων παραγράφων ή γραμμών

Παράδειγμα 1: Αντιμετάθεση ονομάτων με αρχικά πατρώνυμου

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό χαρακτήρων μπαλαντέρ και τους κωδικούς χαρακτήρων για την αντιμετάθεση ονομάτων που περιέχουν αρχικά πατρώνυμου. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους κωδικούς χαρακτήρων, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση κωδικών για την εύρεση γραμμάτων, μορφοποίησης, πεδίων ή ειδικών χαρακτήρων παραπάνω.

Καθώς συνεχίζετε, να θυμάστε ότι:

 • Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτή την παράσταση σε ονόματα που βρίσκονται σε έναν πίνακα, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε αυτόν τον πίνακα σε κείμενο.

 • Εάν ο πίνακας περιέχει περισσότερες από μία στήλες, αντιγράψτε τη στήλη που περιέχει τα ονόματα σε ένα κενό έγγραφο και μετατρέψετε την σε κείμενο εκεί.

 • Μετά την αντιμετάθεση των ονομάτων, θα πρέπει να μετατρέψετε το κείμενο ξανά σε πίνακα. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαγράψετε την αρχική στήλη και να την αντικαταστήσετε με τα τροποποιημένα δεδομένα σας.

Προετοιμάστε πρώτα το δείγμα δεδομένων:

 1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε το Word και δημιουργήστε ένα νέο, κενό έγγραφο.

 2. Εισαγάγετε έναν κενό πίνακα στο έγγραφο. Ο πίνακας πρέπει να έχει 1 στήλη και 4 γραμμές.

 3. Αντιγράψτε ξεχωριστά αυτά τα ονόματα και επικολλήστε το καθένα από αυτά σε ένα κελί του κενού πίνακα:

  Φαίδων Πέτρου Κωστίδης
  Αντιγόνη Γ. Γιώργη
  Σοφία Κ. Ζωγράφου
  Χρήστος Φλωράς

  Ο πίνακάς σας πρέπει να μοιάζει ως εξής:

  Φαίδων Πέτρου Κωστίδης

  Αντιγόνη Γ. Γιώργη

  Σοφία Κ. Ζωγράφου

  Χρήστος Φλωράς

 4. Επιλέξτε τον πίνακα και, στην καρτέλα Διάταξη εργαλείων πίνακα, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε κείμενο.

 5. Επιλέξτε Σημάδια παραγράφου ως διαχωριστικό κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Τώρα, κάντε αντιμετάθεση των ονομάτων:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ (ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε το πλαίσιο ελέγχου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του:

  (*) ([! ]@)^13

  Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνεται το διάστημα μεταξύ των δύο ζευγών παρενθέσεων και μετά το θαυμαστικό. Εάν δεν έχετε δει τον χαρακτήρα ^13 πιο πριν, θα σας εξηγήσουμε τι κάνει στην επόμενη ενότητα.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση:

  \2, \1^p

 4. Επιλέξτε τη λίστα ονομάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων. Το Word μετατρέπει τα ονόματα και το πατρώνυμο ή τα αρχικά πατρώνυμου, ως εξής:

  Κωστίδης, Πέτρου Φαίδων
  Γιώργη, Γ. Αντιγόνη
  Ζωγράφου, Κ. Σοφία
  Φλωράς, Χρήστος

Μετατροπή του αλλαγμένου κειμένου σε πίνακα:

 1. Επιλέξτε τη λίστα με τα ονόματα αντιμετάθεσης.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας και, στη συνέχεια, Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή κειμένου σε πίνακα, στην περιοχή Διαχωρισμός κειμένου κατά, κάντε κλικ στην επιλογή Παραγράφους, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αντιμετάθεση με αρχικά πατρώνυμου, τμήμα προς τμήμα

Ας δούμε τα μεμονωμένα τμήματα της παράστασης για να δείτε πώς λειτουργεί, ξεκινώντας με την παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του.

Ολόκληρη η παράσταση αναζητά δύο ομάδες μοτίβων: ένα όνομα με ένα αρχικό πατρώνυμου (ή Πατρώνυμο) και ένα επώνυμο. Το (*) εντοπίζει όλα τα ονόματα. Παρατηρήστε ότι υπάρχει ένα κενό διάστημα μετά από αυτό.

Αυτό το τμήμα της παράστασης ταιριάζει τα επώνυμα:

([! ]@)^13

Το θαυμαστικό εξαιρεί κάθε χαρακτήρα που καθορίζεται στις αγκύλες. Σε αυτή την περίπτωση, το [! ] σημαίνει "Εύρεση όλων των χαρακτήρων εκτός από τα κενά διαστήματα". Το αποτέλεσμά του είναι η περικοπή του διαστήματος μπροστά από τα επώνυμα.

Ο χαρακτήρας @ εντοπίζει μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα, ώστε απλώς να εξασφαλίζει ότι όλα τα διαστήματα μπροστά από το επώνυμο καταργούνται.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε πού τελειώνει το επώνυμο, επομένως χρησιμοποιούμε επίσης το χαρακτήρα ^13 για να αναζητήσουμε το σημάδι παραγράφου στο τέλος κάθε γραμμής. Ωστόσο, επειδή θα σας δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά το σημάδι παραγράφου, περικλείουμε οτιδήποτε άλλο μέσα σε παρενθέσεις.

Μπορείτε να το δοκιμάσετε, αντιγράφοντας ξανά τα ονόματα στο δοκιμαστικό σας έγγραφο (βεβαιωθείτε ότι τα διαχωρίσατε με σημάδια παραγράφου), και, στη συνέχεια, κάντε αναζήτηση χρησιμοποιώντας ([! ]@)^13 στο πλαίσιο Εύρεση του. Η αναζήτηση ταιριάζει κάθε επώνυμο.

Επειδή η αναζήτηση ξεκινά ξανά από την αρχή της επόμενης γραμμής, χρησιμοποιούμε το χαρακτήρα μπαλαντέρ αστερίσκου (*) ώστε να συμφωνεί με όλους τους χαρακτήρες από εκεί μέχρι την αρχή του επόμενου επώνυμου.

Επειδή δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά το διάστημα μπροστά από το επώνυμο, χρησιμοποιούμε παρενθέσεις για να το εξαιρέσουμε από τις δύο ομάδες:

(*) ([! ]@)^13

Σημαντικό: Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του κωδικού χαρακτήρα ^13. Συνήθως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό χαρακτήρα ^p για να αναζητήσετε σημάδια παραγράφου. Ωστόσο, αυτός ο κώδικας δεν λειτουργεί σε αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ. Αντί για αυτόν, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό αντικατάστασης ^13. Παρόλο που ο κωδικός χαρακτήρα ^p δεν λειτουργεί σε αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ, θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσετε σε λειτουργίες αντικατάστασης χαρακτήρων μπαλαντέρ επειδή περιλαμβάνει πληροφορίες μορφοποίησης, ενώ ο χαρακτήρας ^13 δεν περιλαμβάνει. Επιπλέον, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε πληροφορίες στυλ στον χαρακτήρα ^13. Η εσφαλμένη χρήση του κωδικού χαρακτήρα ^13 σε μια λειτουργία αντικατάστασης ουσιαστικά μετατρέπει το έγγραφο σε ένα αρχείο που δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε.

Η παράσταση "Αντικατάσταση" (\2 \1) κάνει την πραγματική αντιμετάθεση. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, οι χαρακτήρες \2, υποδεικνύουν στην αναζήτηση να γράψει το δεύτερο μοτίβο πρώτα και να προσθέσετε ένα κόμμα μετά το μοτίβο. Οι χαρακτήρες \1^p υποδεικνύουν στην αναζήτηση πού πρέπει να γράψει το πρώτο μοτίβο και να γράψει ένα σημάδι παραγράφου μετά από αυτό το μοτίβο.

Παράδειγμα 2: Αντιμετάθεση ημερομηνιών

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί κανονικές παραστάσεις για τη μετατροπή ημερομηνιών που είναι σε Ευρωπαϊκή μορφή σε ημερομηνίες με μορφή των Η.Π.Α.

 1. Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη ημερομηνία στο έγγραφό σας: 28η Μαΐου 2003

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση και πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ των παρακάτω αριστερών και δεξιών παρενθέσεων: 2}) (<[ και *>) ([0.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, εισαγάγετε την ακόλουθη παράσταση:

  \3 \1, \4

  Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε συνόλου χαρακτήρων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

  Η αναζήτηση αντικαθιστά την 28η Μαΐου 2003 με την ημερομηνία Μάιος 28, 2003.

Αντιμετάθεση ημερομηνιών, τμήμα προς τμήμα

Ας ξεκινήσουμε με την έκφραση στο πλαίσιο Εύρεση του. Η παράσταση λειτουργεί αναλύοντας τις ημερομηνίες σε τέσσερα μοτίβα, τα οποία υποδηλώνονται από τα σύνολα των παρενθέσεων. Κάθε μοτίβο περιέχει τα στοιχεία που μπορείτε να βρείτε σε όλες τις ημερομηνίες που είναι γραμμένες στο στυλ που χρησιμοποιήσαμε στο παράδειγμα. Εργασία από αριστερά προς τα δεξιά:

 • Το εύρος αριθμών [0-9] συμφωνεί με τους μονοψήφιους αριθμούς από το πρώτο μοτίβο. Επειδή οι ημερομηνίες μπορεί να αποτελούνται από δύο αριθμούς, θα ζητήσουμε από την αναζήτηση να είτε μονοψήφιες είτε διψήφιες ημερομηνίες: {1,2}. Το αποτέλεσμα είναι το πρώτο μοτίβο: ([0-9]{1,2}).

  Τα τακτικά αριθμητικά απαρτίζουν το δεύτερο μοτίβο. Τα τακτικά αριθμητικά αποτελούνται από τα στοιχεία "th", "nd", "st", και "rd", επομένως, προσθέτουμε αυτά τα γράμματα στην περιοχή [dhnrst]. Επειδή τα τακτικά αριθμητικά πάντα αποτελούνται από δύο γράμματα, περιορίζουμε το πλήθος των γραμμάτων σε δύο: ([dhnrst]{2}).

 • Στη συνέχεια, υπάρχει ένα κενό διάστημα, ακολουθούμενο από χαρακτήρες τύπου λεκτικής σταθεράς και από χαρακτήρες μπαλαντέρ που βρίσκουν τα ονόματα των μηνών. Όλα τα ονόματα μηνών ξεκινούν με αυτά τα κεφαλαία γράμματα: ADFJMNOS. Δεν γνωρίζουμε το πλήθος των χαρακτήρων που ακολουθούν κάθε κεφαλαίο γράμμα, επομένως, σημειώνουμε έναν αστερίσκο (*) μετά από αυτά. Μας ενδιαφέρει μόνο το ίδιο το όνομα του μήνα, επομένως, χρησιμοποιούμε τους χαρακτήρες "μεγαλύτερο-από" και "μικρότερο-από" για να περιορίσουμε τα αποτελέσματα σε μία μόνο λέξη. Το αποτέλεσμα είναι το τέταρτο μοτίβο: : (<[ADFJMNOS]*>).

 • Τέλος, γίνεται αναζήτηση για το έτος. Χρησιμοποιούμε το ίδιο εύρος αριθμών, αλλά αυτήν τη φορά περιορίζουμε το πλήθος σε τέσσερα γράμματα ([0-9]{4}).

Σημειώστε ότι στο πλαίσιο Αντικατάσταση με γράψαμε μόνο τα τρία από τα τέσσερα μοτίβα διεύθυνσης. Παραλείψαμε το τακτικό αριθμητικό ("ή") από την ημερομηνία, επειδή οι ημερομηνίες με τη μορφή των Η.Π.Α. δεν χρησιμοποιούν τακτικά αριθμητικά. Εάν θέλετε να αφήσετε το τακτικό αριθμητικό στην ημερομηνία, πληκτρολογήστε \3 \1\2, \4 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Σε αυτή την περίπτωση, πληκτρολογείτε ένα κενό διάστημα μετά το 3 και μετά το κόμμα, αλλά πουθενά αλλού.

Σε αυτό το σημείο, ίσως ρωτήσετε πώς μπορείτε να χειριστείτε ημερομηνίες στις οποίες δεν διευκρινίζεται το όνομα του μήνα, όπως 28/05/03. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Αντικαθιστάτε χρησιμοποιώντας αυτή την παράσταση:

\3/\1/\2

Εάν η ημερομηνία λαμβάνει τη μορφή του 28/05/2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο {4} στο τελευταίο μοτίβο αντί για το {2}.

Σχετικά με τη χρήση διαχωριστικών λίστας σε κανονικές παραστάσεις

Το προηγούμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί το παρακάτω όρισμα για να βρει μονοψήφιες ή διψήφιες ημερομηνίες: {1,2}. Σε αυτή την περίπτωση, ένα κόμμα διαχωρίζει τις δύο τιμές. Ωστόσο, οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows ελέγχουν το διαχωριστικό λίστας που χρησιμοποιείτε. Εάν οι τοπικές ρυθμίσεις σας καθορίζουν τη χρήση του ερωτηματικού ως διαχωριστικού λίστας, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε αντί για κόμμα.

Για να διαπιστώσετε ποιο διαχωριστικό λίστας καθορίζει το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου. (Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου στα Windows 8 και σε νεότερες εκδόσεις. Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.)

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή των μορφών ημερομηνίας, ώρας ή αριθμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμοί και, στη συνέχεια, εντοπίστε την καταχώρηση Διαχωριστικό λίστας.

Παράδειγμα 3: Προσθήκη ή κατάργηση της τελείας από προσφωνήσεις

Σε ορισμένες χώρες, οι τιμητικοί τίτλοι (Mr., Mrs. και ούτω καθεξής) δεν περιλαμβάνουν τελείες. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε τις τελείες στους τιμητικούς τίτλους. Από αυτό το σημείο, υποθέτουμε ότι γνωρίζετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Αυτή η παράσταση εντοπίζει τους τίτλους Mr, Ms, Mrs και Dr χωρίς τελείες:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Σημειώστε ότι η παράσταση χρησιμοποιεί ένα δεύτερο μοτίβο που περιέχει ένα κενό διάστημα. Αυτός ο χώρος κανονικά θα ακολουθούσε τον τιμητικό τίτλο εάν η τελεία δεν ήταν εκεί. Αυτή η παράσταση προσθέτει την τελεία:

\1.\2

Για να κάνετε το αντίστροφο, χρησιμοποιήστε την εξής παράσταση:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Και αντικαταστήστε χρησιμοποιώντας την εξής παράσταση:

\1

Παράδειγμα 4: Εύρεση διπλότυπων παραγράφων ή γραμμών

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την παράσταση, μπορείτε να ταξινομήσετε πρώτα τη λίστα για να τοποθετεί διπλότυπες γραμμές τη μία δίπλα στην άλλη. Επίσης, πρέπει να καταργήσετε όλα τα κενά σημάδια παραγράφου. Με άλλα λόγια, εάν χρησιμοποιείτε κενές παραγράφους για να διαχωρίσετε τμήματα κειμένου, όπως παρακάτω:

Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶

Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶

Αντιγόνη Κ. Γιώργη¶

πρέπει να καταργήσετε αυτές τις παραγράφους, ως εξής:

Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶
Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶
Αντιγόνη Κ. Γιώργη¶

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο που προτιμάτε για να καταργήσετε τις κενές παραγράφους, αλλά δείτε μία που εντοπίζει δύο διαδοχικούς χαρακτήρες παραγράφου. Εκτελέστε αναζήτηση χρησιμοποιώντας αυτή την παράσταση (ο χαρακτήρας @ επαναλαμβάνει τη λειτουργία εύρεσης και αντικατάστασης και καταργεί όλες τις πολλαπλές κενές γραμμές):

(^13)\1@

Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τα αποτελέσματα με αυτή την παράσταση:

^p

Τώρα ας εξετάσουμε τους τρόπους αντικατάστασης κειμένου. Αυτή η παράσταση εντοπίζει οποιαδήποτε ακολουθία από δύο διαδοχικές πανομοιότυπες παραγράφους:

(*^13)\1

Επίσης, αυτή η παράσταση ταιριάζει επίσης μεγαλύτερες επαναλήψεις κειμένου που καταλήγουν σε παραγράφους. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε την παράσταση με την παρακάτω λίστα:

Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶
Αντιγόνη Κ. Γιώργη¶
Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶
Αντιγόνη Κ. Γιώργη¶
Σοφία Κ. Ζωγράφου¶

Η αναζήτηση εντοπίζει τις τέσσερις πρώτες γραμμές και σταματά μόνο όταν το συνολικό μοτίβο αλλάζει. Αντίθετα, εάν εκτελέσετε την παράσταση σε αυτή τη λίστα:

Φαίδων Πέτρου Κωστίδης¶
Φαίδων Πέτρου Κωστίδης
Αντιγόνη Γ. Γιώργη¶
Αντιγόνη Γ. Γιώργη¶

Η παράσταση εντοπίζει μόνο τις πρώτες δύο παραγράφους. 

Για να αναζητήσετε έναν μεγαλύτερο αριθμό πανομοιότυπων στοιχείων, προσθέστε περισσότερα σύμβολα κράτησης θέσης. Για παράδειγμα, αυτή η παράσταση εντοπίζει οποιεσδήποτε τρεις διαδοχικές πανομοιότυπες παραγράφους:

(*^13)\1\1

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άγκιστρα για να κάνετε το ίδιο. Τα παραδείγματα που ακολουθούν βρίσκουν δύο και τρεις πανομοιότυπες παραγράφους, αντίστοιχα:

(*^13){2} (*^13){3}

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε δύο ή τρεις πανομοιότυπες παραγράφους:

(*^13){2,3}

Μπορείτε επίσης να βρείτε δύο ή περισσότερες πανομοιότυπες παραγράφους:

(*^13){2,}

Μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις παραστάσεις με την ακόλουθη συμβολοσειρά:

\1

Επιπλέον, μπορείτε να επαναλάβετε τη λειτουργία εύρεσης και αντικατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες, για να αντικαταστήσετε όλες τις διπλότυπες παραγράφους στο έγγραφό σας ή, μπορείτε να προσθέσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ @ με τον οποίο η παράσταση επαναλαμβάνει τη διαδικασία για εσάς:

(*^13)\1@

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να αντικαταστήσετε τις διπλότυπες γραμμές σε έναν πίνακα. Για να το κάνετε αυτό, καταργήστε πρώτα όλα τα συγχωνευμένα κελιά και, στη συνέχεια, ταξινομήστε τον πίνακα για να τοποθετήσετε τα διπλότυπα κελιά το ένα δίπλα στο άλλο. Στη συνέχεια, μετατρέπετε τον πίνακα σε κείμενο. (Στο μενού Πίνακας, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Μετατροπή, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακα σε κείμενο. Όταν σας ζητηθεί, χρησιμοποιήστε τον οριοθέτη tab.) Αφού κάνετε τις αντικαταστάσεις, μετατρέψτε το κείμενο σε πίνακα.

Περισσότερα παραδείγματα

Για περισσότερα παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κανονικών παραστάσεων στο Word, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση και αντικατάσταση χαρακτήρων με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ στην τοποθεσία "Συνήθεις Ερωτήσεις MVP".

Δείτε επίσης

Ρύθμιση των παραμέτρων ή απενεργοποίηση της αυτόματης μορφοποίησης κειμένου (Αυτόματη Μορφοποίηση)

Διαγραφή αριθμών σελίδας

Διαγραφή σελίδας στο Word

Εισαγωγή συμβόλων

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή μορφοποίησης στο Word για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×