Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή μορφοποίησης στο Word για Mac

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών χαρακτήρων (όπως μεγάλες παύλες) και στοιχεία του εγγράφου (όπως αλλαγές σελίδας). Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ειδική μορφοποίηση (όπως η μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων), στυλ και επισημάνσεις, καθώς και να αλλάξετε τη μορφοποίηση χωρίς να αλλάξετε το κείμενο. Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για κείμενο, το Word επισημαίνει όλες τις συμφωνίες που εντοπίζει στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κείμενο.

Στην επάνω δεξιά γωνία του εγγράφου, στο πλαίσιο "Αναζήτηση" Εισαγάγετε κείμενο για αναζήτηση στο έγγραφο , πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να βρείτε και το Word θα επισημάνει όλες τις εμφανίσεις της λέξης ή φράσης σε όλο το έγγραφο.

Για να αντικαταστήσετε το κείμενο που βρέθηκε:

 1. Κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

 2. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων ή Αντικατάσταση.

  Συμβουλές: 

  • Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το βασικό τμήμα παραθύρου Εύρεση και αντικατάσταση με τη συντόμευση πληκτρολογίου CONTROL + H.

  • Όταν αντικαθιστάτε κείμενο, είναι σκόπιμο να κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση και όχι στο κουμπί Αντικατάσταση όλων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγξετε κάθε στοιχείο ξεχωριστά πριν από την αντικατάσταση.

Μπορείτε να βρείτε κείμενο με ειδική μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή ή επισήμανση, χρησιμοποιώντας το μενού Μορφή.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Παράθυρο περιήγησης.

  Στην καρτέλα "Προβολή", είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Παράθυρο περιήγησης"

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" και μετά στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επισημαίνεται η επιλογή "Εύρεση και αντικατάσταση για προχωρημένους"

  Σημειώσεις: 

  • Κάντε κλικ στο βέλος στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εμφανιστούν όλες οι επιλογές.

  • Δείχνει πώς μπορείτε να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού "Μορφή"

 4. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Εμφανίζει τις επιλογές μορφοποίησης

  Αν ανοίξει ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου, ορίστε τις επιλογές που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές Εύρεση επόμενου ή Εύρεση όλων.

Μπορείτε να βρείτε και να αντικαταστήσετε κείμενο με ειδική μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή ή επισήμανση, χρησιμοποιώντας το μενού Μορφή.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Παράθυρο περιήγησης.

  Στην καρτέλα "Προβολή", είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Παράθυρο περιήγησης"

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" και μετά στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επισημαίνεται η επιλογή "Εύρεση και αντικατάσταση για προχωρημένους"

 4. Στο επάνω μέρος του παράθυρου διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.

  Σημειώσεις: 

  • Κάντε κλικ στο βέλος στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εμφανιστούν όλες οι επιλογές.

  • Δείχνει πώς μπορείτε να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού "Μορφή"

 5. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε.

 6. Στο μενού Μορφή, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε να εντοπίσετε.

  Εμφανίζει τις επιλογές μορφοποίησης

  Αν ανοίξει ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου, ορίστε τις επιλογές που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αντικατάσταση με.

 8. Στο μενού Μορφή, επιλέξτε τη μορφοποίηση αντικατάστασης. Αν ανοίξει ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου, ορίστε τις μορφές που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αντικατάσταση, Αντικατάσταση όλων ή Εύρεση επόμενου.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Παράθυρο περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" και μετά στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επισημαίνεται η επιλογή "Εύρεση και αντικατάσταση για προχωρημένους"

  Σημειώσεις: 

  • Κάντε κλικ στο βέλος στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εμφανιστούν όλες οι επιλογές.

  • Δείχνει πώς μπορείτε να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού "Μορφή"

 4. Στο μενού Ειδική, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε να εντοπίσετε.

  Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

 5. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Παράθυρο περιήγησης.

  Στην καρτέλα "Προβολή", είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Παράθυρο περιήγησης"

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" και μετά στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επισημαίνεται η επιλογή "Εύρεση και αντικατάσταση για προχωρημένους"

  Σημειώσεις: 

  • Κάντε κλικ στο βέλος στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εμφανιστούν όλες οι επιλογές.

  • Δείχνει πώς μπορείτε να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού "Μορφή"

 4. Στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο Εύρεση του, αλλά μην πληκτρολογήσετε κάτι σε αυτό. Αργότερα, όταν επιλέξετε κάποιον ειδικό χαρακτήρα, το Word θα τοποθετήσει αυτόματα τον κωδικό του χαρακτήρα στο πλαίσιο.

  Σημείωση: Κάντε κλικ στο βέλος στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εμφανιστούν όλες οι επιλογές.
  Δείχνει πώς μπορείτε να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού "Μορφή"

 5. Στο μενού Ειδική, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε να εντοπίσετε.

 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 7. Στο μενού Ειδική, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην αντικατάσταση.

 8. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αντικατάσταση ή Εύρεση επόμενου.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Παράθυρο περιήγησης.

  Στην καρτέλα "Προβολή", είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Παράθυρο περιήγησης"

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" και μετά στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση", επισημαίνεται η επιλογή "Εύρεση και αντικατάσταση για προχωρημένους"

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

  Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος για περισσότερες επιλογές .

 5. Κάντε κλικ στο μενού Ειδική, έπειτα κάντε κλικ σε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και μετά πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του.

  Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση και αντικατάσταση"

 6. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  Συμβουλές: 

  • Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ.

  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ απευθείας στο πλαίσιο Εύρεση του αντί να επιλέξετε το αντίστοιχο στοιχείο από το αναδυόμενο μενού Ειδική .

  • Για να αναζητήσετε έναν χαρακτήρα που ορίζεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από τον χαρακτήρα. Για παράδειγμα, για να εντοπίσετε ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε \; .

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το κείμενο, καθώς και για να υποδείξετε τη σειρά αξιολόγησης. Για παράδειγμα, κάντε αναζήτηση γράφοντας < (προ)*(νος) > για να βρείτε τις λέξεις "προκατασκευασμένος" και "προεπιλεγμένος".

  • Μπορείτε να αναζητήσετε μια παράσταση και να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ \n για να αντικαταστήσετε τη συμβολοσειρά αναζήτησης με την αναδιατεταγμένη έκφραση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (Ρούσσου) (Κωνσταντίνα) στο πλαίσιο Εύρεση του και μετά πληκτρολογήστε \2 \1 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Το Word θα βρει τις εμφανίσεις του ονόματος "Ρούσσου Κωνσταντίνα" και θα τις αντικαταστήσει με το αναδιατεταγμένο όνομα "Κωνσταντίνα Ρούσσου".

 7. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο που βρέθηκε:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και μετά κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Ειδική, έπειτα κάντε κλικ σε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και μετά πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

  3. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αντικατάσταση όλων, Αντικατάσταση ή Εύρεση επόμενου.

   Συμβουλή: Όταν αντικαθιστάτε κείμενο, είναι σκόπιμο να κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση και όχι στο κουμπί Αντικατάσταση όλων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάθε αντικατάσταση ξεχωριστά για να είστε σίγουροι ότι είναι σωστή.

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Για να βρείτε

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή

Για παράδειγμα

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα

?

Με την αναζήτηση κ?ίση θα βρεθούν οι λέξεις "κρίση" και "κλίση".

Οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων

*

Με την αναζήτηση ε*η θα βρεθούν οι λέξεις "ένωση" και "εμφάνιση".

Έναν από τους καθορισμένους χαρακτήρες

[ ]

Με την αναζήτηση π[ωώ]ς θα βρεθούν οι λέξεις "πως" και "πώς".

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε αυτή την περιοχή

[-]

Με την αναζήτηση [κ-χ]άνω θα βρεθούν οι λέξεις "κάνω", "πάνω" και "χάνω".

Οι περιοχές χαρακτήρων πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα εκτός από τους χαρακτήρες μέσα στις αγκύλες

[!]

Με την αναζήτηση φ[!θ]άνω θα βρεθεί η λέξη "φτάνω", αλλά όχι η λέξη "φθάνω".

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες

[!x-z]

Με την αναζήτηση [!μ-χ]άνω θα βρεθεί η λέξη "κάνω", αλλά όχι οι λέξεις "πάνω" και "χάνω".

Οι περιοχές χαρακτήρων πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

Ακριβώς n εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{ n}

Με την αναζήτηση επιβάλ{2}ω θα βρεθεί η λέξη "επιβάλλω", αλλά όχι η λέξη "επιβάλω".

Τουλάχιστον n εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{ n,}

Με την αναζήτηση επιβάλ{1,}ω θα βρεθεί τόσο η λέξη "επιβάλλω" όσο και η λέξη "επιβάλω".

Ένα εύρος εμφανίσεων ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{ n, n}

Με την αναζήτηση 10 {1,3} θα βρεθούν οι αριθμοί "10", "100" και "1000".

Μία ή περισσότερες εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

@

Με την αναζήτηση βάλ@ω θα βρεθούν οι λέξεις "βάλω" και "βάλλω".

Την αρχή μιας λέξης

<

Με την αναζήτηση <(υπερ) θα βρεθούν οι λέξεις "υπερβολή" και "υπερβολικός" αλλά όχι η λέξη "ανυπερθέτως".

Το τέλος μιας λέξης

>

Με την αναζήτηση (εία)> θα βρεθούν οι λέξεις "φυτεία" και "λατρεία", αλλά όχι η λέξη "αδικία".

 1. Στο πεδίο αναζήτησης Πεδίο αναζήτησης στο Word , πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη φράση που θέλετε να βρείτε.

  Το Word επισημαίνει όλες τις εμφανίσεις της λέξης ή φράσης στο έγγραφο.

 2. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο που βρέθηκε:

  1. Στο αναδυόμενο μενού του μεγεθυντικού φακού, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

   Αναδυόμενο μενού αναζήτησης

   Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου COMMAND COMMAND + SHIFT + H.

  2. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

  3. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αντικατάσταση όλων, Αντικατάσταση ή Εύρεση.

  Συμβουλές: 

  • Όταν αντικαθιστάτε κείμενο, είναι σκόπιμο να κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση και όχι στο κουμπί Αντικατάσταση όλων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάθε αντικατάσταση ξεχωριστά για να είστε σίγουροι ότι είναι σωστή.

  • Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ.

 1. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στις μορφές που θέλετε να βρείτε.

  Εάν δεν βλέπετε το αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί βέλους .

 3. Εάν εμφανιστεί ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τις μορφές που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  Συμβουλές: 

  • Για να επιλέξετε μια προηγούμενη αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί προηγούμενης αναζήτησης .

  • Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ.

 5. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο που βρέθηκε:

  1. Στην καρτέλα Αντικατάσταση, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αντικατάσταση με.

  2. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στις μορφές που θέλετε να αντικαταστήσετε.

  3. Εάν εμφανιστεί ένα δεύτερο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τις μορφές που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αντικατάσταση όλων, Αντικατάσταση ή Εύρεση.

   Συμβουλή: Όταν αντικαθιστάτε κείμενο, είναι σκόπιμο να κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση και όχι στο κουμπί Αντικατάσταση όλων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάθε αντικατάσταση ξεχωριστά για να είστε σίγουροι ότι είναι σωστή.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της πλαϊνής γραμμής  Κουμπί πλαϊνής γραμμής .

 2. Στην πλαϊνή γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή "Εύρεση και αντικατάσταση"  Κουμπί "Εύρεση και αντικατάσταση" .

 3. Στο αναδυόμενο μενού με τις επιλογές αναζήτησης Κουμπί "Επιλογές αναζήτησης" , κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Ειδική, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε να εντοπίσετε.

  Εάν δεν βλέπετε το αναδυόμενο μενού Ειδική, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί βέλους .

 5. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  Συμβουλές: 

  • Για να επιλέξετε μια προηγούμενη αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί προηγούμενης αναζήτησης .

  • Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ.

 6. Για να αντικαταστήσετε τα σημάδια ή τους χαρακτήρες που βρέθηκαν, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές Αντικατάσταση όλων, Αντικατάσταση ή Εύρεση.

  Συμβουλή: Όταν αντικαθιστάτε κείμενο, είναι σκόπιμο να κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση και όχι στο κουμπί Αντικατάσταση όλων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάθε αντικατάσταση ξεχωριστά για να είστε σίγουροι ότι είναι σωστή.

 1. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

  Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί βέλους .

 3. Στο αναδυόμενο μενού Ειδική, κάντε κλικ σε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και μετά πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του.

 4. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

  Συμβουλές: 

  • Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ.

  • Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ απευθείας στο πλαίσιο Εύρεση του αντί να επιλέξετε το αντίστοιχο στοιχείο από το αναδυόμενο μενού Ειδική .

  • Για να αναζητήσετε έναν χαρακτήρα που ορίζεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από τον χαρακτήρα. Για παράδειγμα, για να εντοπίσετε ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε \; .

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το κείμενο, καθώς και για να υποδείξετε τη σειρά αξιολόγησης. Για παράδειγμα, κάντε αναζήτηση γράφοντας < (προ)*(νος) > για να βρείτε τις λέξεις "προκατασκευασμένος" και "προεπιλεγμένος".

  • Μπορείτε να αναζητήσετε μια παράσταση και να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ \n για να αντικαταστήσετε τη συμβολοσειρά αναζήτησης με την αναδιατεταγμένη έκφραση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (Ρούσσου) (Κωνσταντίνα) στο πλαίσιο Εύρεση του και μετά πληκτρολογήστε \2 \1 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Το Word θα βρει τις εμφανίσεις του ονόματος "Ρούσσου Κωνσταντίνα" και θα τις αντικαταστήσει με το αναδιατεταγμένο όνομα "Κωνσταντίνα Ρούσσου".

 5. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο που βρέθηκε:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και μετά κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

  2. Κάντε κλικ στο μενού Ειδική, έπειτα κάντε κλικ σε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ και μετά πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

  3. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Αντικατάσταση όλων, Αντικατάσταση ή Εύρεση.

   Συμβουλή: Όταν αντικαθιστάτε κείμενο, είναι σκόπιμο να κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση και όχι στο κουμπί Αντικατάσταση όλων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάθε αντικατάσταση ξεχωριστά για να είστε σίγουροι ότι είναι σωστή.

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Για να βρείτε

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή

Για παράδειγμα

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα

?

Με την αναζήτηση κ?ίση θα βρεθούν οι λέξεις "κρίση" και "κλίση".

Οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων

*

Με την αναζήτηση ε*η θα βρεθούν οι λέξεις "ένωση" και "εμφάνιση".

Έναν από τους καθορισμένους χαρακτήρες

[ ]

Με την αναζήτηση π[ωώ]ς θα βρεθούν οι λέξεις "πως" και "πώς".

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε αυτή την περιοχή

[-]

Με την αναζήτηση [κ-χ]άνω θα βρεθούν οι λέξεις "κάνω", "πάνω" και "χάνω".

Οι περιοχές χαρακτήρων πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα εκτός από τους χαρακτήρες μέσα στις αγκύλες

[!]

Με την αναζήτηση φ[!θ]άνω θα βρεθεί η λέξη "φτάνω", αλλά όχι η λέξη "φθάνω".

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες

[!x-z]

Με την αναζήτηση [!μ-χ]άνω θα βρεθεί η λέξη "κάνω", αλλά όχι οι λέξεις "πάνω" και "χάνω".

Οι περιοχές χαρακτήρων πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

Ακριβώς n εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{ n}

Με την αναζήτηση επιβάλ{2}ω θα βρεθεί η λέξη "επιβάλλω", αλλά όχι η λέξη "επιβάλω".

Τουλάχιστον n εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{ n,}

Με την αναζήτηση επιβάλ{1,}ω θα βρεθεί τόσο η λέξη "επιβάλλω" όσο και η λέξη "επιβάλω".

Ένα εύρος εμφανίσεων ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

{ n, n}

Με την αναζήτηση 10 {1,3} θα βρεθούν οι αριθμοί "10", "100" και "1000".

Μία ή περισσότερες εμφανίσεις ενός χαρακτήρα ή μιας παράστασης

@

Με την αναζήτηση βάλ@ω θα βρεθούν οι λέξεις "βάλω" και "βάλλω".

Την αρχή μιας λέξης

<

Με την αναζήτηση <(υπερ) θα βρεθούν οι λέξεις "υπερβολή" και "υπερβολικός" αλλά όχι η λέξη "ανυπερθέτως".

Το τέλος μιας λέξης

>

Με την αναζήτηση (εία)> θα βρεθούν οι λέξεις "φυτεία" και "λατρεία", αλλά όχι η λέξη "λείανση".

Δείτε επίσης

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και άλλων δεδομένων στα αρχεία του Word για Windows

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×