Εφαρμογή της υπηρεσίας Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) με τοποθεσίες του Microsoft Office SharePoint Server 2007 , για τον έλεγχο και την προστασία αρχείων που λαμβάνονται από λίστες ή βιβλιοθήκες.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών;

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση IRM για λίστες και βιβλιοθήκες

Εφαρμογή IRM σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Τι είναι η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM);

Η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίζετε τις ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι χρήστες σε αρχεία που έχουν ληφθεί από λίστες ή βιβλιοθήκες του SharePoint. Η Διαχείριση IRM κρυπτογραφεί τα αρχεία που λαμβάνονται και περιορίζει το σύνολο χρηστών και προγραμμάτων που επιτρέπεται να αποκρυπτογραφούν αυτά τα αρχεία. Η Διαχείριση IRM μπορεί επίσης να περιορίζει τα δικαιώματα των χρηστών που επιτρέπεται να διαβάζουν αρχεία, ώστε να μην μπορούν να εκτελούν ενέργειες όπως η εκτύπωση αντιγράφων των αρχείων ή η αντιγραφή κειμένου από αυτά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση IRM σε λίστες και βιβλιοθήκες για να περιορίσετε τη διάδοση ευαίσθητου περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με μελλοντικά προϊόντα με επιλεγμένους αντιπροσώπους μάρκετινγκ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση IRM για να εμποδίσετε αυτά τα άτομα να κάνουν κοινή χρήση αυτού του περιεχομένου με άλλους υπαλλήλους της εταιρείας.

Σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, εφαρμόζετε τη Διαχείριση IRM σε μια ολόκληρη λίστα ή βιβλιοθήκη, αντί σε μεμονωμένα αρχεία. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο να εξασφαλίσετε ένα συνεπές επίπεδο προστασία για ένα ολόκληρο σύνολο εγγράφων ή αρχείων. Η Διαχείριση IRM μπορεί έτσι να βοηθήσει την εταιρεία σας να επιβάλει εταιρικές πολιτικές που διέπουν τον έλεγχο και τη διάδοση εμπιστευτικών ή αποκλειστικών πληροφοριών.

Τρόποι προστασίας των περιεχομένων με την υπηρεσία IRM

Η υπηρεσία IRM συμβάλει στην προστασία περιορισμένων περιεχομένων με τους παρακάτω τρόπους:

 • Δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την αντιγραφή, τροποποίηση, εκτύπωση, αποστολή με φαξ ή αντιγραφή και επικόλληση των περιεχομένων για μη εξουσιοδοτημένη χρήση

 • Δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την αντιγραφή των περιεχομένων με χρήση της δυνατότητας εκτύπωσης οθόνης των Microsoft Windows

 • Δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την προβολή των περιεχομένων εάν σταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τη λήψη τους από το διακομιστή

 • Περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, μετά την οποία οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν τις πιστοποιήσεις τους και να επαναλάβουν τη λήψη των περιεχομένων

 • Βοηθά την επιχείρηση να επιβάλλει εταιρικές πολιτικές που καθορίζουν τη χρήση και τη διασπορά των περιεχομένων μέσα στην επιχείρηση

Τρόποι με τους οποίους η υπηρεσία IRM δεν συμβάλει στην προστασία περιεχομένων

Η υπηρεσία IRM δεν μπορεί να προστατεύσει περιορισμένα περιεχόμενα από τα εξής:

 • Διαγραφή, κλοπή, καταγραφή ή μετάδοση μέσω προγραμμάτων από κακόβουλους χρήστες, όπως ιοί τύπου Trojan, προγράμματα keystroke loggers και κάποιοι τύποι προγραμμάτων spyware

 • Απώλεια ή καταστροφή εξαιτίας των ενεργειών από ιούς υπολογιστών

 • Μη αυτόματη αντιγραφή ή επαναπληκτρολόγησης περιεχομένων από την οθόνη

 • Ψηφιακή φωτογράφηση ή φωτογράφηση με φιλμ των περιεχομένων που εμφανίζονται σε μια οθόνη

 • Αντιγραφή με χρήση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης τρίτου κατασκευαστή

 • Αντιγραφή μετα-δεδομένων περιεχομένου (τιμές στηλών) με χρήση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης τρίτου κατασκευαστή ή με την ενέργεια αντιγραφής και επικόλλησης

Αρχή της σελίδας

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία IRM για λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint

Η προστασία μέσω Διαχείρισης IRM εφαρμόζεται σε αρχεία σε επίπεδο λίστας ή βιβλιοθήκης. Όταν ενεργοποιείτε τη Διαχείριση IRM για λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να προστατεύσετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου σε αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα προστασίας σε όλους τους διακομιστές Web προσκηνίου. Το πρόγραμμα προστασίας ελέγχει την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση αρχείων συγκεκριμένης μορφής αρχείου, στα οποία έχει εφαρμοστεί διαχείριση δικαιωμάτων.

Το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει προγράμματα προστασίας για τους παρακάτω τύπους αρχείου:

 • Φόρμες του Microsoft Office InfoPath

 • Μορφές αρχείου των εκδόσεων 97-2003 για τα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office: Word, Excel και PowerPoint

 • Τις ανοιχτές μορφές XML του Office για το Microsoft Office Word 2007, το Microsoft Office Excel 2007 και το Microsoft Office PowerPoint 2007

 • Η μορφή XML Paper Specification (XPS)

Εάν στην εταιρεία σας σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση IRM για την προστασία άλλων τύπων αρχείου πέρα από αυτές που αναγράφονται πιο πάνω, ο διαχειριστής διακομιστή πρέπει να εγκαταστήσει προγράμματα προστασίας για τις πρόσθετες μορφές αρχείου.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία IRM για μια βιβλιοθήκη, η διαχείριση δικαιωμάτων ισχύει για όλα τα αρχεία της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης. Όταν η υπηρεσία IRM είναι ενεργοποιημένη για μια λίστα, η διαχείριση δικαιωμάτων ισχύει μόνο για αρχεία που είναι συνημμένα σε στοιχεία λίστας και όχι στα ίδια τα στοιχεία λίστας.

Όταν γίνεται λήψη αρχείων σε λίστα ή βιβλιοθήκη για την οποία έχει ενεργοποιηθεί η Διαχείριση IRM, τα αρχεία κρυπτογραφούνται ώστε να είναι δυνατή η προβολή τους μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κάθε αρχείο στο οποίο έχει εφαρμοστεί διαχείριση δικαιωμάτων περιέχει επίσης μια άδεια έκδοσης με την οποία επιβάλλονται περιορισμοί στα άτομα που προβάλλουν το αρχείο. Οι βασικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν την μετατροπή ενός αρχείου σε αρχείο μόνο για ανάγνωση, την απενεργοποίηση της αντιγραφής κειμένου,ι την παρεμπόδιση αποθήκευσης τοπικού αρχείου και την παρεμπόδιση εκτύπωσης του αρχείου. Τα προγράμματα-πελάτες με τα οποία μπορεί να γίνει ανάγνωση τύπων αρχείου που υποστηρίζονται από τη Διαχείριση IRM χρησιμοποιούν την άδεια έκδοσης στο αρχείο στο οποίο έχει εφαρμοστεί διαχείριση δικαιωμάτων για την επιβολή αυτών των περιορισμών. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η προστασία ενός αρχείου στο οποίο έχει εφαρμοστεί διαχείριση δικαιωμάτων, ακόμη και μετά τη λήψη του από τον διακομιστή.

Οι τύποι των περιορισμών που εφαρμόζονται σε ένα αρχείο κατά τη λήψη του από λίστα ή βιβλιοθήκη βασίζονται στα δικαιώματα που διαθέτει ο μεμονωμένος χρήστης στην τοποθεσία του διακομιστή του Office SharePoint η οποία περιέχει το αρχείο. Στον παρακάτω πίνακα εξηγείται ο τρόπος αντιστοίχησης των δικαιωμάτων των τοποθεσιών του Office SharePoint Server 2007 στα δικαιώματα της Διαχείρισης IRM.

Office SharePoint Server 2007δικαιώματα

Δικαιώματα της υπηρεσίας IRM

Δικαιώματα διαχείρισης, διαχείριση τοποθεσίας Web

Πλήρης έλεγχος (όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα-πελάτης): Αυτά τα δικαιώματα επιτρέπουν γενικά σε έναν χρήστη την ανάγνωση, επεξεργασία, αντιγραφή, αποθήκευση και τροποποίηση δικαιωμάτων σε περιεχόμενα με διαχείριση δικαιωμάτων.

Επεξεργασία στοιχείων, διαχείριση λιστών, προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

Επεξεργασία, αντιγραφή και αποθήκευση: Ένας χρήστης μπορεί να εκτυπώσει ένα αρχείο μόνο αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η εκτύπωση εγγράφων στη σελίδα "Ρυθμίσεις διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών" για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Προβολή στοιχείων

Ανάγνωση: Ένας χρήστης μπορεί να διαβάσει το έγγραφο, αλλά δεν μπορεί να αντιγράψει ή να τροποποιήσει τα περιεχόμενά του. Ένας χρήστης μπορεί να εκτυπώσει μόνο αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η εκτύπωση εγγράφων στη σελίδα "Ρυθμίσεις διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών" για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Άλλα

Δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα που να αντιστοιχούν απευθείας σε δικαιώματα της υπηρεσίας IRM.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή της υπηρεσίας IRM σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία IRM για λίστες και βιβλιοθήκες, πρέπει να εγκατασταθεί το πρόγραμμα-πελάτης των υπηρεσιών Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) με Service Pack 2 σε κάθε διακομιστή-πελάτη Web για την τοποθεσία του SharePoint. Επιπλέον, η υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών πρέπει να ενεργοποιηθεί στην Κεντρική διαχείριση της τοποθεσίας σας. Επίσης, ένας διαχειριστής διακομιστή πρέπει να εγκαταστήσει προγράμματα προστασίας σε όλους τους διακομιστές-πελάτες Web για κάθε τύπο αρχείου που θέλουν να προστατεύσουν τα άτομα της επιχείρησής σας με χρήση της υπηρεσίας IRM.

Για να εφαρμόσετε την υπηρεσία IRM σε λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει να έχετε τουλάχιστον επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

  1. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας, ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

   Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην περιοχή Δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

  Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται η σύνδεση Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών, η υπηρεσία IRM ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να δείτε αν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRM για την τοποθεσία σας. Η σύνδεση Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών δεν εμφανίζεται για βιβλιοθήκες εικόνων.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις της διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών", ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων σε έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης κατά τη λήψη για να εφαρμόσετε περιορισμένα δικαιώματα σε έγγραφα που έχουν ληφθεί από την αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 4. Στην περιοχή Τίτλος πολιτικής δικαιωμάτων, πληκτρολογήστε ένα διακριτικό όνομα για την πολιτική, το οποίο να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα για να διαφοροποιήσετε αυτήν την πολιτική από άλλες πολιτικές.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Εμπιστευτικό εταιρείας, αν εφαρμόζετε περιορισμένα δικαιώματα σε λίστα ή βιβλιοθήκη που θα περιέχει εμπιστευτικά εταιρικά έγγραφα.

 5. Στην περιοχή Περιγραφή πολιτικής δικαιωμάτων, πληκτρολογήστε μια περιγραφή που θα εμφανίζεται στα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη και που θα εξηγεί τον τρόπο χειρισμού των εγγράφων στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Συζήτηση των περιεχομένων αυτού του εγγράφου μόνο με άλλους υπαλλήλους, αν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτών των εγγράφων σε εσωτερικούς υπαλλήλους.

 6. Για να εφαρμόσετε πρόσθετους περιορισμούς στα έγγραφα αυτής της λίστας ή βιβλιοθήκης, κάντε ένα από τα παρακάτω.

  Για να

  Κάντε το εξής

  Επιτρέπεται στα άτομα να εκτυπώνουν έγγραφα από αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η εκτύπωση εγγράφων.

  Επιτρέπεται στα άτομα που διαθέτουν τουλάχιστον το δικαίωμα "Προβολή στοιχείων" να εκτελούν ενσωματωμένο κώδικα ή μακροεντολές σε ένα έγγραφο.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω προγραμματισμού.

  Σημείωση: Αν κάνετε αυτή την επιλογή, οι χρήστες θα μπορούν να εκτελούν κώδικα για να εξάγουν τα περιεχόμενα ενός εγγράφου.

  Απαιτείται η επιβεβαίωση των πιστοποιήσεων των ατόμων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

  Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε περιεχόμενα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, οι άδειες έκδοσης των ατόμων για την πρόσβαση στα περιεχόμενα θα λήγουν μετά τον καθορισμένο αριθμό ημερών και τα άτομα θα απαιτείται να επιστρέψουν στον διακομιστή για να επιβεβαιώσουν τις πιστοποιήσεις τους και να κάνουν λήψη ενός νέου αντιγράφου.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώνουν τις πιστοποιήσεις τους κάθε και μετά καθορίστε τον αριθμό των ημερών που θέλετε να παρέχεται η δυνατότητα προβολής του εγγράφου.

  Απαγορεύεται στα άτομα η αποστολή εγγράφων που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία IRM σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τα άτομα δεν θα μπορούν να στέλνουν κανέναν από τους παρακάτω τύπους αρχείων:

  • Τύποι αρχείων που δεν έχουν προγράμματα προστασίας της υπηρεσίας IRM εγκατεστημένα στους διακομιστές-πελάτες Web.

  • Τύποι αρχείου που δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν από το Office SharePoint Server 2007.

  • Τύπο αρχείων που προστατεύονται από τη Διαχείριση IRM σε άλλο πρόγραμμα.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται σε χρήστες η αποστολή εγγράφων που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία IRM.

  Κατάργηση περιορισμένων δικαιωμάτων από αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή περιορισμένων δικαιωμάτων σε έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης στις και μετά εισαγάγετε την ημερομηνία που θέλετε.

 7. Αφού ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση των επιλογών που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×