Εφαρμογή της υπηρεσίας Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) με τις τοποθεσίες SharePoint Foundation 2010 για τον έλεγχο και την προστασία των αρχείων που λαμβάνονται από λίστες ή βιβλιοθήκες.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών;

Τρόποι προστασίας των περιεχομένων με την υπηρεσία IRM

Τρόποι με τους οποίους η υπηρεσία IRM δεν συμβάλει στην προστασία περιεχομένων

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία IRM για λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint

Εφαρμογή της υπηρεσίας IRM σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Τι είναι η υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών;

Η υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) επιτρέπει να περιορίζετε τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν οι χρήστες σε αρχεία που έχουν ληφθεί από λίστες ή βιβλιοθήκες του SharePoint. Η υπηρεσία IRM κρυπτογραφεί τα αρχεία που έχουν ληφθεί και περιορίζει τον αριθμό των χρηστών και των προγραμμάτων που επιτρέπεται να αποκρυπτογραφούν αυτά τα αρχεία. Η υπηρεσία IRM μπορεί επίσης να περιορίσει τα δικαιώματα των χρηστών που επιτρέπεται να διαβάζουν αρχεία, ώστε να μην μπορούν να εκτελούν ενέργειες όπως είναι η εκτύπωση αντιγράφων των αρχείων ή η αντιγραφή κειμένου από αυτά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM σε λίστες ή βιβλιοθήκες για τον περιορισμό της διασποράς ευαίσθητου περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με μελλοντικά προϊόντα με επιλεγμένους αντιπροσώπους μάρκετινγκ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία IRM για να αποτρέψετε αυτά τα άτομα να κάνουν κοινή χρήση του περιεχομένου με άλλους υπαλλήλους στην εταιρεία.

Σε μια τοποθεσία SharePoint Foundation 2010, εφαρμογή IRM σε μια ολόκληρη λίστα ή βιβλιοθήκη, και όχι σε μεμονωμένα αρχεία. Αυτό διευκολύνει τη διασφάλιση ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας για ένα ολόκληρο σύνολο εγγράφων ή αρχείων. Η υπηρεσία IRM, επομένως, μπορεί να βοηθήσει στον οργανισμό σας να επιβολή εταιρικών πολιτικών που διέπουν τη χρήση και τη διάδοση εμπιστευτικών ή ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ πληροφοριών.

Τρόποι προστασίας των περιεχομένων με την υπηρεσία IRM

Η υπηρεσία IRM συμβάλει στην προστασία περιορισμένων περιεχομένων με τους παρακάτω τρόπους:

 • Δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την αντιγραφή, τροποποίηση, εκτύπωση, αποστολή με φαξ ή αντιγραφή και επικόλληση των περιεχομένων για μη εξουσιοδοτημένη χρήση

 • Δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την αντιγραφή των περιεχομένων με χρήση της δυνατότητας εκτύπωσης οθόνης των Microsoft Windows

 • Δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα την προβολή των περιεχομένων εάν σταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τη λήψη τους από το διακομιστή

 • Περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, μετά την οποία οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν τις πιστοποιήσεις τους και να επαναλάβουν τη λήψη των περιεχομένων

 • Βοηθά την επιχείρηση να επιβάλλει εταιρικές πολιτικές που καθορίζουν τη χρήση και τη διασπορά των περιεχομένων μέσα στην επιχείρηση

Τρόποι με τους οποίους η υπηρεσία IRM δεν συμβάλει στην προστασία περιεχομένων

Η υπηρεσία IRM δεν μπορεί να προστατεύσει περιορισμένα περιεχόμενα από τα εξής:

 • Διαγραφή, κλοπή, καταγραφή ή μετάδοση μέσω προγραμμάτων από κακόβουλους χρήστες, όπως ιοί τύπου Trojan, προγράμματα keystroke loggers και κάποιοι τύποι προγραμμάτων spyware

 • Απώλεια ή καταστροφή λόγω ενεργειών που οφείλονται σε ιούς υπολογιστών

 • Μη αυτόματη αντιγραφή ή επαναπληκτρολόγησης περιεχομένων από την οθόνη

 • Ψηφιακή φωτογράφηση ή φωτογράφηση με φιλμ των περιεχομένων που εμφανίζονται σε μια οθόνη

 • Αντιγραφή μέσω χρήσης προγραμμάτων καταγραφής οθόνης από τρίτους κατασκευαστές

 • Αντιγραφή μετα-δεδομένων περιεχομένου (τιμές στήλης) μέσω της χρήσης προγραμμάτων καταγραφής οθόνης τρίτων κατασκευαστών ή μέσω ενεργειών αντιγραφής και επικόλλησης

Επάνω μέρος της σελίδας

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία IRM για λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint

Προστασία IRM εφαρμόζεται σε αρχεία στο επίπεδο λίστας ή βιβλιοθήκης. Όταν ενεργοποιείτε την υπηρεσία IRM για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να προστατεύσετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη για την οποία έχει εγκατασταθεί μια προστασία σε όλους τους διακομιστές Web προσκηνίου. Μια προστασία είναι ένα πρόγραμμα που ελέγχει την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των αρχείων της συγκεκριμένης μορφής αρχείου με Διαχείριση δικαιωμάτων. SharePoint Foundation 2010 δεν περιλαμβάνει προγράμματα προστασίας για μορφές αρχείων. Εάν η εταιρεία σας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την IRM για την προστασία αρχείων σε λίστες και βιβλιοθήκες, διαχειριστής του διακομιστή σας πρέπει να εγκαταστήσει προγράμματα προστασίας για μορφές αρχείων για την οποία θέλετε να διαχειριστείτε δικαιώματα.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία IRM για μια βιβλιοθήκη, η διαχείριση δικαιωμάτων ισχύει για όλα τα αρχεία της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης. Όταν η υπηρεσία IRM είναι ενεργοποιημένη για μια λίστα, η διαχείριση δικαιωμάτων ισχύει μόνο για αρχεία που είναι συνημμένα σε στοιχεία λίστας και όχι στα ίδια τα στοιχεία λίστας.

Όταν τα άτομα κάνουν λήψεις αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη με ενεργοποιημένη την υπηρεσία IRM, τα αρχεία κρυπτογραφούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα να μπορούν να τα προβάλουν. Κάθε αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων περιέχει επίσης μια άδεια έκδοσης που επιβάλλει περιορισμούς στα άτομα που προβάλουν το αρχείο. Οι τυπικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση ενός αρχείου ως μόνο για ανάγνωση, την απενεργοποίηση της αντιγραφής κειμένου, την απαγόρευση στα άτομα της αποθήκευσης ενός τοπικού αντιγράφου και την απαγόρευση στα άτομα της εκτύπωσης του αρχείου. Τα προγράμματα-πελάτες που μπορούν να διαβάσουν τύπους αρχείων με υποστήριξη IRM χρησιμοποιούν την άδεια έκδοσης μέσα στο αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων για την επιβολή αυτών των περιορισμών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων διατηρεί την προστασία του ακόμη και μετά τη λήψη του από το διακομιστή.

Οι τύποι των περιορισμών που εφαρμόζονται σε ένα αρχείο κατά τη λήψη του από μια λίστα ή βιβλιοθήκη βασίζονται στα δικαιώματα του μεμονωμένου χρήστη στην τοποθεσία που περιέχει το αρχείο. Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί πώς τα δικαιώματα σε τοποθεσίες SharePoint Foundation 2010 αντιστοιχούν σε δικαιώματα IRM.

SharePoint Foundation 2010 Δικαιώματα

Δικαιώματα της υπηρεσίας IRM

Διαχείριση δικαιωμάτων, διαχείριση τοποθεσίας Web

Πλήρης έλεγχος (όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα-πελάτης): Αυτά τα δικαιώματα επιτρέπουν γενικά σε έναν χρήστη την ανάγνωση, επεξεργασία, αντιγραφή, αποθήκευση και τροποποίηση δικαιωμάτων σε περιεχόμενα με διαχείριση δικαιωμάτων.

Επεξεργασία στοιχείων, διαχείριση λιστών, προσθήκη και προσαρμογή σελίδων

Επεξεργασία, Αντιγραφή και Αποθήκευση: Ένας χρήστης μπορεί να εκτυπώσει ένα αρχείο μόνο αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η εκτύπωση εγγράφων στη σελίδα "Ρυθμίσεις διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών" για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Προβολή στοιχείων

Ανάγνωση: Ένας χρήστης μπορεί να διαβάσει το έγγραφο, αλλά δεν μπορεί να αντιγράψει ή να τροποποιήσει τα περιεχόμενά του. Ένας χρήστης μπορεί να εκτυπώσει μόνο αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η εκτύπωση εγγράφων στη σελίδα "Ρυθμίσεις διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών" για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Άλλα

Δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα που να αντιστοιχούν απευθείας σε δικαιώματα της υπηρεσίας IRM.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εφαρμογή της υπηρεσίας IRM σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Οι Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων Microsoft Active Directory (AD RMS) στο Windows Server 2008 υποστηρίζουν την υπηρεσία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών για τοποθεσίες SharePoint. Δεν απαιτούνται ξεχωριστές ή πρόσθετες εγκαταστάσεις.

Πριν εφαρμόσετε την υπηρεσία IRM σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτή πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί στην κεντρική διαχείριση για την τοποθεσία σας. Επίσης, ένας διαχειριστής διακομιστή πρέπει να εγκαταστήσει προγράμματα προστασίας σε όλους τους διακομιστές-πελάτες Web για κάθε τύπο αρχείου που θέλουν να προστατεύσουν τα άτομα της επιχείρησής σας με χρήση της υπηρεσίας IRM.

Για να εφαρμόσετε την υπηρεσία IRM σε λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει να έχετε τουλάχιστον επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε την υπηρεσία IRM.

 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκη και κατόπιν κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης (αν δουλεύετε σε λίστα, κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστα και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις λίστας).

 3. Στην περιοχή Δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Information Rights Management.
  Εάν η σύνδεση Information Rights Management δεν εμφανίζεται, η IRM ίσως δεν είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή, για να μάθετε εάν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την IRM για την τοποθεσία σας. Η σύνδεση Information Rights Management δεν εμφανίζεται για βιβλιοθήκες εικόνων.

 4. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις της διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών", ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός δικαιωμάτων σε έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης κατά τη λήψη για να εφαρμόσετε περιορισμένα δικαιώματα σε έγγραφα που έχουν ληφθεί από την αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

 5. Στην περιοχή Τίτλος πολιτικής δικαιωμάτων, πληκτρολογήστε ένα διακριτικό όνομα για την πολιτική, το οποίο να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα για να διαφοροποιήσετε αυτήν την πολιτική από άλλες πολιτικές. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Εμπιστευτικό εταιρείας, αν εφαρμόζετε περιορισμένα δικαιώματα σε λίστα ή βιβλιοθήκη που θα περιέχει εμπιστευτικά εταιρικά έγγραφα.

 6. Στην περιοχή Περιγραφή πολιτικής δικαιωμάτων, πληκτρολογήστε μια περιγραφή που θα εμφανίζονται στα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη που εξηγεί τον τρόπο χειρισμού των εγγράφων σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου μόνο με άλλους υπαλλήλους συζητήσετε εάν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτών των εγγράφων σε εσωτερικές υπαλλήλους.

 7. Για να εφαρμόσετε πρόσθετους περιορισμούς στα έγγραφα αυτής της λίστας ή βιβλιοθήκης, κάντε κάποιο από τα παρακάτω:

Για να κάνετε αυτό:

Κάντε αυτό:

Οι χρήστες να εκτυπώνουν έγγραφα από αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η εκτύπωση εγγράφων.

Επιτρέπεται στα άτομα που διαθέτουν τουλάχιστον το δικαίωμα "Προβολή στοιχείων" να εκτελούν ενσωματωμένο κώδικα ή μακροεντολές σε ένα έγγραφο.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω προγραμματισμού.

Σημείωση: Αν κάνετε αυτήν την επιλογή, οι χρήστες θα μπορούν να εκτελούν κώδικα για την εξαγωγή των περιεχομένων ενός εγγράφου.

Απαιτείται η επιβεβαίωση των πιστοποιήσεων των ατόμων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε περιεχόμενα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, οι άδειες έκδοσης των ατόμων για την πρόσβαση στα περιεχόμενα θα λήγουν μετά τον καθορισμένο αριθμό ημερών και τα άτομα θα απαιτείται να επιστρέψουν στον διακομιστή για να επιβεβαιώσουν τις πιστοποιήσεις τους και να κάνουν λήψη ενός νέου αντιγράφου.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώνουν τις πιστοποιήσεις τους κάθε και μετά καθορίστε τον αριθμό των ημερών που θέλετε να παρέχεται η δυνατότητα προβολής του εγγράφου.

Απαγορεύεται στα άτομα η αποστολή εγγράφων που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία IRM σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τα άτομα δεν θα μπορούν να στέλνουν κανέναν από τους παρακάτω τύπους αρχείων:

 • Τύποι αρχείων που δεν έχουν αντίστοιχη προστασία IRM εγκατασταθεί σε όλους τους διακομιστές Web προσκηνίου.

 • Τύπους αρχείων πουSharePoint Foundation 2010δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει.

 • Τύποι αρχείων που διαθέτουν προστασία IRM από άλλο πρόγραμμα

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να μην επιτρέπεται σε χρήστες η αποστολή εγγράφων που δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία IRM.

Κατάργηση περιορισμένων δικαιωμάτων από αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή περιορισμένων δικαιωμάτων σε έγγραφα αυτής της βιβλιοθήκης στις και μετά εισαγάγετε την ημερομηνία που θέλετε.

 1. Αφού ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση των επιλογών που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×