Εφαρμογή συνδυασμού χρωμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το άρθρο αυτό σας παρουσιάζει τους συνδυασμούς χρωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας του Microsoft Office InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στους συνδυασμούς χρωμάτων

Αλλαγή του συνδυασμού χρωμάτων για ένα πρότυπο φόρμας

Εφαρμογή συνδυασμού χρωμάτων σε συγκεκριμένα στοιχεία στο πρότυπο φόρμας

Εισαγωγή στους συνδυασμούς χρωμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Συνδυασμοί χρωμάτων για να εφαρμόσετε αυτόματα συντονισμένα χρώματα σε συγκεκριμένα στοιχεία του προτύπου φόρμας. Κάθε συνδυασμός χρωμάτων αποτελείται από έξι χρώματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζονται καλά μεταξύ τους οπτικά.

Συνδυασμός χρωμάτων κόκκινου εφαρμοσμένος σε πρότυπο φόρμας

Όταν εφαρμόζετε έναν συνδυασμό χρωμάτων στο πρότυπο φόρμας, αλλάζουν χρώμα μόνο τα εξής στοιχεία:

 • Κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με οποιαδήποτε από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας που είναι διαθέσιμα στο παράθυρο εργασιών Γραμματοσειρά

 • Χρώματα φόντου γραμμή κεφαλίδας και τα περιγράμματα κελιών σε επαναλαμβανόμενους πίνακες

 • Ο πίνακας διάταξης Πίνακας με τίτλο

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να λάβει το φόντο του προτύπου φόρμας τα χρώματα ενός συνδυασμού χρωμάτων, μπορείτε να τοποθετήσετε πρόσθετους πίνακες διάταξης και στοιχεία ελέγχου μέσα στον πίνακα διάταξης Πίνακας με τίτλο. Διαφορετικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Χρώμα φόντου, στο μενού Μορφή, για να εφαρμόσετε μη αυτόματα ένα χρώμα από το συνδυασμό χρωμάτων σε ολόκληρο το φόντο του προτύπου φόρμας.

Εάν το πρότυπο φόρμας δεν περιέχει κάποιο από αυτά τα στοιχεία, δεν θα δείτε ορατή αλλαγή κατά την εφαρμογή ενός συνδυασμού χρωμάτων.

Να θυμάστε ότι τα χρώματα εμφανίζονται διαφορετικά σε διαφορετικές οθόνες, και μπορεί να πρέπει να προβάλλετε τα χρώματα που επιλέγετε σε διαφορετικούς υπολογιστές για να δείτε πως φαίνεται το πρότυπο φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επειδή οι συνδυασμοί χρωμάτων δεν υποστηρίζονται σε τμήματα προτύπου, το παράθυρο εργασιών Συνδυασμοί χρωμάτων είναι διαθέσιμη κατά τη σχεδίαση τμημάτων προτύπου. Επιπλέον, τα δείγματα προτύπων φόρμας που περιλαμβάνονται στο InfoPath δεν λειτουργούν με συνδυασμούς χρωμάτων. Παρόλο που το παράθυρο εργασιών Συνδυασμοί χρωμάτων είναι διαθέσιμες στο τα δείγματα προτύπων φόρμας, τα χρώματα στο πρότυπο φόρμας δεν αλλάζουν όταν κάνετε κλικ σε ένα συνδυασμό χρωμάτων στη λίστα Εφαρμογή συνδυασμού χρωμάτων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του συνδυασμού χρωμάτων για ένα πρότυπο φόρμας.

Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο πρότυπο φόρμας, το InfoPath εφαρμόζει αυτόματα το συνδυασμό χρωμάτων Μπλε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Συνδυασμοί χρωμάτων για να επιλέξετε ένα διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων.

 1. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Συνδυασμοί χρωμάτων.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Συνδυασμοί χρωμάτων, κάντε κλικ σε έναν συνδυασμό χρωμάτων από τη λίστα Εφαρμογή συνδυασμού χρωμάτων.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε τον εφαρμοσμένο συνδυασμό χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα στη λίστα Εφαρμογή συνδυασμού χρωμάτων.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή χρωμάτων συνδυασμού χρωμάτων σε συγκεκριμένα στοιχεία του προτύπου φόρμας

Μόνο μερικά από τα στοιχεία σε ένα πρότυπο φόρμας αλλάζουν χρώμα αυτόματα όταν εφαρμόζετε ένα συνδυασμό χρωμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε χρώματα από τον επιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων σε άλλα στοιχεία του προτύπου φόρμας, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων κειμένου, των ενοτήτων και των ετικετών στοιχείων ελέγχου.

Όταν εφαρμόζετε ένα συνδυασμό χρωμάτων στο πρότυπο φόρμας, τα χρώματα από το συγκεκριμένο συνδυασμό χρωμάτων εμφανίζονται στην αρχή οποιασδήποτε παλέτας χρωμάτων στο περιβάλλον χρήστη του InfoPath. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα, τα έξι πλακίδια χρώματος που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της παλέτας χρωμάτων αντιπροσωπεύουν τα χρώματα στο συνδυασμό χρωμάτων Κόκκινο Βουργουνδίας.

Χρώματα συνδυασμού χρωμάτων στην επάνω γραμμή μιας παλέτας χρωμάτων

Μπορείτε να προσπελάσετε την παλέτα χρωμάτων από τα παράθυρα διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση και Ιδιότητες προβολής, καθώς και από το παράθυρο εργασιών Γραμματοσειρά. Μπορείτε επίσης να την προσπελάσετε από διάφορα κουμπιά στην γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, όπως τα κουμπιά Χρώμα γραμματοσειράς και Επισήμανση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν εφαρμόσετε ένα διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων στο πρότυπο φόρμας εφόσον έχετε εφαρμόσει χρώματα στο πρότυπο φόρμας μη αυτόματα, τα χρώματα που εφαρμόσατε μη αυτόματα δεν θα αλλάξουν αυτόματα ανάλογα με τα νέα χρώματα συνδυασμού. Θα πρέπει να τα αλλάξετε μη αυτόματα για να ταιριάζουν με το νέο συνδυασμό χρωμάτων.

Στις παρακάτω διαδικασίες θα μάθετε τον τρόπο εφαρμογής χρωμάτων από τον ενεργό συνδυασμό χρωμάτων στα περιγράμματα και τα φόντα των στοιχείων ελέγχου ή των κελιών πίνακα, στο φόντο του προτύπου φόρμας και το κείμενο στο πρότυπο φόρμας.

Εφαρμογή ενός συνδυασμού χρωμάτων στο περίγραμμα ενός στοιχείου ελέγχου ή πίνακα

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου, πίνακα ή κελί που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 4. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Χρώμα.

 5. Κάντε κλικ σε ένα από τα χρώματα στην πρώτη γραμμή της παλέτας χρωμάτων.

 6. Για να εφαρμόσετε ένα περίγραμμα που χρησιμοποιεί ένα από τα χρώματα του συνδυασμού χρωμάτων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο σύνολο περιγραμμάτων, στην περιοχή Υποδείγματα, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε μόνο συγκεκριμένα τμήματα ενός περιγράμματος, στην περιοχή Περίγραμμα, κάντε κλικ στο κουμπί για κάθε τμήμα του περιγράμματος που θέλετε. Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε κλικ στα κουμπιά περισσότερες φορές για να δείτε την αλλαγή.

Εφαρμογή ενός συνδυασμού χρωμάτων στο φόντο ενός στοιχείου ελέγχου ή πίνακα

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό χρωμάτων στο φόντο των πλαισίων κειμένου, τα πλαίσια λίστας και άλλα στοιχεία ελέγχου του προτύπου φόρμας.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου, πίνακα ή κελί που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα σκίαση.

 4. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Χρώμα.

 5. Για να εφαρμόσετε ένα χρώμα από τον τρέχοντα,επιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων, κάντε κλικ σε ένα από τα χρώματα στην πρώτη γραμμή της παλέτας χρωμάτων

Εφαρμογή ενός συνδυασμού χρωμάτων στο φόντο ενός προτύπου φόρμας

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χρώμα από συνδυασμό χρωμάτων σε όλο το φόντο του προτύπου φόρμας. Ωστόσο, εάν εφαρμόσετε ένα χρώμα φόντου, βεβαιωθείτε ότι το κείμενο παραμένει αναγνώσιμο στο πρότυπο φόρμας.

 1. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα φόντου.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Χρώμα φόντου.

 4. Για να εφαρμόσετε ένα χρώμα από τον τρέχοντα,επιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων, κάντε κλικ σε ένα από τα χρώματα στην πρώτη γραμμή της παλέτας χρωμάτων

Εφαρμογή ενός συνδυασμού χρωμάτων σε μια ετικέτα ή άλλο κείμενο

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εφαρμογή ενός συνδυασμού χρωμάτων δεν αλλάζει την εμφάνιση του κειμένου στο πρότυπο φόρμας. Εάν θέλετε να αντιστοιχεί το κείμενο στο συνδυασμό χρωμάτων που έχετε εφαρμόσει στο πρότυπο φόρμας, θα πρέπει να εφαρμόσετε χρώματα από το συνδυασμό χρωμάτων μη αυτόματα.

Όταν εφαρμόζετε ένα χρώμα σε κείμενο, βεβαιωθείτε ότι το κείμενο παραμένει ορατό έναντι στα χρώματα φόντου ή την σκίαση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή την ετικέτα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Γραμματοσειρά .

 3. Στο παράθυρο εργασιών Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Χρώμα γραμματοσειράς.

 4. Για να εφαρμόσετε ένα χρώμα από τον τρέχοντα, επιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων, κάντε κλικ σε ένα από τα χρώματα στην πρώτη γραμμή της παλέτας χρωμάτων

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×