Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους στο Excel

Η μορφοποίηση υπό όρους σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε χρώματα σε κελιά με βάση συγκεκριμένες συνθήκες, όπως διπλότυπες τιμές ή τιμές που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια, όπως να είναι μεγαλύτερες από 100 ή να ισούνται με "Έσοδα", με τους κανόνες επισήμανσης κελιών και τους κανόνες επάνω/κάτω. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την κατάταξη μεμονωμένων κελιών σε σχέση με μια περιοχή τιμών με ράβδους δεδομένων, κλίμακες χρωμάτων και σύνολα εικονιδίων. Η μορφοποίηση υπό όρους είναι δυναμική, επομένως η μορφοποίηση θα προσαρμόζεται αυτόματα καθώς αλλάζουν οι τιμές σας.

Επιλογές μορφοποίησης υπό όρους

Μορφοποίηση υπό όρους με Κλίμακες χρωμάτων

Επιλογές μορφοποίησης υπό όρους

Μορφοποίηση υπό όρους με κλίμακα τριών χρωμάτων

Σημείωση: Πριν από το Excel 2007, η μορφοποίηση υπό όρους υποστήριζε μόνο τρία επίπεδα και οι κανόνες της έπρεπε να δημιουργούνται με έναν τύπο. Από το Excel 2007, η μορφοποίηση υπό όρους έχει πολλούς προκαθορισμένους κανόνες που εφαρμόζονται εύκολα και μπορεί να υποστηρίξει έως 64 επίπεδα. Εάν έχετε μια κατάσταση μορφοποίησης που δεν μπορεί να δημιουργηθεί με τις προκαθορισμένες μορφοποιήσεις υπό όρους, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους.

Σε αυτό το θέμα, θα δείξουμε διάφορες μεθόδους εφαρμογής ορισμένων από αυτούς τους προκαθορισμένους κανόνες της μορφοποίησης υπό όρους. Απλώς πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικοί συνδυασμοί που μπορείτε να δημιουργήσετε, επομένως θα πρέπει να πειραματιστείτε μέχρι να βρείτε τι είναι πιο κατάλληλο για εσάς. Θα πρέπει να σκεφτείτε και το ακροατήριό σας, καθώς δεν είναι δύσκολο να εφαρμόσετε τόσες πολλές διαφορετικές μορφοποιήσεις υπό όρους που να δυσκολεύεται κανείς να καταλάβει τι προσπαθείτε να δείξετε.

Μπορείτε να επισημάνετε τα διπλότυπα στοιχεία σε μια στήλη δεδομένων:

Μορφοποίηση υπό όρους με επισημασμένες τις διπλότυπες τιμές

 1. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να μορφοποιήσετε τις διπλότυπες τιμές με ένα χρώμα, όπως τη στήλη "Όνομα υπαλλήλου" σε αυτή την περίπτωση.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Κανόνες επισήμανσης κελιών > Διπλότυπες τιμές.

  Διπλότυπες τιμές

 3. Επιλέξτε μια μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK για να μορφοποιήσετε τα κελιά.

  Επιλογές μορφοποίησης επισήμανσης διπλότυπων

Τώρα η περιοχή είναι μορφοποιημένη με τα διπλότυπα στοιχεία να επισημαίνονται με το χρώμα που επιλέξατε.

Ταξινόμηση κατά χρώμα

Μπορείτε να πάτε την αναζήτηση διπλότυπων ένα βήμα πιο πέρα ταξινομώντας τη λίστα κατά χρώμα. Έτσι είναι πιο εύκολο να εφαρμόσετε μαζικές αλλαγές στα διπλότυπα, για παράδειγμα να τα διαγράψετε.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στην περιοχή δεδομένων και, στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Ταξινόμηση και φιλτράρισμα > Ταξινόμηση.

 2. Επιλέξτε Όνομα υπαλλήλου για την επιλογή Ταξινόμηση κατά, Ταξινόμηση με βάση > Χρώμα κελιού, στη συνέχεια Σειρά > επιλέξτε το χρώμα ταξινόμησης > Από επάνω και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δεδομένα > Ταξινόμηση > Ταξινόμηση κατά, επιλογές χρώματος

Ο ταξινομημένος πίνακας θα ομαδοποιήσει τα διπλότυπα στο επάνω μέρος:

Μορφοποίηση υπό όρους με τις διπλότυπες τιμές ταξινομημένες στην κορυφή μιας λίστας

Η επιλογή Τα 10 πρώτα στοιχεία μπορεί να εντοπίσει γρήγορα τις κορυφαίες επιδόσεις σε μια περιοχή, όπως τους 10 πρώτους πελάτες σε μια λίστα με βάση την κατάταξη. Παρομοίως, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Τα 10 τελευταία στοιχεία, Επάνω/Κάτω 10% ή Επάνω/Κάτω από το μέσο όρο. Μπορείτε να αλλάξετε το 10 στην τιμή που θέλετε αφού επιλέξετε έναν κανόνα. Στο παρακάτω παράδειγμα, επισημαίνουμε τις 10 πρώτες επιδόσεις εσόδων.

Εφαρμογή 10 πρώτων στοιχείων μορφοποίησης υπό όρους σε μια περιοχή
 1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να μορφοποιήσετε. Στο παραπάνω παράδειγμα είναι η στήλη "Έσοδα".

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Κανόνες επάνω/κάτω > Τα 10 πρώτα στοιχεία.

  Επιλογές μορφής 10 πρώτων στοιχείων μορφοποίησης υπό όρους
 3. Στη συνέχεια μπορείτε να προσαρμόσετε τον αριθμό των πρώτων ή τελευταίων κελιών που θέλετε και το χρώμα γεμίσματος.

  Επιλογή 10 πρώτων στοιχείων μορφοποίησης υπό όρους

Όταν χρησιμοποιείτε τη μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε Ράβδους δεδομένων, το Excel σχεδιάζει σε κάθε κελί μια ράβδο της οποίας το μήκος αντιστοιχεί στην τιμή του κελιού σε σχέση με τα άλλα κελιά της επιλεγμένης περιοχής.

Εφαρμογή ράβδων δεδομένων μορφοποίησης υπό όρους σε μια περιοχή
 1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να μορφοποιήσετε. Σε αυτή την περίπτωση, είναι η στήλη "Έσοδα".

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Ράβδοι δεδομένων και επιλέξτε το στυλ Διαβάθμισης ή Συμπαγούς γεμίσματος που θέλετε.

  Συλλογή στυλ ράβδων δεδομένων μορφοποίησης υπό όρους
 3. Εάν θέλετε να ταξινομήσετε τη λίστα αφού εφαρμόσετε τις ράβδους δεδομένων, απλώς επιλέξτε τη στήλη και, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή Γρήγορη αύξουσα ταξινόμηση ή Γρήγορη φθίνουσα ταξινόμηση για ταξινόμηση κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εικονιδίων, μπορείτε να υποδείξετε με οπτικό τρόπο πού κατατάσσονται οι τιμές σε συγκεκριμένες περιοχές σε μια κλίμακα αριθμών ή ποσοστών. Στο παρακάτω παράδειγμα, δείχνουμε τις περιφερειακές επιδόσεις σε σχέση με έναν στόχο με θετικά Θετικό εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους , ουδέτερα Ουδέτερο εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους και αρνητικά Αρνητικό εικονίδιο μορφοποίησης υπό όρους εικονίδια.

Εφαρμογή συνόλου εικονιδίων μορφοποίησης υπό όρους σε μια περιοχή
 1. Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Σύνολα εικονιδίων και επιλέξτε το στυλ συνόλου εικονιδίων που θέλετε.

  Επιλογές συνόλων εικονιδίων μορφοποίησης υπό όρους
 3. Το Excel θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει τα δεδομένα σας και να τα μορφοποιήσει ανάλογα, εάν όμως θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση, μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Διαχείριση κανόνων > επιλέξτε τον Κανόνα συνόλου εικονιδίων > Επεξεργασία κανόνα. Στη συνέχεια, προσαρμόστε την ενότητα Εμφάνιση κάθε εικονιδίου σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Σε αυτή την περίπτωση, προσαρμόζουμε τον κανόνα έτσι ώστε οτιδήποτε μεγαλύτερο από 45.000 να είναι θετικό, οτιδήποτε μεταξύ 40.000 και 45.000 να είναι ουδέτερο και οτιδήποτε μικρότερο από 40.000 να είναι αρνητικό.

  Παράθυρο διαλόγου επιλογών συνόλων εικονιδίων μορφοποίησης υπό όρους

Μορφοποίηση υπό όρους με κλίμακα τριών χρωμάτων

Χρησιμοποιώντας τις Κλίμακες χρωμάτων, μπορείτε να επισημάνετε τιμές για να εμφανίσετε μια περιοχή και να συγκρίνετε τις ανώτερες και τις κατώτερες τιμές, σε αυτή την περίπτωση Ιαν-Ιούν.

 1. Επιλέξτε την περιοχή που περιέχει τις τιμές που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Κλίμακες χρωμάτων και επιλέξτε την κλίμακα που θέλετε. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε τη Χρωματική κλίμακα κόκκινου - κίτρινου - πράσινου.

  Χρωματική κλίμακα κόκκινου, κίτρινου, πράσινου

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε κάθε δεύτερη γραμμή στα δεδομένα σας, μπορείτε να το κάνετε με έναν τύπο μορφοποίησης υπό όρους, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μορφοποιήσετε απλώς τα δεδομένα ως πίνακα. Επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή δεδομένων σας, επιλέξτε Κεντρική > Στυλ > Μορφοποίηση ως πίνακα > επιλέξτε το στυλ που θέλετε από τη Συλλογή στυλ και το Excel θα μετατρέψει αμέσως τα δεδομένα σε πίνακα.

Συλλογή στυλ πίνακα του Excel

Εάν θέλετε μόνο τη μορφοποίηση πίνακα αλλά όχι τις πρόσθετες λειτουργίες ενός πίνακα, μπορείτε να μετατρέψετε τον πίνακα ξανά σε περιοχή. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία πίνακα στην Κορδέλα > Σχεδίαση > Εργαλεία > Μετατροπή σε περιοχή.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους πίνακες του Excel εδώ: Δημιουργία ή διαγραφή ενός πίνακα του Excel σε ένα φύλλο εργασίας.

Εάν καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν είναι αυτό που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας κανόνα μορφοποίησης υπό όρους.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Μορφοποίηση υπό όρους > Δημιουργία κανόνα.

  Νέος κανόνας μορφοποίησης

 3. Δημιουργήστε τον κανόνα, καθορίστε τις επιλογές μορφοποίησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο θέμα Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Γρήγορη εκκίνηση: Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Χρήση τύπου για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Χρήση μορφοποίησης υπό όρους για επισήμανση ημερομηνιών στο Excel

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×