Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους σε μια Προβολή δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με τη μορφοποίηση υπό όρους, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα μια Προβολή δεδομένων που θα εφαρμόζει ένα στυλ σε μια επιλεγμένη καρτέλα HTML ή μια τιμή δεδομένων όταν τα δεδομένα θα πληρούν τα κριτήρια που έχετε καθορίσει. Μπορείτε επίσης να ορίσετε συνθήκες που θα αλλάζουν την εμφάνιση της καρτέλας HTML ή της τιμής δεδομένων έτσι, ώστε να μπορείτε ταυτόχρονα να εμφανίζετε και να αποκρύπτετε δεδομένα.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Γλώσσα XML Path ή XPath για να δημιουργήσετε εκφράσεις που θα καθορίζουν τις συνθήκες για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους. Το XPath είναι μια γλώσσα για εντοπισμό και επεξεργασία πληροφοριών σε ένα έγγραφο XML. Το Office SharePoint Designer 2007 επιτρέπει και στους αρχάριους και στους προχωρημένους χρήστες να δημιουργούν εκφράσεις XPath που εκτελούν σύνθετες λειτουργίες σε δεδομένα XML.

Για παράδειγμα, η Northwind Traders, μια εταιρεία διανομής τροφίμων delikatessen, θέλει να έχει το ελάχιστο δυνατό απόθεμα των προϊόντων της. Όταν κάνουν απογραφή, συμπεριλαμβάνουν τον αριθμό των μονάδων σε απόθεμα και τον αριθμό των μονάδων που θέλουν να έχουν σε απόθεμα (το επίπεδο αναπαραγγελίας). Όταν ο αριθμός των μονάδων σε απόθεμα είναι μικρότερος από το επίπεδο αναπαραγγελίας, τότε κάνουν νέα παραγγελία.

Προτείνετε να επισημαίνεται η εγγραφή του στοιχείου όταν ο αριθμός των στοιχείων σε απόθεμα είναι μικρότερος από το επίπεδο αναπαραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βλέπετε εύκολα και γρήγορα πότε πρέπει να παραγγείλετε ξανά ένα στοιχείο.

Για να δημιουργήσετε το δείγμα δεδομένων και την προβολή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο παρακάτω παράδειγμα, ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Διαχείριση υπαρχουσών συνθηκών

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην Προβολή δεδομένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση υπό όρους από το μενού συντόμευσης.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επίσης κάντε κλικ στην προβολή δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

  Θα ανοίξει το παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους.

 3. Στην προβολή δεδομένων, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί εκτός από αυτό της κεφαλίδας, όπως καρτέλα HTML, τιμή δεδομένων ή περιοχή κειμένου μέσα στο πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Στο παράδειγμα, έχει επιλεγεί ένα κελί στη στήλη Επίπεδο_Αναπαραγγελίας διότι θέλετε να τονίσετε τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο.

  Επιλέχθηκε ολόκληρη εγγραφή στην Προβολή δεδομένων

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα ολόκληρο κελί, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού μέσα στο κελί, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Επιλογή στο μενού συντόμευσης και μετά πατήστε την επιλογή Κελί.

  Μόλις επιλέξετε τα δεδομένα που θέλετε να μορφοποιήσετε, γίνεται διαθέσιμο το κουμπί Δημιουργία στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το κουμπί Δημιουργία δεν γίνει διαθέσιμο, τότε στην επιλογή σας δεν μπορεί να εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους. Το κουμπί Δημιουργία γίνεται διαθέσιμο μόνο αφού επιλέξετε μια περιοχή όπου μπορεί να εφαρμοστεί μορφοποίηση υπό όρους.

  Κουμπί Δημιουργία στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και μετά στο κουμπί Μορφοποίηση υπό όρους.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επιλογή Εφαρμογή μορφοποίησης εφαρμόζει ένα στυλ σε μια επιλεγμένη καρτέλα HTML ή μια τιμή δεδομένων που ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Η επιλογή Εμφάνιση περιεχομένου ή η επιλογή Απόκρυψη περιεχομένου αλλάζει την εμφάνιση σε μια επιλεγμένη καρτέλα HTML ή τιμή δεδομένων που ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε και μετά να εμφανίσετε ένα Νέο εικονίδιο για το νέο περιεχόμενο, τότε θα δημιουργήσετε μια συνθήκη που θα εμφανίζει το εικονίδιο εάν έχει προστεθεί περιεχόμενο μέσα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια συνθήκης, κάντε κλικ οπουδήποτε στην πρώτη γραμμή για να προσθέσετε έναν νέο όρο και μετά κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Όνομα πεδίου, κάντε κλικ στο βέλος και μετά κάντε κλικ στο πεδίο της λίστας που θέλετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Μονάδες_Σε_Απόθεμα (Αριθμός).

  • Στην περιοχή Σύγκριση, κάντε κλικ στο βέλος και μετά κάντε κλικ στη σύγκριση που θέλετε. Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Μικρότερο από ή Ίσο με.

  • Στην περιοχή Τιμή, κάντε κλικ στο βέλος και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα πεδία. Στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Επίπεδο_Αναπαραγγελίας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με τη χρήση των τελεστών AND και OR και τη χρήση πρόσθετων όρων μπορείτε να καθορίσετε κριτήρια που δημιουργούν πολλαπλές συνθήκες.

   Από τη στιγμή που έχετε δημιουργήσει τη συνθήκη μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια συνθήκης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, επιλέξτε τις επιλογές για να δημιουργήσετε το στυλ για τη μορφοποίηση υπό όρους.

  Για παράδειγμα, για να κάνετε συγκεκριμένα προϊόντα στην Προβολή δεδομένων της Northwind Traders να εμφανίζονται με επισήμανση και με έντονη γραφή, κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά. Στη λίστα font-weight, κάντε κλικ στην επιλογή έντονη.

  • Στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Φόντο. Στη λίστα χρώμα φόντου, κάντε κλικ στο Κίτρινο.

   Επειδή η Προβολή δεδομένων προβάλλει δεδομένα πραγματικού χρόνου, η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται αμέσως στην Προβολή δεδομένων. Οι καταχωρήσεις Επίπεδο_Αναπαραγγελίας για τις εταιρείες Chang, Aniseed Syrup και Chef Anton's Gumbo Mix εμφανίζονται με έντονη γραφή σε κίτρινο φόντο, διότι οι μονάδες σε απόθεμα για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία είναι λιγότερες από το επίπεδο αναπαραγγελίας.

   Οι εγγραφές στην Προβολή δεδομένων φαίνονται επισημασμένες

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση υπαρχουσών συνθηκών

Μόλις δημιουργήσετε μια συνθήκη, αυτή εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους, όπου μπορείτε να κάνετε προβολή όλων των συνθηκών που εφαρμόζονται στην Προβολή δεδομένων. Για να προβάλλετε τα κριτήρια συνθηκών, μπορείτε να κάνετε κλικ μέσα σε ένα κελί στη στήλη Επίπεδο_Αναπαραγγελίας και η συνθήκη εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους.

Η συνθήκη εμφανίζεται στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους

Συμβουλή: Εάν δεν φαίνεται το παράθυρο εργασίας Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

Επιλέγοντας τις επιλογές στο παράθυρο εργασιών, μπορείτε να επεξεργαστείτε με ταχύτητα τις υπάρχουσες συνθήκες, να τροποποιήσετε το στυλ τους ή να τις διαγράψετε.

Επιλογές στο παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση υπό όρους

Προεπισκόπηση της συνθήκης

Ακόμα και αν δεν υπάρχουν τρέχοντα δεδομένα στην Προβολή δεδομένων που να πληροί τις συνθήκες, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων της μορφοποίησης υπό όρους.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×