Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε κείμενο, εικόνες, σχήματα, πίνακες, Γραφικά SmartArt και άλλα αντικείμενα στην παρουσίαση του PowerPoint για να τους δώσετε οπτικά εφέ, όπως τα εφέ εισόδου και εξόδου, αλλαγές μεγέθους ή χρώματος και ακόμη και εφέ κίνησης. Δημιουργήστε μια παρουσίαση διαφανειών που δημιουργεί εφέ κίνησης για κουκκίδες ή ακόμη και αναφορές για τους συντελεστές της παραγωγής.

(Αφού ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο βέλος αλλαγής μεγέθους Κάντε κλικ στο βέλος αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου του βίντεο για να μεγεθύνετε το βίντεο στην κάτω δεξιά γωνία του πλαισίου του βίντεο για να μεγεθύνετε το βίντεο.)

PowerPoint 2013
4:05

Η κινούμενη εικόνα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δώσετε έμφαση σε ένα σημείο, για τον έλεγχο της ροής πληροφοριών και για την τόνωση του ενδιαφέροντος του θεατή. Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ κίνησης σε μεμονωμένες διαφάνειες, στο υπόδειγμα διαφανειών ή σε προσαρμοσμένες διατάξεις διαφανειών.

Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κάντε τις λέξεις να εμφανίζονται κατά μία γραμμή τη φορά.

Εφαρμογή εφέ κίνησης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο ή το κείμενο της διαφάνειας στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

  Το "αντικείμενο" σε αυτό το περιβάλλον είναι οτιδήποτε ανήκει σε μια διαφάνεια, όπως μια εικόνα, ένα γράφημα ή ένα πλαίσιο κειμένου. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια, εμφανίζονται λαβές αλλαγής μεγέθους γύρω από αυτό. (Όσον αφορά τις κινήσεις, μια παράγραφος μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου είναι επίσης ένα αντικείμενο, αλλά δεν θα έχει λαβές αλλαγής μεγέθους όταν την επιλέξετε. Αντί για αυτό, ολόκληρο το πλαίσιο κειμένου έχει λαβές αλλαγής μεγέθους).

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κίνησης και επιλέξτε ένα εφέ κίνησης.

  Προσθήκη εφέ κίνησης στο PowerPoint

  Για να βεβαιωθείτε ότι οι κινήσεις θα αναπαράγονται όταν θα κάνετε την παρουσίαση, βεβαιωθείτε ότι όταν επιλέγετε Προβολή παρουσίασης > Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης το πλαίσιο Προβολή χωρίς κίνηση δεν είναι επιλεγμένο. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, οι κινήσεις θα εμφανίζονται κατά την προεπισκόπηση της παρουσίασης, αλλά όχι όταν γίνεται η παρουσίαση.

Για να εφαρμόσετε επιπλέον εφέ κίνησης στο ίδιο αντικείμενο, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή πολλών εφέ κίνησης σε ένα αντικείμενο. Για να προσθέσετε μια διαδρομή κίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη διαδρομής κίνησης για εφέ κίνησης.

Ορισμένα εφέ εισόδου και εξόδου (όπως η Αναστροφή, η Απόθεση και το Μαστίγιο) και ορισμένα εφέ έμφασης (όπως το Χρώμα πινέλου και ο Κυματισμός) είναι διαθέσιμα μόνο για τα αντικείμενα που περιέχουν κείμενο. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε εφέ κίνησης που δεν είναι διαθέσιμο για αυτό το λόγο, δοκιμάστε να προσθέσετε ένα χαρακτήρα κενού διαστήματος μέσα στο αντικείμενό σας.

Εφέ κίνησης 3D

Οι συνδρομητές του Office 365 μπορούν να προσθέσουν εφέ κίνησης σε αντικείμενα 3D:

 • Άφιξη ή Αποχώρηση

 • Περιστροφική κίνηση και Αιώρηση

 • Άλμα και περιστροφή

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
Διάρκεια: 58 δευτερόλεπτα
Συνδρομητής του Office 365

Η κίνηση 3D είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Office 365. Οι συνδρομητές αποκτούν νέες δυνατότητες και βελτιώσεις κάθε μήνα. Κάντε κλικ, για να δοκιμάσετε ή να αγοράσετε μια συνδρομή.

Αλλαγή της ταχύτητας του εφέ κίνησης

Η ταχύτητα του εφέ καθορίζεται από τη ρύθμιση Διάρκεια.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην περιοχή Χρονισμός, στο πλαίσιο Διάρκεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να διαρκέσει το εφέ.

  Επιλογές χρονισμού για εφέ κίνησης στο PowerPoint

  (Μέγιστο: 59 δευτερόλεπτα. Ελάχιστο: 0,01 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια διάρκεια ή χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε μια τυπική τιμή προσαύξησης.)

Αλλαγή του τρόπου έναρξης του εφέ κίνησης

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην περιοχή επιλογών Χρονισμός, ανοίξτε τη λίστα Έναρξη και επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω:

  Για να ξεκινήσετε το εφέ κίνησης

  Επιλέξτε

  Όταν κάνετε κλικ στη διαφάνεια

  Με κλικ

  Την ίδια στιγμή όπως και με το προηγούμενο εφέ κίνησης στη λίστα. (Με ένα κλικ ξεκινούν δύο ή περισσότερα εφέ κίνησης ταυτόχρονα.)

  Με το προηγούμενο

  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του προηγούμενου εφέ κίνησης στη λίστα. (Δεν απαιτείται επιπλέον κλικ για να ξεκινήσει αυτό το εφέ κίνησης).

  Μετά το προηγούμενο

  Επιλογές έναρξης για εφέ κίνησης στο PowerPoint

Ορισμός του χρονικού διαστήματος μεταξύ των εφέ κίνησης

Η επιλογή Καθυστέρηση καθορίζει πόσος χρόνος περνά πριν από την έναρξη ενός συγκεκριμένου εφέ κίνησης, είτε αφού κάνετε κλικ είτε μετά την ολοκλήρωση ενός προηγούμενου εφέ κίνησης.

Αλλαγή της διάταξης των εφέ κίνησης σε μια διαφάνεια

Για να αλλάξετε τη διάταξη ενός συνόλου κινήσεων σε μια διαφάνεια:

 1. Ανοίξτε το παράθυρο "Κίνηση": Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, επιλέξτε Παράθυρο κίνησης.

 2. Στο παράθυρο "Κίνηση", επιλέξτε το εφέ κίνησης του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Χρονισμός, στην περιοχή Αναδιάταξη κίνησης επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές:

  Επιλογές χρονισμού για εφέ κίνησης στο PowerPoint
  • Επιλέξτε Μετακίνηση νωρίτερα για να μετακινήσετε το εφέ μία θέση επάνω στη σειρά της κίνησης.

  • Επιλέξτε Μετακίνηση αργότερα για να μετακινήσετε το εφέ μία θέση κάτω στη σειρά της κίνησης.

  Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή πολλές φορές, εάν είναι απαραίτητο, για να μετακινήσετε το επιλεγμένο εφέ στο κατάλληλο σημείο στη σειρά της κίνησης.

Κατάργηση εφέ κίνησης

Όταν εφαρμόζετε κίνηση σε ένα αντικείμενο (όπως ένα σημείο κουκκίδας ή μια εικόνα), εμφανίζεται ένας μικρός αριθμός στα αριστερά αυτού του αντικειμένου. Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει την παρουσία ενός εφέ κίνησης και τη θέση του στη σειρά κινήσεων της τρέχουσας διαφάνειας.

Για να καταργήσετε μια κίνηση

 1. Επιλέξτε τον αριθμό της κίνησης που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ή κατάργηση εφέ κίνησης.

Αντιγραφή εφέ κίνησης από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο

Δεν χρειάζεται να προσθέσετε μη αυτόματα κίνηση σε πολλά αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο: Χρησιμοποιήστε το Πινέλο κίνησης για να αντιγράψετε κινήσεις από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο. Για πλήρεις λεπτομέρειες και μια σύντομη επίδειξη βίντεο, ανατρέξτε στο θέμα Αναπαραγωγή κινήσεων με το Πινέλο κίνησης.

Το Πινέλο κίνησης είναι διαθέσιμο στην κορδέλα γραμμής εργαλείων "Κίνηση" όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο με κίνηση σε μια διαφάνεια

Επίδειξη κίνησης

Για να δείτε ένα βίντεο πέντε λεπτών που εμφανίζει πολλές δυνατότητες κίνησης, ανατρέξτε στο θέμα Εκπαίδευση: Προσθήκη κινήσεων σε διαφάνειες.

Προσθήκη κίνησης σε αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

  Το "αντικείμενο" σε αυτό το περιβάλλον είναι οτιδήποτε ανήκει σε μια διαφάνεια, όπως μια εικόνα, ένα γράφημα ή ένα πλαίσιο κειμένου. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια, εμφανίζονται λαβές αλλαγής μεγέθους γύρω από αυτό. (Όσον αφορά τις κινήσεις, μια παράγραφος μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου είναι επίσης ένα αντικείμενο, αλλά δεν θα έχει λαβές αλλαγής μεγέθους όταν την επιλέξετε. Αντί για αυτό, ολόκληρο το πλαίσιο κειμένου έχει λαβές αλλαγής μεγέθους).

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Κίνηση, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" και επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε.

  Η ομάδα 'Κίνηση' στην καρτέλα 'Κινήσεις'
  • Εάν δεν βλέπετε τα εφέ εισόδου, εξόδου, έμφασης ή κίνησης που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εφέ εισόδου, Περισσότερα εφέ έμφασης, Περισσότερα εφέ εξόδου ή Περισσότερες διαδρομές κίνησης.

  • Ορισμένα εφέ εισόδου και εξόδου (όπως η Αναστροφή, η Απόθεση και το Μαστίγιο) και ορισμένα εφέ έμφασης (όπως το Χρώμα πινέλου και ο Κυματισμός) είναι διαθέσιμα μόνο για τα αντικείμενα που περιέχουν κείμενο. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε εφέ κίνησης που δεν είναι διαθέσιμο για αυτό το λόγο, δοκιμάστε να προσθέσετε ένα κενό διάστημα μέσα στο αντικείμενό σας.

  • Αφού έχετε εφαρμόσει κίνηση σε ένα αντικείμενο ή κείμενο, τα στοιχεία με κίνηση επισημαίνονται στη διαφάνεια με μια μη εκτυπώσιμη αριθμημένη ετικέτα, η οποία εμφανίζεται κοντά στο κείμενο ή το αντικείμενο. Η ετικέτα εμφανίζεται μόνο στην Κανονική προβολή όταν επιλεγεί η καρτέλα Κινήσεις ή είναι ορατό το παράθυρο εργασιών "Κίνηση".

Αλλαγή της ταχύτητας του εφέ κίνησης

Η ταχύτητα του εφέ καθορίζεται από τη ρύθμιση Διάρκεια.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην περιοχή Χρονισμός, στο πλαίσιο Διάρκεια, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να διαρκέσει το εφέ.

  Επιλογές χρονισμού για εφέ κίνησης στο PowerPoint

  (Μέγιστο: 59 δευτερόλεπτα. Ελάχιστο: 0,01 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια διάρκεια ή χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε μια τυπική τιμή προσαύξησης.)

Αλλαγή του τρόπου έναρξης του εφέ κίνησης

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην περιοχή επιλογών Χρονισμός, ανοίξτε τη λίστα Έναρξη και επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω:

  Για να ξεκινήσετε το εφέ κίνησης

  Επιλέξτε

  Όταν κάνετε κλικ στη διαφάνεια

  Με κλικ

  Την ίδια στιγμή όπως και με το προηγούμενο εφέ κίνησης στη λίστα. (Με ένα κλικ ξεκινούν δύο ή περισσότερα εφέ κίνησης ταυτόχρονα.)

  Με το προηγούμενο

  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του προηγούμενου εφέ κίνησης στη λίστα. (Δεν απαιτείται επιπλέον κλικ για να ξεκινήσει αυτό το εφέ κίνησης).

  Μετά το προηγούμενο

  Επιλογές έναρξης για εφέ κίνησης στο PowerPoint

Ορισμός του χρονικού διαστήματος μεταξύ των εφέ κίνησης

Η επιλογή Καθυστέρηση καθορίζει πόσος χρόνος περνά πριν από την έναρξη ενός συγκεκριμένου εφέ κίνησης, είτε αφού κάνετε κλικ είτε μετά την ολοκλήρωση ενός προηγούμενου εφέ κίνησης.

Αλλαγή της διάταξης των εφέ κίνησης σε μια διαφάνεια

Για να αλλάξετε τη διάταξη ενός συνόλου κινήσεων σε μια διαφάνεια:

 1. Ανοίξτε το παράθυρο "Κίνηση": Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, επιλέξτε Παράθυρο κίνησης.

 2. Στο παράθυρο "Κίνηση", επιλέξτε το εφέ κίνησης του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Χρονισμός, στην περιοχή Αναδιάταξη κίνησης επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές:

  Επιλογές χρονισμού για εφέ κίνησης στο PowerPoint
  • Επιλέξτε Μετακίνηση νωρίτερα για να μετακινήσετε το εφέ μία θέση επάνω στη σειρά της κίνησης.

  • Επιλέξτε Μετακίνηση αργότερα για να μετακινήσετε το εφέ μία θέση κάτω στη σειρά της κίνησης.

  Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή πολλές φορές, εάν είναι απαραίτητο, για να μετακινήσετε το επιλεγμένο εφέ στο κατάλληλο σημείο στη σειρά της κίνησης.

Κατάργηση εφέ κίνησης

Όταν εφαρμόζετε κίνηση σε ένα αντικείμενο (όπως ένα σημείο κουκκίδας ή μια εικόνα), εμφανίζεται ένας μικρός αριθμός στα αριστερά αυτού του αντικειμένου. Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει την παρουσία ενός εφέ κίνησης και τη θέση του στη σειρά κινήσεων της τρέχουσας διαφάνειας.

Για να καταργήσετε μια κίνηση

 1. Επιλέξτε τον αριθμό της κίνησης που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ή κατάργηση εφέ κίνησης.

Προσθήκη πολλών εφέ κίνησης σε ένα αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε πολλά εφέ κίνησης.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, επιλέξτε Προσθήκη κίνησης.

  Η ομάδα 'Κίνηση για προχωρημένους' στην καρτέλα 'Κινήσεις'

Προβολή λίστας με τις κινήσεις που περιέχονται αυτή τη στιγμή στη διαφάνεια

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με όλες τις κινήσεις της διαφάνειας στο Παράθυρο κίνησης. Το Παράθυρο κίνησης εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ένα εφέ κίνησης, όπως τον τύπο του εφέ, τη σειρά διάταξης πολλών εφέ, το όνομα του αντικειμένου που επηρεάζεται και τη διάρκεια του εφέ.

Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών "Κίνηση", στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Σύνθετη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο κίνησης.

Το παράθυρο εργασιών 'Κίνηση'.

1. Στο παράθυρο εργασιών, οι αριθμοί δείχνουν τη σειρά αναπαραγωγής των εφέ κίνησης. Οι αριθμοί στο παράθυρο εργασιών αντιστοιχούν στις μη εκτυπώσιμες αριθμημένες ετικέτες που εμφανίζονται στη διαφάνεια.

2. Οι λωρίδες χρόνου αντιπροσωπεύουν τη διάρκεια των εφέ.

3. Τα εικονίδια αντιπροσωπεύουν τον τύπο του εφέ κίνησης. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι ένα εφέ Εξόδου.

4. Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να δείτε το εικονίδιο μενού (βέλος προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποκαλύψετε το μενού.

Σημειώσεις: 

 • Τα εφέ εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών "Κίνηση" με τη σειρά που τα προσθέτετε.

 • Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα εικονίδια που δηλώνουν το χρονικό σημείο έναρξης των εφέ κίνησης σε σχέση με τα άλλα συμβάντα στη διαφάνεια. Για να προβάλετε τα εικονίδια χρονισμού έναρξης για όλες τις κινήσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού δίπλα στο εφέ κίνησης και επιλέξτε Απόκρυψη σύνθετης λωρίδας χρόνου.

 • Υπάρχουν διάφοροι τύποι εικονιδίων που δηλώνουν το χρονικό σημείο έναρξης των εφέ κίνησης. Στις επιλογές περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Έναρξη με κλικ (εικονίδιο ποντικιού, εμφανίζεται εδώ): Η κίνηση ξεκινά όταν κάνετε κλικ στο κουμπί του ποντικιού.

  • Έναρξη με το προηγούμενο (δεν υπάρχει εικονίδιο): Το εφέ κίνησης ξεκινά ταυτόχρονα με το προηγούμενο εφέ κίνησης στη λίστα. Αυτή η ρύθμιση συνδυάζει πολλά εφέ την ίδια στιγμή.

  • Έναρξη μετά το προηγούμενο (εικονίδιο ρολογιού): Το εφέ κίνησης ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του προηγούμενου εφέ κίνησης στη λίστα.

Ορισμός των επιλογών εφέ, του χρονισμού ή της σειράς μιας κίνησης

 • Για να ορίσετε επιλογές εφέ για μια κίνηση, στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κίνηση, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του στοιχείου Επιλογές εφέ και κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

 • Μπορείτε να καθορίσετε την έναρξη, τη διάρκεια ή τον χρόνο καθυστέρησης για μια κίνηση στην καρτέλα Κινήσεις.

  • Για να ορίσετε το χρονικό σημείο έναρξης για μια κίνηση, στην ομάδα Χρονισμός, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του μενού Έναρξη και επιλέξτε το χρόνο που θέλετε.

  • Για να ορίσετε τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της κίνησης, στην ομάδα Χρονισμός, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε στο πλαίσιο Διάρκεια.

  • Για να ορίσετε μια καθυστέρηση πριν από την έναρξη εκτέλεσης της κίνησης, στην ομάδα Χρονισμός, εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε στο πλαίσιο Καθυστέρηση.

 • Για να αναδιατάξετε ένα εφέ κίνησης στη λίστα, στο παράθυρο εργασιών Κίνηση, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε να αναδιατάξετε και, στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Χρονισμός, στην περιοχή Αναδιάταξη κίνησης, επιλέξτε είτε Μετακίνηση νωρίτερα για να κάνετε την κίνηση να ξεκινά πριν από μια άλλη κίνηση στη λίστα ή Μετακίνηση αργότερα για να κάνετε την κίνηση να εκτελείται μετά από ένα άλλο εφέ κίνησης στη λίστα.

Δοκιμή του εφέ κίνησης

Αφού προσθέσετε ένα ή περισσότερα εφέ κίνησης, για να επαληθεύσετε ότι λειτουργούν, κάντε τα εξής:

 • Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

  Η ομάδα 'Προεπισκόπηση' στην καρτέλα 'Κινήσεις'

Αντιγραφή εφέ κίνησης από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο

Δεν χρειάζεται να προσθέσετε μη αυτόματα κίνηση σε πολλά αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο: Χρησιμοποιήστε το Πινέλο κίνησης για να αντιγράψετε κινήσεις από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο. Για πλήρεις λεπτομέρειες και μια σύντομη επίδειξη βίντεο, ανατρέξτε στο θέμα Αναπαραγωγή κινήσεων με το Πινέλο κίνησης.

Το Πινέλο κίνησης είναι διαθέσιμο στην κορδέλα γραμμής εργαλείων "Κίνηση" όταν επιλέγεται ένα αντικείμενο με κίνηση σε μια διαφάνεια

Προεπισκόπηση κινήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα εφέ κίνησης στο Microsoft Office PowerPoint 2007 ή να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα εφέ. Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ κίνησης σε μεμονωμένες διαφάνειες, στο υπόδειγμα διαφανειών ή σε προσαρμοσμένες διατάξεις διαφανειών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποδείγματα διαφανειών και τις προσαρμοσμένες διατάξεις, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή υποδείγματος διαφανειών και Τι είναι μια διάταξη διαφάνειας;

Εφαρμογή ενσωματωμένου εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

  Το "αντικείμενο" σε αυτό το περιβάλλον είναι οτιδήποτε ανήκει σε μια διαφάνεια, όπως μια εικόνα, ένα γράφημα ή ένα πλαίσιο κειμένου. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο στη διαφάνεια, εμφανίζονται λαβές αλλαγής μεγέθους γύρω από αυτό.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις της κορδέλας, στην ομάδα Κινήσεις, επιλέξτε το εφέ κίνησης που θέλετε από τη λίστα Κίνηση.

  Ενσωματωμένες κινήσεις

  Εάν το επιλεγμένο αντικείμενο είναι ένα πλαίσιο κειμένου, θα έχετε δύο επιλογές για κάθε τύπο κίνησης στη λίστα Κίνηση:

  • Όλα ταυτόχρονα: Η κίνηση εμφανίζεται για όλο το κείμενο ταυτόχρονα.

  • Ανά παραγράφους 1ου επιπέδου: Η κίνηση εμφανίζεται ξεχωριστά κατά σειρά για κάθε παράγραφο του πλαισίου κειμένου.

Κατάργηση εφέ κίνησης

 • Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε την κίνηση.

 • Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, επιλέξτε Χωρίς κίνηση από τη λίστα Κίνηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ή κατάργηση εφέ κίνησης.

Δημιουργία και εφαρμογή προσαρμοσμένου εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Για να αποκτήσετε περισσότερο έλεγχο σχετικά με το πώς και το πότε εφαρμόζονται τα εφέ, μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη κίνηση. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση του κειμένου, να το περιστρέψετε ή να τρεμοπαίζει, καθώς και να ορίσετε μια κίνηση με την οποία θα ακούγεται ήχος χειροκροτήματος κατά την αποκάλυψη μιας εικόνας. Μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερα από ένα εφέ κίνησης, ώστε να μπορείτε να κάνετε μια γραμμή κειμένου να εμφανίζεται με κίνηση με ή χωρίς ήχο και, στη συνέχεια, να κάνετε το κείμενο να απομακρύνεται με κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές έμφασης, εισόδου ή εξόδου εκτός από τις προκαθορισμένες ή τις προσαρμοσμένες διαδρομές κίνησης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα εφέ κίνησης στο παράθυρο Προσαρμοσμένη κίνησηπαράθυρο εργασιών. Το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ένα εφέ κίνησης, όπως τον τύπο του εφέ, τη σειρά διάταξης πολλών εφέ και ένα τμήμα του κειμένου του εφέ.

Προσαρμοσμένο παράθυρο κίνησης

1. Τα εικονίδια δηλώνουν το χρονισμό των εφέ κίνησης σε σχέση με τα άλλα συμβάντα στη διαφάνεια. Στις επιλογές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Έναρξη με κλικ (εικονίδιο ποντικιού, εμφανίζεται εδώ): Το εφέ κίνησης ξεκινά όταν κάνετε κλικ στη διαφάνεια.

 • Έναρξη με το προηγούμενο (δεν υπάρχει εικονίδιο): Η αναπαραγωγή του εφέ κίνησης ξεκινά την ίδια στιγμή με την αναπαραγωγή του προηγούμενου εφέ στη λίστα (δηλαδή, με ένα κλικ εκτελούνται δύο ή περισσότερα εφέ κίνησης).

 • Έναρξη μετά το προηγούμενο (εικονίδιο ρολογιού): Το εφέ κίνησης ξεκινά αμέσως αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του προηγούμενου εφέ στη λίστα (δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητο ένα επιπλέον κλικ για την εκκίνηση του επόμενου εφέ κίνησης).

2. Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να δείτε το εικονίδιο μενού (βέλος προς τα κάτω) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο για να αποκαλύψετε το μενού.

3. Οι αριθμοί δείχνουν τη σειρά αναπαραγωγής των εφέ κίνησης. Οι αριθμοί επίσης αντιστοιχούν στις ετικέτες που σχετίζονται με κινούμενα στοιχεία στην Κανονική προβολή όταν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση.

4. Τα εικονίδια αντιπροσωπεύουν τον τύπο του εφέ κίνησης. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι ένα εφέ Έμφασης.

Τα στοιχεία με κίνηση σημειώνονται στη διαφάνεια με μια μη εκτυπώσιμη ετικέτα με αρίθμηση. Αυτή η ετικέτα αντιστοιχεί στα εφέ της λίστας Προσαρμοσμένη κίνηση και η ετικέτα εμφανίζεται στο πλάι του κειμένου ή του αντικειμένου. Η ετικέτα εμφανίζεται μόνο στην Κανονική προβολή όταν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση.

Για να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο εφέ κίνησης στο Office PowerPoint 2007, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κίνησης.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφέ και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να κάνετε το κείμενο ή το αντικείμενο να εισαχθεί με εφέ, επιλέξτε Είσοδος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ, όπως ένα εφέ στροβιλίσματος, σε κείμενο ή αντικείμενο που είναι ήδη ορατό στη διαφάνεια, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Έμφαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ που μετακινεί το κείμενο ή το αντικείμενο έξω από τη διαφάνεια κάποια στιγμή, επιλέξτε Έξοδος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εφέ.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ που κάνει το κείμενο ή ένα αντικείμενο να κινείται σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαδρομές κίνησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαδρομή.

 4. Για να καθορίσετε τον τρόπο εφαρμογής του εφέ σε κείμενο ή αντικείμενο, κάντε δεξί κλικ στο προσαρμοσμένο εφέ κίνησης στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές εφέ από το μενού συντόμευσης.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε ρυθμίσεις για κείμενο, στις καρτέλες Εφέ, Χρονισμός και Κίνηση κειμένου, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε κίνηση στο κείμενο.

  • Για να ορίσετε ρυθμίσεις για ένα αντικείμενο, στις καρτέλες Εφέ και Χρονισμός, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε κίνηση στο κείμενο.

Τα εφέ εμφανίζονται στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση με τη σειρά που τα προσθέτετε.

Εφαρμογή εφέ ήχου σε κουκκίδες κειμένου

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να εφαρμόσετε εφέ ήχου σε κουκκίδες κειμένου στις οποίες έχετε προσθέσει εφέ κίνησης. Αρχικά, η διαφάνειά σας μοιάζει κάπως έτσι.

Διαφάνεια με εφέ κίνησης 'είσοδος' και 'έξοδος'

Και το παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση μοιάζει κάπως έτσι.

Το παράθυρο Προσαρμογή κίνησης με εφέ κίνησης 'είσοδος' και 'έξοδος'

Κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του εφέ κίνησης που έχει εφαρμοστεί στην πρώτη κουκκίδα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές εφέ.

  Επιλογές εφέ

 2. Στην καρτέλα Εφέ, στην περιοχή Βελτιώσεις, στη λίστα Ήχος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν ήχο.

  • Για να προσθέσετε έναν ήχο από ένα αρχείο, επιλέξτε Άλλος ήχος και, στη συνέχεια, εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε κουκκίδα κειμένου στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα εφέ ήχου.

Προσθήκη διαδρομής κίνησης σε αντικείμενο

Σημαντικό: 

 • Πριν να εφαρμόσετε μια διαδρομή κίνησης σε ένα αντικείμενο, πρέπει να προσθέσετε το αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή εικόνα clip art σε μια διαφάνεια. Επιλέξτε την εικόνα clip art ή μια εικόνα που έχει διαφανές φόντο, επειδή όταν εφαρμόζετε τη διαδρομή κίνησης, η εικόνα clip art εμφανίζεται (χωρίς φόντο) να κινείται επάνω στη διαφάνεια ως μεμονωμένο αντικείμενο.

 • Όταν κάνετε αναζήτηση για εικόνες clip art και εικόνες στο Internet, θα οδηγηθείτε στο Bing. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων και το φίλτρο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε.

Για να εφαρμόσετε ένα εφέ κίνησης σε ένα γραφικό SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κίνησης σε γραφικό SmartArt.

 1. Αφού προσθέσετε το αντικείμενο στη διαφάνεια, σύρετέ το επάνω στη διαφάνεια, στη θέση από την οποία θέλετε το αντικείμενο να αρχίζει να κινείται.

 2. Κάντε κλικ στο αντικείμενο.

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κίνησης.

 4. Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφέ, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Διαδρομές κίνησης, στην επιλογή Σχεδίαση προσαρμοσμένης διαδρομής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σκαρίφημα.

  Σημείωση: Ο δείκτης μετατρέπεται σε πένα.

 5. Ξεκινώντας από την εικόνα clip art ή κάποιο άλλο αντικείμενο, σχεδιάστε τη διαδρομή που θέλετε να ακολουθεί το αντικείμενό σας επάνω στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου πρέπει να διακόπτεται η κίνηση του αντικειμένου.

Σχεδίαση διαδρομής κίνησης

1. Το αντικείμενο clip art με το τέταρτο εφέ κίνησης που εφαρμόζεται σε αυτό

2. Η διαδρομή κίνησης

3. Το εφέ κίνησης εισόδου που εφαρμόζεται στην πρώτη κουκκίδα κειμένου

4. Το εφέ κίνησης εξόδου που εφαρμόζεται στην πρώτη κουκκίδα κειμένου

5. Το εφέ κίνησης εισόδου που εφαρμόζεται στη δεύτερη κουκκίδα κειμένου

6. Το εφέ κίνησης εξόδου που εφαρμόζεται στη δεύτερη κουκκίδα κειμένου

Δοκιμή του εφέ κίνησης

Αφού προσθέσετε ένα ή περισσότερα εφέ κίνησης, για να επαληθεύσετε ότι λειτουργούν, κάντε τα εξής:

 • Στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

Δοκιμή των εφέ κίνησης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εφέ κίνησης σε κείμενο και αντικείμενα

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη εφέ κίνησης:

 • Τα εφέ εισόδου κάνουν ένα αντικείμενο να σβήνει σταδιακά σε εστίαση, να εμφανίζεται πετώντας στη διαφάνεια από μια άκρη ή να αναπηδά στην προβολή.

 • Τα εφέ εξόδου κάνουν ένα αντικείμενο να απομακρύνεται πετώντας από τη διαφάνεια, να εξαφανίζεται από την προβολή ή να απομακρύνεται από τη διαφάνεια με ελικοειδή κίνηση.

 • Στα εφέ έμφασης περιλαμβάνονται αυτά που κάνουν ένα αντικείμενο να συρρικνώνεται ή να μεγαλώνει σε μέγεθος, να αλλάζει χρώμα ή να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Διαδρομές κίνησης για να κάνετε ένα αντικείμενο να κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, σε αστεροειδές ή κυκλικό μοτίβο (μεταξύ των άλλων εφέ). Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε τη δική σας διαδρομή κίνησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κίνηση, είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με πολλά εφέ. Για παράδειγμα, για να κάνετε μια γραμμή κειμένου να εμφανίζεται με κίνηση ενώ μεγαλώνει, εφαρμόστε ένα εφέ εισόδου Εμφάνιση με κίνηση και ένα εφέ έμφασης από την επιλογή Μεγέθυνση/Σμίκρυνση. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κίνησης για να προσθέσετε εφέ και χρησιμοποιήστε το "Παράθυρο κίνησης" για να ρυθμίσετε το εφέ έμφασης ώστε να εμφανίζεται Με το προηγούμενο.

Η συλλογή των εφέ κίνησης στην καρτέλα Κινήσεις παρουσιάζει μόνο τα πιο δημοφιλή εφέ. Για να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερες δυνατότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κίνησης και, στη συνέχεια, στην επιλογή Περισσότερα εφέ εισόδου, Περισσότερα εφέ έμφασης, Περισσότερα εφέ εξόδου ή Περισσότερες διαδρομές κίνησης.

Περισσότερα εφέ κίνησης στο PowerPoint

Μεταβάσεις και κινήσεις

Στο PowerPoint, οι κινήσεις δεν είναι ίδιες με τις μεταβάσεις. Η μετάβαση αφορά τον τρόπο αλλαγής μιας διαφάνειας στην επόμενη. Για να προσθέσετε μια μετάβαση, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών.

Σχετικά θέματα

Εμφάνιση μίας γραμμής κειμένου τη φορά στο PowerPoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×