Εφαρμογή ενός ή περισσότερων υποδειγμάτων διαφάνειας σε μια παρουσίαση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το άρθρο

Χρήση πολλών υποδειγμάτων διαφανειών (κάθε μία με διαφορετικό θέμα) σε μία παρουσίαση

Αντιγραφή και επικόλληση υποδείγματος διαφανειών από μία παρουσίαση σε μια άλλη

Εφαρμόστε ένα υπόδειγμα διαφανειών στις διαφάνειες που έχετε εισαγάγει από μια βιβλιοθήκη διαφανειών

Χρήση πολλών υποδειγμάτων διαφάνειας (το καθένα με διαφορετικό θέμα) σε μια παρουσίαση

Όταν θέλετε η παρουσίαση να περιέχει δύο ή περισσότερα διαφορετικά στυλ ή θέματα (όπως φόντο, χρώματα, γραμματοσειρές και εφέ), πρέπει να εισαγάγετε ένα υπόδειγμα διαφάνειας για κάθε θέμα.

Για παράδειγμα, στην εικόνα που ακολουθεί, υπάρχουν δύο υποδείγματα διαφανειών (με σχετικές διατάξεις κάτω από κάθε) όπως θα μπορείτε να τα δείτε στην προβολή υποδείγματος διαφανειών. Κάθε υπόδειγμα διαφανειών έχει εφαρμοστεί το διαφορετικό θέμα. Όλες οι παρουσιάσεις διαθέτει υπόδειγμα διαφανειών, είτε να το τροποποιήσετε απευθείας ή όχι. Για να εφαρμόσετε περισσότερα από ένα θέμα σε μια παρουσίαση, ανατρέξτε στο θέμα εφαρμογή πολλών θεμάτων σε μια παρουσίαση.

Πολλά υποδείγματα διαφανειών

Αντιγραφή και επικόλληση υποδείγματος διαφάνειας από μία παρουσίαση σε άλλη

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση η οποία περιέχει το υπόδειγμα διαφάνειας που θέλετε να αντιγράψετε και την παρουσίαση στην οποία θα επικολλήσετε το υπόδειγμα διαφάνειας.

 2. Στην παρουσίαση που περιέχει το υπόδειγμα διαφάνειας που θέλετε να αντιγράψετε, από την καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Κύριες προβολές, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφάνειας.

 3. Στο παράθυρο μικρογραφία διαφάνειας, κάντε δεξί κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Σημειώσεις: 

  • Στο παράθυρο της μικρογραφίας διαφάνειας, το υπόδειγμα διαφάνειας απεικονίζει τη μεγαλύτερη εικόνα της διαφάνειας και οι σχετικές διατάξεις είναι μικρότερες, τοποθετημένες από κάτω.

  • Πολλές παρουσιάσεις περιέχουν περισσότερα από ένα υποδείγματα διαφάνειας και για αυτό ίσως πρέπει να πραγματοποιήσετε κύλιση για να βρείτε αυτό που θέλετε.

 4. Από την καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, επιλέξτε Εναλλαγή παραθύρων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την παρουσίαση στην οποία θέλετε να επικολλήσετε το υπόδειγμα διαφάνειας.

 5. Στην παρουσίαση στην οποία θέλετε να επικολλήσετε το υπόδειγμα διαφάνειας, από την καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Κύριες προβολές, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφάνειας.

 6. Στο παράθυρο της μικρογραφίας διαφάνειας, για να κάνετε κλικ στη θέση όπου θέλετε να βρεθεί το υπόδειγμα διαφάνειας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η παρουσίαση προορισμού περιέχει ένα κενό υπόδειγμα διαφάνειας, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

  • Εάν η παρουσίαση προορισμού περιέχει ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα υποδείγματα διαφάνειας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω όπου βρίσκεται η τελευταία διάταξη διαφάνειας, κάντε δεξιό κλικ κάτω από αυτήν και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να χρησιμοποιήσετε το θέμα της παρουσίασης προορισμού στην οποία θα γίνει η επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση θέματος προορισμού

   • Για να διατηρήσετε το θέμα της παρουσίασης στην οποία γίνεται η αντιγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

 7. Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε πρόσθετα υποδείγματα διαφάνειας, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 6.

 8. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφάνειας, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή υποδείγματος διαφάνειας στις διαφάνειες που έχετε εισαγάγει από μια βιβλιοθήκη διαφανειών

Βιβλιοθήκες διαφανειών σας βοηθήσει να κάνετε κοινή χρήση, αποθήκευση και διαχείριση διαφάνειες του PowerPoint.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την αποθήκευση, κοινή χρήση και εκ νέου χρήση διαφανειών σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ο υπολογιστής που εκτελείται PowerPoint πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται το Office 2010. Εάν δεν γνωρίζετε εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με μια SharePoint Server 2010 (παλαιότερα γνωστό ως MOSS), επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

Για να εφαρμόσετε ένα υπόδειγμα διαφάνειας στις διαφάνειες που έχετε εισαγάγει από μια βιβλιοθήκη διαφανειών, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη διαφάνεια.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου χρήση διαφανειών.

 3. Στο παράθυρο Εκ νέου χρήση διαφανειών, στο πλαίσιο Εισαγωγή διαφάνειας από, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε τη θέση της βιβλιοθήκης διαφανειών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βέλος Εικόνα κουμπιού για να βρείτε τη βιβλιοθήκη διαφανειών.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη διαφανειών.

 4. Στη λίστα Όλες οι διαφάνειες, κάντε κλικ στη διαφάνεια που θέλετε να προσθέσετε στην παρουσίαση.

  Συμβουλή: Για να προβάλετε τη μεγαλύτερη μικρογραφία μιας διαφάνειας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη διαφάνεια.

 5. Εάν θέλετε η διαφάνεια που έχετε εισαγάγει να διατηρήσει την αρχική μορφοποίηση, στο κάτω μέρος του παραθύρου Εκ νέου χρήση διαφανειών, επιλέξτε Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης. Όταν εισαγάγετε μια διαφάνεια από μια βιβλιοθήκη διαφανειών και διατηρείτε τη μορφοποίηση προέλευσης, το υπόδειγμα διαφάνειας εισάγεται στην παρουσίαση προορισμού μαζί με τη διαφάνεια.

 6. Για να προσθέσετε στην παρουσίαση και άλλη διαφάνεια από μια βιβλιοθήκη διαφανειών, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 5.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×