Εφαρμογή ειδικών εφέ στο βίντεό σας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο PowerPoint, μπορείτε να εφαρμόσετε σκιές, αντανακλάσεις, εφέ λάμψης, απαλές ακμές, κορνίζες και περιστροφή 3-δ σε ένα βίντεο.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο βίντεο της διαφάνειας στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιο εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ βίντεο, επιλέξτε Εφέ βίντεο.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία βίντεο ή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι το έχετε επιλέξει.

  Εφαρμογή ειδικών εφέ σε ένα βίντεο

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε έναν προκαθορισμένο συνδυασμό εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το προκαθορισμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-δ, στο κάτω μέρος του μενού προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια σκιά, επιλέξτε σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σκιάς, στο κάτω μέρος του μενού Σκιά και, στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αντανάκλασης, στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

  • Εφέ λάμψης

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

   • Για να προσαρμόσετε το εφέ, επιλέξτε Επιλογές λάμψης και, στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επιθυμητό μέγεθος ακμής.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απαλών ακμών, στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια ακμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιθυμητή κορνίζα.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-δ, στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιθυμητή περιστροφή.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε ένα εφέ που προσθέσατε στο βίντεο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καταχώρηση μενού για το εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εφέ για να καταργήσετε το εφέ. Για παράδειγμα, για να καταργήσετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και κατόπιν επιλέξτε Χωρίς σκιά.

 1. Κάντε κλικ στο βίντεο της διαφάνειας στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κάποιο εφέ.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση βίντεο, στην ομάδα Στυλ βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ βίντεο.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία βίντεο ή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι το έχετε επιλέξει.

  Εφαρμογή ειδικών εφέ σε ένα βίντεο

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε έναν προκαθορισμένο συνδυασμό εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το προκαθορισμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-δ, στο κάτω μέρος του μενού προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια σκιά, επιλέξτε σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σκιάς, στο κάτω μέρος του μενού Σκιά και, στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αντανάκλασης, στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

  • Εφέ λάμψης

   Σημειώσεις: 

   • Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

   • Για να προσαρμόσετε το εφέ, επιλέξτε Επιλογές λάμψης και, στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επιθυμητό μέγεθος ακμής.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε το εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απαλών ακμών, στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια ακμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιθυμητή κορνίζα.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-δ, στο κάτω μέρος του μενού και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιθυμητή περιστροφή.

   Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε ένα εφέ που προσθέσατε στο βίντεο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην καταχώρηση μενού για το εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εφέ για να καταργήσετε το εφέ. Για παράδειγμα, για να καταργήσετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και κατόπιν επιλέξτε Χωρίς σκιά.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×