Εφαρμογή, δημιουργία ή κατάργηση ενός στυλ κελιού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα στυλ είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών μορφοποίησης, όπως όνομα γραμματοσειράς, μέγεθος, χρώμα, στοίχιση και απόσταση. Όταν θέλετε να εφαρμόσετε περισσότερες από μία μορφοποιήσεις ταυτόχρονα σε ένα κελί ή σε μια περιοχή κελιών, είναι ευκολότερο να εφαρμόσετε ένα στυλ. Τα στυλ σας βοηθούν επίσης να διατηρείτε συνεπή μορφοποίηση σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας.

Excel περιλαμβάνει πολλά ενσωματωμένα στυλ που μπορείτε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα στυλ.

Εφαρμογή στυλ κελιών

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ κελιών και επιλέξτε το στυλ που θέλετε.

  Στυλ κελιών στην "Κεντρική" καρτέλα

Δημιουργία προσαρμοσμένου στυλ κελιού

Τα ενσωματωμένα στυλ στο Excel δεν μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη μορφοποίησης, αλλά είναι εύκολο να δημιουργήσετε ένα ειδικό δραματικό στυλ, κατάλληλο για ένα σύνολο που είναι εκπρόθεσμο ή ένα φιλικό στυλ για μια λίστα εργασιών νοικοκυριού.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στυλ κελιού.

  Στυλ κελιών στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Επιλέξτε Νέο στυλ κελιού.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο στυλ κελιού, στην περιοχή Ιδιότητα στυλ, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τη μορφοποίηση του στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Δημιουργία προσαρμοσμένου στυλ κελιού που βασίζεται σε ένα υπάρχον στυλ

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ κελιών.

  Στυλ κελιών στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ κελιού, στην περιοχή Ιδιότητα στυλ, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τη μορφοποίηση του στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αλλαγή υπάρχοντος στυλ κελιού

Η αλλαγή ενός στυλ κελιού επηρεάζει όλα τα κελιά που έχουν το συγκεκριμένο στυλ και βρίσκονται στο βιβλίο εργασίας όπου πραγματοποιείτε την αλλαγή στυλ. Δεν υπάρχει εντολή αναίρεσης για την αλλαγή ενός στυλ κελιού. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά στην αρχική μορφοποίηση.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ κελιών.

  Στυλ κελιών στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 4. Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ κελιού, στην περιοχή Ιδιότητα στυλ, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τη μορφοποίηση του στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Κατάργηση στυλ κελιού από ένα κελί

 1. Επιλέξτε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί με το στυλ που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Στυλ κελιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κανονικό.

  Βασικό στυλ

Διαγραφή στυλ κελιού

Μπορείτε να διαγράψετε τα ενσωματωμένα και προσαρμοσμένα στυλ από τη λίστα των διαθέσιμων στυλ για ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν διαγράφετε ένα στυλ, αυτό το στυλ καταργείται από όλα τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με αυτό.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Στυλ κελιών στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να καταργήσετε το στυλ Κανονικό.

Εφαρμογή στυλ κελιών

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Δημιουργία προσαρμοσμένου στυλ κελιού

Τα ενσωματωμένα στυλ στο Excel δεν είναι δυνατό να καλύπτουν όλες τις ανάγκες μορφοποίησης, αλλά είναι εύκολο να δημιουργήσετε ένα ειδικό στυλ εντυπωσιακή που είναι κατάλληλη για ένα σύνολο που είναι εκπρόθεσμων ή ένα φιλικό για μια λίστα νοικοκυριού αγγαρεία.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιοδήποτε στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 2. Επιλέξτε Νέο στυλ κελιού.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο στυλ κελιού, στην περιοχή Ιδιότητα στυλ, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τη μορφοποίηση του στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Δημιουργία προσαρμοσμένου στυλ κελιού που βασίζεται σε ένα υπάρχον στυλ

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιοδήποτε στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ κελιού, στην περιοχή Ιδιότητα στυλ, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τη μορφοποίηση του στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αλλαγή υπάρχοντος στυλ κελιού

Η αλλαγή ενός στυλ κελιού επηρεάζει όλα τα κελιά που έχουν το συγκεκριμένο στυλ και βρίσκονται στο βιβλίο εργασίας όπου πραγματοποιείτε την αλλαγή στυλ. Δεν υπάρχει εντολή αναίρεσης για την αλλαγή ενός στυλ κελιού. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά στην αρχική μορφοποίηση.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιοδήποτε στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 4. Κάντε κλικ σε κάθε καρτέλα, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ κελιού, στην περιοχή Ιδιότητα στυλ, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τη μορφοποίηση του στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Κατάργηση στυλ κελιού από ένα κελί

 1. Επιλέξτε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί με το στυλ που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική.

Διαγραφή στυλ κελιού

Μπορείτε να διαγράψετε τα ενσωματωμένα και προσαρμοσμένα στυλ από τη λίστα των διαθέσιμων στυλ για ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν διαγράφετε ένα στυλ, αυτό το στυλ καταργείται από όλα τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με αυτό.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να καταργήσετε το κανονικό στυλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×