Εφαρμογή, δημιουργία ή κατάργηση ενός στυλ κελιού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να εφαρμόσετε διάφορες μορφές σε ένα βήμα και να βεβαιωθείτε ότι τα κελιά έχουν συνεπή μορφοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ κελιών. Ένα στυλ κελιών είναι ένα ορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών μορφοποίησης, όπως γραμματοσειρές και μεγέθη γραμματοσειράς, μορφές αριθμών, περιγράμματα κελιών και σκίαση κελιών. Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση αλλαγών σε συγκεκριμένα κελιά από, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ κελιών που κλειδώνει τα κελιά.

Παράδειγμα προκαθορισμένων στυλ κελιού

Το Microsoft Office Excel διαθέτει πολλά ενσωματωμένα στυλ κελιών, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε ή να τροποποιήσετε. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να δθημιουργήσετε διπλότυπο ενός στυλ κελιού για να δημιουργήσετε το προσωπικό σας, προσαρμοσμένο στυλ κελιών.

Σημαντικό: Τα στυλ κελιών βασίζονται στο θέμα του εγγράφου που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας. Όταν αλλάζετε θέμα εγγράφου, τα στυλ των κελιών ενημερώνονται, ώστε να ταυτίζονται με το νέο θέμα εγγράφου.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος περισσότερα στη συλλογή στυλ, και επιλέξτε το στυλ κελιών που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Περισσότερες αναπτυσσόμενο βέλος στη συλλογή στυλ

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες αναπτυσσόμενο βέλος στη συλλογή στυλ και, στο κάτω μέρος της συλλογής, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στυλ κελιού.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα για το νέο στυλ κελιών.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 4. Στις διάφορες καρτέλες του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Επιστρέψτε στο παράθυρο διαλόγου στυλ, στην περιοχή Στυλ περιλαμβάνει (με παράδειγμα), καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου για οποιαδήποτε μορφοποίηση δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στο στυλ κελιών.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος περισσότερα στη συλλογή στυλ.

  Περισσότερες αναπτυσσόμενο βέλος στη συλλογή στυλ
 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την τροποποίηση ενός υπάρχοντος στυλ κελιών, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο συγκεκριμένο στυλ κελιών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

  • Για να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο ενός υπάρχοντος στυλ κελιών, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο συγκεκριμένο στυλ κελιών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή διπλότυπο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα για το νέο στυλ κελιών.

  Σημείωση: Προστίθενται ένα διπλότυπο στυλ κελιών και ένα μετονομασμένο στυλ κελιών στη λίστα προσαρμοσμένων στυλ κελιών. Εάν δεν μετονομάσετε ένα ενσωματωμένο στυλ κελιών, αυτό το ενσωματωμένο στυλ κελιών θα ενημερωθεί με οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε.

 4. Για να τροποποιήσετε το στυλ κελιών, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Στις διάφορες καρτέλες του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, στη λίστα Το στυλ περιλαμβάνει, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου για οποιαδήποτε μορφοποίηση θέλετε ή δεν θέλετε να συμπεριληφθεί στο στυλ κελιών.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα στυλ κελιών από δεδομένα σε επιλεγμένα κελιά, χωρίς να διαγραφτεί το στυλ κελιών.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με το στυλ κελιών που θέλετε να καταργήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος περισσότερα στη συλλογή στυλ.

  Περισσότερες αναπτυσσόμενο βέλος στη συλλογή στυλ
 3. Στην περιοχή Καλό, κακό και ουδέτερο κάντε κλικ στην εντολή Κανονική.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στυλ κελιών για να το καταργήσετε από τη λίστα με τα διαθέσιμα στυλ κελιών. Όταν διαγράφετε ένα στυλ κελιών, καταργείτε και από όλα τα κελιά που είναι μορφοποιημένα με αυτό.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος περισσότερα στη συλλογή στυλ.

  Περισσότερες αναπτυσσόμενο βέλος στη συλλογή στυλ
 2. Για να διαγράψετε ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στυλ κελιών και να το καταργήσετε από όλα τα κελιά που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, κάντε δεξιό κλικ στο στυλ κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε το Κανονικό στυλ κελιών.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" δίπλα στο πλαίσιο στυλ κελιού.

 3. Κάντε κλικ στο στυλ κελιών που θέλετε να εφαρμόσετε.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" δίπλα στο πλαίσιο στυλ κελιού.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία στυλ κελιών.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα για το νέο στυλ κελιών.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Στις διάφορες καρτέλες του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, στη λίστα Το στυλ περιλαμβάνει (Με παράδειγμα), καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου για οποιαδήποτε μορφοποίηση δεν θέλετε να συμπεριληφθεί στο στυλ κελιών.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" δίπλα στο πλαίσιο στυλ κελιού.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την τροποποίηση ενός υπάρχοντος στυλ κελιών, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο συγκεκριμένο στυλ κελιών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

  • Για να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο ενός υπάρχοντος στυλ κελιών, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο συγκεκριμένο στυλ κελιών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή διπλότυπο.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα για το νέο στυλ κελιών.

  Σημείωση: Προστίθενται ένα διπλότυπο στυλ κελιών και ένα μετονομασμένο στυλ κελιών στη λίστα προσαρμοσμένων στυλ κελιών. Εάν δεν μετονομάσετε ένα ενσωματωμένο στυλ κελιών, αυτό το ενσωματωμένο στυλ κελιών θα ενημερωθεί με οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε.

 4. Για να τροποποιήσετε το στυλ κελιών, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Στις διάφορες καρτέλες του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, στη λίστα Το στυλ περιλαμβάνει, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου για οποιαδήποτε μορφοποίηση θέλετε ή δεν θέλετε να συμπεριληφθεί στο στυλ κελιών.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα στυλ κελιών από δεδομένα σε επιλεγμένα κελιά, χωρίς να διαγραφτεί το στυλ κελιών.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που έχουν μορφοποιηθεί με το στυλ κελιών που θέλετε να καταργήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" δίπλα στο πλαίσιο στυλ κελιού.

 3. Στην περιοχή Καλό, κακό και ουδέτερο κάντε κλικ στην εντολή Κανονική.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στυλ κελιών για να το καταργήσετε από τη λίστα με τα διαθέσιμα στυλ κελιών. Όταν διαγράφετε ένα στυλ κελιών, καταργείτε και από όλα τα κελιά που είναι μορφοποιημένα με αυτό.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" δίπλα στο πλαίσιο στυλ κελιού.

 2. Για να διαγράψετε ένα προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο στυλ κελιών και να το καταργήσετε από όλα τα κελιά που έχουν αυτή τη μορφοποίηση, κάντε δεξιό κλικ στο στυλ κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε το Κανονικό στυλ κελιών.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×