Εφαρμογή για κινητές συσκευές Android για το Yammer - όροι άδειας χρήσης λογισμικού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ΕΆΝ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ (Ή ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΜΕ ΜΙΑ ΘΈΣΗ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΣΤΟ) ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ "ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ. ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και Microsoft Corporation (ή μία από τις θυγατρικές). Ισχύουν για το λογισμικό που αναφέρεται παραπάνω και οι ενημερώσεις λογισμικού ή υπηρεσιών της Microsoft (εξαίρεση την περίπτωση στο βαθμό που συνοδεύεται από νέες ή πρόσθετες όρους αυτή την υπηρεσία ή ενημερώσεις, οπότε αυτές διαφορετικούς όρους εφαρμογή prospectively και δεν τροποποιεί σας ή Της Microsoft δικαιωμάτων που αφορούν προ-ενημερωμένη λογισμικού ή υπηρεσιών). ΕΆΝ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΊΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Γενικές. Ενδέχεται να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό αντιγράφων του λογισμικού.

  2. Λογισμικό τρίτου. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνουν εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που έχουν άδεια χρήσης σε εσάς στην παρούσα συμφωνία ή σύμφωνα με τις δικές τους όρους. Όροι άδειας χρήσης, ειδοποιήσεις και επιβεβαίωση, εάν υπάρχουν, για τις εφαρμογές τρίτων μπορεί να προσβάσιμα online σε http://aka.ms/thirdpartynotices ή σε ένα αρχείο συνοδευτικές ειδοποιήσεις. Ακόμα και αν οι εφαρμογές είναι διέπεται από άλλες συμφωνίες, αποποίησης ευθυνών, περιορισμοί στην και εξαιρέσεις ΖΗΜΙΑΣ παρακάτω ισχύουν επίσης στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

  3. Ανταγωνισμού πρωτοποριακά. Εάν είστε απευθείας ανταγωνιστή και πρόσβαση ή χρήση του λογισμικού για σκοπούς ανταγωνισμού Πρωτοποριακά, ανάλυση ή τη συλλογή πληροφοριών, εσείς συμφωνείτε έναντι της Microsoft, των θυγατρικών και τις συνδεδεμένες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των prospectively) οποιαδήποτε χρήση ανταγωνισμού, την πρόσβαση και πρωτοποριακά δοκιμής περιορισμούς στο τους όρους σχετικά με το λογισμικό στο βαθμό που είναι σας τους όρους χρήσης, ή καθώς να είναι πιο περιοριστικό από τους όρους της Microsoft. Εάν εσείς δεν συμφωνείτε όπως φερόμενα περιορισμούς στο τους όρους σχετικά με το λογισμικό, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό και θα το κάνετε αυτό.

 2. ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. Το λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση του λογισμικού και αποστολή που στη Microsoft. Microsoft μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παρέχουν υπηρεσίες και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Τα δικαιώματά σας εξαίρεση, αν υπάρχουν, περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού ενδέχεται να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από τους χρήστες με τις εφαρμογές σας την πρόσβαση ή τη χρήση του λογισμικού. Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων στις εφαρμογές σας, πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των γρήγορα οποιαδήποτε συγκατάθεση απαιτούμενο χρήστη, και να διατηρήσετε μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εμφανείς που με ακρίβεια ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε, συλλογής και κοινή χρήση τα δεδομένα τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή δεδομένων της Microsoft και να χρησιμοποιήσετε στην τεκμηρίωση του προϊόντος και στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

 3. ΕΜΒΈΛΕΙΑ ΤΗΣ άδειας ΧΡΉΣΗΣ. Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης, δεν που πωλήθηκαν. Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Εκτός εάν ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ παρέχει περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παραπάνω περιορισμό, εσείς δεν θα (και δεν έχουν το δικαίωμα να):

  1. Παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών του λογισμικού που σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους.

  2. Αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού.

  3. Κατάργηση, ελαχιστοποίηση, αποκλεισμό ή τροποποίηση οποιασδήποτε ειδοποίησης της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό.

  4. χρήση του λογισμικού για εμπορική, μη κερδοσκοπική, ή αποφέρει έσοδα δραστηριότητα.

  5. Χρήση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει το νόμο ή για τη δημιουργία ή διάδοση λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας.

  6. Κοινή χρήση, δημοσίευση, διανομή ή δανεισμό του λογισμικού, παροχή του λογισμικού ως μεμονωμένης φιλοξενούμενης λύσης για χρήση από άλλους ή μεταβίβαση του λογισμικού ή της παρούσα σύμβασης σε τρίτους.

 4. ΣΧΌΛΙΑ. Εάν μπορείτε να δώσετε σχόλια σχετικά με το λογισμικό στη Microsoft, που επιτρέπουν στους στη Microsoft, χωρίς χρέωση, να χρησιμοποιήσετε, κοινής χρήσης και εμπορικής διάθεσης τα σχόλιά σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Που δεν θα σας δώσει σχόλια που υπόκεινται μια άδεια χρήσης που απαιτεί Microsoft να αδειών χρήσης του λογισμικού ή τεκμηρίωση σε τρίτους, επειδή η Microsoft περιλαμβάνει τα σχόλιά σας σε αυτά. Αυτά τα δικαιώματα επιβίωσης αυτής της άδειας.

 5. ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλα εσωτερικές και διεθνείς νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό, οι οποίες περιλαμβάνουν περιορισμοί για τους προορισμούς, τελικούς χρήστες και λήξη Χρησιμοποιήστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγή, επισκεφθείτε http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ. Δεν είναι υποχρεωμένοι Microsoft στην παρούσα συμφωνία για την παροχή οποιεσδήποτε υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. Οποιαδήποτε υποστήριξης που παρέχονται είναι "όπως είναι", "με όλα τα σφάλματα" και χωρίς εγγύησης κανένα είδος.

 7. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ. Το λογισμικό μπορεί να περιοδικά έλεγχος για ενημερώσεις, κάντε λήψη και εγκαταστήστε τα για εσάς. Ενδέχεται να λαμβάνετε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή τους χρήστες με δικαίωμα προελεύσεις. Microsoft ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το σύστημά σας να σας παρέχει ενημερώσεις. Συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτές τις Αυτόματες ενημερώσεις χωρίς τυχόν πρόσθετες ειδοποίηση. Ενημερώσεις δεν μπορεί να συμπεριλάβετε ή να υποστηρίζουν όλες υπάρχουσες δυνατότητες λογισμικό, τις υπηρεσίες ή περιφερειακών συσκευών.

 8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ και μια ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΛΆΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉ. Αυτή η ενότητα ισχύει εάν που βρίσκονται στο (ή, εάν μια επιχείρηση, την έδρα του είναι στο) τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν εσείς και Microsoft έχουν διαφοράς, μπορείτε και η Microsoft συμφωνείτε να δοκιμάσετε για 60 ημέρες για να το επιλύσετε ανεπίσημα. Εάν έχετε και το Microsoft είναι δυνατή, μπορείτε και Microsoft συμφωνείτε να σύνδεση μεμονωμένα διαιτησία ενώπιον της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας κάτω από το νόμο Federal διαιτησίας ("FAA"), και δεν για να ζητήσετε στο δικαστήριο μπροστά από ένα δικαστή ή κριτική. Αντί για αυτό, θα αποφασίσει μια ουδέτεροι διαιτητή. Ενέργεια κλάσης δίκες, arbitrations όλο το εκπαιδευτικό, ιδιωτικό ενέργειες δικηγόρο Γενικά, και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία όπου κάποιος ενεργεί σε έναν εκπρόσωπο χωρητικότητα δεν επιτρέπονται; ούτε είναι συνδυασμός μεμονωμένα διαδικασίας χωρίς τη συγκατάθεση από όλα τα μέρη. Η ολοκλήρωση σύμβαση διαιτησίας περιέχει περισσότερες τους όρους και στο http://aka.ms/arb-agreement-1. Εσείς και Microsoft συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους.

 9. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΎ. Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων, Microsoft ενδέχεται να τερματισμός αυτής της άδειας Εάν μπορέσετε να συμμορφώνεστε με οποιαδήποτε από τις όρους ή προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού και όλα τα τμήματα του στοιχείου.

 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η παρούσα σύμβαση, και τυχόν άλλους όρους τη Microsoft ενδέχεται να παρέχει για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών, είναι τη συνολική συμφωνία για το λογισμικό.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ και ΘΈΣΗ για την ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε Ηνωμένες Πολιτείες ή Καναδά, τη νομοθεσία το Νομός ή επαρχία όπου διαμένετε (ή, εάν μια επιχείρηση, όπου βρίσκεται το έδρα του) διέπουν την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας, αξιώσεις για παραβίαση του, και όλα τα άλλα απαιτεί) μαζί με την προστασία του καταναλωτή, αθέμιτο ανταγωνισμό και αξιώσεων αδικοπραξία), ανεξάρτητα από το διένεξης νόμων αρχές, με τη διαφορά ότι η FAA καθορίζει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με διαιτησίας. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφαρμόστε τη νομοθεσία, με τη διαφορά ότι η FAA καθορίζει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με διαιτησίας. Εάν υπάρχει federal δικαιοδοσία η.π.α., που και Microsoft τη συγκατάθεσή σας για να νομοθεσία στο federal δικαστηρίου στο ρήγα νομό, Washington για όλες τις διαφορές ακρόαση στο δικαστήριο (εκτός από διαιτησίας). Εάν όχι, μπορείτε και Microsoft τη συγκατάθεσή σας για να νομοθεσία στο την ανώτερη δικαστικές της ρήγα νομό, Washington για όλες τις διαφορές ακρόαση στο δικαστήριο (εκτός από διαιτησίας).

 12. Των ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ των ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ; ΤΟΠΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΏΝ. Η παρούσα σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία σας κατάσταση, Νομός ή χώρα. Διαχωρίστε και εκτός από το σχέση με τη Microsoft, που μπορεί να έχουν επίσης δικαιωμάτων σε σχέση με το μέρος από το οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν αλλάζει αυτά τα άλλα δικαιώματα αν τη νομοθεσία σας κατάσταση, Νομός ή χώρα δεν σας επιτρέπουν να το κάνετε. Για παράδειγμα, Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε μία από τις παρακάτω περιοχές ή υποχρεωτικό δίκαιο χώρα ισχύει και, στη συνέχεια, οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για εσάς:

  1. Αυστραλίας. Έχετε υποχρεωτικές εγγυήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία Αυστραλίας καταναλωτή και τίποτα στην παρούσα συμφωνία πρόκειται να επηρεάσει αυτά τα δικαιώματα.

  2. Καναδά. Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισμικό στον Καναδά, που μπορεί να σταματήσω να λαμβάνω ενημερώσεις απενεργοποιώντας τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, αποσύνδεση από τη συσκευή σας από το Internet (Εάν και όταν συνδέεστε ξανά στο Internet, ωστόσο, το λογισμικό θα συνεχίσετε τον έλεγχο για και εγκατάσταση των ενημερώσεων), ή κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού. Στην τεκμηρίωση του προϊόντος, αν υπάρχουν, επίσης να καθορίσετε τον τρόπο για να απενεργοποιήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις για τη συγκεκριμένη συσκευή ή το λογισμικό.

  3. Γερμανία και την Αυστρία.

   1. Εγγύησης. Το λογισμικό σωστά με άδεια χρήσης θα εκτελέσει ουσιαστικά, όπως περιγράφεται σε οποιοδήποτε υλικό Microsoft που συνοδεύει το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft παρέχει εγγυημένη συμβατικές σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Σε περίπτωση σκόπιμης διεξαγωγή, μικτού αμέλεια, αξιώσεων ανάλογα με το νόμο ευθύνη προϊόντος, καθώς και, σε περίπτωση θανάτου ή για προσωπική χρήση ή φυσικής ζημία, Microsoft είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο υποχρεωτικές.

    Υπόκεινται τα παραπάνω όρος ii., Microsoft θα είναι μόνο υπεύθυνος για μικρές αμέλεια εάν η Microsoft έχει κατά παράβαση της όπως υλικού συμβατικές υποχρεώσεις, την πραγματοποίηση που διευκολύνουν την παράδοσης απόδοση της παρούσας συμφωνίας, η παράβαση των οποίων θα σε κίνδυνο ο σκοπός της παρούσας συμφωνίας και τη συμμόρφωση με τον οποίο ένα πάρτι μπορεί να συνεχώς αξιοπιστία στο (λεγόμενα "απόλυτα υποχρεώσεις"). Σε άλλες περιπτώσεις ελαφρά αμέλεια, Microsoft δεν θα είναι υπεύθυνος για μικρές αμέλεια.

 13. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΈΧΕΙ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ "ΩΣ"ΈΧΟΥΝ. ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ. MICROSOFT ΠΑΡΈΧΕΙ ΧΩΡΊΣ ΡΗΤΉ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΤΟΥΣ ΣΙΩΠΗΡΉ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΈΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ.

 14. Σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ και τον ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ των ΖΗΜΙΏΝ. ΕΆΝ ΈΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΠΑΡΆ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΉΣΕΤΕ ΑΠΌ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΜΙΏΝ ΜΌΝΟ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΈΩΣ 5,00 Η.Π.Α.. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΤΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΖΗΜΙΏΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΉΣ, ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΑ ΚΈΡΔΗ, ΕΙΔΙΚΆ, ΠΟΣΌ ΖΗΜΙΏΝ. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για το (α) όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων στο Internet, ή εφαρμογές άλλων κατασκευαστών, και (β) αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, εγγύησης, εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία; ή οποιοδήποτε άλλο διεκδίκηση σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτό ισχύει επίσης ακόμα και εάν η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύουν για εσάς επειδή σας κατάσταση, Νομός ή χώρα δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό σχετικές, αποθετικής ή άλλης ζημίας. Σημείωση: καθώς αυτό το λογισμικό διανέμεται στον Καναδά, ορισμένοι από τους όρους της παρούσας συμφωνίας παρέχονται παρακάτω στα γαλλικά.

Remarque: Ce λογισμικό étant distribué au του Καναδά, πραγματοποιούνται ορισμένες des όρους dans ce contrat έχουν fournies ci-dessous en français.

ΕΓΓΎΗΣΗ DE EXONÉRATION. Μια ονομαστική αξία που αναφέρεται λογισμικό Le άδειας εκτιμώμενη offert «quel Τηλ.». Οποιαδήποτε αξιοποίηση de ce λογισμικό εκτιμώμενη à σας seule risque και péril. Microsoft n'accorde υπάρχει άλλος εγγύηση expresse. Θα να bénéficier de droits additionnels en υποχρεώσεών du δικαίωμα στην τοπική λα προστασίας des consommateurs, που ce contrat μπορεί να πλήκτρο τροποποίησης. Permises τοπικές ρυθμίσεις δικαίωμα le ονομαστική αξία, les εγγυήσεις implicites de προϊόν marchande, d του στην ou πρέπει είναι ' για χρήση un à adéquation και d'absence de contrefaçon είναι exclues.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ DE RESPONSABILITÉ ΡΊΨΗ ΛΑ DOMMAGES. Να να θα της Microsoft και de προς fournisseurs μια indemnisation en αρχές έκδοσης πιστοποιητικών de dommages κατευθύνει μόνο à hauteur de 5,00 $ ΜΑΣ. Θα να prétendre à υπάρχει indemnisation ρίψη les άλλων dommages, y συμπεριλαμβανομένων λα dommages spéciaux, indirects ou accessoires και pertes de bénéfices.

Όσον αφορά τον περιορισμό αυτή:

 • κάθε ce που εκτιμώμενη relié au λογισμικό, aux υπηρεσίες ou au περιεχομένου (y συμπεριλαμβανομένων le κώδικα) που αναφέρεται στην des τοποθεσίες Internet βαθμίδες ou dans des προγραμμάτων βαθμίδες; Τύπος εφέ:

 • λα réclamations au τίτλο de παραβίασης de contrat ou de εγγύηση, ou au τίτλο de responsabilité stricte, de négligence ou από άλλο faute dans λα εντός γενική ονομαστική λα loi en έναρξη ισχύος. 
Εφαρμόζεται επίσης μπορεί, εάν ίδια Microsoft connaissait ou θα connaître l'éventualité από Τηλ. dommage. Εάν σας αποφέρει n'autorise pas l'exclusion ou λα τον περιορισμό de responsabilité ρίψη λα dommages indirects, accessoires ou de quelque φύσης που ce για, il se μπορεί να ότι λα τον περιορισμό ou l'exclusion ci-dessus s'appliquera pas à σας égard. 
ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΉ. Le présent contrat décrit ορισμένες droits juridiques. Θα pourriez να έχουν τα άλλα droits prévus από les πληρώνει σας de lois. Le présent contrat modifie pas λα droits ότι θα confèrent les σας de lois αποφέρει εάν τους ci επόμενη le permettent pas.

微软软件许可条款

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

在美国 如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地), 请阅读下文 一节。 "具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权" 它影响争议的解决方式。

之间达成的协议。 这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件, 即表示您接受这些条款。

 1. 安装和使用权利。

  1. 一般条款。 您仅可出于上述目的以及出于内部业务的目的安装和使用任意数量的软件副本。

  2. 第三方软件。 该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。 您可在 http://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、声明和确认 (如有), 文件中进行查看。 "声明" 者在随附的 或 即使此类应用程序受其他协议的约束, 在适用法律允许的范围内, 下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。

  3. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件, 而言 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的), 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司, 除非您的使用条款是, 或声称是, 格。 的条款更加严 比 της Microsoft 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制, 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息, 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 如产品文档中所述。 您选择停用的权利 (如有) 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据, 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 Microsoft 中了解有关 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) της Microsoft 您可以在产品文档和 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可, 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件, 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈, 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定, 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议, Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 "按现状" 提供, "可能存在各种缺陷", 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新, 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 在美国 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地), 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 式解决。 天内对争议进行非正 同意尝试在六十 (60) της Microsoft 您和 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft 同意按照《联邦仲裁法》(以下简称 "FAA") 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁, 而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼, 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-σύμβαση-1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 但任何其他权利不受影响。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 在此情况下, 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔) 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 购买该软件 如果您在其他任何国家/地区, 则应遵守该国家/地区的法律, 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定, 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 本协议不会改变这些其他权利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许, 例如, 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障, 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件, 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 是, 如果重新连接到 Internet, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件, 从而停止接收更新。 产品 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。 文档 (如有)

  3. 德国和奥地利。

   1. 保证。 (i) 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 是, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   2. 责任限制。 (ii) 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。

    根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 。 (所谓的 "基本义务") 在其他轻微过失情况下, 对轻微过失负责。 不 της Microsoft

 13. 保证免责条款。 该软件按 授予许可。 "现状" 您须自行承担使用该软件的风险。 微软不提供任何明示的保证、 保障或条件。 在适用法律允许的范围内,Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的 适用性和不侵权的默示保证。

 14. 补偿的限制和损害的排除。 尽管有前述免责声明, 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您最多只能向Microsoft及其供应商索取5.00美元的直接损害补偿。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、 利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:

  1. 与第三方Internet站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的 任何情况; 以及

  2. 在适用的法律允许的范围内, 侵权行为引起的索赔 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他, 或任何其他索赔。

  即使MICROSOFT知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样适用。 区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任 地 由于您所在州、省或国家/, 因此上述限制或排除条款可能对 您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用, 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。

 1. 安裝與使用權利。

  1. 一般規定。 貴用戶得安裝和使用任意 份之軟體拷貝。

  2. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是根據本合約或其條款授權給 貴用戶。 聲明檔中供線上存取。 或隨附的 http://aka.ms/thirdpartynotices 可於 第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 即使此等應用程式受其他合約所拘束, 下述免責聲明和損害賠償之限制及排除在 相關法律所允許的範圍內亦適用。

  3. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手, 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體, 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制, 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊, 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務, 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 產品文件中。 詳述於 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集, 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 Microsoft 中進一步了解 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) της Microsoft 貴用戶可以在產品文件及 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用, 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利, 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體, 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方, 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊, 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 6. 支援服務。 Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供, 不含任何形式之瑕疵擔保。

 7. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 源取得更新。 或授權來 貴用戶只應從 της Microsoft Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 8. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Ομοσπονδιακή διαιτησίας πράξη, 以下稱「FAA」) 別拘束力的仲裁予以解決 具有個 由美國仲裁協會 (αμερικανική ένωση διαιτησίας) , 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (γενικά ενέργεια), 程序 或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟, 任何個別訴訟程序均不得合併進行, 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 9. 終止。 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件 若, 則在不影響任何其他權利之前提下, 本合約。 得終止 της Microsoft 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 10. 整份合約。 體之整份合約。 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 本合約以及 της Microsoft

 11. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體, 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 的法律為準據法 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點), 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體, 則應以該國家/地區的法律為準據法, 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (ρήγα νομό) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (ρήγα νομό) 之初審法院 (ανώτερη δικαστικές) 為專屬管轄權及法庭地。

 12. 消費者權利; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶其他權利 省或國家/貴用戶所在州/地區的法律可能會賦予, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許, 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如, 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

  1. 澳大利亞。 享有法定保證 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (Αυστραλίας καταναλωτή νόμος), 本合約並不 意圖影響這些權利。

  2. 加拿大。 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體 若, 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新), 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

  3. 德國及奧地利。

   1. 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft

    不為授權軟體提供契約保證。

   2. 責任限制。 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    之前提下 受前述條款限制 (ii), 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, 下 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」), Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 MICROSOFT 不提 供任何明示擔保、保證或條件。 在相關法律許可的範圍之內, MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目 的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 損害責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定, 若 貴用戶符合向 MICROSOFT 及其供應商 請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金額不得超過 5,00 美元。 貴用戶無法 就其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 本項限制適用於 (α) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 ( 包括程式碼 ) 或第三方應用程式相關的任何事 ; 以及 (b) 因為違約、保證、擔保或條件 ; 無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠 ; 或任何其他 索賠 ; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 已知悉或應知悉此等損害發生的可能性, 此項限制仍然適用。 此外, 貴用戶所在之州省或 國家 / 地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制, 這種情況也可能造成上述 限制或排除規定並不適用於 貴用戶。 
 


LICENČNÍ PODMÍNKY PRO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ SPOLEČNOSTI

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V ΗΠΑ (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO), ODDÍL NÍŽE ΕΆΝ PŘEČTĚTE "ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ΜΙΑ SE ZŘEKNUTÍ HROMADNÉ ŽALOBY". TENTO SE TÝKÁ ODDÍL ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi ένα společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený λογισμικό μια služby veškeré ένα společnosti softwaru aktualizace Microsoft (s výjimkou v rozsahu, κατάργηση kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen situaci pro novou ένα nemění vaše práva ani práva společnosti k vztahu κατάργηση Microsoft softwaru μια aktualizací před službám). DODRŽÍTE ΣΑΝ TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ ΈΝΑ INSTALACI.

  1. Obecná ustanovení. Μια softwaru používat libovolný počet kopií nainstalovat právo Máte.

  2. Stran třetích λογισμικού. Λογισμικό může obsahovat aplikace třetích stran, na něž je vám poskytnuta άδεια v rámci této smlouvy nebo na základě jejich vlastních podmínek. Podmínky Licenční, sdělení μια uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují, mohou být dostupné online na adrese http://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními. Να v případě, že se na takové aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem vyloučení níže uvedená pro ně platí, omezení μια škod vynětí.

  3. Konkurenční testování typovými úlohami. Pokud jste přímým konkurentem a přistupujete
k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy nebo shromažďování zpravodajských informací nebo sofware k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti Microsoft, jejím dceřiným společnostem a afilacím (a to i do budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu a testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš software v rozsahu, ve kterém vaše podmínky používání kladou nebo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují na váš software, nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani jej používat a zavazujete se tak nečinit.


 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Λογισμικό může shromažďovat informace o vás ένα softwaru používání vašem o μια společnosti je zasílat της Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb ένα produktů svých zlepšování ένα služeb. Vaše právo na odhlášení pokud je máte, je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě, že tyto funkce využijete k umožnění sběru dat κατάργηση vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, μια udržovat na snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom využíváte δεδομένων jejich jak, shromažďujete μια sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft μια o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu μια v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

 3. ΆΔΕΙΑ ROZSAH. Λογισμικό se neprodává, pouze se uděluje άδεια k jeho užívání. Všechna ostatní práva εάν vyhrazuje společnost της Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (μια nemáte k němu žádné právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. analýzu zpětnou provádět, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

  4. λογισμικό využívat pro komerční, neziskové μια aktivity generující zisk;

  5. užívání softwaru způsobem jakýmkoli, který je v rozporu se zákonem, nebo k tvorbě či šíření malwaru; 
nebo

  6. sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat λογισμικού, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět λογισμικό či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor na software, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem
a k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že do nich zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy

 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní να mezinárodní zákony ένα předpisy o exportu, které se na λογισμικού vztahují, včetně týkajících omezení se místa určení, koncových uživatelů ένα užívání koncového. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese http://aka.ms/exporting.

 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro λογισμικού. Veškerá případná podpora je poskytována "tak, jak je", "se všemi chybami" μια záruky jakékoli bez.

 7. AKTUALIZACE. Λογισμικό může pravidelně kontrolovat, stahovat μια aktualizace instalovat. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností της Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 8. ŽALOBY HROMADNÉ ŘÍZENÍ μια SE ZŘEKNUTÍ ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM. Tento oddíl se na vás vztahuje, pokud máte bydliště v ΗΠΑ (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v ΗΠΑ). Pokud vámi mezi ένα společností Microsoft dojde ke sporu, vy να tím společnost Microsoft souhlasíte s, že se jej budete snažit neformálně vyřešit ταχυδρομική dobu 60 dní. V případě, že se vám cestou neformální spor vyřešit ένα společnosti Microsoft nepodaří, souhlasíte vy να společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας ("asociace AAA") podle zákona Federal διαιτησίας Act ("zákon FAA") ενός s tím, že spor nepředložíte soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto bude toho rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, řízení rozhodčí hromadná, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli μεγέθους stran jedná v zastoupení; stejně tak není povoleno slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky ένα http://aka.ms/arb-agreement-1 nachází se na adrese. S těmito podmínkami souhlasíte vy να společnost της Microsoft.

 9. UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru ένα součásti jeho všechny.

 10. ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace μια stran třetích aplikace.

 11. ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste software získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení a všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, platí zákony této země, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje-li se na daný případ federální jurisdikce USA, vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností federálního soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích řízení). V opačném případě vy i společnost Microsoft souhlasíte

 12. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato popisuje smlouva určitá zákonná práva. Státu vašeho Zákony, provincie nebo země vám mohou zaručovat να další práva včetně spotřebitelských. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva κατάργηση vztahu ke straně, od níž jste λογισμικού získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste λογισμικό například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:

  1. Austrálie. NA základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky ένα záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Kanada. Pokud jste tento λογισμικού pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však λογισμικό obnoví zjišťování μια softwaru odinstalováním nebo instalaci aktualizací). Dokumentace k produktu je σαν dispozici k, může také uvádět pokyny aktualizací pro vypnutí pro vaše konkrétní zařízení nebo λογισμικού.

  3. Německo a Rakousko.

   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za προϊόντος μια v také případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

    V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy ένα porušení jejichž από ohrozilo účel této smlouvy ένα shody zajištění, které může strana trvale očekávat (tzv. "zásadní povinnosti"). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ
S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

 14. OMEZENÍ ένα ŠKODY VYLOUČENÍ NÁHRADY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD ΚΆΝΤΕ VÝŠE 5,00 ΔΟΛΆΡΙΑ. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU ΕΝΌΣ ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH ΜΙΑ ŠKOD NÁHODNÝCH. Toto vztahuje se omezení na (α) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran ένα stran třetích aplikacích v μια na (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, na odpovědnost objektivní, nedbalost μια delikty občanskoprávní jiné, stejně na jako jakékoli jiné žaloby, κατάργηση všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod. VILKÅR ΓΙΑ MICROSOFT-SOFTWARELICENS

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

HVIS DE BOR I (ELLER HVIS DE PRIMÆRT DRIVER FORRETNING I) USA, BEDES DE LÆSE AFSNITTET ”KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL” NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er en aftale mellem αξίας og Microsoft Corporation (και και af deres associerede selskaber). Gælder de για λογισμικό καθιστικό, der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft-tjenester και softwareopdateringer (undtagen να omfang det, στο sådanne tjenester και opdateringer er underlagt nye και yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende χονδρό og ændrer ikke Deres και Microsofts rettigheder med hensyn til λογισμικό, der er forhånd på opdateret, και tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. ΓΡΑΜΜΉ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΈΤΑ SOFTWAREN ΝΑ BRUG VILKÅR DE DISSE ACCEPTERER.

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ OG BRUGERVILKÅR.

  1. Διάφορων τύπων. De må installere og bruge και vilkårligt antal kopier af softwaren.

  2. Tredjemandssoftware. Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet i licens til Dem i henhold til nærværende aftale eller i henhold til separate vilkår. Licensvilkår, meddelelser og anerkendelse, hvis det er relevant, til applikationer fra tredjemand kan være tilgængelig online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medfølgende fil med meddelelser. Selv hvis sådanne applikationer reguleres af andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelse, begrænsninger på samt fraskrivelser af ansvar for skader fortsat, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. 


  3. Πρωτοποριακά Konkurrencemæssig. Hvis De er en direkte konkurrent og tilgår και bruger softwaren til konkurrencemæssig συγκριτικής αξιολόγησης, αναλύει και indsamling af efterretninger, afstår forhold De i til Microsoft, dets datterselskaber og associerede virksomheder (herunder fremtidige) πλαίσιο δια brug konkurrencemæssig enhver, restriktioner og adgang για benchmarkingtest να vilkår de για brug, gælder der για λογισμικό Deres, να det omfang Deres vilkår για brug er, και påstås στο være, απλή restriktive Τερματισμός Microsofts vilkår. Hvis De ikke fraskriver αξίας sådanne påståede begrænsninger να de vilkår, λογισμικό Deres regulerer der, har De ikke lov til στο tilgå και bruge denne λογισμικό og gør det heller ikke.

 2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle oplysninger om Dem og Deres brug af softwaren og sende disse til Microsoft. Microsoft bruger muligvis disse oplysninger til levering af tjenester og forbedring af Microsofts produkter og tjenester. Deres muligheder for framelding, hvis det er relevant, er beskrevet i produktdokumentationen. Visse funktioner i softwaren kan muliggøre indsamling af data fra brugere af Deres applikationer, der får adgang til eller bruger softwaren. Hvis De bruger disse funktioner til at muliggøre dataindsamling i Deres applikationer, skal De overholde gældende lovgivning, herunder at indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde en tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, der præcist informerer brugere om, hvordan De bruger, indsamler og deler deres data. De kan læse mere om Microsofts dataindsamling og -brug i produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer at overholde alle gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. 


 3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft υπογραφής forbeholder alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver αξίας flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke αποστολέα til):

  1. στο arbejde uden om alle tekniske begrænsninger να softwaren, der tillader kun, στο De kan καθιστικό bruge på bestemt måder,

  2. στο foretage αποσυμπίληση, dekompilering και disassemblering af softwaren,

  3. fjerne, minimere, blokere και ændre meddelelser πλαίσιο δια leverandører deres και Microsoft, som er inkluderet να softwaren,

  4. στο softwaren bruge til kommercielle, μη κερδοσκοπικών και indtægtsskabende aktiviteter,

  5. στο bruge softwaren på en måde, der er να med strid loven, και στο skabe και sprede από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και

  6. dele, offentliggøre, distribuere και udlåne softwaren, softwaren stille til rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, και overdrage softwaren και denne aftale til nogen tredjemand.

 4. ΣΧΌΛΙΑ. Hvis De giver Microsoft σχολίων om softwaren, giver De Microsoft αποστολέα til uden beregning, στο dele og kommercialisere Deres σχολίων på enhver måde og til ethvert formål. Σχόλια ikke giver De, der er licens en underlagt, kræver som, στο Microsoft giver tredjemand licens til λογισμικού και dokumentation και tjenester, fordi Microsoft har inkluderet Deres σχολίων heri. Disse rettigheder gælder fortsat efter ophør af nærværende aftale.

 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og - forordninger, der gælder for softwaren, herunder begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Se http://aka.ms/exporting for at få flere oplysninger om eksportrestriktioner. 


 6. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet να henhold til aftale denne til στο supporttjenester levere til softwaren. EN eventuel leveret υποστηρίζει er, som "καθιστικό er og forefindes", "med alle fejl" og uden nogen φόρμας για garanti.

 7. OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer og downloade og installere dem for Dem. De må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov for at opdatere Deres system for at kunne give Dem opdateringer. De accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder. 


 8. GRUPPESØGSMÅL BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF. Gælder afsnit Dette, hvis De ιγράμματος να (και hvis De har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er να) ΗΠΑ. Hvis De og Microsoft har en tvist, indgår De og Microsoft en aftale om, στο να forsøge vil στο inden έναντι uformel løse καθιστικό på για 60 dage. Hvis dette ikke er muligt για og αξίας Microsoft, indgår De og Microsoft en aftale om στο indgå να en bindende individuel voldgift foran της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας στην περιοχή og Federal διαιτησίας Act ("FAA") ikke στο anlægge sag hos en domstol foran en κριτική και dommer. Να stedet skal alle tvister løses voldgiftsmand ουδέτεροι en foran. Kollektive søgsmål, voldgift kollektiv, ιδιωτικό δικηγόρο-γενικά-søgsmål og andre sager, hvor άτομο en repræsenterer en anden, er ikke tilladt. Ej heller er det tilladt στο kombinere individuelle sager uden samtykke πλαίσιο δια alle εταίροι. Καθιστικό samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. De og vilkår disse accepterer της Microsoft.

 9. OPHØR. Microsoft har uden præjudice για eventuelle andre rettigheder αποστολέα til στο aftale nærværende ophæve, såfremt De misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne να καθιστικό. Να sådanne tilfælde skal De destruere alle kopier af softwaren og alle dens komponentdele.

 10. HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer να med forbindelse supplementer, tredjemandsapplikationer και opdateringer, er καθιστικό aftale fuldstændige για softwaren.

 11. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED FOR LØSNING AF TVISTER. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA eller Canada er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav i forbindelse med tort) underlagt lovgivningen i den stat eller provins, hvor De bor (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, i virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne for lovkonflikter, med den undtagelse at FAA styrer alt med hensyn til voldgift. Hvis De har erhvervet softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands lovgivning, med den undtagelse at FAA styrer alt med hensyn til voldgift. Hvis der findes en føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i forbundsdomstolen i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).[ Hvis ikke, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i den øverste domstol i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).]

 12. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. Denne beskriver aftale bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, να henhold til lovgivningen i κατάσταση Deres, provins και άποψη. Særskilt og uafhængigt να forhold til forhold Deres til Microsoft har De muligvis også rettigheder med hensyn til τμήμα καθιστικό, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen i κατάσταση Deres, provins και land ikke tillader en sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. Har købt softwaren να en af nedenstående regioner, και hvis obligatorisk landelovgivning gælder, bestemmelser følgende gælder για αξίας:

  1. Australien. De har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i denne aftale er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

  2. Καναδά. Λογισμικό denne erhvervet har Hvis De i του Καναδά, kan De stoppe med στο modtage automatiske opdateringer γραμμή στο deaktivere και internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med στο kontrollere για og installere opdateringer) deinstallere softwaren. Produktdokumentationen, hvis en sådan foreligger, kan også angive, opdateringer slå De kan hvordan πλαίσιο δια για Deres specifikke enhed και λογισμικό.

  3. yskland og Østrig.

   1. Garanti. Καθιστικό korrekt licenserede λογισμικό vil fungere som καθιστικό skal som beskrevet να det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti να forbindelse med καθιστικό licenserede λογισμικού.

   2. Ansvarsbegrænsning. Να forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på προϊόντος ευθύνη ενεργούν samt tilfælde af dødsfald και το άτομο και fysisk skade, er Microsoft ansvarlig να henhold til almindelig lov.

    Να henhold til καθιστικό foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige για simpel uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet για aftalen af udførelse korrekt, og hvor και brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte "Primære forpligtelser"). Να andre tilfælde af simpel uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig για simpel uagtsomhed.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET ΝΑ LICENS "SOM ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ ER OG FOREFINDES". DE BÆRER RISIKOEN ΓΙΑ BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, BETINGELSER ΚΑΙ GARANTIER. SÅFREMT DET ER TILLADT ΝΑ HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, SALGBARHED ΓΙΑ HERUNDER, EGNETHED TIL ΚΑΙ BESTEMT FORMÅL OG IKKE KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

 14. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. GRUNDLAG DE HAR HVIS ΓΙΑ ΣΤΟ FÅ DÆKKET ΚΑΡΤΈΛΑ PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE ΠΛΑΊΣΙΟ ΔΙΑ MICROSOFT OG DENS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL ΔΟΛΆΡΙΑ 5,00. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING ΓΙΑ FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ΚΑΙ HÆNDELIGE SKADER. 
Gælder begrænsning Denne για λογισμικό vedrørende forhold ethvert (α), tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder και tredjepartsapplikationer og (b) erstatningskrav για kontraktbrud, garantibrud και manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed και erstatningskrav andre για αδικοπραξία και andre krav, og να ethvert tilfælde kun να det omfang, det er tilladt να henhold til gældende lovgivning. 
Begrænsningen gælder også, selvom της Microsoft που έχετε burde και havde haft kendskab til risikoen για tabene. Ovenstående begrænsning και udelukkelse gælder muligvis heller ikke για αξίας, κατάσταση Deres der i fordi, provins και ξεκινάτε και udelukkelse tillades ikke skader hændelige af begrænsning, følgeskader και andre skader.

SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ΟΙΝΟΛΆΣΠΗ INDIEN U WOONT ΣΤΟ (ΤΟΥ EEN BEDRIJF ΛΥΓΙΣΜΈΝΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ EEN HOOFDVESTIGING ΣΤΟ) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL "BINDENDE ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN" HIERONDER. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (του een van haar gelieerde ondernemingen). Μέγεθος zijn van τη op de bovengenoemde λογισμικό en Microsoft-diensten (uitgezonderd voor zover deze diensten των ενημερώσεων vergezeld gaan van nieuwe του voorwaarden aanvullende, στο welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat ροπών van ενημερώσεις λογισμικού τη zijn en geen verandering aanbrengen στο rechten uw του ο van λογισμικό της Microsoft πληρούνται betrekking συν de nog niet bijgewerkte του diensten). INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. ΠΌΡΤΑΣ DE ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΦΙ GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD ΠΛΗΡΟΎΝΤΑΙ DEZE VOORWAARDEN.

 1. INSTALLATIE-EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Algemeen. U Μεγ elk gewenst aantal exemplaren van de λογισμικό.

  2. Λογισμικό van Derden. Σε de λογισμικό kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen ο aan u στο licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, της op grond van eigen voorwaarden. Licentiebepalingen, kennisgevingen en erkenningen, τη van indien, voor de toepassingen van derden zijn mogelijk online Φι raadplegen op http://aka.ms/thirdpartynotices του στο een begeleidend mededelingenbestand. Zelfs indien andere overeenkomsten van τη zijn op dergelijke toepassingen, gelden ook de onderstaande afwijzing en beperkingen en uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

  3. Πρωτοποριακά Competitieve. Αναλύει Indien u een directe ταυτόχρονες van Microsoft λυγισμένο en toegang hebt συν του gebruikmaakt van de λογισμικό δέκα behoeve van competitieve συγκριτικής αξιολόγησης, της informatieverzameling, doet tegenover u Microsoft, haar dochterondernemingen en gelieerde van toegang en het verrichten van benchmarktests στο ο voorwaarden de ondernemingen (ικανοποιούνται inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik, τη zijn op uw λογισμικό voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn, της beogen beperkender Φι zijn, dan de voorwaarden van της Microsoft. Indien u geen afstand doet van dergelijke beperkingen de bepalingen ο van τη zijn op uw λογισμικού, είναι het u niet toegestaan u toegang Φι verschaffen συν deze λογισμικό en deze Φι gebruiken, en zult u dat ook niet doen.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De informatie kan λογισμικό μέσω u en uw gebruik van de λογισμικού verzamelen en deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van υπηρεσιών en het verbeteren van producten en diensten van της Microsoft. Uw mogelijkheden om hiervan af Φι zien worden beschreven στο de productdocumentatie. Functies Sommige στο λογισμικό de kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen ο toegang verkrijgen συν του gebruikmaken van de λογισμικό mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens στο maken mogelijk Φι uw toepassingen, dient u Φι voldoen aan de voorschriften van het toepasselijk recht, πληρούνται inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, en een duidelijk zichtbaar privacybeleid Φι onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert μέσω de wijze waarop u hun gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Informatie Meer μέσω de verzameling en het gebruik van gegevens πόρτας Microsoft vindt u στο en productdocumentatie de στο van de Privacyverklaring https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 op της Microsoft. U stemt ermee στο alle toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft na leven Φι.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De λογισμικό wordt niet verkocht, maar στο licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer verleent rechten ondanks deze beperking, είναι het u niet toegestaan (en hebt u niet het recht):

  1. beperkingen technische de στο de λογισμικού ο ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken Φι omzeilen;

  2. de λογισμικό Φι αντίστροφη-engineeren, decompileren του disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft του leveranciers haar σε verwijderen Φι λογισμικό de, verkleinen Φι, Φι blokkeren της wijzigen Φι;

  4. de λογισμικό Φι gebruiken voor commerciële, μη κερδοσκοπική του inkomsten genererende activiteiten;

  5. de λογισμικό op een onwettige manier Φι gebruiken της gebruiken om λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας Φι verspreiden; της

  6. de λογισμικό Φι delen, distribueren του lenen Φι ξοδος, de λογισμικού aan Φι bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik πόρτας anderen, de λογισμικού του overeenkomst deze μέσω Φι dragen aan een derde partij.

 4. ΣΧΌΛΙΑ. ALS u Microsoft σχολίων geeft πάνω από λογισμικό de, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw gebruiken Φι σχολίων, Φι delen en voor commerciële doeleinden Φι gebruiken op elke manier en voor elk doeleinde. U geeft geen σχόλια ο onderhevig είναι λογισμικό Microsoft eigen waarvoor aan een licentie του documentatie στο licentie moet geven aan derden omdat Microsoft uw σχολίων hierin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst είναι beëindigd.

 5. EXPORTBEPERKINGEN. U dient zich Φι houden aan alle nationale en internationale exportwetten en - voorschriften ο van τη zijn op de λογισμικό, πληρούνται inbegrip van beperkingen πληρούνται betrekking συν bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie http://aka.ms/exporting voor informatie meer μέσω exportbeperkingen.

 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Η Microsoft έχει op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten Φι leveren voor de λογισμικού. Eventuele ondersteuning wordt geboden "zoals deze", "ικανοποιείται alle tekortkomingen" en zonder enige vorm van εγγύηση.

 7. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ. De λογισμικό kan zo nu en dan controleren op ενημερώσεις en deze voor u λήψη en installeren. U Μεγ ενημερώσεις van verkrijgen uitsluitend Microsoft της geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem πόρτας Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze ενημερώσεις worden verstrekt. U stemt ermee στο deze automatische ενημερώσεις Φι ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving. Στο de ενημερώσεις worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten του randapparaten ondersteund.

 8. BINDENDE ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Επεξεργασία artikel είναι van τη indien u woont σε (, στο het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt στο) Staten de Verenigde. Indien u en Microsoft een geschil hebben, stemmen u en Microsoft ermee σε 60 dagen Φι proberen επεξεργασία informeel Φι schikken. Indien u en Microsoft daarin niet slagen, stemmen u en Microsoft στο ικανοποιούνται ευκαιριών individuele bindende πόρτας de της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας ("AAA") de van του grond op Federal διαιτησίας Act ("FAA"), en geen gerechtelijk τιμών aan Φι spannen δέκα overstaan van een rechter της κριτική. Στο plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale κριτής. Collectieve processen, collectieve ευκαιριών, processen στο het algemeen belang andere en processen optreedt iemand waarbij στο een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen zonder de instemming van alle partijen είναι evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen en είναι Φι vinden op http://aka.ms/arb-agreement-1. U en Microsoft stemmen ικανοποιούνται deze bepalingen.

 9. BEËINDIGING. Onverminderd alle overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u enige voorwaarde ervan niet nakomt. Indien επεξεργασία zich voordoet, moet u alle kopieën van de λογισμικό en alle onderdelen daarvan vernietigen.

 10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden ο Microsoft verstrekt voor aanvullingen, ενημερώσεις των derden van toepassingen, vormen de volledige overeenkomst voor de λογισμικού.

 11. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Λογισμικό de Indien είναι verkregen στο de Verenigde Staten του Καναδά, είναι het recht van de staat του provincie waarin u woont (της, σε geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen op grond Van schending ervan, en alle vorderingen overige (ικανοποιούνται inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming mededingingsrecht en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, ικανοποιούνται dien verstande dat alle zaken πληρούνται betrekking συν ευκαιριών zijn onderworpen aan de FAA. Indien u de λογισμικό hebt verkregen στο een ander γη, είναι wetgeving van dat land van τη, ικανοποιούνται dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft μέσω alle zaken πληρούνται betrekking συν ευκαιριών. Είναι Indien het Amerikaans federaal recht van τη, stemmen u en Microsoft στο ικανοποιούνται de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het federale gerechtshof στο ρήγα νομό, Washington voor alle geschillen ο aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd ευκαιριών). Είναι Indien dat niet het geval, stemmen u en Microsoft στο ικανοποιούνται de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het δικαστικές ανώτερη van ρήγα νομού, Washington voor alle geschillen ο aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd ευκαιριών).

 12. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. Στο deze worden overeenkomst bepaalde rechten beschreven. Het είναι mogelijk dat u beschikt μέσω rechten andere, consumentenrechten waaronder, στο staat uw, provincie γης. Λος van uw relatie πληρούνται Microsoft beschikt u mogelijk ook μέσω rechten πληρούνται betrekking συν de partij waarvan u de λογισμικό hebt verkregen. Aan wijziging geen Deze overeenkomst brengt στο deze overige rechten indien de wetten σε staat uw, provincie του land επεξεργασία niet toestaan. Indien u de λογισμικό bijvoorbeeld hebt verkregen στο een van de onderstaande regio, της nationale wetgeving van τη είναι, gelden de volgende bepalingen voor u:

  1. Australië. u beschikt μέσω wettelijke εγγυήσεις στο het kader van de Αυστραλίας δίκαιο καταναλωτή en niets στο deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk Φι doen aan deze rechten.

  2. Καναδά. Indien u deze λογισμικό hebt verkregen στον Καναδά, kunt u de ontvangst van ενημερώνει uitschakelen πόρτας de functie schakelen ξοδος Φι Automatische ενημερώσεις, de verbinding van uw apparaat πληρούνται internet verbreken Φι (indien en wanneer u de verbinding πληρούνται internet herstelt, zal de λογισμικό het zoeken naar en installeren van ενημερώσεις echter hervatten) της de verwijderen Φι λογισμικού. De productdocumentatie, τη van indien, bevat mogelijk ook informatie meer μέσω het uitschakelen van ενημερώνει voor uw specifieke apparaat του λογισμικού.

  3. Duitsland en Oostenrijk.

   1. Εγγύηση. Werkt λογισμικού gelicentieerde de naar behoren στο grote lijnen overeenkomstig hetgeen είναι beschreven Microsoft materiaal dat bij de λογισμικό wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele εγγύηση πληρούνται betrekking συν de gelicentieerde λογισμικού.

   2. Aansprakelijkheidsbeperking. Στο geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op βάση van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede στο overlijden van geval του persoonlijk του lichamelijk letsel, Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving. 
Onderworpen aan de voorgaande bepaling (ii), είναι Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst στο brengen zou gevaar, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten "kardinale plichten"). Στο andere gevallen van geringe nalatigheid, είναι aansprakelijk niet της Microsoft.

 13. GEEN ΕΓΓΎΗΣΗ. DE WORDT ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΣΤΟ LICENTIE GEGEVEN "ΕΊΝΑΙ ZOALS DEZE". U DEZE GEBRUIKT OP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΎ DE VAN VOORWAARDEN. VOOR ZOVER ΕΊΝΑΙ TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ INBEGRIP ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ VAN TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE ΧΕΡΙΟΎ.

 14. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING ΕΓΓΎΗΣΗ VAN GROND HEBT OM SCHADE ΦΙ VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE ΣΥΝ EEN BEDRAG VAN ΗΠΑ $5,00 VERHALEN OP MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS. U GEEN KUNT ANDERE SCHADE VERHALEN, ΠΛΗΡΟΎΝΤΑΙ INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING ΠΌΡΤΑΣ SCHADE, SPECIALE, INDIRECTE ΤΟΥ INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor (α) άλλες προϋποθέσεις λογισμικό de συν betrekking, diensten, inhoud (κωδικός inclusief) van internetsites van derden της toepassingen van derden; vorderingen EN (b) στο wanprestatie verband πληρούνται, εγγύηση voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid του daad onrechtmatige andere, της vordering andere enig, στο elk geval voor zover είναι toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

De beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte είχε op de hoogte είχατε moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Beperking Bovengenoemde του uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat στο uw land του uitsluiting de regio του schade incidentele van beperking, gevolgschade του andere schade niet είναι toegestaan.

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

YHDYSVALLOISSA (ΤΆΙ YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA ΣΤΗΝ) ASUU JOS ASIAKAS, HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA "SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN". SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja välillä Microsoft Corporationin (Τάι Αποστο konserniyhtiön). Επόμενη koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja Τάι ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä että kyseisiin palveluihin Τάι päivityksiin liittyy uusia Τάι täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä muuta asiakkaan Τάι Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin Τάι palveluihin liittyviä oikeuksia). JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ ΣΕ ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ ASIAKAS OHJELMISTOA HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.

 1. ASENNUS - JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Yleistä. Asiakas ΣΣΣ asentaa ja käyttää tämän ohjelmiston kuinka montaa tahansa kopiota.

  2. Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla Τάι omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa (http://aka.ms/thirdpartynotices) Τάι mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä pois sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan κόλληση sallimassa laajuudessa.

  3. Kilpaileva vertailu. Asiakas Mikäli suora kilpailija, joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, keräämiseen Τάι tietojen analyysiin, asiakas luopuu Microsoftia, Αποστο tytäryhtiöitä ja konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä osin kuin asiakkaan käyttöehdot ovat Τάι niiden σε tarkoitus olla Microsoftin ehtoja rajoittavampia. Jos asiakas ei luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas ei ΣΣΣ avata Τάι käyttää tätä ohjelmistoa, eikä asiakas πάρτι Γκολφ niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. Jos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö, jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä σε saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft itsellään pidättää kaikki muut oikeudet. Πρόγραμμα Jollei asiakkaalla ole sovellettavan κόλληση perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, ΣΣΣ ei asiakas (eikä hänellä ole oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;

  2. valmistustapaa ohjelmiston selvittää, purkaa ohjelmistoa Τάι hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää Τάι muuttaa Microsoftin Τάι Αποστο toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4. kaupalliseen ohjelmistoa käyttää, tarkoituksiin tuottaviin Τάι voittoa yleishyödyllisiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla Τάι luoda Τάι välittää haittaohjelmistoja; ουράς

  6. jakaa, julkaista, ohjelmistoa Τάι lainata levittää, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön Τάι siirtää ohjelmistoa Τάι tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE. Jos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille, asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää, jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei Άννα sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa Τάι ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa Τάι ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja - säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista σε osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 6. TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan "sellaisenaan" ja "mahdollisine vikoineen" ilman minkäänlaisia takuita.

 7. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta Τάι Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin σε järjestelmä asiakkaan päivitettävä ehkä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä Τάι Τρι kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita Τάι oheislaitteita.

 8. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Sovelletaan kohtaa Tätä, jos asiakas asuu (Τάι yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka στην) Yhdysvalloissa. Jos asiakkaalla ja Microsoftilla σε riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista Αποστο 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn αμερικανική Associationissa διαιτησίας Federal διαιτησίας ενεργούν - κόλληση mukaisesti ("FAA"), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa. Sijaan Αποστο Ασίας ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä menettelyt muut ja, joissa joku muu toimii edustajana, σε kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei ΣΣΣ yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se σε saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja ehdot nämä hyväksyvät της Microsoft.

 9. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, Microsoft voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan σε hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 10. KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten Τάι kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. Jos asiakas σε hankkinut ohjelmiston Τάι Kanadassa Yhdysvalloissa, asiakkaan asuinosavaltion Τάι - provinssin (Τάι yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, Αποστο rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin vaateisiin muihin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. Liittovaltiolla Jos Yhdysvaltain σε asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että ρήγα Washingtonin Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella σε yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Countyssa Washingtonin ρήγα sijaitsevalla ανώτερη Courtilla (ylioikeus) στην yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 12. OIKEUDET KULUTTAJAN; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten Τάι kansallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen Τάι kansallinen laki ei niin salli. Esimerkiksi asiakas Jos σε hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista Τάι jos pakollinen maan laki σε voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Αυστραλίας. Asiakkaalla σε takuita johtuvia Αυστραλίας kuluttajalaista, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Kanada. Asiakas Jos σε hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto asennuksen ohjelmiston Τάι poistamalla voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista). Tuotedokumentaatiossa, sellainen mikäli σε tarkemmin selittää myös voidaan, miten asiakkaan laitteen Τάι ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa ja Itävalta.

   • (i) Takuu. Ohjelmisto, jollaonasianmukainenkäyttöoikeus, toimiioleellisesti, kutenohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus. Kyseessä Jos tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset Τάι kuolemantapaus, vaurio Τάι fyysinen vammautuminen, Microsoft στο korvausvelvollinen κόλληση mukaan.

    Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft στο korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut "merkittävät velvollisuudet"). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 13. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS ΣΣΣ KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA ΤΆΙ EHTOJA. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, JOHONKIN SOPIVUUDESTA ΑΠΟΣΤΟ TIETTYYN TARKOITUKSEEN ΤΆΙ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 14. POISSULKEMINEN JA RAJOITUS VAHINGONKORVAUSVASTUUN. ASIAKKAALLA JOS ΣΕ PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA MICROSOFTILTA JA ΑΠΟΣΤΟ TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA ΣΕ ENINTÄÄN VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ, OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT ΤΆΙ SATUNNAISET VAHINGOT ΤΆΙ LIIKEVOITON MENETTÄMINEN. Tämä rajoitus koskee (α) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet sivustoissa Τάι kolmansien osapuolten sovelluksissa, ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta Τάι ehdosta; vastuuta ankaraa, tekoa oikeudenvastaista Τάι muuta laiminlyöntiä; vaadetta muuta tahansa Τάι mitä; πρόγραμμα kussakin tapauksessa sovellettavan κόλληση sallimassa laajuudessa. Tilanteissa Rajoitus σε voimassa myös, joissa Microsoft στην tiennyt Τάι Αποστο olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, provinsseissa Τάι maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia Τάι poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa Τάι maissa. vsaraTERMES DU CONTRAT DE LICENCE ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ της MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ΕΆΝ ΘΑ RÉSIDEZ (OU ΣΑΣ ΕΆΝ SIÈGE SOCIAL SE ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌΣ) AUX ΚΡΆΤΗ-UNIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ΛΑ ΌΡΟΣ «ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ CONTRAIGNANT ΚΑΙ RENONCIATION AUX ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΟΜΆΔΕΣ» DE ΆΡΘΡΟ CI-DESSOUS, ΠΟΥ AFFECTE VOS DROITS EN ΑΡΧΈΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ DE LITIGE.

Λα présents termes du contrat de licence απαρτίζουν un contrat μεταξύ θα και Microsoft Corporation (ou l'un de προς affiliés). ILS s'appliquent au λογισμικό χώρας ci-dessus και aux υπηρεσίες ou mises à ημέρα de logiciels παρέχονται από Microsoft (à τουλάχιστον ότι τα άλλα termes n'accompagnent διαστημάτων τα μέρη, ο αρχές έκδοσης πιστοποιητικών διαστημάτων derniers s'appliquent prospectivement και modifient pas vos droits ni τα de Microsoft en ce που όσον αφορά λα logiciels ou υπηρεσίες mis à ημέρα au préalable). ΕΆΝ ΘΑ ΘΑ CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, ΘΑ DROITS LES ΈΧΕΤΕ CI-DESSOUS. EN UTILISANT LE ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΘΑ ACCEPTEZ ΔΙΑΣΤΗΜΆΤΩΝ TERMES.

 1. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ DROITS ΤΗΣ.

  1. Διατάξεις générales. Πρόγραμμα εγκατάστασης θα να και χρησιμοποιήσετε un nombre illimité de αντιγράφει du λογισμικό.

  2. Λογισμικό βαθμίδες. Le λογισμικό μπορεί να inclure des εφαρμογές de βαθμίδες που θα έχουν concédées υπό άδειας en υποχρεώσεών du présent contrat ou από contrat de licence distinct. Όροι de licence, γνώμη και άλλων déclarations έχουν aux εφαρμογές de σειρές, ενδεχομένως, έχουν accessibles à διεύθυνση http://aka.ms/thirdpartynotices ou dans le fichier de ειδοποιήσεις σήματα le λογισμικό. Ίδια εάν διαστημάτων εφαρμογές είναι régies από τα άλλα contrats, les εξαιρέσεις και περιορισμοί ci-μετά, ιδίως περί λα dommages, s'appliquent επίσης.

  3. Δοκιμές d'évaluation concurrentielle. Εάν θα êtes un ταυτόχρονες απευθείας, και accédez au λογισμικό ou l'utilisez à des τερματίζει (FIN) de δοκιμές d' concurrentielle évaluation, d'informations collecte de ou αναγνωρίσεως, θα renoncez à l'encontre της Microsoft, τα filiales και προς à affiliés (συμπεριλαμβανομένων prospectivement y) όλων περιορισμοί χρήσης concurrentielle, d' πρόσβαση και de ελέγχει d'évaluation concurrentielle dans les termes που régissent τη du λογισμικό, dans λα μόνον εφόσον vos όρων χρήσης έχουν, να prétendent ou, καθώς και les που restrictives συνθήκες που προβλέπονται από τη Microsoft. Εάν θα επόμενη renoncez pas auxdites περιορισμούς dans les termes διέπουν τη de σας λογισμικό, θα ν ' êtes pas δειγματοληψία à accéder à ce λογισμικό ni à l'utiliser και θα θα engagez à επόμενη pas le να.

 2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ DES COLLECTE. Μπορεί να λογισμικό Le collecter des πληροφορίες στην θα και λογισμικό du αξιοποίηση σας και λα envoyer à της Microsoft. Microsoft εκτιμώμενη ευαίσθητα από διαστημάτων πληροφορίες ρίψη δώσετε des services και améliorer τα προϊόντα και υπηρεσίες. Vos droits de désactivation, ενδεχομένως, έχουν βαθμό dans την τεκμηρίωση του προϊόντος. Πραγματοποιούνται ορισμένες fonctionnalités du λογισμικό μπορούν permettre λα collecte de στοιχεία auprès des utilisateurs des εφαρμογές που accèdent au λογισμικό ou l'utilisent. Εάν θα utilisez διαστημάτων fonctionnalités ρίψη permettre λα collecte de στοιχεία dans vos εφαρμογές, θα πρέπει να le να en οποιαδήποτε πιστότητας με λα βιολογική ισχύει, ιδίως en obtenant le consentement de άτομο Τύπος εφέ: en maintenant μια politique de confidentialité bien ορατό που πληροφορούν λα utilisateurs de υπάρχουν, την collecte και du partage de στα στοιχεία. Συμβουλευτείτε λα Déclaration de Confidentialité de Microsoft à διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 και την τεκμηρίωση του προϊόντος ρίψη συν d'informations στο λα collecte και των de vos στοιχεία. Θα acceptez de θα conformer à όλων les διατάξεις ισχύουν λα de Déclaration de Confidentialité της Microsoft.

 3. CHAMP εφαρμογής λα DE LICENCE. Le λογισμικό ασυμβιβάστων pas vendu αλλά concédé υπό άδειας. Microsoft se réserve όλα les άλλων droits. Sauf εάν λα βιολογική ισχύει θα confère τα άλλα droits, nonobstant λα θα τον περιορισμό, θα n' à δειγματοληψία pas êtes:

  1. contourner les περιορισμούς τεχνικές contenues dans le λογισμικό που θα permettent de l'utiliser από certaine façon;

  2. λογισμικό logique du reconstituer λα, le décompiler ou le désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou πλήκτρο τροποποίησης οποιαδήποτε αναφορά légale de Microsoft ou de προς fournisseurs dans le λογισμικό;

  4. χρησιμοποιήσετε le λογισμικό ρίψη des των commerciales, qu'elles soient à αλλά μη lucratif ou lucratif;

  5. χρησιμοποιήσετε le λογισμικό από περίπτωση contraire à λα προϊόντα ou ρίψη créer ou propager des logiciels malveillants; οργανική μονάδα

  6. partager, publier, distribuer ou prêter le λογισμικό ou le δώσετε en νταλλαγή άμεσων ότι λύση hébergée autonome χρησιμοποιηθεί ονομαστική autrui, ou transférer le λογισμικό ou ce contrat à un βαθμίδες.

 4. COMMENTAIRES. Εάν θα faites μέρος de vos commentaires περί le λογισμικό à Microsoft, θα concédez gracieusement à Microsoft le δικαίωμα από, de partager και de commercialiser vos commentaires de quelque façon που ce για και à οποιαδήποτε Κωδ. Θα επόμενη fournirez pas de commentaires faisant l'objet από πιστοποιητικού που επιβάλλουν à Microsoft de concéder υπό άδεια γιο λογισμικό ou σα τεκμηρίωση à des βαθμίδες du είναι ότι nous y incluons vos commentaires. Contrat présent droits survivent au διαστημάτων.

 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ À L'EXPORTATION. Θα πρέπει να θα conformer à όλων λα lois και réglementations εθνικές και εκείνες en θέματα d'exportation περί le λογισμικό, που contiennent des περιορισμούς en θέματα de προορισμούς, d'utilisateurs finaux και της finale. Ρίψη συν d'informations στο les περιορισμούς à l'exportation, συμβουλευτείτε le τοποθεσία http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ υποστήριξης ΤΕΧΝΙΚΉ. Microsoft Γεια υπάρχει υποχρέωση de δώσετε des υπηρεσίες υποστήριξης τεχνική ρίψη le λογισμικό en υποχρεώσεών de ce contrat. Οι υπηρεσίες υποστήριξης τεχνική είναι παρέχονται «en l' ένα», «με όλων les ατέλειες» και sans υπάρχει εγγύηση.

 7. MISES À JOUR. Le λογισμικό μπορεί να régulièrement rechercher des mises à ημέρα, ότι télécharge και installe automatiquement. Θα να να des mises à ημέρα qu'auprès de Microsoft ou de πηγές αφορά. Microsoft μπορεί να έχουν απαιτείται de mettre à ημέρα σας σύστημα ρίψη θα δώσετε λα mises à jour. θα acceptez de recevoir διαστημάτων mises à ημέρα automatiques χωρίς προειδοποίηση άλλο. Διαστημάτων mises à ημέρα μπορούν pas inclure ou πρέπει να ληφθούν en τόκων όλα les υπηρεσίες, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 8. ΟΜΆΔΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ CONTRAIGNANT και RENONCIATION AUX ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ. Le présent άρθρο εφαρμόζεται εάν θα résidez (ou, dans le αρχές έκδοσης πιστοποιητικών από entreprise, εάν σας siège social se αναγνωριστικός) aux κράτη-Unis. Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών en de litige nous opposant, θα και nous consentons à nous accorder un εντός προθεσμίας de soixante (60) ημερών ρίψη tenter de régler le différend à l'amiable, informelle περίπτωση de. EN ελλείψει d'entente passé ce εντός προθεσμίας, θα και nous consentons à να υποβάλει le litige à μια διαδικασία individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American διαιτησίας (l» «AAA») σύμφωνα με τις αρχές της loi fédérale d'arbitrage («Federal Act διαιτησίας» ou «FAA»), και μη à λα compétence από juge ou από κριτική. Le litige οροί που à un arbitre neutre. Ni θα ni nous tenterons de résoudre quelque litige που ce για dans le cadre από ενέργεια de groupe, από ευκαιριών collectif, ότι η ενέργεια intentée ονομαστική un procureur γενικά λαμβάνονται ou de οποιαδήποτε άλλης διαδικασία dans κατά την οποία μια des μέρη agirait à τίτλο représentatif. L'intégralité du Contrat d'Arbitrage περιλαμβάνει συν de διατάξεις και εκτιμώμενη ώστε στο le τοποθεσία http://aka.ms/arb-agreement-1. Θα και nous acceptons les υπάρχουν συνθήκες.

 9. RÉSILIATION. Χωρίς την επιφύλαξη de όλα άλλων droits, Microsoft pourra résilier le présent contrat εάν θα n'en respectez pas les συνθήκες générales. Dans ce αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, θα devrez détruire όλα λα exemplaires du λογισμικό και όλα τα composants.

 10. ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ DES INTÉGRALITÉ. Le présent contrat καθώς και ότι οι προϋποθέσεις περί λα suppléments, les mises à ημέρα ou les εφαρμογές de βαθμίδες στοιχείου l'intégralité des παρέχει en ce που όσον αφορά le λογισμικό.

 11. Της ΤΡΊΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΙΣΧΎΕΙ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ. Εάν θα έχετε acheté le λογισμικό aux κράτη-Unis ou au Καναδά, les lois de l 'Ένα ou την επαρχία όπου θα résidez (ou, dans le αρχές έκδοσης πιστοποιητικών από entreprise, εφόσον se αναγνωριστικός σας siège social) régissent l' interprétation du présent contrat, les réclamations ρίψη θραύσης du présent contrat και όλων των άλλων réclamations (y συμπεριλαμβανομένων με fondées για την προστασία des consommateurs, την ταυτόχρονη εμφάνιση déloyale και les délits), sans κρατεί υπόψη de τους διατάξεων συγγενείς aux conflits de lois, εάν ce ασυμβιβάστων ότι λα loi fédérale d'arbitrage (« Ou Act διαιτησίας Federal» «FAA») régit όλων των διατάξεων συγγενείς à l'arbitrage. Εάν θα έχετε του le λογισμικό dans un άλλης αποφέρει, les lois de ce αποφέρει s'appliquent, εάν ce ασυμβιβάστων ότι λα loi fédérale d'arbitrage régit όλων των διατάξεων συγγενείς à l'arbitrage. S'il existe μια compétence fédérale, les μέρη consentent irrévocablement à ce ότι κάθε litige που à un δικαστήριο για που à λα compétence για αποκλειστική χρήση des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de ρήγα (νομό ρήγα), Washington, κράτη-Unis (à l'exclusion de l'arbitrage). Dans le αρχές έκδοσης πιστοποιητικών contraire, θα και θα consentons irrévocablement à ce ότι κάθε litige που à un Δικαστηρίου για που à λα compétence για αποκλειστική χρήση λα de Cour Supérieure du comté de ρήγα (νομό ρήγα), Washington, κράτη-Unis (à l'exclusion de l'arbitrage).

 12. DROITS DES CONSOMMATEURS ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ με LES ΑΥΤΏΝ. Le présent contrat décrit ορισμένες droits légaux. Θα να bénéficier τα άλλα droits, y συμπεριλαμβανομένων des droits des consommateurs, les ονομαστική prévus lois de σας ένα, περιφέρεια ou πληρώνει. Indépendamment de σας σχέση με Microsoft, θα να επίσης bénéficier de ορισμένες droits à l'égard de λα αποτελούν τμήμα auprès de κατά την οποία θα έχετε του le λογισμικό. Le présent contrat modifie pas διαστημάτων άλλων droits εάν λα lois de σας ένα, περιφέρεια ou αποφέρει επόμενη le permettent pas. Ονομαστική π.χ., εάν θα έχετε του le λογισμικό dans l'une des αυτών ci-dessous ou εάν μια loi nationale εφαρμόζεται, θα êtes λαμβάνονται de θα conformer aux τις ακόλουθες:

  1. Australie. Λα loi australienne στο λα consommation (Αυστραλίας καταναλωτή νόμος) θα accorde des εγγυήσεις statutaires qu'aucun élément du présent contrat μπορεί να affecter.

  2. Καναδά. Εάν θα έχετε acheté le λογισμικό au του Καναδά, Επόμενο ρίψη συν recevoir de mises à ημέρα, ανάλογα με την désactiver θα να automatiques ημέρα à Mises, déconnecter σας dispositif d'Internet (néanmoins, recherchera λογισμικό le και installera λα mises à ημέρα φυτών λογισμικό le désinstaller ou automatiquement μόλις λα reconnexion du dispositif à Internet). Η τεκμηρίωση του προϊόντος, ενδεχομένως, μπορεί επίσης indiquer σχόλιο désactiver λα mises à ημέρα de σας προϊόντος ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne και Autriche.

   • (i) εγγύηση. Υπό λογισμικό Le άδειας valable fonctionnera, ρίψη l'essentiel, ως le décrit λα τεκμηρίωση της Microsoft που l'accompagne. Microsoft n'accorde ωστόσο υπάρχει άλλος εγγύηση contractuelle σχετική au λογισμικό υπό άδειας.

   • (ii) τον περιορισμό de responsabilité. EN αρχές έκδοσης πιστοποιητικών de faute intentionnelle, de faute lourde, de réclamation fondée στο λα responsabilité du γίνεται des προϊόντων défectueux, ou de faute entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft οροί τηρούνται légalement υπεύθυνος.

    Υπό réserve de λα όρος (ii) που précède, λα responsabilité de Microsoft ρίψη négligence légère επόμενη οροί engagée μόνον σε αρχές έκδοσης πιστοποιητικών de manquement aux υποχρεώσεις contractuelles essentielles à λα bonne exécution du présent contrat, dans λα μόνον εφόσον ledit manquement compromet l'objet ίδια du présent contrat και λα confiance des partenaires contractuels σχετική au τήρηση de διαστημάτων dernières (les «υποχρεώσεις majeures»). Λα responsabilité της Microsoft οροί pas engagée en αρχές έκδοσης πιστοποιητικών από άλλες fautes légères.

 13. ΕΓΓΎΗΣΗ DE ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ LE CONCÉDÉ ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΥΠΌ ΆΔΕΙΑΣ «EN L' ΈΝΑ». ΘΑ ASSUMEZ ΌΛΑ ΛΑ RISQUES LIÉS À ΓΙΟ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ. MICROSOFT N'ACCORDE ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΓΓΎΗΣΗ OU ΣΥΝΘΉΚΗ EXPRESSE. DANS ΛΑ ΕΦΌΣΟΝ Η ΧΡΉΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉ ΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΙΣΧΎΕΙ, MICROSOFT EXCLUT ΌΛΩΝ LES ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ IMPLICITES, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ Y DE ΠΡΟΪΌΝ, Δ ' ADÉQUATION À UN ΧΡΉΣΗ ΓΙΑ ΚΑΙ D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 14. DOMMAGES DE RESPONSABILITÉ DE ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ και τον ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ EN αρχές έκδοσης Πιστοποιητικών. ΕΆΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ DES ΜΟΤΊΒΩΝ DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE ΠΡΟΣ FOURNISSEURS, NONOBSTANT L'EXCLUSION DE ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΟΥ ΈΤΟΥΣ, ΘΑ ΒΑ ΝΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟ INDEMNISATION EN ΑΡΧΈΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ DE DOMMAGES ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΙ LIMITÉE À CINQ ΕΥΡΏ AMÉRICAINS (5,00 ΔΟΛΆΡΙΑ). ΘΑ ΒΑ ΝΑ PRÉTENDRE ΥΠΆΡΧΕΙ À INDEMNISATION ΓΙΑ ΤΑ ΆΛΛΑ DOMMAGES, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ Y ΛΑ DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΆ LES ΚΑΙ PERTES DE BÉNÉFICES. Τον περιορισμό αυτή εφαρμόζεται (a) à οποιαδήποτε affaire liée au λογισμικό, aux υπηρεσίες ou au περιεχομένου (y συμπεριλαμβανομένων le κώδικα) που αναφέρεται στην des τοποθεσίες Internet βαθμίδες ou dans des εφαρμογές tierces, και réclamations (b) aux ρίψη manquement aux termes du contrat ou παραβίαση de εγγύηση ou de συνθήκη, responsabilité sans faute, négligence ou άλλης délit. οργανική μονάδα à οποιαδήποτε άλλης réclamation; le με αρχές έκδοσης πιστοποιητικών, dans λα εντός γενική ονομαστική λα βιολογική ισχύει.

Μπορεί εφαρμόζεται επίσης ίδια εάν Microsoft avait ou aurait dû να έχουν γνώση de l'éventualité de τέτοιου είδους dommages. Λα τον περιορισμό ou l'exclusion ci-dessus μπορεί επίσης επόμενη pas θα να ισχύει εάν σας ένα, περιφέρεια ou αποφέρει n'autorise pas l'exclusion ou λα τον περιορισμό de responsabilité ρίψη λα dommages περιστατικά, indirects ou de quelque φύσης που ce για.

MICROSOFT-ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

WENN SIE IHREN WOHNSITZ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ VEREINIGTEN STAATEN HABEN (Ή ΤΡΊΤΡΟΧΩΝ EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN SIE BITTE Ο KLAUSEL "BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN" UNTEN. ΜΉΤΡΕΣ BETRIFFT Ο BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen και der Microsoft Corporation (ή τρίτροχων einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen). Sie gelten für ο oben bezeichnete λογισμικού και alle von ενημερώσεις της Microsoft-Diensten και-λογισμικό (ή τρίτροχων Dienste solche insoweit nicht ενημερώνει von neuen ή τρίτροχων zusätzlichen Bestimmungen begleitet werden, στο welchem φθινόπωρο diese anderen Bestimmungen prospektiv wirken και Ihre και πεθαίνουν ή τρίτροχων λογισμικού του Rechte von Microsoft bezüglich der Dienste vor αξίας ενημέρωση nicht berühren). WENN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN SIE ÜBER ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTE. INDEM SIE Ο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ NUTZEN, ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN ΈΝΑ.

 1. RECHTE ZUR ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ UND NUTZUNG.

  1. Allgemeines. Sie sind berechtigt, eine beliebige Anzahl von Kopien der λογισμικό zu installieren και zu nutzen.

  2. Drittanbietersoftware. Πεθαίνουν enthalten Drittanbieteranwendungen kann λογισμικού, ο σύμφωνα με diesem ή Vertrag τρίτροχων σύμφωνα με deren eigenen Bestimmungen ένα werden lizenziert Sie. Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise και Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen sind online το αντίγραφο ή τρίτροχων http://aka.ms/thirdpartynotices στο einer begleitenden Hinweisdatei gegeben. Πεθαίνουν unten stehenden η gelten Beschränkungen του και Ausschlüsse στο αξίας nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang auch dann, wenn solche Anwendungen weiteren Verträgen unterliegen.

  3. Wettbewerbsvergleiche. Wenn Sie ein direkter Wettbewerber sind και zu Wettbewerbsvergleichs des Zwecken, ή τρίτροχων der Konkurrenzanalyse Informationsgewinnung auf ο λογισμικού ή τρίτροχων zugreifen πεθαίνουν nutzen λογισμικού, verzichten Sie (auch στο ο Zukunft wirkend) της Microsoft, deren Tochtergesellschaften και verbundenen Unternehmen gegenüber auf Beschränkungen bezüglich Nutzung, Zugriff και Vergleichstests durch καθιστικό Wettbewerb στο καθιστικό für λογισμικό Ihre geltenden Bestimmungen στο αξίας Umfang, στο αξίας Ihre Bestimmungen zur Nutzung restriktiver sind ή τρίτροχων στην sollen als ο Bestimmungen von Microsoft. Wenn Sie auf solche beabsichtigten Beschränkungen στο καθιστικό zu Bestimmungen verzichten nicht Ihrer λογισμικού, πληροφορίας ες Ihnen nicht gestattet, auf diese λογισμικό zuzugreifen werden Sie και πεθαίνουν nutzen nicht λογισμικού.

 2. DATENERFASSUNG. Ο λογισμικό kann Informationen über Sie και ο λογισμικό der Nutzung durch Sie erfassen και μια senden της Microsoft. Microsoft kann diese Informationen verwenden, ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων και bereitzustellen Dienste ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων Produkte και Dienste von Microsoft zu verbessern. Ihre etwaigen Rechte, μήτρες auszuschließen, sind στο beschrieben der Produktdokumentation. Δυνατότητες Einige στο λογισμικό der ermöglichen eventuell πεθαίνουν Anwendungen Ihrer Datenerfassung von Nutzern, ο auf ο λογισμικό zugreifen ή τρίτροχων ο nutzen λογισμικού. Wenn Sie diese δυνατότητες zur Datenerfassung στο nutzen Ihren Anwendungen, sind Sie zur Einhaltung von anwendbarem Recht, σύμφωνα με anderem zur Einholung einer erforderlichen Zustimmung des Nutzers, και dazu verpflichtet, eine einschlägige Datenschutzrichtlinie zur Nutzer der πληροφορίες zu unterhalten wie Sie deren Daten verwenden, weitergeben και erfassen. Weitere Informationen zur Erfassung και Verwendung von Daten durch Microsoft finden Sie στο der Produktdokumentation και στο der Microsoft-Datenschutzerklärung https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 το αντίγραφο. Sie verpflichten sich, einzuhalten entsprechenden Bestimmungen der Microsoft-Datenschutzerklärung alle.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Πεθαίνουν λογισμικό wird lizenziert, nicht verkauft. Alle anderen Rechte verbleiben bei της Microsoft. Außer anwendbares Recht räumt Ihnen jenseits dieser Einschränkung umfangreichere Rechte ein, sind Sie nicht berechtigt,

  1. technische Beschränkungen στο umgehen zu der λογισμικού, πεθαίνουν Ihnen ο nur Nutzung στο bestimmter Weise ermöglichen,

  2. πεθαίνουν λογισμικού zurückzuentwickeln (αντίστροφη Engineering), zu dekompilieren ή τρίτροχων zu disassemblieren,

  3. Hinweise von Microsoft ή τρίτροχων deren Lieferanten στο entfernen zu der λογισμικού, zu minimieren zu blockieren ή τρίτροχων zu ändern,

  4. πεθαίνουν λογισμικό für kommerzielle, nicht auf ή τρίτροχων Gewinn auf Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen,

  5. πεθαίνουν λογισμικό auf eine Weise zu verwenden, ο gegen das verstößt Gesetz, ή τρίτροχων Schadprogramme zu erstellen ή τρίτροχων zu verbreiten ή τρίτροχων

  6. πεθαίνουν weiterzugeben λογισμικού, zu veröffentlichen, zu verbreiten ή τρίτροχων zu verleihen, πεθαίνουν λογισμικό als eine eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung durch andere bereitzustellen ή τρίτροχων ο λογισμικού ή τρίτροχων diesen Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

 4. ΣΧΌΛΙΑ. Σχόλια Microsoft Sie Wenn zur λογισμικού geben, berechtigen Sie Microsoft, verwenden zu Ihr σχολίων, μια Dritte weiterzugeben και für kommerzielle Zwecke και σε jeglicher Weise και für jeglichen Zweck zu nutzen, ohne dafür Gebühren zu berechnen. Sie dürfen kein geben σχολίων, das σύμφωνα με einen Lizenzvertrag fällt, macht erforderlich ες der, dass eigene ο Microsoft λογισμικού ή τρίτροχων Dokumentation ένα lizenziert Dritte, weil lässt einfließen Microsoft Ihr σχολίων. Ο über sind Diese Rechte Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 5. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. Sie sind verpflichtet, alle nationalen και internationalen einzuhalten Exportbestimmungen και Exportgesetze, ο für ο λογισμικού gelten και auch Beschränkungen σε Bezug auf Bestimmungsorte, Endbenutzer και ο Endnutzung enthalten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen finden Sie σύμφωνα με http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTSERVICES. Microsoft πληροφορίας σύμφωνα με diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für ο verpflichtet λογισμικού. Υποστήριξη Etwaiger wird "wie besehen", "mit allen Fehlern" και ohne jegliche Gewähr geleistet.

 7. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ. Πεθαίνουν darf λογισμικού στο regelmäßigen ενημέρωση Suchen Abständen vornehmen και gefundene ενημερώσεις für Sie herunterladen και installieren. Sie dürfen ενημερώσεις nur von ή τρίτροχων Microsoft autorisierten Quellen beziehen. Microsoft muss eventuell aktualisieren Ihr Betriebssystem, ενημερώσεις um zur Verfügung stellen zu können. Zu stimmen Sie, diese automatischen ενημερώσεις ohne weitere Mitteilung zu erhalten. ES πληροφορίας möglich dass ενημερώσεις nicht alle vorhandenen Softwarefeatures, ή τρίτροχων Dienste Peripheriegeräte erfassen ή τρίτροχων unterstützen.

 8. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt findet Anwendung, wenn Sie στο καθιστικό leben Vereinigten Staaten (ή τρίτροχων als Ihren Hauptsitz Unternehmen στο καθιστικό haben Vereinigten Staaten). Für καθιστικό πτώσης eines Konflikts zwischen Ihnen και Microsoft verständigen Sie και wir κατάργηση auf einen Zeitraum von 60 Tagen, στο beide sich αξίας Seiten um eine außergerichtliche Einigung bemühen. Πεθαίνουν καθιστικό Für φθινόπωρο, dass Ihnen και Microsoft μήτρες nicht gelingt, vereinbaren beide Parteien, Angelegenheit auf Einzelbasis στο einem bindenden Schiedsverfahren des amerikanischen Schiedsverbands ("AAA", της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας) nach αξίας η.π.α.- Bundesschiedsgesetz ("FAA", Federal διαιτησίας Act) zu schlichten και nicht vor einem ordentlichen Geschworenengericht ή τρίτροχων Gericht zu klagen. Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, γενικά δικηγόρο ιδιωτική ενέργειες (nur ΗΠΑ: Klagen einer Privatperson ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων öffentlichen Interesse) και andere Verfahren, στο agiert άτομο stellvertretend denen eine, nicht ebenso sind nicht zulässig, DAS Zusammenlegen einzelner Verfahren ohne πεθαίνουν Zustimmung aller Parteien. DER gesamte Schiedsvertrag enthält weitere Bestimmungen και πληροφορίας verfügbar σύμφωνα με http://aka.ms/arb-agreement-1. Sie και Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 9. KÜNDIGUNG. Unbeschadet weiterer Rechte πληροφορίας Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, ή τρίτροχων Bestimmung eine wenn Sie einhalten nicht Bedingung des Vertrages. Στο αξίας πτώσης sind Sie verpflichtet, alle Kopien der λογισμικού και aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 10. GESAMTER VERTRAG. Dieser Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, πεθαίνουν Microsoft für Ergänzungen, ενημερώσεις ή τρίτροχων vorsieht Drittanbieteranwendungen, stellen καθιστικό gesamten Vertrag über ο συνοδευτική λογισμικού.

 11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND. Ο Wenn Sie λογισμικού στο καθιστικό Kanada ή τρίτροχων Vereinigten Staaten erworben haben, unterliegen πεθαίνουν Auslegung dieses Vertrages, Ansprüche wegen με Verletzung και alle anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb και το αντίγραφο unerlaubter Handlung) Ausschluss der Kollisionsnormen καθιστικό ή τρίτροχων Gesetzen des Staats der Provinz, στο haben Sie Ihren Wohnsitz der (ή τρίτροχων als haben Unternehmen Ihren Hauptsitz), alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen αξίας Bundesschiedsgesetz η.π.α. ("FAA", Act Federal διαιτησίας). Ο Wenn Sie λογισμικού στο einem anderen Land erworben haben, gelten dessen Gesetze alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen αξίας η.π.α.-Bundesschiedsgesetz ("FAA", Federal διαιτησίας Act). Wenn η.π.α.-Bundesrecht στην Tragen kommt, unterwerfen sich Sie και Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) αξίας Bundesgericht στο ρήγα νομό, Washington, USA. Nicht Wenn, unterwerfen sich Sie και Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) αξίας ανώτερη δικαστήριο του βασιλιά νομό, Washington, USA.

 12. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Ο sehen Möglicherweise Gesetze Ihres Staats ή τρίτροχων εδάφη andere Rechte, einschließlich Verbraucherrechte, vor. Unabhängig von Ihrer Vertragsbeziehung mit Microsoft haben Sie möglicherweise auch Rechte gegenüber der Partei, ο Sie von der haben erworben λογισμικού. Dieser Vertrag ändert diese anderen nicht Rechte, ο wenn eben Gesetze Ihres Staats ή τρίτροχων εδάφη μήτρες ausschließen. Ο Wenn Sie beispielsweise λογισμικού στο unten genannten der einer Regionen erworben haben ή τρίτροχων zwingendes findet Anwendung Recht des Landes, gelten ο folgenden Bestimmungen für Sie:

  1. Australien. Nach αξίας Αυστραλίας δίκαιο καταναλωτή gelten gesetzliche Garantien, besteht ες και ένα keiner Stelle dieses Vertrags ο Absicht, diese Rechte einzuschränken.

  2. Kanada. Wenn Sie diese λογισμικού στο haben erworben Kanada, können Sie καθιστικό ενημερώσεις von Erhalt auf Ihrem Gerät stoppen, indem Sie das δυνατότητα für automatische ενημερώσεις ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (sobald Sie wieder eine Verbindung στην Internet herstellen, ο setzt λογισμικού ο Suche nach και ο φρούριο εγκατάσταση ενημερώσεων von) ή τρίτροχων ο deinstallieren λογισμικού. Πεθαίνουν Produktdokumentation, sofern vorhanden, enthält möglicherweise auch Anweisungen στην ενημερώσεις von Ausschalten für bzw Ihr Gerät. Λογισμικό Ihre.

  3. Deutschland και Österreich.

   • (i) Gewährleistung. Πεθαίνουν ordnungsgemäß lizenzierte λογισμικού wird ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων Wesentlichen wie στο καθιστικό Microsoft Materialien, πεθαίνουν beiliegen der λογισμικού, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch keine vertragliche εγγύηση στο Bezug auf ο lizenzierte λογισμικού.

   • (ii) Haftungsbeschränkung. Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach αξίας Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper ή τρίτροχων Gesundheit haftet Microsoft nach καθιστικό gesetzlichen Bestimmungen.

    Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft nur dann für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt, deren Erfüllung ο ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung καθιστικό Zweck dieses Vertrags gefährden würde και auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte "Kardinalpflichten"). Στο anderen Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.

 13. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ LIZENZIERT "WIE BESEHEN" WIRD ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. SIE TRAGEN DAS MIT DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. MICROSOFT GEWÄHRT AUSDRÜCKLICHEN KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN Ή ΤΡΊΤΡΟΧΩΝ GARANTIEN. ΣΤΟ ΑΞΊΑΣ NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ANDEREM ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ DER HANDELSÜBLICHKEIT DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 14. BESCHRÄNKUNG UND ΤΟΥ SCHADENERSATZ VON AUSSCHLUSS. WENN SIE TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE VON ΚΑΙ MICROSOFT DEREN LIEFERANTEN ERSATZ NUR FÜR DIREKTE SCHÄDEN ΣΤΟ HÖHE VON BIS ZU 5,00 ΔΟΛΆΡΙΑ ΗΠΑ ERHALTEN. SIE KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR

ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN, DARUNTER NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN, GEWINN ENTGANGENEM ΑΝΑΤ SCHÄDEN, SPEZIELLE, INDIREKTE Ή ΤΡΊΤΡΟΧΩΝ ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

Diese Beschränkung gilt für (α) άλλες, das πεθαίνουν λογισμικό, Dienste, Inhalte (einschließlich κώδικα) auf Internetseiten Dritter ή τρίτροχων betrifft Drittanbieteranwendungen, και für (b) Ansprüche, πεθαίνουν auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Εγγύηση ή τρίτροχων Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, ή τρίτροχων Fahrlässigkeit unerlaubter Handlung gründen, sowie für alle anderen jeweils και Ansprüche στο αξίας nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang.

Sie καπέλου auch dann Gültigkeit, wenn Möglichkeit von der Microsoft der Schäden gewusst καπέλο ή τρίτροχων hätte wissen müssen. Obiger και Obige Beschränkung Ausschluss gelten möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat ή τρίτροχων Land καθιστικό Ausschluss ή τρίτροχων πεθαίνουν Beschränkung zufälligen von Schäden, ή τρίτροχων Folgeschäden sonstigen Schäden nicht gestattet. Ο Wenn Sie λογισμικού σε ή τρίτροχων DEUTSCHLAND στο haben erworben ÖSTERREICH, ο findet Beschränkung ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων vorstehenden Absatz "Beschränkung και Ausschluss des Schadenersatzes" auf Sie keine Anwendung. Stattdessen gelten für ή τρίτροχων Schadenersatz Ersatz vergeblicher Aufwendungen, Ταυτολογική Ανατ welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung, πεθαίνουν folgenden Regelungen: Microsoft bei haftet Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach αξίας Produkthaftungsgesetz sowie bei Leben von Verletzung, ή τρίτροχων Körper der Gesundheit nach καθιστικό gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Ο Wenn Sie jedoch λογισμικού στο haben erworben Deutschland, haftet Microsoft auch für leichte Fahrlässigkeit, wenn verletzt Vertragspflicht eine της Microsoft, deren Erfüllung ο ordnungsgemäße ermöglicht erst überhaupt Durchführung des Vertrages, deren Ο Verletzung Erreichung des Vertragszwecks gefährdet και auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (sog. "Kardinalpflichten"). Στο diesen πληροφορίας Fällen πεθαίνουν Haftung von Microsoft auf typische και vorhersehbare Schäden beschränkt. Στο allen anderen Fällen haftet Microsoft auch στο Deutschland nicht für leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». ΑΥΤΗ ΤΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Γενικά. ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟΎ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ.

  2. Λογισμικό Τρίτου Μέρους. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΩΝ. ΑΚΌΜΗ ΚΙ ΕΆΝ ΟΙ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ, ΙΣΧΎΟΥΝ ΕΠΊΣΗΣ Η ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ.

  3. Ανταγωνιστικός Έλεγχος Απόδοσης. Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών, παραιτείστε σε σχέση με τη Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink /?LinkId = 521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ,

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ, Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ

 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Microsoft Η, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΈΧΕΙ», «ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (αμερικανική ένωση διαιτησίας), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-σύμβαση-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, να αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ), ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΣΤΟ ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. Αυστραλία. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

    Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ «ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 13. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΦΕΡΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, MICROSOFT Η ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5,00 $ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, ΑΜΈΛΕΙΑ Ή ΆΛΛΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΞΊΩΣΗ, ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ. Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ. LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS ΈΝΑ PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK ΈΝΑ MÓDJÁT RENDEZÉSÉNEK JOGVITÁK.

Μια jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és ένα Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek ένα fent nevezett szoftverre és Microsoft bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben μια jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, és nem módosítják az Ön vagy ένα Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ELFOGADJA ΕΝΌΣ JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA ΕΝΌΣ SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA ΈΝΑ FELTÉTELEKET JELEN.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Általános rendelkezések. Ön ένα szoftver tetszőleges számú LimitedCopies και NumCopies IsNot "1" ή δεν és telepítheti LimitedCopiespéldányát használhatja.

  2. Harmadik féltől származó szoftverek. Μια szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelyet Ön ένα jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. Μια harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online μια vagy címen http://aka.ms/thirdpartynotices ένα tekinthetők kapcsolódó értesítési fájlban meg. Fenntartások alábbi AZ, illetve μια károkért való felelősség korlátozása és kizárása – az alkalmazandó αργή által megengedett mértékig – abban az esetben είναι érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.

  3. Összehasonlító teljesítményvizsgálat. Ha Ön egy versenytárs közvetlen, és összehasonlító teljesítményvizsgálat, elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja έναν szoftvert, Ön μια Microsofttal, annak leányvállalataival és társvállalataival szemben (μια és jelenre μια nézve jövőre egyaránt) lemond az Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról, amely az összehasonlítás céljából történő használatra, hozzáférésre és teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben az Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, μέντα μια feltételei της Microsoft. Amennyiben Ön nem mond le μια korlátozásokról szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt, Önnek tilos elérnie vagy használnia ένα szoftvert, és nem είναι teszi ezt meg.

 2. ADATGYŰJTÉS. Μια szoftver adatokat gyűjthet önről és a szoftver használatáról általi Ön, és ezeket elküldheti ένα Microsoftnak. Ένα Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására és Microsoft termékeinek és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. Jogairól való letiltásra AZ Ön (ha vannak ilyenek) μια olvashat termékdokumentációban. Μια szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják ένα szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó αθλείστε τρέχοντας előírásainak, ideértve μια szükséges felhasználói tartalom megszerzését és egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja ένα felhasználásáról adataik az felhasználókat, gyűjtéséről és megosztásáról. Ένα Microsoft adatgyűjtési és - felhasználási gyakorlatairól ένα termékdokumentációban és ένα Nyilatkozatában Adatvédelmi Microsoft olvashat μια címen következő: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Vállalja Ön, hogy betartja ένα rendelkezését alkalmazandó minden Nyilatkozat Adatvédelmi της Microsoft.

 3. Ένα TERJEDELME LICENC. Ön csak ένα szerezte licencét szoftver meg, μια nem tulajdonjogát. Μια fenntart jogot egyéb minden της Microsoft. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. nem kerülheti meg μια korlátozásait technikai olyan szoftver, amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza ένα szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja ένα Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. nem használhatja ένα kereskedelmi szoftvert, μη κερδοσκοπική vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. nem használhatja ένα szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. nem oszthatja meg, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön ένα szoftvert, ένα szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és μια vagy szoftvert ένα jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 4. VISSZAJELZÉS. Ha ad visszajelzést Microsoftnak ένα szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít μια τ Microsoftnak, hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa Ön az Ön visszajelzését. Visszajelzést küld olyan Ön nem, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében ένα Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert μια foglalja szoftver vagy dokumentáció magában az Ön visszajelzését. Ezek ένα rendelkezések ένα után jelen szerződés érvényességének lejárata είναι érvényben maradnak.

 5. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön betartani köteles ένα vonatkozó szoftverre, ένα célterületet, ένα és végfelhasználókat ένα végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. AZ exportkorlátozásokról további tájékoztatás ένα található webhelyen következő: http://aka.ms/exporting.

 6. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Microsoft μια jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani ένα szoftverhez. Minden biztosított támogatás "adott állapotban", "annak minden hibájával együtt" érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.

 7. FRISSÍTÉSEK. Μια szoftver rendszeresen ellenőrizheti, frissítések vannak-e hogy, és letöltheti és telepítheti ένα frissítéseket. Να Ön frissítéseket kizárólag ένα szerezhet Microsofttól vagy hivatalos forrásokból. Előfordulhat, hogy μια biztosításához frissítések ένα kell frissítenie Microsoftnak az Ön rendszerét. Vállalja Ön, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy μια frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 8. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN ÉS VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ μια vonatkozik akkor szakasz Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az található Amerikai Egyesült Államokban. Ön és Microsoft abban állapodik meg, hogy ha Ön és ένα Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és ενός Microsoft vállalja, hogy az ügyet μια Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Ομοσπονδιακή διαιτησίας πράξη, μια továbbiakban "FAA") az Amerikai Választottbírósági Szövetség (αμερικανική διαιτησίας Συσχέτιση, μια továbbiakban "AAA") viszi elé, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít pert esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt. Nem megengedett ένα pertársaság, ένα eljárás választottbírósági pertársaság jellegű,μια esetben magánvádas eljárás közügynek minősülő és semmilyen más olyan eljárás, amelyben képviselői valaki minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. Μια teljes, Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön és Microsoft elfogadja μια feltételeket jelen.


 9. FELMONDÁS. Ένα Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja ένα szerződést jelen, ha Ön annak bármely feltételét és kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie ένα alkotórészét valamennyi szoftver összes példányát és.

 10. Ένα TELJESSÉGE SZERZŐDÉS. Μια szerződés jelen, valamint ένα Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják ένα erre megállapodást teljes ένα vonatkozóan szoftverre.

 11. ALKALMAZANDÓ αθλείστε ΤΡΈΧΟΝΤΑΣ ÉS VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte είναι ένα szoftvert, ένα értelmezésével szerződés jelen, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, μια tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és είναι μια igényeket szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos) az államnak szerinti lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) Ön, illetve országnak ένα irányadók az törvényei, tekintet nélkül ένα irányadó magánjog nemzetközi jogot megállapító alapelveire azzal, hogy μια választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha μια szerezte szoftvert bármely más országban είναι, az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy μια választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és Microsoft hozzájárulnak állam Washington ρήγα megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve ένα eljárásokat választottbírósági). Ha nem, akkor Ön és Microsoft hozzájárulnak állam Washington ρήγα megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve ένα eljárásokat választottbírósági).

 12. JOGOK FOGYASZTÓI; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. Ένα határoz jelen szerződés bizonyos jogokat meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei más jogokat είναι biztosítanak Önnek, ideértve μια jogokat fogyasztói. Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal ένα szemben féllel είναι jogok bizonyos megillethetik, amelytől μια beszerezte szoftvert. Μια jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, μια tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön ένα szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte να, vagy ha törvények országspecifikus alkalmazandók kötelezően, akkor Önre ένα vonatkoznak rendelkezések következő:

  1. Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és μια csorbítása jogainak jelen szerződésnek nem célja e.

  2. Kanadában. Ha szerezte Ön Kanadában είναι μια szoftvert, leállíthatja μια frissítéseket, ha letiltja az automatikus frissítés funkciót, ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, μια folytatja szoftver ένα és keresését frissítések telepítését), vagy ha eltávolítja ένα szoftvert. AZT, hogy az eszköze konkrét Ön, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni ένα frissítéseket, ένα tartalmazza dokumentációja termék (ha van ilyen).

  3. Németország és Ausztria.

   • (i) Szavatosság. Μια megfelelően licencelt szoftver alapvetően ένα működni szoftverhez mellékelt Microsoft dokumentációban foglaltaknak megfelelően ομίχλης. Ένα Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát ένα kapcsolódóan szoftverhez licencelt.

   • (ii) μιας korlátozása felelősség. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, μια igények alapuló Termékfelelősségi Törvényen, halál valamint, személyi vagy fizikai sérülés esetén Microsoft μια felelősséggel törvényi szabályoknak megfelelően tartozik.

   Alapján pont előző (ii) AZ ένα Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel ένα gondatlanságért kismértékű, ha ένα Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti ένα betartását rendelkezéseinek szerződés jelen, amelyek megszegése veszélyezteti ένα célját szerződés jelen, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett "sarkalatos kötelezettségek"). Μια kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben felelős nem ένα Microsoft μια gondatlanságért kismértékű.

 13. ΜΙΑ KIZÁRÁSA SZAVATOSSÁG. ΜΙΑ LICENC AZ "ADOTT ÁLLAPOTÚ" SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN ΈΝΑ HASZNÁLJA SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE. ΈΝΑ MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. ΈΝΑ MICROSOFT EZÚTON AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE ΜΙΑ FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ILLETVE ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ VONATKOZÓAKAT JOGBITORLÁS MENTESSÉGRE.

 14. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN Τ, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AMICROSOFTTÓL VAGY ΈΝΑ MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, 5,00 KÁRTÉRÍTÉST KAPHAT EREJÉIG ΔΟΛΆΡΙΑ ΗΠΑ. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE ΜΙΑ KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, ΈΝΑ RENDKÍVÜLI, ΈΝΑ ÉS KÖZVETETT ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ KÁROKAT VÉLETLENSZERŰ.

  EZ μια vonatkozik (α) bármely korlátozás, μια szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve είναι μια kódot) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint szerződésszegéssel (β), ένα garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  Μια akkor korlátozás είναι érvényes, ha ένα Microsoft tudott, vagy ha μια Microsoftnak tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy μια vonatkozik nem korlátozás fenti Önre, mert tagállama, megyéje vagy országa nem teszi lehetővé ένα járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

JIKA ANDA TINGGAL DI (ATAU JIKA KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) AMERIKA SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN BAWAH DI "ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL". KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak dan layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft yang terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). JIKA MEMATUHI ANDA PERSYARATAN LISENSI INI, ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN.

  1. Umum. Anda dapat menginstal dan menggunakan dalam jumlah berapa στί salinan perangkat lunak ini.

  2. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan persyaratan mereka sendiri. Persyaratan, pemberitahuan, dan pernyataan lisensi, jika ada, untuk aplikasi pihak ketiga dapat diakses secara online di http://aka.ms/thirdpartynotices atau di αρχείο pemberitahuan yang menyertainya. Bahkan jika aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian κόλληση, penafian, batasan terhadap, dan pengecualian kerugian di bawah ini juga berlaku sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku.

  3. Tolok Ukur yang Kompetitif. Jika Anda adalah pesaing langsung, dan Anda mengakses atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan tolok ukur yang kompetitif, analisis, atau pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, dan uji tolok ukur dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda terhadap Microsoft, anak perusahaannya, afiliasinya perusahaan dan (akan termasuk yang datang), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, atau dimaksudkan untuk, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Από τη Microsoft. Jika Anda tidak mengabaikan pembatasan yang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda, Anda tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, dan tidak akan mengakses atau menggunakannya.

 2. ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ PENGUMPULAN. Perangkat lunak dapat mengumpulkan informasi tentang Anda dan penggunaan perangkat lunak oleh Anda dan mengirimkannya ke της Microsoft. Microsoft dapat menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan dan meningkatkan προϊόντος serta layanan της Microsoft. Menyisih untuk Hak Anda, jika ada, dijelaskan dalam dokumentasi προϊόντος. Beberapa fitur di perangkat lunak dapat mengaktifkan pengumpulan δεδομένων Νταρί pengguna aplikasi Anda yang mengakses atau menggunakan perangkat lunak. Jika Anda menggunakan fitur ini untuk mengaktifkan pengumpulan δεδομένων di aplikasi, Anda harus mematuhi undang undang yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan Νταρί pengguna, dan menyimpan kebijakan privasi yang penting yang secara akurat menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana Anda menggunakan, mengumpulkan, dan membagikan δεδομένων mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan δεδομένα Microsoft dalam dokumentasi προϊόντος dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI. Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali jika undang undang yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas Νταρί batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. ulang merekayasa, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa στί Νταρί Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar undang undang atau membuat atau menyebarkan κακόβουλο λογισμικό; atau

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, lunak perangkat meminjamkan atau, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-host terpisah untuk digunakan oleh οι κόλληση, atau mentransfer perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga Όν στί.

 4. TANGGAPAN. Jika Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak kepada Microsoft, berarti Anda memberikan hak kepada Microsoft, tanpa biaya, untuk menggunakan, berbagi, dan mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa στί dan untuk tujuan apa στί. Anda sebaiknya tidak memberikan tanggapan yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Semua hak tersebut tetap berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang undang dan peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ekspor, kunjungi http://aka.ms/exporting.

 6. LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan "sebagaimana adanya", "dengan segala kekurangannya" dan tanpa jaminan dalam bentuk apa στί.

 7. PEMBARUAN. Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda. Anda dapat memperoleh pembaruan hanya Νταρί Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan atau mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 8. MASSAL ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN. Di tinggal Anda jika berlaku bagian ini (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara ανεπίσημη. Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase μεμονωμένα mengikat sebelum της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας berdasarkan Undang Undang Arbitrase Federal ("FAA"), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Gantinya Sebagai, keputusan akan membuat netral κριτής. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi, dan proses hukum lainnya dengan salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan diizinkan tidak- menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase yang lengkap berisi beberapa persyaratan dan terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 9. PENGHENTIAN. Πρόγραμμα Tanpa praduga atas hak-hak κόλληση στί apa, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian Νταρί persyaratan atau ketentuannya. Demikian Bila, Anda diharuskan untuk memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 10. PERJANJIAN MENYELURUH. Ini Perjanjian, dan persyaratan κόλληση yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk suplemen, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 11. UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di Amerika Serikat atau Kanada, undang undang negara bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran ini perjanjian, klaim atas pelanggarannya, dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Jika Anda memperoleh perangkat lunak di negara κόλληση, undang undang berlaku tersebut negara, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Federal ΩΣ Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan federal di ρήγα νομό, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase) hukum wilayah Jika terdapat. Tidak Jika, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi ρήγα νομό, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 12. KONSUMEN HAK; VARIASI ΤΟΠΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ. Perjanjian ini menjelaskan tentang hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak κόλληση, konsumen hak termasuk, berdasarkan undang undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak κόλληση tersebut jika undang undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda tidak mengizinkannya. Misalnya, jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau undang - undang berlaku negara wajib, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

  1. Αυστραλίας. Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Konsumen Undang Undang Αυστραλίας dan tidak ada satu pernyataan στί dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk mempengaruhi hak tersebut.

  2. Kanada. Jika Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda Νταρί Internet (namun jika dan bila Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi προϊόντος, jika ada, mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman dan Αυστρία.

   • (i) Jaminan. Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun, Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban. Jika terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang Undang Kewajiban προϊόντος, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang undang tertulis.

    Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai "kewajiban kardinal"). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 13. PELEPASAN JAWAB TANGGUNG HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN ΚΌΛΛΗΣΗ SECARA TERSURAT. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG UNDANG YANG BERLAKU, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, TERTENTU TUJUAN UNTUK KESESUAIAN, DAN ΜΗ-PELANGGARAN.

 14. KERUSAKAN DAN PENGECUALIAN BATASAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS ΝΤΑΡΊ PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA MICROSOFT DAN PEMASOKNYA HINGGA SEJUMLAH 5,00 ΔΟΛΆΡΙΑ ΗΠΑ. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH

  KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini berlaku untuk (α) hal apa στί yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; daN (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; ketat kewajiban, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; di setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh undang undang yang berlaku.

  Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft telah mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena negara bagian, provinsi, atau negara Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

LICENZA DI CONDIZIONI ΑΝΆ IL ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, SOCIETÀ ΜΊΑ DI CASO NEL, PRINCIPALE LUOGO IL ΣΤΟ CUI SVOLGE PROPRIA ΛΑ ATTIVITÀ ΕΆΝ TROVI) NEGLI STATI UNITI, DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO "ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA" CHE SEGUE. ΙΣΤΟΡΊΑ ARTICOLO DISCIPLINA MODALITÀ ΛΑ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto τρα il licenziatario e Microsoft Corporation (o μία μπορεί ζητήσετε consociate). Le presenti condizioni εάν applicano al λογισμικό di cui sopra e μια o servizio qualsiasi aggiornamento λογισμικό της Microsoft (tranne nella επιλεγμένη στο cui tali servizi o aggiornamenti siano forniti con condizioni nuove o aggiuntive, nel quale caso tali condizioni applicano εάν differenti σε μη modificano e prospettiva να diritti del licenziatario o di Microsoft relativamente al λογισμικό o ai servizi aggiornati στο precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO ΕΆΝ ATTENGA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI.

 1. SULL'UTILIZZO DI INSTALLAZIONE E DIRITTI.

  1. Στο Generale. IL licenziatario potrà installare e utilizzare qualsiasi αριθμού di copie del λογισμικό.

  2. Λογισμικό di Terzi. IL λογισμικό potrà includere applicazioni di terzi che vengono concesse στο licenza ai sensi del presente contratto o μπορεί σχετική condizioni. Le eventuali condizioni di licenza, comunicazioni e accettazioni riguardanti le applicazioni di terzi potranno essere accessibili online all'indirizzo http://aka.ms/thirdpartynotices o στο αρχείο un ρύθμιση παραμέτρων le σχετική comunicazioni. Caso nel Anche στο cui tali applicazioni siano disciplinate da contratti specifici, nella επιλεγμένη consentita dalla legge applicabile εάν applicano λα dichiarazione di μη responsabilità e le limitazioni e le esclusioni di danni riportate di seguito.

  3. Πρωτοποριακά Competitivo. Qualora il licenziatario sia un concorrente diretto e acceda o utilizzi il λογισμικό ανά scopi, quali il πρωτοποριακά competitivo, l'analisi o λα raccolta di informazioni, rinuncia αναμένεται avviene con Microsoft, le ζητήσετε filiali e le ζητήσετε consociate (anche στο prospettiva ) ενός qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai δοκιμής di συγκριτικών competitivi nelle condizioni che disciplinano il λογισμικού nella επιλεγμένη στο condizioni le cui ανά l'utilizzo siano, o pretendano di essere, più restrittive μπορεί condizioni di Από τη Microsoft. Qualora il licenziatario μη rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte μπορεί condizioni che disciplinano il λογισμικό, μη sarà autorizzato ad accedere ένα λογισμικό né ιστορία μια μη utilizzarlo e lo farà.

 2. RACCOLTA DEI DATI. Microsoft potrà ricevere να dati sul licenziatario e sull'utilizzo del λογισμικό che verranno raccolti tramite il λογισμικού stesso e σαν potrà utilizzare ανά erogare να servizi e migliorare να prodotti e να servizi offerti. Gli eventuali diritti che il licenziatario potrà esercitare ανά rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati sono descritti nella documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del λογισμικό potranno consentire λα raccolta dei dati των utenti che utilizzano le applicazioni del licenziatario ανά accedere al λογισμικό o utilizzarlo. Funzionalità tali utilizzi Qualora il licenziatario ανά abilitare λα raccolta dei dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alla legge applicabile e dovrà anche ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie da θιγόμενα των utenti, oltre μια mantenere un'importante informativa sulla προστασίας προσωπικών δεδομένων con λα quale informa gli utenti sul modo σε utilizza cui, raccoglie e condivide να loro dati. Ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati di Microsoft sono disponibili nella documentazione del prodotto e nell'Informativa sulla https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 all'indirizzo Microsoft di προστασίας προσωπικών δεδομένων. IL licenziatario accetta di conformarsi ένα tutte le disposizioni applicabili dell'Informativa sulla Microsoft di προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. IL λογισμικό μη viene venduto, concesso κυλιόμενος μέσος όρος θ στο licenza. Microsoft εάν riserva tutti gli altri diritti. Nel εντός massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario μη agirà (né avrà il diritto di agire) προέρχονται segue:

  1. aggirare le limitazioni tecniche presenti nel λογισμικό che gli consentono di utilizzarlo solo στο determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il λογισμικό.

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di o dei suoi fornitori inclusa nel λογισμικό της Microsoft;

  4. λογισμικό il utilizzare σε commerciali attività, χωρίς κέρδους o che producano reddito;

  5. λογισμικό il utilizzare στο contrasto, ρύθμιση παραμέτρων λα legge oppure ανά creare o propagare από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας o

  6. κοινή, pubblicare, concedere o distribuire στο λογισμικό il prestito, fornirlo αναμένεται soluzione ospitata autonoma utilizzabile da terzi oppure trasferire il λογισμικό o il presente contratto ένα terzi.

 4. COMMENTI. Qualora fornisca commenti sul λογισμικού της Microsoft, conferisce licenziatario il Microsoft, senza alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, κοινή e commercializzare tali commenti στο qualsiasi modo e ανά qualsiasi scopo. Μη fornirà licenziatario IL ένα Microsoft commenti che siano soggetti ένα condizioni di licenza che impongano ένα concedere di Microsoft στο licenza ένα terzi il suo λογισμικό o λα sua documentazione, μια fronte dell'eventuale inclusione dei commenti nel λογισμικό o nella documentazione stessa. Tali diritti estenderanno λα loro validità temporale anche dopo λα scadenza del presente contratto.

 5. LIMITAZIONI ΣΧΕΤΙΚΉ ALL'ESPORTAZIONE. IL licenziatario dovrà anche conformarsi μια e leggi le tutte μια tutti να regolamenti nazionali e internazionali sull'esportazione applicabili al λογισμικό, che includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale. Ανά ulteriori informazioni sulle limitazioni σχετική all'esportazione, il licenziatario potrà visitare λα pagina http://aka.ms/exporting.

 6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Microsoft μη θ obbligata ai sensi del presente contratto στη tecnico supporto di για μια erogare alcun servizio, ανά il λογισμικού. L'eventuale supporto tecnico erogato viene fornito "com' θ", "con tutti να difetti" e senza alcun tipo di garanzia.

 7. AGGIORNAMENTI. IL λογισμικό potrà controllare periodicamente λα presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli ανά conto del licenziatario. Solo IL licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti autorizzate fonti da o da Microsoft. Ανά fornire gli aggiornamenti θ possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. IL licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici senza alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero μη includere né supportare tutti να servizi, le funzionalità o le periferiche esistenti.

 8. CATEGORIA ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI. IL presente Articolo εάν ρυθμίσεις qualora il licenziatario risieda (o, μία di caso nel Società, principale luogo il στο cui λα Società svolge λα propria attività εάν trovi) negli Stati Uniti. Nell'eventualità di μία controversia τρα il licenziatario e Microsoft, risolverla di tentare entrambi accettano di ανά προβολή informali ανά un periodo di 60 giorni. Possibile μη sia ciò Qualora, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su βάσης individuale davanti all'American διαιτησίας ai sensi del Federal διαιτησίας Act ("FAA") e μη avviare di procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti ένα neutrale arbitro un. Προκαλέσει ανά categoria di azioni, arbitrati su basi collettive, αιτία intentate da singolo Καταργήστε ένα collettività μία di beneficio e qualsiasi altro procedimento legale, στο agisca qualcuno cui στο altri di rappresentativa veste, consentiti μη sono; μη θ consentito nemmeno riunire να singoli procedimenti senza il consenso di tutte le ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. IL Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni http://aka.ms/arb-agreement-1 all'indirizzo disponibile θ επεξεργασία. IL licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.

 9. RISOLUZIONE. Microsoft potrà risolvere il presente contratto, senza ανά diritti altri pregiudicare questo, qualora il licenziatario εκτός εάν attenga ad alcuna μπορεί condizioni del medesimo. Στην οριζόντια caso, il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del λογισμικό e tutte le ζητήσετε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ componenti.

 10. INTERO ACCORDO. IL presente contratto e qualsiasi altra condizione che Microsoft potrà fornire στο relazione ένα supplementi, aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo ανά il λογισμικού.

 11. FORO LEGGE APPLICABILE E ΑΝΆ ΜΠΟΡΕΊ RISOLUZIONE λα CONTROVERSIE. Qualora il licenziatario abbia acquistato il λογισμικό negli Stati Uniti o στον Καναδά, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato στο cui risiede licenziatario il (o nel caso di μία società, principale luogo del στο società λα cui svolge λα propria attività). Tali leggi disciplineranno anche να reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e tutti gli altri reclami (inclusi quelli relativi ένα inadempimenti della normativa ένα consumatori dei tutela, norme μπορεί inadempimenti στο materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente dai principi στο materia di conflitto di legge, eccezione fatta ανά tutte le disposizioni σχετική all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il λογισμικό στο qualsiasi altro Paese, εάν applicano le leggi di ιστορία Paese, eccezione fatta ανά tutte le disposizioni σχετική all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Caso Nel στο cui sussista μία giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano λα giurisdizione e λα competenza territoriale esclusive del tribunale federale ρύθμιση παραμέτρων sede ένα ρήγα νομού, Washington ανά tutte le controversie esaminate στο tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano λα giurisdizione e λα competenza territoriale esclusive della Corte Suprema ρύθμιση παραμέτρων sede ένα ρήγα νομού, Washington ανά tutte le controversie esaminate στο tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 12. DIRITTI DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALI. IL presente contratto descrive determinati diritti. AL licenziatario potranno essere concessi altri diritti, cui τρα να consumatori dei diritti, ai sensi μπορεί leggi del suo Paese di residenza. Microsoft da Autonomamente, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della θιγόμενα presso λα quale ha acquistato il λογισμικού. IL presente contratto μη modifica tali altri diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario μη consentano di modificarli. AD esempio, qualora il licenziatario abbia acquistato il λογισμικού σε μία μπορεί aree υποδεικνύουν di seguito o εάν applichi λα legge obbligatoria Paese del, sono έγκυρος le seguenti disposizioni:

  1. Αυστραλίας. IL licenziatario θ soggetto alle garanzie di legge previste dalla Αυστραλίας δίκαιο καταναλωτή e nessuna disposizione contenuta nel presente contratto influisce su tali diritti.

  2. Καναδά. Acquistato stato sia Qualora il λογισμικό στον Καναδά, il licenziatario potrà interrompere λα ricezione των aggiornamenti disattivando λα funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell'eventualità e λογισμικό il disinstallando oppure quando il licenziatario εάν riconnetterà μια Internet, il λογισμικό riprenderà controllare se sono presenti aggiornamenti e ένα installarli). Nell'eventuale documentazione del prodotto θ possibile che vi sia inoltre specificato προέρχονται il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti ανά il dispositivo o il λογισμικού στο uso.

  3. Αυστρία e Germania.

   • (i) Garanzia. IL λογισμικό validamente concesso στο funzionerà licenza στο sostanziale conformità ένα fornito quanto descritto nel materiale Microsoft ρύθμιση παραμέτρων il λογισμικού. Tuttavia, Microsoft μη fornisce alcuna garanzia contrattuale στο relazione al λογισμικού concesso στο licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità. Στο caso di comportamento intenzionale, βαρεία colpa reclami basati sulla Legge στο materia di Responsabilità Prodotto, così να προέρχονται από caso di morte o lesioni personali, Microsoft θ responsabile στο conformità alla legge imperativa.

   Στο riferimento alla precedente clausola (ii), Microsoft sarà responsabile solo di colpa lieve qualora sia inadempiente ένα sostanziali tali obbligazioni contrattuali, il cui adempimento facilita λα debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe στο pericolo lo scopo del presente contratto e alla cui conformità μία θιγόμενα potrà costantemente ναύλο affidamento (le cosiddette "obbligazioni fondamentali"). Στο altri casi di colpa lieve Microsoft μη sarà responsabile di ιστορία colpa.

 13. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ VIENE CONCESSO ΣΤΟ LICENZA "COM' Θ". IL LICENZIATARIO LO UTILIZZA ΈΝΑ RISCHIO PROPRIO. MICROSOFT ΜΗ RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE NELLA ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΗ MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ ΜΗ INFERIORE ALLA ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ), ADEGUATEZZA ΑΝΆ UNO SCOPO E SPECIFICO ΜΗ VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 14. DANNI ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ESCLUSIONE DI DI RESPONSABILITÀ LIMITAZIONE. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI ΑΝΆ RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE PRECEDENTE ΛΑ ESCLUSIONE DI GARANZIE, IL LICENZIATARIO HA DIRITTO ΈΝΑ FORNITORI DAI RELATIVI OTTENERE DA MICROSOFT E SOLO IL RISARCIMENTO ΑΝΆ ΝΑ DANNI DIRETTI NEL ΕΝΤΌΣ DI CINQUE DOLLARI (ΔΟΛΆΡΙΑ 5). ΜΗ LICENZIATARIO IL HA RISARCIMENTO DIRITTO ΜΙΑ IL OTTENERE ΑΝΆ EVENTUALI ALTRI DANNI, INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, O INCIDENTALI ΑΝΆ LUCRO CESSANTE.

  Questa limitazione εάν ρυθμίσεις (α) μια qualsiasi questione relativa al λογισμικό, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti o Internet nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi ένα contrattuale inadempimento, inadempimento μπορεί garanzie o μπορεί condizioni, responsabilità oggettiva, oppure civile του illecito altro o του negligenza μια e qualsiasi altro reclamo στο ciascun caso nella επιλεγμένη massima consentita dalla legge applicabile.

  Ιστορία limitazione εάν ρυθμίσεις anche nel caso στο cui Microsoft sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. Λα limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe μη essere applicabile al licenziatario, στο quanto l'esclusione o λα limitazione di danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe μη essere consentita nel suo Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

放棄」の内容を注意深くお読みください。 が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 会社の場合は主たる業務地)お客様の居住地() 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。 との契約を構成します。 以下、「マイクロソフト」といいます) 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。

 1. インストールおよび使用に関する権利。

  1. 総則。 お客様は、本ソフトウェアの δεν LimitedCopies 任意の数の複製 を、 [インストールして使用することができま す。 ]

  2. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様 にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケーションにライ センス条項、通知、および確認事項がある場合は、 http://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファ イルでご覧いただけることがあります。 かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、 適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて 適用されるものとします。

  3. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 () に対して放棄するものとします。 今後そうなる会社を含みます) お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 。 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません)

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします.

 5. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 を遵守しなければなりません。 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 6. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 7. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 8. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 9. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 10. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 11. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が につ 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます)

  いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 12. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • 保証。 (i) 適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。 ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • 責任の制限。 (ii) マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

    に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。 の遵守 (「基本義務」といわれます) する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 前項 (ii) その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 13. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負い ません。 適用される法令によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害 の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 14. 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある場合、マイクロ ソフトおよひ そのサフ ライヤーの責任は、 5.00 米ト ルを上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 果的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関して は、一切責任を負いません。 この制限は、 (α) 本ソフトウェア、サーヒ ス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ ( コート を含みます ) たは第三者のアフ リケーションに関連した事項、およひ (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すへ ての請求 ( いす れの場合も適用される法令により認められている範 囲において に適用されます。 ) この制限は、マイクロソフトか損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。 また、一部の地域や国ては付随的損害、結果的損害、およひその他の損害の免責、または責任の制限か認められないため、上記の制限事項か適用されない場合かあります。 
 


MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 "법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기"에 대한 내용을 읽어 보십시오. 이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다.

 1. 설치 사용권 .

  1. 일반조항 . 귀하는원하는개수사본의소프트웨어사본을설치및사용하여.

  2. 3 자소프트웨어 . 본소프트웨어에는본계약또는고유한계약조건에따라귀하에게사용권이 허여된 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 사용권 계약, 통지 및 승인 (있는 경우) 은 http://aka.ms/thirdpartynotices 에서 온라인으로 액세스하거나 동봉된 통지 파일에서 확인할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램에 다른 계약이 적용되더라도 아래의 부인과 손해의 제한 및 배제 역시 관련 법률로 허용되는 범위까지 적용됩니다.

  3. 경쟁 벤치마킹 . 귀하가 직접 경쟁업체로서 경쟁 벤치마킹, 분석 또는 정보 수집 목적으로 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 대해 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용, 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 대해 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 권한은 모든 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. Microsoft 소프트웨어에서 또는 그 공급자의 통지를 제거, 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동, 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유, 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 수출제한 . 귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 6. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 "있는 그대로", "오류를 포함하여" 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 7. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 8. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 "FAA"(연방중재법안)에 따라 "AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송, 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 9. 해지 . Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 10. 완전 합의. 본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 대해 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 11. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소. 귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 12. 변화 지역적 권리, 소비자. 본 계약은 특정 법적 권리에 대해 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타 권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 다음 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  ένα) 오스트레일리아. 귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

  1. 캐나다. 캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  2. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증. 적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한. 제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실, 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

    따라 에 전항 (ii), Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 ("기본적인 의무") 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 대해 법적 의무를 지지 않습니다.

 13. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 MICROSOFT 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 관련된 모든 묵시적 보증을 배제합니다 .

 14. 손해의 제한 배제 . 보증의 부인에도 불구하고 MICROSOFT 해당 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 미화 5,00 까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 제한 사항은 (α) 3 인터넷 사이트상의 소프트웨어 , 서비스 , 콘텐츠 ( 코드 포함 ) 또는 3 응용 프로그램과 관련하여 발생하는 모든 문제 (b) 계약 위반 , 보증 , 보장 또는 조건 , 무과실 책임 , 과실 또는 해당법규에서허용하는범위내의기타불법행위등으로인한청구또는기타청구에적용됩니다 . Microsoft 그러한 손해의 가능성에 대해 사전에 알고 있었거나 알아야만 했던 경우에도 적용됩니다 . 귀하가 거주하고 있는 , 지방 또는 국가에서 부수적 , 결과적 또는 기타 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우에는 위의 제한이나 배제가 적용되지 않을 있습니다 . LISENSVILKÅR ΓΙΑ MICROSOFT-PROGRAMVARE

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

HVIS DU ΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΝΑ (HOVEDKONTORET ΚΑΙ TIL BEDRIFTEN DIN LIGGER ΝΑ) ΗΠΑ, BØR DU LESE DELEN "BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL" NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom μοίρες og Microsoft Corporation (και και av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor, og Microsoft-tjenester και programvareoppdateringer (bortsett πλαίσιο δια i καθιστικό grad slike tjenester και oppdateringer leveres med nye vilkår και tilleggsvilkår. Να så κυμαίνεται gjelder disse andre vilkårene να fremtiden og endrer ikke δειπνήσετε και Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte προγραμματιστή και tjenester). LISENSVILKÅRENE DISSE DU ETTERLEVER HVIS, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. ΓΡΑΜΜΉ Ε TA ΝΑ BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER.

  1. Allment. DU kan installere og bruke και ubegrenset antall eksemplarer av programvaren.

  2. Tredjeparts programvare. Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert til μοίρες να henhold til denne avtalen και στην περιοχή egne vilkår. Lisensvilkår Eventuelle, bekreftelser og meldinger για tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices και να en medfølgende meldingsfil. Selv om slike προγραμματιστή er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar για skader nedenfor i καθιστικό grad det er tillatt να henhold til gjeldende lov.

  3. Konkurranserettet ytelsesmåling. Hvis du er direkte konkurrent og har tilgang til και bruker programvaren til ytelsesmålinger konkurranserettede utføre ε, αναλυτή και innsamling av firmaopplysninger, samtykker du i ε fravike, overfor Microsoft og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (også να fremtiden), restriksjoner alle για bruk konkurrerende, tilgang og ytelsestesting να vilkårene som gjelder din programvare, να grad καθιστικό bruksvilkår δειπνήσετε er, και påstås ε være, ό restriktive enn Microsofts vilkår. Hvis du ikke gir avkall på slike påståtte restriksjoner να din regulerer programvaren vilkårene som, har du ikke tilgang til rett και til programvaren denne bruke ε.

 2. ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ AV INNHENTING. Programvaren kan samle informasjon ΙΝΝ om μοίρες og din bruk av programvaren og αποστολέων καθιστικό til της Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til ε levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har, er beskrevet να produktdokumentasjonen. Noen funksjoner να programvaren kan aktivere innhenting av δεδομένων πλαίσιο δια brukere av programmene δειπνήσετε som har tilgang til og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til datainnhenting aktivere ε να programmene δειπνήσετε, må du overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde en fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på en måte nøyaktig, om hvordan du bruker, innhenter og deler δεδομένων om dem. Du kan finne κοπή ό om Microsofts innsamling og bruk av δεδομένων να produktdokumentasjonen og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. DU godtar ε overholde alle gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.

 3. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Καθιστικό selges ikke. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. MED mindre gjeldende lov gir μοίρες flere rettigheter til tross για begrensningen denne, ikke du kan (og har ikke rett til ε):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger να programvaren som απολύτως tillater στο du καθιστικό bruker på bestemte måter,

  2. utvikling omvendt utføre, programvaren demontere και dekompilere,

  3. fjerne, minimere, blokkere και endre meldinger πλαίσιο δια Microsoft leverandører dets και να programvaren,

  4. programvaren bruke til næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner και inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren på noen måte som strider mot loven, και opprette και overføre skadelig programvare και

  6. DELE, publisere, distribuere και låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som en frittstående vertsbasert løsning για andre και overføre programvaren και denne avtalen til en tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING. Programvaren om tilbakemelding Hvis du gir til Microsoft, gir du Microsoft, vederlagsfritt, rett til bruke ε, dele og kommersialisere tilbakemeldingen din på enhver måte og για ethvert formål. DU skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt lisens som krever στο Microsoft lisensierer sin programvare και dokumentasjon til tredjeparter fordi Microsoft πίσσα med din tilbakemelding να dem. Disse rettighetene skal fortsette ε gjelde etter denne avtalen.

 5. EKSPORTRESTRIKSJONER. DU må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder για programvaren, begrensninger omfatter som για bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til http://aka.ms/exporting για ό informasjon om eksportrestriksjoner.

 6. KUNDESTØTTE. Microsoft er forpliktet ikke til kundestøtte tilby ε για denne programvaren να henhold til denne avtalen. Eventuell støtte gis "som καθιστικό er", "med eventuelle feil" og uten garanti av noe Σκωρίες.

 7. OPPDATERINGER. Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste αξίας ned og installere αξίας για mellomrom med jevne μοίρες. DU kan απολύτως motta oppdateringer πλαίσιο δια kilder autoriserte και της Microsoft. Hende kan det στο Microsoft må oppdatere systemet ditt για oppdateringer levere kunne ε. DU godtar ε motta disse automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Hende kan det στο oppdateringene ikke omfatter και støtter alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester και eksterne enheter.

 8. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Denne Delen gjelder hvis du ιγράμματος να (hovedkontor har din bedriften hvis και να) ΗΠΑ. Hvis du og Microsoft har en tvist, samtykker du og Microsoft να ε prøve ε avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, og στο dette skal pågå opptil 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke kommer frem til en avgjørelse, samtykker du og Microsoft να bindende individuell voldgift, og saken skal legges frem foran representanter για της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας ("AAA") og να henhold til Federal Act διαιτησίας (" FAA"). Ingen av partene skal bringe saken ΙΝΝ για domstolene og λα en dommer και κριτική avgjøre utfallet. Να stedet skal tvisten avgjøres av en nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål, felles voldgiftssaker, interesse offentlig av ιδιωτικό søksmål og andre søksmål der noen opptrer som en representant, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt ε kombinere individuelle saker και forhandlinger uten samtykke πλαίσιο δια alle partene. Καθιστικό fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. DU og Microsoft samtykker να disse vilkårene.

 9. OPPHØR. Uten στο betydning får dette για andre rettigheter, kan Microsoft bringe denne avtalen til opphør hvis du ikke overholder bestemmelsene og vilkårene να avtalen. Να så κυμαίνεται plikter du ε tilintetgjøre alle kopier av programvaren να alle dens deler.

 10. FULLSTENDIG AVTALE. Avtalen Denne, og alle fremlegger Microsoft vilkår andre για tillegg, tredjepartsprogrammer και oppdateringer, utgjør καθιστικό fullstendige avtalen για denne programvaren.

 11. STED OG GJELDENDE LOV για LØSING AV TVISTER. Hvis du ervervet programvaren i ΗΠΑ και στον Καναδά, regulerer lovene να delstaten και provinsen som du ιγράμματος i (και der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, knyttet krav til avtalebrudd og alle andre krav (inkludert krav knyttet til forbrukervern, urettferdig konkurranse og underforståtte garantier), hensyn uten til bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis du ervervet programvaren να και γη annet, gjelder lovene να dette landet. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft til στο καθιστικό føderale domstolen i ρήγα νομό, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting για alle tvister som føres για en domstol (voldgift πλαίσιο δια bortsett). Hvis ikke samtykker du og Microsoft til στο προϊσταμένου δικαστικές i ρήγα νομό, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting για alle tvister som føres για en domstol (voldgift πλαίσιο δια bortsett).

 12. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. DU kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, να henhold til gjeldende lov i din delstat, provins και ditt άποψη. Atskilt og bortsett πλαίσιο δια din relasjon med Microsoft kan du også ha rettigheter med hensyn til καθιστικό parten du ervervet programvaren πλαίσιο δια. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene να delstaten, provinsen και landet ditt tillater dette. Hvis du για programvaren μοίρες anskaffet eksempel να nedenfor områdende av ett, και hvis obligatoriske lover i landet er gjeldende, bestemmelsene følgende de gjelder για μοίρες:

  1. Αυστραλίας. DU har lovfestede rettigheter στην περιοχή forbrukerloven australske καθιστικό, og ingenting να denne avtalen skal påvirke disse rettighetene.

  2. Καναδά. Hvis du kjøpte programvaren i του Καναδά, kan du slutte ε motta oppdateringer γραμμή ε deaktivere καθιστικό automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din πλαίσιο δια Internett (hvis og når du kobler til nytt Internett på, vil programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og programvaren avinstallere και installasjon av oppdateringer). EN eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres για din spesifikke enhet και programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter. Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen avtalefestede garantier med hensyn til programvaren lisensierte καθιστικό.

   • (ii) Ansvarsbegrensning. Γραμμή forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (πράξη ευθύνη προϊόντος) samt να tilfelle dødsfall, skade fysisk και personskade, er Microsoft lovbestemt som καθιστικό ansvarlige parten.

    Να henhold til setningen foregående καθιστικό (ii) er Microsoft ansvarlig για simpel uaktsomhet χωρίς λειτουργικό σύστημα Microsoft hvis krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser, det vil εάν forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger για en tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene vil være en risiko για τμήμα en som avtaleformålene og overholdelsen til enhver tid setter sin ανάβει til (såkalte "avgjørende forpliktelser" ("απόλυτα υποχρεώσεις")). Να andre tilfeller av simpel uaktsomhet er ikke Microsoft ansvarlig.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN "SOM ER ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ". DU BRUKER ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, VILKÅR ΚΑΙ GARANTIER. ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ GRAD GJELDENDE LOVER TILLATER DET, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET ΓΙΑ SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 14. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR HVIS DU HAR GRUNNLAG για Ε KREVE ERSTATNING TIL TROSS για ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN και MICROSOFT DETS LEVERANDØRER χωρίς λειτουργικό σύστημα DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL Δολάρια 5,00. DU HAR IKKE RETT TIL SKADER ANDRE DEKKET FÅ Ε, HERUNDER FØLGESKADER, ΠΑΤΉΣΤΕ AV FORTJENESTE ΚΑΙ SPESIELLE, INDIREKTE ΚΑΙ TILFELDIGE SKADER. Begrensningen gjelder (a) alt som har med programvare, tjenester og innhold ε gjøre (inkludert kode) på tredjeparts Internett områder και να tredjepart πλαίσιο δια προγραμματιστή, og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, και garanti vilkår, ansvar objektivt, uaktsomhet και annet subjektivt ansvar, και και hvilket som helst annet krav, να alle tilfeller i καθιστικό grad det er tillatt να henhold til gjeldende lov. Καθιστικό gjelder også hvis Microsoft visste om, burde και ha risikoen om visst για skadene. Begrensningen και unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke για μοίρες, fordi noen land, distrikter και stater ikke tillater fraskrivelse και begrensning av erstatningsansvar για skade tilfeldig, følgeskade και annen skade. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

JEŚLI MIESZKA LICENCJOBIORCA (ALBO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO "WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE ΝΑ ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA ΚΆΝΤΕ WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY ". WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą ένα Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Μία zastosowanie Mają κάντε wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług να aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lub aktualizacjom tym towarzyszą nowe lub dodatkowe postanowienia, για να Φι inne postanowienia stosuje się prospektywnie να nie zmieniają μία praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lub usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, AKCEPTUJE ŻE ΣΕ NINIEJSZE POSTANOWIENIA.

 1. PRAWA ΚΆΝΤΕ INSTALACJI ΝΑ UŻYWANIA.

  1. Postanowienia ogólne. Licencjobiorca może dokonać instalacji να korzystać z dowolnej liczby kopii tego oprogramowania.

  2. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję na mocy niniejszej umowy albo na mocy oddzielnych postanowień. Ewentualne postanowienia licencyjne, powiadomienia να potwierdzenia dotyczące aplikacji osób trzecich są dostępne online na stronie http://aka.ms/thirdpartynotices lub powiadomieniami z pliku w dołączonym. Nawet jeśli takie aplikacje podlegają innym umowom, να — w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe — zastosowanie mają również klauzula odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki να wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.

  3. Testowanie porównawcze przez konkurencję. Jeśli Licencjobiorca jest konkurentem bezpośrednim να uzyskuje dostęp κάντε oprogramowania lub używa μεταβείτε w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lub uzyskania informacji, για να zrzeka się w stosunku κάντε Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem να testowaniem porównawczym κάντε celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim Φι postanowienia są lub mogłyby być bardziej restrykcyjne niż postanowienia της Microsoft. Oprogramowania dotyczących postanowieniach Jeśli Licencjobiorca nie zrzecze się takich domniemanych ograniczeń w, nie wolno μ uzyskiwać dostępu κάντε oprogramowania ani μεταβείτε używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy να sposobie, w jaki używa σε oprogramowania, ένα także przesyłać takie informacje κάντε της Microsoft. Microsoft może wykorzystywać Φι informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów να usług της Microsoft. Ewentualne prawa κάνετε produktu dokumentacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w rezygnacji. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, którzy uzyskują dostęp κάντε oprogramowania lub μεταβείτε używają. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji κάντε umożliwienia zbierania danych aplikacjach w swoich, για να właściwego prawa przestrzegać μοσική, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera, wykorzystuje να εμπλουτισμένου udostępnia dane. Więcej informacji o zbieraniu να wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu να w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych prywatności ochronie o Microsoft w oświadczeniu.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, μια sprzedawane nie. Microsoft sobie zastrzega wszystkie pozostałe prawa. O παράθεση na mocy prawa właściwego να pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, może nie σε:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie sposób w określony;

  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft.

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody;

  5. używać oprogramowania lub prawem z niezgodny w sposób κάντε tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; ANI

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania, dostarczać μεταβείτε w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania używania w celu μεταβείτε przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

 4. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami na temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa κάντε używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag oraz sposób w dowolny w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag objętych licencją, na mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby κάνετε udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia κάντε nich takich uwag przez της Microsoft. Pozostają Φι Prawa w mocy ταχυδρομική wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca μοσική przestrzegać wszelkich krajowych να κάνετε międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych να końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie http://aka.ms/exporting.

 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. NA mocy niniejszej umowy Microsoft nie μοσική świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie "takim, jest w jakim", "μέγεθος wszystkimi wadami" να bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji.

 7. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania να instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, ένα Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu κάνετε takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza się otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje Φι mogą nie zawierać lub nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

 8. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE να ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA κάντε WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. Δέκα punkt κυλιόμενος μέσος όρος zastosowanie κάντε Licencjobiorcy, który mieszka (albo jest przedsiębiorstwem z głównym miejscem prowadzenia działalności) w Stanach Zjednoczonych. W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą Microsoft obie strony wyrażają zgodę na podjęcie próby jego rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Się okaże Jeśli να niemożliwe, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę na indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Federal διαιτησίας πράξη, FAA) να zrzekają się prawa κάντε składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Spór rozstrzygnięty zostanie przez bezstronnego arbitra. Zbiorowymi pozwami z Występowanie, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego publicznym w interesie (ενέργεια ιδιωτικό δικηγόρο γενικά ang.) postępowaniami innymi z lub, w których dowolna μεγέθους Έντ występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela, jest zabronione. Nie zezwala się również na łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania na να Έντ wszystkich zgody. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która jest dostępna na stronie http://aka.ms/arb-σύμβαση-1. Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się przestrzegać tych postanowień.

 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę, postanowień jej jeśli Licencjobiorca nie przestrzega dowolnego z. W takim przypadku Licencjobiorca κυλιόμενος μέσος όρος obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania να wszystkie jego składniki.

 10. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia, odniesieniu które Microsoft może udostępnić w κάντε uzupełnień, aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 11. PRAWO WŁAŚCIWE να MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. W oprogramowanie nabył Jeśli Licencjobiorca Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy, rozpatrywania roszczeń z tytułu εμπλουτισμένου naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu konsumenta ochrony, nieuczciwej konkurencji να czynów niedozwolonych) jest prowincji albo stanu prawo, w których znajduje się miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu na przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Kraju innym Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące kraju w tym. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli κυλιόμενος μέσος όρος zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych, Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo να miejscowo był sąd federalny w w νομό ρήγα stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają się, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo να miejscowo był w νομό ρήγα Najwyższy Sąd stanie Waszyngton.

 12. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, konsumenta uprawnienia w tym, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy. Od Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie zezwalają na takie zmiany. NA przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się κάντε poniższych postanowień:

  1. Αυστραλίας. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Αυστραλίας καταναλωτή νόμος) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje να żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie κυλιόμενος μέσος όρος na celu ograniczenia tych uprawnień.

  2. Kanada. W oprogramowanie nabył Jeśli Licencjobiorca Kanadzie να nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku ταχυδρομική ponownym podłączeniu urządzenia Κάντε Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie να instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji oprogramowaniu urządzeniu Licencjobiorcy lub w w danym.

  3. Niemcy να Αυστρία.

   • (i) RękojmiaiGwarancja. Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się μας wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji να zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • odpowiedzialności (ii) Ograniczenie. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za προϊόντος oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu από το ω Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

    Από το Ω zastrzeżeniem postanowień zawartych podpunkcie w powyższym (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się μεγέθους swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, ένα από κοινού κάντε wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ΝΑ GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM JEST". WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI ΝΑ GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΚΆΝΩ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI ΚΆΝΤΕ OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 14. OGRANICZENIE να WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ΝΑ GWARANCJI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD MICROSOFT LUB DOSTAWCÓW ΤΗΣ MICROSOFT, ΚΆΝΤΕ LICENCJOBIORCA ΚΥΛΙΌΜΕΝΟΣ ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ PODSTAWĘ PRAWNĄ MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH ΝΑ ΚΆΝΩ WYSOKOŚCI KWOTY 5,00 ΔΟΛΆΡΙΑ. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD να ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH. Ograniczenie να κυλιόμενος μέσος όρος zastosowanie w przypadku (α) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, μια także tytułu z w przypadku roszczeń (b) umowy naruszenia, rękojmi, gwarancji, zapewnień, obiektywnej odpowiedzialności, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Przypadku Ograniczenie να w także zastosowanie κυλιόμενος μέσος όρος, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. 
TERMOS DE LICENÇA ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

UNIDOS ΑΡΙΘΜΟΎΣ ESTADOS SE VOCÊ MORAR (OU, SE VOCÊ UMA ΓΙΑ EMPRESA, O ΤΟΠΙΚΉ SE DA SEDE ΓΙΑ), LEIA ΜΙΑ SEÇÃO "ΚΛΆΣΕΙΣ E RENÚNCIA ΈΝΑ AÇÕES DE VINCULANTE ARBITRAGEM". ELA AFETA COMO ΕΠΊΛΥΣΗΣ CONTROVÉRSIAS.

Λειτουργικό σύστημα presentes termos de licença constituem ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων acordo μεταξύ você e ένα Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao λογισμικό nomeado acima e μια quaisquer atualizações de λογισμικό ou serviços da Microsoft (exceto até ενός extensão de που tais serviços ou atualizações sejam acompanhadas pelos novos termos ou pelos termos adicionais, ότι μεγάλη caso estes termos diferentes se aplicam provavelmente e não alteram seus direitos nem os direitos da Microsoft com relação μια λογισμικών ou serviços pré-atualizados). SE VOCÊ CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, ABAIXO INDICADOS TERÁ OS DIREITOS. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ O USAR REPRESENTA ΈΝΑ TERMOS DESTES ACEITAÇÃO SUA.

 1. USO DE INSTALAÇÃO E DIREITOS.

  1. Disposições Gerais. Você pode instalar e usar qualquer número de cópias κάνετε λογισμικού.

  2. Terceiros de λογισμικού. O λογισμικό pode incluir aplicativos de terceiros ότι Σάο licenciados ένα acordo de você com este contrato ou sob seus próprios termos. Λειτουργικό σύστημα licença de termos, ως notificações e os reconhecimentos, se houver, παράγραφος os aplicativos de terceiros podem ρήστη acessados online μεγάλη http://aka.ms/thirdpartynotices ou μεγάλη ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων arquivo de notificações ότι o acompanhe. Mesmo που tais aplicativos sejam regidos por outros contratos, o isenção de aviso, ως e limitações ως exclusões de danos ένα aplicam se também seguir στο aplicável extensão permitida pela lei.

  3. Πρωτοποριακά Competitivo. SE você για um concorrente direto e acessar ou usar o λογισμικό παράγραφος τερματίζει (FIN) de πρωτοποριακά competitivo, análise ou coleta de informações, você renuncia ένα qualquer uso, acesso e restrições de teste de πρωτοποριακά da concorrência ΤΡΙΤΟΥΣ Microsoft, suas subsidiárias e suas συστήματα afiliadas (συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τιμών ως futuras) αριθμούς termos που regem seu λογισμικού até ενός extensão de που seus termos de uso sejam, ρήστη pareçam ou, αλλά restritivos κάντε ότι os termos da της Microsoft. SE você não renunciar ένα nenhuma possível restrição αριθμούς termos που regem seu λογισμικό, você não terá permissão παράγραφος acessar nem usar esse λογισμικό e não o fará.

 2. COLETA DE DADOS. O λογισμικό pode coletar informações sobre você e o uso που você faz κάνετε e λογισμικού ως envia παράγραφος a Microsoft. Ένα Microsoft pode usar essas informações παράγραφος fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da της Microsoft. Seus direitos de recusa se houver, estão descritos na documentação κάντε produto. Alguns recursos permitir podem χωρίς λογισμικό μια coleta de dados dos usuários de seus aplicativos που acessam ou usam o λογισμικού. SE você usar esses recursos παράγραφος habilitar ένα coleta de dados μεγάλη seus aplicativos, deverá cumprir ένα aplicável lei, incluindo obter qualquer consentimento exigido κάντε usuário e manter uma política de privacidade conhecida που πληροφορούν com precisão os usuários sobre Como você ΗΠΑ, coleta e compartilha seus dados. Você pode aprender αλλά sobre μια o e coleta uso de dados da Microsoft na documentação κάντε produto e μια https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 Política de Privacidade da Microsoft μεγάλη. Você concorda μεγάλη cumprir todas ως cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da της Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA. O λογισμικό é licenciado, não vendido. Ένα Microsoft se reserva εκκρεμείς εργασίες os outros direitos. Salvo quando ένα direitos lei aplicável conferir outros, não obstante ένα presente limitação, você não (e não terá direito μια):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas χωρίς λογισμικό που permitam o seu uso apenas de determinadas maneiras;

  2. reversa engenharia fazer, descompilar nem desmontar o λογισμικό.

  3. αφαίρεσης, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de seus fornecedores χωρίς λογισμικό.

  4. usar o λογισμικό παράγραφος atividades comerciais, sem τερματίζει (FIN) lucrativos ou de geração de receitas;

  5. usar o λογισμικό de qualquer maneira που seja δεν είναι, criar ou propagar malwares ou

  6. compartilhar, publicar, λογισμικό emprestar o distribuir ou, fornecê-lo como uma solução hospedada independente παράγραφος outras διαβιβαζόμενες usarem ou transferir o λογισμικό ou este contrato ενός ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων terceiro.

 4. ΣΧΌΛΙΑ. O envio de σχολίων sobre o λογισμικό à Microsoft representa a sua concessão gratuita à Microsoft κάντε direito de usar, compartilhar e comercializar seu σχολίων de qualquer μορφή αριθμών e παράγραφος qualquer finalidade. Você não deverá enviar σχολίων που esteja sujeito licenciamento o requeira da Microsoft μια uma licença ότι κάνετε λογισμικό ou da documentação ένα terceiros μεγάλη virtude da inclusão κάντε seu σχολίων nesses elementos. Esses direitos permanecerão μεγάλη vigor após o término deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. Você deverá cumprir com todas ως leis e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao λογισμικού, restrições incluem ότι ένα destinos, usuários finais e uso ολοκληρωμένου. Παράγραφος obter αλλά informações sobre restrições de exportação, o επίσκεψη τοποθεσίας (aka.ms/exporting).

 6. ΤΕΧΝΙΚΉ DE SERVIÇOS. Μια pode Microsoft prestar serviços de τεχνική παράγραφος o λογισμικό, ενδέχεται não está obrigada ένα isso fazer sob este contrato. Todo o τεχνική é fornecido "χωρίς estado μεγάλη ότι se encontra", "com todas ως falhas" e sem garantia de qualquer natureza.

 7. ATUALIZAÇÕES. O λογισμικό poderá verificar periodicamente ένα atualizações de existência, baixar e instalar essas atualizações παράγραφος você. Você poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. Ένα Microsoft poderá atualizar seus sistema παράγραφος fornecer atualizações. Você concorda μεγάλη receber essas atualizações automáticas sem nenhuma notificação adicional. Ότι ρήστη Pode ως atualizações não contenham ou não suportem εκκρεμείς εργασίες os recursos de λογισμικού existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 8. COLETIVAS ARBITRAGEM ΝΟΜΙΚΈΣ E RENÚNCIA ένα AÇÕES. Esta Seção se aplicará se você morar (ou se μια empresa sede da sua για) αριθμούς Estados Unidos. e você Se μια controvérsia Microsoft tiverem uma, e você Microsoft concordam μεγάλη tentar resolvê λα informalmente συνεργάτης εγγραφής 60 dias. E você SE μια puder não της Microsoft, e você ένα Microsoft concordam μεγάλη estar vinculados pela arbitragem μεμονωμένα perante ένα Associação Americana de Arbitragem de acordo com μια Federal Lei de Arbitragem (Ομοσπονδιακή διαιτησίας πράξη) ("FAA") e não πρόγραμμα μετακίνησης uma ação μεγάλη ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων perante δικαστηρίου ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων juiz ou um júri. Μεγάλη vez disso, um árbitro neutro decidirá. Não Σάο permitidas ações e arbitragens coletivas, ações gerais com advogado συγκεκριμένο e quaisquer outros processos αριθμούς quais alguém age como um representante nem ένα combinação de processos individuais sem o consentimento de todas ως οι. O Contrato de Arbitragem αναπόσπαστο contém αλλά termos e está disponível μεγάλη http://aka.ms/arb-agreement-1. E Você ένα concordam Microsoft com estes termos.

 9. RESCISÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, μια rescindir poderá Microsoft este contrato caso você não cumpra alguns dos termos e condições. Nesse caso, você deverá destruir todas ως cópias κάνετε λογισμικό e εκκρεμείς εργασίες os respectivos componentes.

 10. ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΑ ACORDO. Este contrato e quaisquer outros termos ότι ένα Microsoft pode fornecer παράγραφος suplementos atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo αναπόσπαστο παράγραφος o λογισμικού.

 11. LEI APLICÁVEL E ΤΟΠΙΚΉ ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ CONTROVÉRSIAS. SE você adquiriu o λογισμικό αριθμούς Estados Unidos ou χωρίς Canadá, ως leis κάντε estado ou da província na ί você βρίσκονται (ou, você se για empresa uma, onde sua sede estiver localizada) regerão ένα contrato deste interpretação, μεγάλη extrajudiciais ou judiciais requerimentos λειτουργικό σύστημα decorrência de sua violação e εκκρεμείς εργασίες os outros requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção κάντε consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), conflito κάντε independentemente DOS princípios da lei, salvo se μια FAA reger tudo που estiver relacionado στο arbitragem. SE você adquiriu o λογισμικό μεγάλη qualquer outro país, suas leis se aplicarão, exceto se μια FAA reger tudo μόνο για relacionado στο arbitragem. SE existir ένα jurisdição federal dos Estados Unidos, e você Microsoft consentirão com o foro e μια da exclusivos jurisdição Suprema Corte de ρήγα νομού, μεγάλη Washington, παράγραφος todas ως controvérsias levadas ao δικαστηρίου (excluindo ένα arbitragem). Caso contrário, você e Microsoft consentem com o foro e μια da exclusivos jurisdição Suprema Corte de ρήγα νομού, μεγάλη Washington, παράγραφος todas ως controvérsias levadas ao δικαστηρίου (excluindo ένα arbitragem).

 12. DIREITOS κάντε CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos previstos μεγάλη lei. Você poderá ter outros direitos, incluindo os direitos κάντε consumidor, de acordo com ως leis κάντε estado seu, província ou país. Independentemente κάντε seu relacionamento com Microsoft, você também poderá ter direitos μεγάλη relação στο adquirido foi θιγόμενα de quem o λογισμικού. O presente contrato não πρώτα esses outros direitos se ως leis κάνετε estado seu, província ou país não permitirem που você o faça. Exemplo συνεργάτης εγγραφής, se você tiver adquirido o λογισμικό μεγάλη uma das regiões έναν seguir, ou leis obrigatórias κάνετε país forem aplicáveis, ως seguintes disposições se aplicarão ένα você:

  1. Austrália. você possui garantias estatutárias resguardadas pela Lei de Consumo Australiana e nada neste contrato destina-se μια direitos esses afetar.

  2. Canadá. SE você adquiriu este λογισμικού χωρίς Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando seu dispositivo da Internet (se e quando você reconectar à Internet, δεν υπάρχει entanto, o λογισμικό continuará procurando e λογισμικό o desinstalando ou instalando ως atualizações). Μια documentação κάνετε produto, se houver, também pode especificar como desativar ως atualizações παράγραφος seu dispositivo ou λογισμικού específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo που está descrito μεγάλη qualquer υλικού da fornecido com o λογισμικό της Microsoft. Δεν υπάρχει entanto, ένα Microsoft não dá nenhuma garantia contratual relativa ao λογισμικού licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Δεν υπάρχει caso de conduta intencional, βαρεία negligência, requerimentos judiciais ou extrajudiciais com βασίσετε na αστικών sobre Lei de Responsabilidade Produtos (πράξη ευθύνη προϊόντος), bem como μεγάλη caso de morte ou danos físicos ou pessoais, μια de responsável será Microsoft acordo com μια legislação.

    Sujeito à cláusula εμπρός, α Microsoft só será responsável por negligência leve se ela violar obrigações contratuais significativas cujo cumprimento viabilize contrato cumprimento deste o devido, cuja violação prejudique α finalidade deste contrato e μεγάλη cuja conformidade uma determinada θιγόμενα confie (chamadas "obrigações básicas"). Μεγάλη outros casos de negligência leve, μια responsável será não της Microsoft.

 13. ISENÇÃO DE GARANTIA. O ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ É LICENCIADO "ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ESTADO ΌΤΙ ΜΕΓΆΛΗ SE ENCONTRA". VOCÊ ΠΡΟΫΠΟΘΈΤΟΥΝ INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LO. ΈΝΑ MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS NEM CONDIÇÕES CONTRATUAIS. ATÉ O ΕΝΤΌΣ PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, ΈΝΑ MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO ΜΙΑ E UMA FINALIDADE ESPECÍFICA NÃO VIOLAÇÃO.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÕES. SE VOCÊ TIVER QUALQUER ΒΆΣΗΣ ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, SUPRA, APESAR ΜΙΑ DE ISENÇÃO GARANTIA VOCÊ PODERÁ RECUPERAR DA MICROSOFT E DE SEUS FORNECEDORES SOMENTE DANOS DIRETOS ATÉ DE ΑΝΔΡΕΊΑΣ O ΗΠΑ $ 5,00. NÃO SERÁ POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΑΊΩΝ ΤΙΜΏΝ DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES. Esta limitação se aplica μια (α) qualquer questão relacionada ao λογισμικού, aos serviços, ao conteúdo (συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τιμών código) μεγάλη τοποθεσίες ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição, de responsabilidade objetiva de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, ou qualquer outro requerimento δικαστικές ou εξωδίκων, até o εντός permitido pela lei aplicável. Α limitação também se aplicará mesmo ότι ένα Microsoft saiba ou tenha sido avisada da possibilidade de danos. Μια limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar μια se você ένα legislação κάνετε seu estado, província ou país proibir ένα exclusão ou limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros. TERMOS DE LICENCIAMENTO ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU, EMPRESA SE ΓΙΑ UMA, O SEU ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ ΤΟΠΙΚΌ DE NEGÓCIOS ΓΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΎΣ ESTADOS UNIDOS, DEVERÁ LER ΈΝΑ SECÇÃO ABAIXO "RENÚNCIA ΈΝΑ E COLETIVA QUEIXA ARBITRAGEM VINCULATIVA". RESOLVIDOS ΣΆΟ LITÍGIOS AFETA ΈΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ COMO ΜΟΡΦΉ ΑΡΙΘΜΏΝ.

Λειτουργικό σύστημα presentes termos de licenciamento constituem ενοποιημένου συστήματος μηνυμάτων μεταξύ o contrato e Adquirente ένα Microsoft Corporation (ou uma das respetivas afiliadas). Estes termos aplicam se ao λογισμικού supramencionado e μια quaisquer atualizações de λογισμικό ou serviços da Microsoft (salvo na medida μεγάλη που estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso μεγάλη που esses termos diferentes Σάο aplicados prospetivamente e não alteram os direitos κάνετε Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o λογισμικό pré-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ DESCRITOS OS DIREITOS ΥΠΕΡΎΘΡΩΝ. AO UTILIZAR O ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ESTÁ ΈΝΑ TERMOS ESTES ACEITAR.

 1. UTILIZAÇÃO DE DIREITOS DE INSTALAÇÃO E.

  1. Geral. O Adquirente poderá instalar e utilizar qualquer número de cópias κάνετε λογισμικού.

  2. Terceiros de λογισμικού. O λογισμικό poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo κάνετε dos abrigo ao ou presente contrato respetivos termos. Λειτουργικό σύστημα termos de licenciamento, notificações e reconhecimentos, se existirem, παράγραφος ως aplicações de terceiros poderão estar acessíveis online μεγάλη http://aka.ms/thirdpartynotices ou num ficheiro de notificações ότι os acompanhe. Ότι Ainda ως referidas aplicações sejam reguladas por outros contratos, também será aplicável ένα responsabilidade de exclusão, ως e limitações ως exclusões de danos υπερύθρων, αριθμούς termos previstos pela lei aplicável.

  3. Referências da Concorrência. SE o Adquirente για um direto concorrente, e aceder ou utilizar o λογισμικό παράγραφος τερματίζει (FIN) de referência, análise ou recolha de informações sobre ένα concorrência, renuncia μια competitiva utilização qualquer, acesso e restrições de οι όρχεις de referência ΤΡΙΤΟΥΣ Microsoft, ως suas subsidiárias e συστήματα afiliadas (incluindo prospetivamente), αριθμούς termos ότι regulam o λογισμικό κάντε Adquirente, na medida μεγάλη ότι os termos de utilização κάντε sejam Adquirente, ρήστη sugiram ou, αλλά restritivos κάντε ότι os termos da Microsoft. SE o Adquirente não renunciar ένα quaisquer destas alegadas restrições αριθμούς termos ότι regulam o seu λογισμικό, não poderá aceder ou utilizar este λογισμικό, e compromete-se μια fazê não-lo.

 2. RECOLHA DE DADOS. O λογισμικό pode recolher informações sobre o Adquirente e μια utilização sua κάντε λογισμικό, e enviá-Λας παράγραφος a Microsoft. Ένα Microsoft poderá utilizar estas informações παράγραφος fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da της Microsoft. Λειτουργικό σύστημα direitos παράγραφος optar ativamente por não participar, se existirem, estão descritos na documentação κάντε produto. Algumas funcionalidades permitir poderão χωρίς λογισμικό μια aplicações das recolha de dados dos utilizadores κάντε Adquirente ότι acedem ou utilizam o λογισμικού. SE o Adquirente utilizar estas funcionalidades παράγραφος permitir ένα aplicações suas recolha de dados nas, terá de agir μεγάλη conformidade com μια aplicável lei, incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por θιγόμενα κάντε utilizador, e manter uma política de privacidade destacada που πληροφορούν com precisão os utilizadores sobre o modo como utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente pode obter αλλά informações sobre μια e recolha utilização dos dados por θιγόμενα da Microsoft na documentação κάντε produto e na Declaração de Privacidade da Microsoft μεγάλη https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O εξυπηρέτησης aceita cumprir o disposto μεγάλη todas ως disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da της Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA. O λογισμικό é licenciado e não vendido. Ένα Microsoft reserva se εκκρεμείς εργασίες os outros direitos. Salvo se μια direitos αλλά lei aplicável conferir, não obstante esta limitação, o Adquirente não irá (e não terá qualquer direito μια):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas χωρίς λογισμικό που só permitam μια sua utilização de determinadas formas;

  2. proceder ένα inversa engenharia, descompilação ou desassemblagem κάντε λογισμικό.

  3. αφαίρεσης, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos seus fornecedores χωρίς λογισμικό.

  4. utilizar o λογισμικό παράγραφος atividades comerciais, sem τερματίζει (FIN) lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. utilizar o λογισμικό de qualquer μορφή αριθμών που não esteja μεγάλη conformidade com μια lei ou που propague κακόβουλο λογισμικό; οργανική μονάδα

  6. partilhar, publicar, distribuir ou emprestar o λογισμικού, fornecer o λογισμικό como uma solução alojada autónoma παράγραφος utilização de terceiros ou transferir o λογισμικό ou o presente contrato παράγραφος quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS. O SE Adquirente fornecer comentários sobre o à λογισμικού της Microsoft, está a fornecer à Microsoft, sem cobrar, o direito à utilização, partilha e comercialização dos seus comentários, de qualquer μορφή αριθμών e παράγραφος qualquer fim. O Adquirente não fornecerá comentários sujeitos ένα obrigue που licença uma Microsoft licenciar o seu λογισμικό ou documentação μια de facto pelo terceiros ένα comentários λειτουργικού συστήματος Microsoft incluir nestes κάνετε Adquirente. Estes direitos subsistem παράγραφος além da vigência deste contrato.

 5. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Terá de cumprir todas ως leis e normas de exportação locais e internacionais ότι se apliquem ao λογισμικού, που incluem restrições sobre destinos, utilizadores finais e utilização τελικό. Παράγραφος αλλά informações sobre ως exportação à restrições, http://aka.ms/exporting επίσκεψη.

 6. ΤΕΧΝΙΚΉ TÉCNICO. Μια obrigada Microsoft não está, ao abrigo deste contrato, μια fornecer quaisquer serviços de τεχνική παράγραφος o λογισμικού. Qualquer τεχνική é prestado "οριζόντια como está", "com todas ως falhas" e sem garantia de qualquer tipo.

 7. ATUALIZAÇÕES. O λογισμικό pode verificar periodicamente se existem atualizações e transferi Λας e instalá Λας automaticamente. Apenas ένα Microsoft ou fontes autorizadas poderão fornecer ao Adquirente atualizações. Μια sistema o Microsoft poderá ter de atualizar κάνετε Adquirente παράγραφος este receber essas atualizações. O Adquirente concorda μεγάλη receber estas atualizações automáticas sem qualquer notificação adicional. Ως atualizações poderão não incluir ou suportar todas funcionalidades κάντε λογισμικό, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 8. VINCULATIVA RENÚNCIA ένα ARBITRAGEM QUEIXA COLETIVA E. Esta Secção é aplicável se o Adquirente residir (ou, se για empresa uma, o seu κεφαλαίου τοπικό de negócios για) αριθμούς Estados Unidos. Na eventualidade de litígio μεταξύ o Adquirente e Microsoft, ambas ως οι concordam μεγάλη tentar resolvê-lo informalmente num prazo de 60 dias. O SE Adquirente e μια conseguirem não της Microsoft, o Adquirente e ένα Microsoft concordam com uma μεμονωμένα perante vinculativa arbitragem μια της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας ao abrigo da lei Federal διαιτησίας Act ("FAA") e concordam μεγάλη não recorrer aos tribunais. Μεγάλη vez disso, o litígio será decidido por um árbitro neutro. Não Σάο permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas, ações judiciais por um privado procurador geral e qualquer outro procedimento μεγάλη που alguém atue numa capacidade representativa; μια combinação de procedimentos individuais sem o consentimento de todas ως οι permitida é nem. O Contrato de Arbitragem completo contém αλλά termos e está disponível μεγάλη http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e ένα Microsoft aceitam os presentes termos.

 9. CESSAÇÃO. SEM prejuízo de quaisquer outros direitos, μια cessar pode Microsoft este contrato caso o Adquirente não cumpra quaisquer dos respetivos termos ou condições. Neste caso, o Adquirente deverá destruir todas ως cópias κάνετε todas e λογισμικού ως compõem o ότι οι.

 10. ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΑ CONTRATO. O presente contrato, e quaisquer outros termos ότι ένα suplementos Microsoft possa fornecer παράγραφος, atualizações ou aplicações de terceiros, é o contrato αναπόσπαστο παράγραφος o λογισμικού.

 11. LEI ΤΟΠΙΚΉ E APLICÁVEL DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. O SE λογισμικό tiver sido adquirido αριθμούς Estados Unidos ou χωρίς Canadá, ως leis κάντε estado ou da província μεγάλη ότι o Adquirente βρίσκονται (ou, se για uma empresa, κάνετε negócios κεφαλαίου τοπικό de seu) regulam ένα interpretação κάντε presente contrato, ως queixas pela sua violação e por todas ως ações outras (incluindo de defesa κάντε consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de leis, exceto αριθμούς casos μεγάλη ότι ένα FAA lei regule tudo o που está relacionado com μια arbitragem. SE o λογισμικό tiver sido adquirido noutro país ou região, aplicam-se ως leis respetivas, exceto αριθμούς casos μεγάλη ότι ένα FAA lei regule tudo o που está relacionado com μια arbitragem. SE existir jurisdição federal dos E.U.A., o Adquirente e ένα Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o δικαστηρίου federal localizado μεγάλη ρήγα νομό, Washington, ευρωπαϊκές λογιστικές Μονάδες μεγάλη εκκρεμείς εργασίες os litígios apresentados μεγάλη δικαστηρίου (excluindo ένα arbitragem). Contrário Caso, o Adquirente e ένα Microsoft aceitam como foro competente e exclusivo o ανώτερη δικαστηρίου localizado μεγάλη ρήγα νομό, Washington, ευρωπαϊκές λογιστικές Μονάδες μεγάλη εκκρεμείς εργασίες os litígios apresentados μεγάλη δικαστηρίου (excluindo ένα arbitragem).

 12. DIREITOS κάντε CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS. Este contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá ter outros direitos, incluindo direitos de consumidor, ao abrigo das leis κάντε seu país ou região. E Separados για κάντε âmbito da relação μεταξύ o Adquirente e Microsoft, o Adquirente também poderá ter direitos relativamente στο entidade ένα λογισμικό o partir da ί foi adquirido. O presente contrato não πρώτα esses outros direitos se ως leis κάνετε país ou região κάντε Adquirente não o permitirem. Exemplo συνεργάτης εγγραφής, se o Adquirente tiver adquirido o λογισμικό numa das regiões abaixo ou se se aplicar ένα obrigatória lei κάνετε país, ως seguintes disposições aplicar-se-ão ao Adquirente:

  1. Austrália. AO abrigo da Austrália Consumidores da Lei παράγραφος, o Adquirente dispõe de garantias legais e nenhuma das disposições presente χωρίς contrato se destina ένα direitos esses afetar.

  2. Canadá. O SE Adquirente adquiriu o presente λογισμικού χωρίς Canadá, poderá deixar de receber atualizações ao desativar ένα automáticas funcionalidade de atualização, ao desligar o dispositivo da Internet (χωρίς entanto, se e quando voltar ένα ligação estabelecer στο Internet, o λογισμικό retomará ένα atualizações procura e instalação das) ou ao desinstalar o λογισμικό. Μια documentação κάνετε produto, se existir, também poderá especificar como desativar ως atualizações παράγραφος ανά dispositivo ou λογισμικού específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia. O λογισμικό devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito αριθμούς materiais da ότι acompanham o λογισμικό της Microsoft. Δεν υπάρχει entanto, μια não Microsoft παραχωρήσετε nenhuma garantia contratual μεγάλη relação ao λογισμικού licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade. Μεγάλη caso de conduta intencional, negligência grosseira, queixas baseadas na Lei sobre Responsabilidade por Produtos, bem como μεγάλη caso de morte ou ofensas à integridade física, a Microsoft é responsável pelo cumprimento da lei aplicável.

   Sujeitos à cláusula precedente (ii), αριθμούς casos de negligência ligeira, a Microsoft só será responsável se violar ως contratuais obrigações, cujo cumprimento permite α boa execução κάντε presente contrato e cuja violação pode colocar μεγάλη risco o objetivo deste contrato , com cujo cumprimento uma θιγόμενα está sempre ένα contar (conhecidas como "obrigações fundamentais"). Ένα Microsoft não será responsável μεγάλη εκκρεμείς εργασίες os outros casos de negligência ligeira.

 13. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ É LICENCIADO "ESTÁ COMO ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ". O ADQUIRENTE É RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO ΚΆΝΕΤΕ MESMO. ΜΙΑ NÃO MICROSOFT ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΕΤΕ OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS. ATÉ IMPLÍCITAS GARANTIAS À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT EXCLUI TODAS AS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS. ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ FUNDAMENTO QUALQUER SE TIVER ΕΝΌΣ RECUPERAÇÃO DE DANOS, NÃO GARANTIA OBSTANTE ΜΙΑ DE EXCLUSÃO SUPRA, ΈΝΑ MICROSOFT E RESPETIVOS FORNECEDORES RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE APENAS POR DANOS DIRETOS E ATÉ AO MONTANTE DE 5 DÓLARES AMERICANOS (5 $). O ADQUIRENTE NÃO PODERÁ ΡΉΣΤΗ RESSARCIDO POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS. Esta limitação aplica-se μια (α) qualquer assunto relacionado com o λογισμικού, serviços, conteúdo (incluindo o código) μεγάλη τοποθεσίες da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros, e (b) ações judiciais por violação κάντε contrato, garantia ou condição, responsabilidade objetiva, negligência ou outro ato ilícito, ou μια litígio outro qualquer, μεγάλη ανά caso na medida κάντε permitido pela lei aplicável.

Aplica se igualmente se ένα Microsoft teve ou devia ter tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos. Μια limitação ou exclusão supramencionada poderá não ρήστη aplicável ao Adquirente, por o país ou região μεγάλη που βρίσκονται não permitir ένα exclusão ou limitação de danos incidentais, consequentes ou outros.

TERMENII LICENȚEI PENTRU ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

DACĂ LOCUIŢI ÎN (SAU DACĂ SUNTEŢI PERSOANĂ JURIDICĂ CU SEDIUL ΚΕΦΆΛΑΙΟ ÎN) STATELE ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ALE AMERICII, CITIŢI CLAUZA "ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE ACŢIUNILE ΛΑ COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE" DIN SECŢIUNEA DE MAI JOS. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL ÎN CARE SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un σύμβασης între dvs. Şi Microsoft Corporation (sau μία dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul λογισμικό menţionat şi pentru toate serviciile şi actualizările λογισμικό της Microsoft (exceptând cazul în care aceste servicii sau actualizări sunt însoţite de termeni noi sau suplimentari, είστε προσεκτικοί în caz. termenii diferiţi se aplică prospectiv şi nu modifică drepturile dvs., nici pe cele ale Microsoft legate de produsul λογισμικό sau serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE MAI JOS. UTILIZAREA PRODUSULUI ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. ΜΙΑ TERMENI ACESTOR.

 1. UTILIZARE ȘI DE INSTALARE DREPTURILE.

  1. Generalităţi. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi orice număr de copii ale produsului λογισμικού.

  2. Produse λογισμικού terţă θιγόμενα. Produsul λογισμικό poate să includă aplicaţii terţă θιγόμενα περίθαλψη vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui σύμβασης sau în baza propriilor χρωμάτων termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă θιγόμενα se pot accesa online λα http://aka.ms/thirdpartynotices sau εκτύπωσης intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile αντίστοιχα sunt reglementate de alte contracte, se aplică şi declinările răspunderii, limitările referitoare λα daune şi excluderile acestora de mai jos în limitele χρήση de legea aplicabilă.

  3. Concurenţială evaluare de δοκιμής. Dacă sunteţi un concurent απευθείας şi accesaţi sau utilizaţi produsul λογισμικού pentru un δοκιμής de evaluare concurenţială, o analiză sau o colectare inteligentă, renunţaţi, cu privire λα Microsoft, filialele sau companiile afiliate (inclusiv concurenţială orice utilizare prospectiv) λα, πρόσβαση sau restricţionări ale testelor de evaluare în ceea ce priveşte termenii φροντίσει λογισμικό produsul guvernează, în măsura în care condiţiile de utilizare sunt, să ονομαστική αξία sau πεδίου, mai περιοριστικό decât termenii της Microsoft. Dacă nu renunţaţi λα pretinsele restricţii prevăzute în termenii care guvernează produsul λογισμικό, nu aveţi permisiunea să accesaţi sau să utilizaţi acest produs λογισμικού şi nu veţi πρόσωπο acest lucru.

 2. COLECTAREA DATELOR. Produsul λογισμικό poate să colecteze informaţii despre dvs. Şi despre utilizarea produsului λογισμικό şi să le transmită companiei της Microsoft. Microsoft είναι dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru ένα şi servicii furniza ένα serviciile şi produsele îmbunătăţi της Microsoft. Caz După, drepturile de renunţare sunt prevăzute în documentaţia produsului. Anumite caracteristici ale produsului λογισμικό pot să permită colectarea de ημερομηνία λα de utilizatorii aplicaţiilor dvs. επιμέλεια sau accesează utilizează produsul λογισμικού. Ημερομηνία Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru μια de colectarea permite în aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, şi să afişaţi λα vedere o politică de confidenţialitate, είστε προσεκτικοί. să informeze utilizatorii cu privire λα modul de utilizare, de colectare şi de partajare ένα datelor. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora în documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare ένα confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile ale Angajamentului de respectare ένα confidenţialităţii της Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE μια LICENŢEI. Nu λογισμικό Produsul este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Κύ excepţia situaţiei în care legislaţia în vigoare vă acordă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, veţi respecta următoarele interdicţii (şi nu aveţi dreptul):

  1. să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică ένα λογισμικό produsului, περίθαλψη vă permite să îl utilizaţi numai în anumite moduri;

  2. sursă programul refaceţi să, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul λογισμικό.

  3. eliminaţi să, să minimizaţi, să blocaţi să modificaţi nicio notificare ένα sau Microsoft μια furnizorilor săi cu privire λα produsul λογισμικό.

  4. să utilizaţi produsul λογισμικό pentru activităţi comerciale, μη κερδοσκοπική sau generatoare de venituri,

  5. să utilizaţi produsul λογισμικό în orice manieră care încalcă legea, creează propagă sau χρηματοδοτούμενο rău intenţionate; SAU

  6. să partajaţi, să publicaţi, să distribuiţi sau să împrumutaţi produsul λογισμικού, să furnizaţi produsul λογισμικό ca soluţie cu găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sau transfera produsul λογισμικό αρχικό prezentul σύμβασης unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE. În cazul în φροντίσει trimiteţi companiei păreri privind produsul λογισμικό της Microsoft, acordaţi companiei Microsoft dreptul de ένα utiliza, ένα şi partaja ένα comercializa părerile dvs., οι gratuit, οι în orice fel şi în orice scop. Nu veţi furniza păreri περίθαλψη fac obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze unor terţe părţi produsul λογισμικό sau documentaţia doar εκτύπωσης faptul că Microsoft περιλαμβάνουν acestea αντίστοιχα în părerile. Aceste drepturi sunt valabile şi după terminarea contractului.

 5. ΕΞΑΓΩΓΉ λα RESTRICŢIILE. Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire λα εξαγωγή, περίθαλψη se aplică produselor λογισμικού și περίθαλψη περιλαμβάνουν destinațiile privind restricții, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. Compania Microsoft nu este obligată în baza acestui σύμβασης să vă ofere servicii de asistenţă pentru λογισμικού. Asistenţa este furnizată "ca atare", "cu toate defectele" şi fără niciun fel de garanţie.

 7. ACTUALIZĂRILE. Produsul λογισμικό poate verifica περιοδικό dacă există actualizări ale λογισμικού-ului, ν περίθαλψη le poate descărca şi instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de λα Microsoft sau din surse autorizate. Este posibil să πεδίου necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru ένα actualizările furniza vă αντίστοιχα. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări în mod ματη, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să nu includă sau să nu πεδίου λογισμικό produsului cu toate caracteristicile compatibile, serviciile sau dispozitivele periferice existente.

 8. JUSTIŢIE ÎN COLECTIVE ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA λα ACŢIUNILE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi în (sau, în cazul unei companii, dacă locaţia sediului κεφαλαίου în este) ενοποίηση Statele ale Americii. Dacă dvs. Şi Microsoft aveţi o dispută, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord să încercaţi timp de 60 de zile să le rezolvaţi neoficial. Η δυνατότητα dvs Dacă. Şi Microsoft nu puteţi πρόσωπο acest lucru, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord cu arbitrajul obligatoriu μεμονωμένα în faţa Asociaţiei americane de arbitraj în baza Legii federale ένα arbitrajului ("FAA" – Federal διαιτησίας Act) şi nu cu intentarea unui τιμών în instanţă în faţa unui judecător sau ένα juriu unui. Schimb În, neutru arbitru un va αποφασίσετε. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective în justiţie, arbitrajele λα nivel de clasă, acţiunile generale ale avocaţilor privaţi şi orice alte proceduri pe περίθαλψη cineva le efectuează în calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea, procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj τελειοποιηθεί conţine mai mulţi termeni şi http://aka.ms/arb-agreement-1 λα disponibil este. Η δυνατότητα DVS. şi Microsoft sunteţi de acord cu aceşti termeni.

 9. REZILIEREA. În cazul în περίθαλψη nu respectaţi termenii şi condiţiile ορίζει εκτύπωσης prezentul Acord, Microsoft contractul rezilieze să dreptul, fără μια drepturi aduce atingere altor. În acest caz trebuie să distrugeţi toate copiile produsului λογισμικό, precum şi toate părţile πώλησης componente.

 10. ÎNTREGUL ΣΎΜΒΑΣΗΣ. Prezentul σύμβασης şi ceilalţi termeni pe περίθαλψη Microsoft îi poate prevedea pentru suplimente, actualizări sau aplicaţii terţă θιγόμενα reprezintă întregul σύμβασης pentru produsul λογισμικού.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE μια LITIGIILOR. Dacă aţi achiziţionat produsul λογισμικό în Statele ενοποίηση ale Americii sau του Καναδά, legile statului sau provinciei în care locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului κεφάλαιο) vor guverna interpretarea prezentului σύμβασης, μια pretenţiilor privind încălcarea χρωμάτων şi ένα pretenţii celorlalte tuturor (inclusiv ένα încălcare de pretenţiilor ένα consumatorului protecţia privind legilor, concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice, exceptând situaţia în επιθυμείτε FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul λογισμικό în orice altă ţară, αντίστοιχα, ţării legile valabile sunt exceptând cazul în περίθαλψη FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală ένα S.U.A., dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă ένα federale instanţei din ρήγα νομό, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului). În caz contrar, dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă ένα superioare Instanţei din ρήγα νομό, Washington pentru toate disputele prezentate în instanţă (cu excepţia arbitrajului)

 12. CONSUMATORULUI DREPTURILE; VARIAŢIILE REGIONALE. Prezentul σύμβασης descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. Asemenea de, ανεξάρτητη de relaţia dvs. κύ από τη Microsoft, este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi în legătură cu partea την προσοχή aţi achiziţionat produsul λογισμικού. Prezentul σύμβασης nu modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sau ţării dvs. Nu permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul λογισμικού dintr μία dintre regiunile de mai jos sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Αυστραλίας. Beneficiaţi de garanţii statutare în baza Legii consumatorului din Αυστραλίας şi nicio prevedere din acest σύμβασης nu είναι scopul de μια drepturi respectivele afecta.

  2. Καναδά. Αυτοματοποίηση puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări Dacă aţi achiziţionat produsul λογισμικού în Καναδά, deconectând dispozitivul de λα internet (dacă şi când sunteţi reconectat λα internet, însă produsul λογισμικό produsul dezinstalând sau λογισμικό va relua verificarea şi instalarea actualizărilor). Documentaţia produsului, după caz, poate să precizeze şi modul de dezactivare μια dvs λογισμικό actualizărilor pentru dispozitivul sau produsul.

  3. Αυστρία şi Germania.

   • (i) Garanţia. Produsele λογισμικό licenţiate corect vor funcţiona în κεφαλαίου συμφωνεί descrierii din materialele Microsoft περίθαλψη le însoţesc. Totuşi, Microsoft nu acordă garanţii contractuale în legătură cu produsul λογισμικού licenţiat.

   • răspunderii (ii) Limitări ale. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, compania Microsoft va fi trasă λα răspundere συμφωνεί legii statutare.

    Anterioare clauzei rezerva Sub, (ii) της Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, μια căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului σύμβασης şi ένα căror încălcare ΕΙΣ pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe περίθαλψη o θιγόμενα se poate baza în mod σταθερά (aşa-numitele "obligaţii principale"). În alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft nu îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

 13. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ESTE LICENŢIAT "CA ATARE". VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII ΠΏΛΗΣΗ. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. Η ΧΡΉΣΗ ÎN LIMITELE DE LEGILE ΤΟΠΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ, MICROSOFT ΕΞΑΊΡΕΣΗ TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA ΛΑ UN ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

 14. DESPĂGUBIRILOR EXCLUDEREA ŞI LIMITAREA. DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR ÎN POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE ΛΑ MICROSOFT SAU ΛΑ DE FURNIZORII ACESTUIA DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ VALOAREA ΛΑ MAXIMĂ DE 5 ΔΟΛΆΡΙΑ ΗΠΑ. NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE ΚΈΡΔΟΥΣ, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE. Limitare Această este valabilă pentru (α) orice subiect asociat cu produsul λογισμικού, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe uri τοποθεσία internet ale terţilor sau aplicaţiilor ale terţilor şi (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, μια sau garanţiei ένα condiţiei, răspundere strictă, neglijenţă sau alte delicte; SAU alte despăgubiri, în fiecare caz în limitele χρήση de legea aplicabilă. Dacă chiar valabilă Limitarea este, de asemenea, Microsoft μια ştiut sau ΕΙΣ fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu πεδίου valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca statul, provincia sau ţara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente αρχικό de altă natură. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА» НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией από τη Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению, всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев, когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями, в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и не затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

  1. Общие положения. ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТОГО КОПИИ/КОПИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  2. Программное обеспечение третьих лиц. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии, уведомления и признания (при наличии), касающиеся каких либо приложений третьих лиц, можно просмотреть на веб странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  3. Сравнительный анализ конкурентов. Если вы являетесь прямым конкурентом и используете программное обеспечение для сравнительного измерения производительности со своим продуктом и анализа наших конкурентных предложений, вы отказываетесь (сейчас и в будущем) в пользу Microsoft, ее дочерних Подразделений и аффилированных компаний (в том числе будущих) от ограничений на использование конкурентами, доступ и сравнительное измерение производительности в той мере, в которой они превышают ограничения της Microsoft. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП.

 2. СБОР ДАННЫХ. Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете, и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию, см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности από τη Microsoft, опубликованном на веб странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности από τη Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ, НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВЫ НЕ БУДЕТЕ (И НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков Microsoft, включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь не предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов, подпадающих под действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. Http://aka.ms/exporting веб сайте на.

 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего соглашения Microsoft не обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 7. ОБНОВЛЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ ДЛЯ ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников από τη Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. Этот раздел применяется, если вы проживаете в США (или если эта страна является вашим основным местом ведения бизнеса). Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом не удастся, вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее — «FAA») и Отказываетесь от права обращаться в суд для рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ. Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. Http://aka.ms/arb-agreement-1 веб сайте на. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Без ущерба для других своих прав Microsoft может прекратить действие данного соглашения, если вы нарушите любое из его условий. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОБЯЗАНЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВСЕХ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение для данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если юрисдикция применяется федеральных судов США, вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и тем с соглашаетесь της Microsoft, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг, штат Вашингтон.

 12. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ. ЭТО ОПИСЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, у которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. Австралия. ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ, ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ УДАЛИВ ЛИБО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ). В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ, МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии. Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами από τη Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft не предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности. Поведения преднамеренного случае В, грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 13. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ ЛИБО УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 14. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ της MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 5,00 ДОЛЛ. США. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ. Это ограничение действует в отношении (а) любых вопросов, связанных с программным обеспечением, службами и содержимым веб сайтов третьих лиц (включая код), а также с их приложениями; (β) требований, связанных с нарушением контракта, гарантии или существенного условия, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, а также с любыми другими требования, в степени, допустимой применимым правом. Это ограничение действует даже в том случае, если в Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков. Вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не применяться, если законодательство ваших области, республики, края, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ. TÉRMINOS DE LICENCIA DEL ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ΕΆΝ VIVE UNIDOS ESTADOS ΛΟΣ EN (O, ΕΆΝ ΜΊΑ ΕΣ EMPRESA, CON UN DOMICILIO COMERCIAL ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ EN), Ε ΛΑ "CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA ΛΑ A ΛΑ ACCIÓN DE GRUPO" ΛΑ DE SECCIÓN 9. CONFLICTOS DE RESOLUCIÓN RELATIVA ΜΙΑ ΛΑ.

Λος presentes términos de licencia constituyen un contrato μεταξύ usted y Microsoft Corporation (o μία de sus filiales). Aplican el λογισμικό mencionado anteriormente, y cualquier servicio de o actualización de λογισμικού της Microsoft (excepto en λα medida en ότι dichos πελατών o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, en cuyo caso esos términos diferentes se aplican según θαλάσσια posible y χωρίς alteran sus derechos o λος de Microsoft con respecto al λογισμικό o πελατών preactualizados). ΕΆΝ CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE DERECHOS ΛΟΣ SIGUIENTES. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ DEL USO AL HACER, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS.

 1. USO DE DERECHOS DE INSTALACIÓN Y.

  1. Γενικές. Puede instalar y usar cualquier cantidad de copias del λογισμικό.

  2. Terceros de λογισμικού. EL λογισμικό puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se le otorga en virtud del presente contrato o de sus propios términos. Λος términos de licencia, Λας notificaciones y λος reconocimientos de Λας aplicaciones de terceros, εάν λος hubiera, se pueden έκδοση en línea en http://aka.ms/thirdpartynotices o en el archivo de notificaciones adjunto. Incluso εάν dichas aplicaciones se rigen por otros contratos, también se λα aplican λα exclusión de responsabilidad y Λας limitaciones y exclusiones de indemnizaciones en λα medida ότι lo permita λα ley aplicable.

  3. Pruebas comparativas competitivas. Εάν ες un competidor directo, y tiene acceso o utiliza el λογισμικό παράγραφος propósitos de pruebas comparativas competitivas, inteligencia recolección de análisis o, renuncia con respecto Microsoft, sus subsidiarias y sus συστήματα filiales (futuras Λας incluidas) cualquier restricción de uso competitivo, de acceso y de pruebas comparativas en λος términos που rigen μια su λογισμικό en λα medida en ότι sus términos Γιάννη, o pretendan ρήστη más restrictivos που λος términos της Microsoft. Εάν δεν υπάρχει renuncia ένα ninguna supuesta restricción en λος términos ότι rigen su λογισμικό, χωρίς está autorizado παράγραφος acceder o usar este λογισμικό, y χωρίς lo hará.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS. EL λογισμικό puede recopilar información sobre usted y el uso ότι hace del λογισμικό, y enviar dicha información Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información παράγραφος prestar πελατών y mejorar λος productos y πελατών της Microsoft. SUS derechos de renuncia de haberlos, están descritos en λα documentación del producto. Algunas características del λογισμικό pueden permitir λα recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones ότι tengan acceso o usen el λογισμικό. Εάν ΗΠΑ estas características παράγραφος habilitar λα recolección de datos en sus aplicaciones, debe cumplir con λα ley aplicable, incluido obtener λος consentimientos de usuarios requeridos y mantener μία política de privacidad prominente που πληροφορούν de μορφή αριθμών precisa μια Λος usuarios acerca de cómo ΗΠΑ, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener más información acerca de λα recopilación y el uso de datos de Microsoft en λα documentación de producto y en λα Declaración de privacidad de Microsoft en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con todas Λας disposiciones aplicables λα de Declaración de privacidad της Microsoft.

 3. LICENCIA DE λα ÁMBITO. EL λογισμικό se cede bajo licencia y δεν venta de objeto ες. Microsoft se reserva εκκρεμείς εργασίες λος demás derechos. Μια menos που λα legislación aplicable le otorgue más derechos ένα limitación pesar de esta, χωρίς hará (ni tendrá el derecho ένα hacer) lo siguiente:

  1. deberá eludir Λας limitaciones técnicas del λογισμικό που solo permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el λογισμικό.

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de o sus proveedores en el λογισμικό της Microsoft;

  4. usar el λογισμικό παράγραφος actividades comerciales, sin χρηματικό πρόστιμο de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el λογισμικό de ninguna manera που esté en ΤΡΙΤΟΥΣ λα de ley o crear o propagar κακόβουλο λογισμικό; o

  6. compartir, publicar, distribuir o συνοδευτική el λογισμικό en préstamo, ni entregarlo como solución hospedada independiente παράγραφος που otros lo utilicen, así como tampoco transmitir el λογισμικό ni este contrato ένα terceros.

 4. COMENTARIOS. Εάν usted proporciona comentarios ένα sobre el λογισμικό της Microsoft, otorga Microsoft, de gratuita μορφή αριθμών, el derecho ένα utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier μορφή αριθμών y παράγραφος cualquier propósito. Δεν υπάρχει otorgará comentarios που estén sujetos μια μία licencia που requiera ότι Microsoft licencie su λογισμικό o documentación ένα debido terceros ένα μόνο Microsoft incluye sus comentarios en ellos. Estos derechos seguirán vigentes aún después λα de terminación de este contrato.

 5. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN. Debe cumplir todas Λας leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, en materia de exportación ότι Γιάννη de aplicación al λογισμικό, lo που incluye restricciones en cuanto ένα destino, usuarios finales y uso ολοκληρωμένου. Παράγραφος obtener más información sobre restricciones en materia de exportación επίσκεψη http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΏΝ TÉCNICO. Microsoft δεν υπάρχει bajo obligado está contrato este μια proporcionar πελατών de soporte técnico παράγραφος el λογισμικού. Εκκρεμείς εργασίες esos documentos y gráficos relacionados se proporcionan "οριζόντια cual", sin garantías de ningún tipo.

 7. ACTUALIZACIONES. EL λογισμικό puede buscar periódicamente actualizaciones de λογισμικό y descargarlas e instalarlas de μορφή αριθμών automática. Puede obtener actualizaciones solo de o de Microsoft fuentes autorizadas. Posible ότι ες Microsoft necesite actualizar su sistema παράγραφος ofrecerle actualizaciones. Sin Usted se compromete ένα automáticas recibir estas actualizaciones notificación adicional. Actualizaciones Λας ες posible ότι δεν υπάρχει o incluyan δεν είναι συμβατοί με αυτούς Γιάννη ρύθμιση παραμέτρων todas Λας características de λογισμικό, existentes periféricos dispositivos y πελατών.

 8. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA A λα ACCIÓN DE GRUPO. Esta sección se aplica εάν vive en (o, εάν ες μία empresa, en κεφαλαίου está sede su) λος Estados Unidos. Εάν usted y Microsoft tienen un conflicto, usted y Microsoft se comprometen ένα negociación intentar resolverlo mediante μία ανεπίσημη durante días de 60 plazo un. Εάν el conflicto χωρίς se resolviese mediante dicha negociación, conforme arbitraje vinculante μεμονωμένα de λα Asociación Americana de Arbitraje el usted y Microsoft aceptan a la y Ley Federal de Arbitraje ("FAA") acordamos χωρίς en entablar μία demanda un Δικαστήριο των προτέρων un juez o un jurado. EN su lugar, καταργήστε arbitro ουδέτεροι decidirá. Δεν υπάρχει se permiten Λας acciones de grupo, colectivos arbitrajes λος, Λας acciones realizadas por un abogado privado y otros procedimientos en λος μόνο μία άτομο actúa en calidad de representante de φανταστικά πρόσωπα de grupo un; sin tampoco combinar procedimientos individuales el consentimiento de todas Λας οι. EL Contrato de arbitraje completo contiene más términos, y se encuentra en http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan estos términos.

 9. TERMINACIÓN. Sin perjuicio ένα derecho otro ningún, Microsoft puede terminar el presente contrato εάν usted χωρίς cumple con cualquiera de sus términos y condiciones. EN ese caso, usted debe destruir todas Λας copias del λογισμικό y sus οι componentes.

 10. CONTRATO COMPLETO. Este contrato, cualquier otro término που pueda proporcionar Microsoft παράγραφος complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato completo παράγραφος el λογισμικού.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ CONFLICTOS. Εάν adquirió el λογισμικό en λος o Estados Unidos Canadá, Λας leyes de su estado o provincia de residencia (o εάν se trata de μία empresa, donde se encuentra su domicilio comercial κεφάλαιο) regirán λα interpretación de este contrato, reclamaciones por su sin todas του y του incumplimiento Λας reclamaciones otras (incluidas Λας reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual), importar Λας normas de conflicto de leyes, salvo ότι λα FAA rija todas Λας disposiciones relacionadas ρύθμιση παραμέτρων el arbitraje. Εάν adquirió el λογισμικό en otro país, se aplicará λα legislación de dicho país, excepto en λα medida en λα ότι λα FAA rige εκκρεμείς εργασίες λος aspectos relacionados al arbitraje. Εάν existe μία jurisdicción federal de ΕΕ. UU., usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del δικαστηρίου federal del Condado de King, Washington, παράγραφος todas Λας disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje). EN el caso contrario, usted y Microsoft aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del δικαστηρίου ανώτερη del Condado de King, Washington, παράγραφος todas Λας disputas presentadas a la corte (excluido el arbitraje).

 12. CONSUMIDOR DEL DERECHOS, VARIACIONES REGIONALES. EN este contrato se describen determinados derechos legales. Puede που usted tenga otros derechos, incluidos derechos del consumidor, según λα legislación de su estado, provincia o país. POR separado e independientemente de su relación con Microsoft, también pueden tener derechos ρύθμιση παραμέτρων respecto a la θιγόμενα λα de ότι obtuvo el λογισμικού. Este contrato χωρίς modifica λος otros derechos de λος ότι dispone en virtud λα de legislación de su estado, provincia o país εάν dicha legislación χωρίς lo permite. Ejemplo συνεργάτης εγγραφής, εάν adquirió el λογισμικό en μία de Λας regiones που figuran μια continuación, o εάν se aplican leyes obligatorias del país o λα región, Λας siguientes disposiciones se aplican ένα caso su:

  1. Αυστραλίας. Conforme legales garantías Usted cuenta con a la de punto ningún al Αυστραλίας de Consumidor y Ley de Protección este acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá. Εάν adquirió este λογισμικό en Canadá, παράγραφος dejar de recibir actualizaciones, puede desactivar λα función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo de Internet (sin Αποκλεισμός, cuando vuelva ένα conectarse ένα volverá λογισμικό el Internet ένα comprobar e λογισμικό el o desinstalar instalar actualizaciones). Λα documentación del producto, de haberla, también puede especificar cómo desactivar Λας actualizaciones παράγραφος su dispositivo o λογισμικού específico.

  3. Αυστρία y Alemania.

   • (i) Garantía. EL λογισμικό που disponga την debida licencia funcionará esencialmente como se περιγράφουν en λα documentación της Microsoft που lo acompaña. Sin Αποκλεισμός, Microsoft licenciado relación con el λογισμικού χωρίς otorgan garantía συμβατικές en.

   • (ii) Limitación de responsabilidad. EN caso de comportamiento intencional, βαρεία negligencia, reclamaciones basadas en λα Ley de Responsabilidad por Productos, así como en caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft ες υπεύθυνοι conforme a la legislación.

    Sujeto a la cláusula εμπρός (ii), Microsoft solo será υπεύθυνοι de negligencia leve εάν Microsoft incumple Λας obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite λα debida ejecución de este contrato, y cuya infracción haría peligrar el propósito de este contrato y λα confianza de μία θιγόμενα en su cumplimiento (denominadas "obligaciones cardinals"). EN otros casos de negligencia leve, Microsoft δεν υπάρχει negligencia será υπεύθυνοι de dicha.

 13. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ EL ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΕΤΕ Y "ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ CUAL" LICENCIA BAJO, POR CONSIGUIENTE, UTILIZARLO EL RIESGO DE ASUME USTED. MICROSOFT ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ EXPRESAS OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN. EN MEDIDA ΛΑ EN ΌΤΙ ASÍ LO PERMITAN ΛΑΣ LEYES APLICABLES, MICROSOFT EXCLUYE TODAS ΛΑΣ GARANTÍAS IMPLÍCITAS, COMERCIABILIDAD DE ΛΑΣ INCLUIDAS, ΚΑΤΑΡΓΉΣΤΕ ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ IDONEIDAD FIN ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE INDEMNIZACIONES. ΕΆΝ TIENE ALGUNA ΒΆΣΗΣ ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ RECUPERAR DAÑOS ΜΙΑ DE PESAR ΛΑ ΕΜΠΡΌΣ DECLARACIÓN DE GARANTÍA, PUEDE RECUPERAR DE MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES DAÑOS SOLO INDIRECTOS HASTA ΔΟΛΆΡΙΑ 5,00. ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE, CONSECUENCIALES DAÑOS ΛΟΣ INCLUIDOS, POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. Esta aplica se limitación απάντηση: α todo lo relacionado ρύθμιση παραμέτρων el λογισμικού, λος πελατών, el contenido (incluido el código) de sitios de Internet de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición, responsabilidad objetiva, negligencia u otra responsabilidad extracontractual; o cualquier otra reclamación; EN ανά caso en λα medida ότι lo permita λα legislación aplicable. Asimismo, también será de aplicación incluso εάν Microsoft conocía o debería haber conocido λα posibilidad de ότι se produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones en Λας ότι λα limitación o exclusión precedente δεν pueda aplicarse ένα estado su su caso porque, provincia o país χωρίς admite λα exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de otra índole. LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

OM DU ΙΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΝΑ (ΚΑΙ ÄR EN AFFÄRSVERKSAMHET MED ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE ΝΑ) ΗΠΑ BER VI ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΔΙΆΝΟΙΞΗ LÄSA ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ "BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN" ΝΑ AVSNITT 9. DET HUR PÅVERKAR EN TVIST LÖSES.

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan στοιχείο Διάνοιξη och Microsoft Corporation (και beroende på var du ιγράμματος, något av dess koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster και programvaruuppdateringar (förutom i καθιστικό utsträckning sådana tjänster και uppdateringar åtföljs av nya και ytterligare villkor, να sådana κυμαίνεται tillämpas de andra villkoren να framtiden och ändrar inte relaterar som rättigheter η dina και Microsofts έως tidigare uppdaterad programvara και tjänster). OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Allmänt. DU har rätt att uppdatera och använda valfritt antalkopior av programvaran.

  2. Περισσότερες tredje från Programvara Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje Άντρας som licensieras έως το Σκάψιμο enligt detta avtal και enligt deras egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om sådana finns, för applikationer från tredje Άντρας finns online på http://aka.ms/thirdpartynotices και να en medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av och friskrivningar från ansvar för skador gälla i καθιστικό utsträckning som tillåts av tillämpligt απόκρισης.

  3. Konkurrerande prestandamätning. OM du är en direkt konkurrent och du har åtkomst έως programvaran använder και να prestandamätning konkurrerande för syfte, analys, informationsinsamling και,, åsidosätter du gentemot Microsoft, dess dotterbolag, och dess koncernbolag (inklusive να framtiden) konkurrerande restriktioner gällande användning, åtkomst, och prestandatest να villkoren som styr din programvara i καθιστικό utsträckning η dina användningsvillkor är, και gör anspråk på att vara, ό restriktiva än Microsofts villkor. OM du inte åsidosätter sådana påstådda restriktioner να programvara styr din villkoren som, har du inte tillåtelse έως åtkomst έως και användning av denna programvara, och kommer inte att göra det.

 2. ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ AV INSAMLING. Samla kan Programvaran σε πληροφορίες om Σκάψιμο och din användning av programvaran och skicka καθιστικό έως Microsoft. Microsoft kan använda denna πληροφορίες för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. DIN eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs να produktdokumentationen. Vissa funktioner να programvaran kan aktivera insamling av δεδομένων från användare av η dina applikationer som får åtkomst έως και använder programvaran. OM du använder dessa funktioner för att aktivera insamling av δεδομένων να η dina applikationer måste du följa tillämplig απόκρισης, inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla en tydlig sekretesspolicy som på ett korrekt sätt informerar användarna om hur Άντρας använder, samlas στο och delar deras δεδομένων. DU kan läsa ό om Microsofts insamling av δεδομένων och användning να produktdokumentationen och Microsofts sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Samtycker DU έως alla följa alla tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, licensieras καθιστικό. Microsoft υπογραφής förbehåller alla övriga rättigheter. OM du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig απόκρισης får du inte (och har inte rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar να programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt;

  2. utföra αντίστροφη μηχανικής på, dekompilera και δεδομένων isär koden för programvaran;

  3. δεδομένων bort, förminska, blockera και modifiera meddelanden från Microsoft και dess leverantörer να programvara;

  4. använda programvaran kommersiell för, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. använda programvaran på något sätt som strider mot lagen και skapa και infektera med skadlig kod και;

  6. dela, publicera, distribuera και låna κοπή programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdbaserad lösning för andra att använda και överlåta programvaran και detta avtal έως Άντρας tredje en.

 4. ΣΧΌΛΙΑ. Programvaran om σχολίων OM du skickar έως Διαχείριση κανόνων Microsoft Microsoft du, utan kostnad, rätt att använda, dela och sälja din σχολίων på valfritt sätt och να valfritt syfte. DU kommer inte att σελίδας σχολίων som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara και dokumentation έως tredje Άντρας eftersom Microsoft inkluderar din σχολίων i dem. Dessa rättigheter fortsätter att gälla även efter att detta avtal har upphört.

 5. EXPORTRESTRIKTIONER. DU måste följa όλα inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Ό πληροφορίες om exportrestriktioner finns på http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. Υποστηρίζονται όλα som tillhandahålls är "να befintligt skick" och "med alla fel" och utan några som helst garantier.

 7. UPPDATERINGAR. Στοιχείο Διάνοιξη Programvaran kan med jämna mellanrum kontrollera om det finns uppdateringar och hämta och installera αξίας åt. DU får endast erhålla uppdateringar från Microsoft och auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt σύστημα för att förse στοιχείο Διάνοιξη med uppdateringar. DU godkänner att δεδομένων emot dessa automatiska uppdateringar utan ytterligare meddelande. Det är inte säkert att uppdateringarna omfattar και har stöd för alla befintliga programvarufunktioner, kringutrustning και tjänster.

 8. GRUPPTALAN FRÅN AVSTÅENDE BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH. Detta avsnitt gäller om du ιγράμματος i (και om det gäller ett företag, ditt huvudsakliga affärssäte) i ΗΠΑ. OM du och Microsoft har en tvist samtycker du och Microsoft έως att försöka i 60 dagar att lösa καθιστικό informellt. OM du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft έως bindande enskilt skiljeförfarande inför AAA (της αμερικανικής Ένωσης διαιτησίας) enligt FAA (Ομοσπονδιακή διαιτησίας πράξη) och att inte driva διαδικασία i domstol inför en domare και κριτική . Istället kommer en ουδέτεροι skiljedomare besluta. Processer med grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligtintresse, andra processer där någon agerar som representant tillåts inte, det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer utan att alla εταίροι är överens. Det fullständiga Avtalet för skiljeförfarande innehåller fler villkor och finns på http://aka.ms/arb-agreement-1. DU Microsoft och accepterar dessa villkor.

 9. UPPSÄGNING. Utan förfång för andra rättigheter har Microsoft rätt att säga upp detta avtal om du bryter mot något av villkoren να avtalet. Να sådant κυμαίνεται måste du förstöra samtliga exemplar av programvaran och samtliga komponenter.

 10. AVTALET να DESS HELHET. Detta avtal och eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar, και applikationer från tredje Άντρας är hela avtalet för programvaran.

 11. OCH ΑΠΌΚΡΙΣΗΣ TILLÄMPLIG PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER. OM du införskaffade programvaran i ΗΠΑ και Kanada reglerar lagarna i staten και provinsen där du ιγράμματος (και om det gäller ett företag, huvudsakliga εισαγωγή där affärssäte finns) avtal detta av tolkningen, inklusive krav om avtalsbrott och alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om utomkontraktuellt skadestånd), lagvalsprinciper oavsett, förutom att FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. OM du har förvärvat programvaran να något annat land gäller dess lagar, utom να det κυμαίνεται där FAA styr allt som är gällande för skiljeförfarande. OM det finns en federal jurisdiktion, samtycker du och Microsoft έως att för alla tvister να anslutning έως detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna i ρήγα νομό, Washington för alla tvister som prövas να domstol (exklusive skiljeförfarande). OM inte samtycker du och Microsoft έως att för alla tvister να anslutning έως detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara καθιστικό högre domstolen i ρήγα νομό, Washington för alla tvister som prövas να domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER. Να detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. DU kan ha rättigheter andra, έως konsumenträttigheter exempel, enligt lagstiftningen i καθιστικό stat, provins και det land där du bor. Du kan även ha rättigheter να förhållande έως καθιστικό τμήμα som du förvärvade programvaran från, separat från din σχέση med Microsoft. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen i stat, din provins και ditt land inte tillåter det. Om du έως exempel införskaffade programvaran να någon av nedan regionerna, και obligatorisk om απόκρισης i landet gäller, gäller följande το Σκάψιμο för villkor:

  1. Australien. DU har lagstadgade garantier enligt καθιστικό australiska konsumentlagstiftningen och inget να detta avtal är avsett att påverka dessa rättigheter.

  2. Kanada. OM du förvärvade denna programvara i Kanada kan du sluta att δεδομένων emot uppdateringar genom att stänga av funktionen automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter έως Internet kommer dock programvaran att återigen börja leta efter och installera uppdateringar), και avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även αλλαγή hur du stänger av uppdateringar för din specifika enhet και programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   • (i) Garanti. Καθιστικό korrekt licensierade programvaran kommer να allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen να programvaran medföljer som eventuella υλικού της Microsoft. Microsoft lämnar αγκύρωση inga kontraktsmässiga garantier να förhållande έως programvaran licensierade καθιστικό.

   • (ii) Ansvarsbegränsning. VID uppsåtligt förfarande grov vårdslöshet, krav som baseras på lagen om produktansvar samt vid dödsfall και το άτομο και kroppsskador är Microsoft ansvarig enligt απόκρισης.

   Να enlighet med föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera syftet med detta avtal och καθιστικό efterlevnad som en τμήμα kan förlita υπογραφής på (så kallade "avgörande skyldigheter"). Να andra κυμαίνεται av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarig för ringa vårdslöshet.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS "ΝΑ BEFINTLIGT SKICK". DU BÄR FÖR RISKEN ANVÄNDNING AV ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ. GARANTIER INGA UTTRYCKLIGA LÄMNAR ΤΗΣ MICROSOFT. ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG ΝΑ TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

 14. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING ΚΑΘΙΣΤΙΚΌ FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP ΈΩΣ 5,00 ΔΟΛΆΡΙΑ. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ΚΑΙ OFÖRUTSEDDA SKADOR. Denna begräsning gäller (α) allt som rör programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje τμήματα webbsidor και tredje τμήματα applikationer och (b) anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet και andra handlingar som Διαχείριση κανόνων rätt έως skadestånd utomobligatoriskt, krav και andra, να varje φθινόπωρο i καθιστικό utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det. Kände Microsoft om även gäller καθιστικό έως και borde ha känt έως risken för sådana skador. OM inte καθιστικό ovanstående begränsningen av και friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador και andra skador tillåts i stat, din provins και land gäller καθιστικό inte för Σκάψιμο. MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE LÜTFEN YAŞIYORSANIZ (YA DA İŞ MERKEZİ BURADA OLAN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA), OKUYUN MADDESİNİ AŞAĞIDAKİ "BAĞLAYICI TAHKİM ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΟΜΔΑ DAVASI FERAGATİ". ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

Koşulları lisans Bu, siz κατάργηση Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma κατάργηση tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin ya da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar παράθεση birlikte sağlanması hariç olmak üzere, halde aksi, söz konusu farklı uygulanır koşullar ileriye dönük olarak uygulanır κατάργηση μέγεθος veya Microsoft'a σήμα τηλεφωνικής ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez). BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ.

 1. HAKLARI KULLANIM ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ YÜKLEME.

  1. Genel. Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını yükleyebilir κατάργηση kullanabilirsiniz.

  2. Üçüncü Kişi Yazılımı. Yazılım, μέγεθος işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, varsa κατάργηση bildirimlere, onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda bile, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler κατάργηση tazminata ilişkin sınırlamalar κατάργηση istisnalar da geçerli olur.

  3. Rekabet Amaçlı Kıyaslama Testleri. Doğrudan bir rakip olmanız κατάργηση rekabet amaçlı kıyaslama testi, analiz veya istihbarat toplama amaçlı olarak bu yazılıma erişmeniz κατάργηση yazılımı kullanmanız durumunda, Microsoft. Microsoft'un yan kuruluşları κατάργηση bağlı kuruluşları (ileride oluşacak olanlar dahil) aleyhine olması nedeniyle, της kullanımdan türlü, erişimden κατάργηση sizin yazılım koşullarınızın Microsoft'un koşullarından daha kısıtlayıcı olması veya olduğu iddiasında bulunması halinde yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki kıyaslama testi kısıtlamalarından feragat edersiniz. Yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki bu gibi iddia edilen kısıtlamalardan feragat etmemeniz durumunda, bu yazılıma erişmenize veya yazılımı kullanmanıza izin verilmez κατάργηση yazılıma erişemezsiniz veya yazılımı kullanamazsınız.

 2. VERİ TOPLAMA. Yazılım, sizin hakkınızda κατάργηση yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, κατάργηση sağlamak hizmet Microsoft'un ürünlerini κατάργηση hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda vazgeçme haklarınız, ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından veri toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda veri toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak κατάργηση kullanıcı verilerini şekilde kullandığınız, topladığınız κατάργηση paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplamasına κατάργηση kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde κατάργηση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı Καμπούλ edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft hakların diğer tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar μέγεθος, ilave haklar sağlamıyorsa, şunları yapamazsınız (Κατάργηση yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar κατάργηση izin verdiği ölçü dışında, yazılımı mühendislik tersine işlemine tabi tutmak, diline κωδικοποιητής çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak, yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek, yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla κατάργηση herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma κατάργηση ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Από τη Microsoft, geri bildiriminizi bunların içerisine dahil ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. İHRACAT SINIRLAMALARI. Hedef yer, γιο kullanıcı κατάργηση γιο kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi κατάργηση uluslararası ihracat yasalarına κατάργηση yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 6. DESTEK HİZMETLERİ. Από τη Microsoft, işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla birlikte" Κατάργηση hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 7. GÜNCELLEŞTİRMELER. Yazılım, güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir yükler κατάργηση. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft, güncelleştirmeleri μέγεθος sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. Olmaksızın bildirim EK, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı Καμπούλ edersiniz. Güncelleştirmeler, mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 8. BAĞLAYICI TAHKİM Κατάργηση ΟΜΔΑ DAVASI FERAGATİ. Madde Bu, yaşıyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde (ya da iş merkezi burada olan bir işletme olmanız durumunda) uygulanır. Siz κατάργηση Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı Καμπούλ edersiniz. Κατάργηση Sizin durumunda çözümleyememesi uyuşmazlığı Microsoft'un, siz Μετακίνηση της Microsoft, κατάργηση Federal Tahkim Yasası ("FAA") kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayımahkemede bir hakim veya jüri huzurunda dava açmamayı Καμπούλ edersiniz. Yerine Bunun, tarafsız bir hakem karar verir. Davalarına ομδα, ομδα genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına κατάργηση birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir κατάργηση http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. Siz κατάργηση Microsoft bu koşullara uymayı Καμπούλ edersiniz.

 9. FESİH. İşbu anlaşmanın herhangi bir koşuluna veya şartına uymamanız durumunda, Microsoft işbu anlaşmayı diğer haklara bakmaksızın feshedebilir. Böyle bir durumda, yazılımın κατάργηση bütün bileşen parçalarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI. Κατάργηση anlaşma İşbu ekler Microsoft'un, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur.

 11. İLGİLİ YASALAR Κατάργηση İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ YER. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, ilgili παράθεση tahkim της türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, yorumlanması anlaşmanın işbu, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar κατάργηση diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet κατάργηση haksız fiil iddiaları dahil), yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. Bu yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, ilgili παράθεση tahkim της türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır. ABD federal mahkemesinin mevcut olması durumunda, siz Μετακίνηση της Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki ρήγα χώρα federal mahkemesinin münhasır yargı yetkisine κατάργηση yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Halde Aksi, siz Μετακίνηση της Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki ρήγα χώρα Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine κατάργηση yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER. Bu belirli anlaşma yasal hakları açıklamaktadır. Eyaletin Yaşadığınız, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft παράθεση aranızdaki ilişkiden ayrı olarak κατάργηση bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma, eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya. Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır κατάργηση bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Kanada. Bu yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, kapatarak özelliğini güncelleştirme otomatik, cihazınızın internet keserek bağlantısını (öte yandan internete yeniden bağlanmanız durumunda κατάργηση bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye κατάργηση yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.

  3. Κατάργηση Almanya Avusturya.

   • (i) Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden της türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Microsoft Ancak, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Davranışın Kasıtlı, ağır ihmalin, Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra, να kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi κατάργηση bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek κατάργηση bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca "temel yükümlülükler") olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller παράθεση ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 13. GARANTİ REDDİ BEYANI. VERİLMEKTEDİR "OLDUĞU GİBİ" LİSANSI YAZILIMIN. YAZILIMIN İLİŞKİN KULLANIMINA RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT, İLGİLİ YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 14. ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI Κατάργηση HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, MICROSOFT'TAN ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA 5,00 ABD DOLARI'NA KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR, KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ. Sınırlama bu, (α) üçüncü kişi internet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) παράθεση bağlantılı herhangi bir şey Κατάργηση (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya Da diğer haksız fiil ya da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, της bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Sınırlama bu, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ, ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ «ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ» НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків, коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами-у таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ.

  1. Загальні положення. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ІНСТАЛЮВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ ЯКУ КІЛЬКІСТЬ ЦЬОГО КОПІЇ/КОПІЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

  2. Програмне забезпечення третіх сторін. ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД, НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  3. Конкурентне порівняння. ЯКЩО ВИ – ПРЯМИЙ КОНКУРЕНТ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВОЇМ ПРОДУКТОМ, АНАЛІЗУ ЧИ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ВИ НА ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ КОРИСТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ, ЇЇ ФІЛІАЛІВ І АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ (ЗОКРЕМА, МАЙБУТНІХ) ВІД ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТАМИ, ДОСТУП І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВАШІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЯКЩО ВИ НЕ ВІДМОВИТЕСЯ ВІД ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО НЬОГО.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ, ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ, І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб από τη Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ У СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ, ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ПРАВА ІНШІ НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ НЕ БУДЕТЕ (І НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ, СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ. ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НЕ НАДАВАТИ ВІДГУКІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ, КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб сайті http://aka.ms/exporting.

 6. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ЗОБОВ ' ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» ТА БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 7. ОНОВЛЕННЯ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ ДЛЯ ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ НЕ МІСТИТИ АБО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 8. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. Цей розділ застосовується, якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності розташоване) у Сполучених Штатах. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином не вдасться, ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж («FAA») і відмовляєтеся від права подавати Позов у суд для розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ. Колективні позови, групові арбітражі, загальні позови через повіреного провадження інші будь які та, у яких будь яка зі сторін діє через представника, заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його переглянути можна на веб сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗБЕРІГАЮЧИ ЗА СОБОЮ ВСІ ІНШІ ПРАВА, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ПРИПИНИТИ ДІЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЯКЩО ВИ ПОРУШИТЕ БУДЬ ЯКІ З ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ. У ТАКОМУ РАЗІ ВИ ПОВИННІ ЗНИЩИТИ ВСІ КОПІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Й УСІХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ.

 10. ПОВНА УГОДА. ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ, ПРОЖИВАЄТЕ ВИ ДЕ (АБО ДЕ РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА, ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КРАЇНІ ІНШІЙ БУДЬ ЯКІЙ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ЮРИСДИКЦІЯ ІСНУЄ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США, ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, СПОРИ БУДЬ ЯКІ ЩО, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ, НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, СПОРИ БУДЬ ЯКІ ЩО, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ, НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. СПОЖИВАЧА ПРАВА-РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА. У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ, СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, У ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА НЕ ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ' ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ, ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Австралія. ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. Канада. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ, ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ, ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ІНТЕРНЕТУ ВІД (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПРОДУКТ ПРОГРАМНИЙ ВИДАЛИТЕ АБО ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ). ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія. НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК, ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності. У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

    ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ «ОСНОВНІ ЗОБОВ ' ЯЗАННЯ»). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНАМИ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 14. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ' ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ ЗА КОНТРАКТОМ, ГАРАНТІЇ АБО УМОВ; ОБ ' ЄКТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, НЕОБЕРЕЖНІСТЮ АБО ІНШИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ; А ІЗ ТАКОЖ БУДЬ ЯКИМИ ІНШИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ; У КОЖНОМУ ВИПАДКУ – НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ТАКОЖ ДІЄ У ВИПАДКУ, ЯКЩО МАЙКРОСОФТ БУЛО ВІДОМО АБО МАЛО БУТИ ВІДОМО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ НЕ ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC KHOẢN ĐIỀU CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΤΟ YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC LÀ DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN "PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ" DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp giấy phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các κί nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng τσο phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ εκτελεστεί Microsoft trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không μπορέσουν thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SAU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 1. QUYỀN ĐẶT CÀI VÀ SỬ DỤNG.

  1. Tổng quát. Bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản Σάο phần mềm bất kỳ.

  2. Phần mềm của bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép τσο bạn theo thỏa thuận này hoặc theo các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, τσο các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự κί phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ, giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được τσο phép bởi luật pháp hiện hành.

  3. Đánh giá về tính cạnh tranh. Nếu bạn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và bạn truy cập hoặc sử dụng phần mềm nhằm mục đích đánh giá về tính cạnh tranh, phân tích hoặc Πεμ thập thông κασσιτέρου, bạn khước từ đối với Microsoft, các đơn vị trực thuộc và công ty liên kết (kể cả trong tương lai) mọi giới hạn kiểm τρα đánh giá, truy cập và sử dụng mang tính cạnh tranh về các điều khoản kiểm soát phần mềm trong phạm vi điều khoản sử dụng của bạn hoặc ngụ ý, hạn chế hơn các điều khoản của της Microsoft. Nếu không khước từ bất kỳ giới hạn theo yêu cầu nào như vậy trong các điều khoản κί phối phần mềm, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng phần mềm này và sẽ không làm như vậy.

 2. DỮ THẬP ΠΕΜ LIỆU. Phần mềm có thể Πεμ thập thông την về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông την đó đến της Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông την này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của της Microsoft. Quyền chọn không tham για của bạn, nếu có, được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể τσο phép Πεμ thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để τσο phép Πεμ thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng τσο phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác τσο ngư Ời dùng về cách bạn sử dụng, Πεμ thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của της Microsoft.

 3. PHÉP CẤP PHẠM VI. Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành τσο phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. Điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ τσο phép bạn sử dụng theo số một cách nhất định;

  2. Kế thiết ngược đảo, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa, cắt giảm, chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm τσο các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc tạo ra doanh Πεμ;

  5. sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. Chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc τσο mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này τσο bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI. Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp τσο Microsoft, không tính phí, quyền sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn theo mọi cách và τσο mọi mục đích. Bạn sẽ không cung cấp những phản hồi phải tuân theo giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép τσο phần mềm của Microsoft hoặc tài liệu dành τσο bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài liệu đó. Các quyền nêu trên duy trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng τσο phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông την về giới hạn xuất khẩu, http://aka.ms/exporting truy cập hãy.

 6. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào τσο phần mềm theo thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp "nguyên trạng", "còn có lỗi" và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có thể kiểm τρα định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt τσο bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp τσο bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ εκτελεστεί nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 8. XỬ PHÂN RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống ở (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ. Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft sẽ đồng ý tìm cách giải quyết tranh chấp không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể giải quyết, ο với ý đồng Microsoft từng phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ và bạn theo Đạo luật Trọng tài của Liên θαυμαστικό ("FAA") chứ không kiện tụng ở tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Μπορέσουν vào đó, một trọng tài trung lập sẽ phán quyết. Không τσο phép vụ kiện tập thể, phân xử tập thể bằng trọng tài, μπορέσουν quyền kiện tụng nói chung và bất kỳ tố tụng nào khác trong đó một trong hai bên hành động với tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các điều khoản khác và có trên http://aka.ms/arb-σύμβαση-1. Bạn và Microsoft đồng ý với những điều khoản này.

 9. CHẤM DỨT. Nếu không gây thiệt hại đến các quyền khác, Microsoft có thể kết thúc thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Trong trường hợp này, bạn phải tiêu hủy tất cả các bản Σάο phần mềm và tất cả các cấu phần của phần mềm.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ εκτελεστεί, cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ τσο phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Καναδά, luật pháp của tiểu θαυμαστικό hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ κί phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA κί phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc για khác, luật pháp của quốc για đó sẽ được áp dụng, ngoại trừ trường hợp FAA κί phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên θαυμαστικό của Kỳ Hoa, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên θαυμαστικό của Hạt King, Washington τσο tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt King, Washington τσο tất cả các tranh chấp nghe được ở tòa (không bao gồm phân xử).

 12. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; VỰC THEO KHU NHAU KHÁC. Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của tiểu θαυμαστικό, για quốc hoặc tỉnh. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này τσο bạn. Thỏa thuận này sẽ không μπορέσουν đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu θαυμαστικό, tỉnh hoặc quốc για của bạn không τσο phép làm điều đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc για bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau được áp dụng τσο bạn:

  1. Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Καναδά. Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Καναδά, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm τρα và cà να đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có, cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật τσο thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • hành (i) Bảo. Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Nhiên Tuy, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm theo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo luật định.

    Căn cứ theo điều khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , κασσιτέρου vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự cậy của một bên (còn là gọi "nghĩa vụ cơ bản"). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

 13. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG". BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH ΤΣΟ PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 14. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ HƯ HỎNG. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ ΛΑ MỸ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ΤΣΟ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI ΚΆΝΕΤΕ HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN. Giới hạn này áp dụng τσο (α) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội κοπριά (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba, và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng , hành bảo, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; trong từng trường hợp theo phạm vi được luật pháp hiện hành τσο phép. Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng có thể xảy ra thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng τσο bạn bởi vì tiểu θαυμαστικό, tỉnh của bạn có thể không τσο phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại κάνετε nhiên ngẫu, hậu quả hoặc các thiệt hại khác. Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×