Εφαρμογή, αλλαγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός στυλ

Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο κείμενο γρήγορα και εύκολα με τη χρήση στυλ στο Word. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ένα υπάρχον στυλ, να δημιουργήσετε νέα στυλ ή να διαγράψετε στυλ ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση στο κείμενο γρήγορα και εύκολα με τη χρήση στυλ στο Word. Υπάρχουν τέσσερις τύποι στυλ διαθέσιμοι: στυλ παραγράφου, χαρακτήρα, πίνακα και λίστας.

Εικονίδιο στο παράθυρο διαλόγου "Στυλ"

Τύπος στυλ

Εικονίδιο "Στυλ παραγράφου"

Τα στυλ παραγράφου καθορίζουν την εμφάνιση του κειμένου σε ένα έγγραφο στο επίπεδο παραγράφου. Όταν εφαρμόζετε ένα στυλ παραγράφου σε κείμενο, το στυλ παραγράφου εφαρμόζεται σε ολόκληρη την παράγραφο. Τα στυλ παραγράφου χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο ολόκληρης της μορφοποίησης σε μεγάλα τμήματα κειμένου, για παράδειγμα, στο σώμα ενός ενημερωτικού δελτίου ή φέιγ βολάν.

Ένα στυλ παραγράφου μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους ορισμούς μορφοποίησης που περιέχει ένα στυλ χαρακτήρων. Ωστόσο, ελέγχει επίσης όλες τις πτυχές της εμφάνισης μιας παραγράφου, όπως η στοίχιση κειμένου, οι στηλοθέτες, το διάστιχο και τα περιγράμματα.

Από προεπιλογή, το στυλ παραγράφου Normal εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο σε ένα έγγραφο του κενό, νέο έγγραφο. Παρομοίως, το στυλ "Λίστα παραγράφου" εφαρμόζεται σε στοιχεία μιας λίστας, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή "Κουκκίδες" για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες.

Εικονίδιο "Στυλ χαρακτήρα"

Τα στυλ χαρακτήρων καθορίζουν επίσης την εμφάνιση του κειμένου σε ένα έγγραφο, αλλά στο επίπεδο των χαρακτήρων. Τα στυλ χαρακτήρων συνήθως ελέγχουν τη μορφοποίηση μικρότερων τμημάτων κειμένου, για παράδειγμα, για να κάνετε μία λέξη να ξεχωρίζει μέσα σε μια παράγραφο.

Τα στυλ χαρακτήρων περιέχουν χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως το όνομα, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, την έντονη γραφή, την πλάγια γραφή, την υπογράμμιση, τα περιγράμματα και την σκίαση. Τα στυλ χαρακτήρων δεν περιλαμβάνουν μορφοποίηση που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά παραγράφου, όπως το διάστιχο, τη στοίχιση κειμένου, τις εσοχές και τους στηλοθέτες.

Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ενσωματωμένα στυλ χαρακτήρων, όπως η Έμφαση, η Διακριτική έμφαση και η Έντονη έμφαση. Κάθε ένα από αυτά τα ενσωματωμένα στυλ συνδυάζει στοιχεία μορφοποίησης, όπως η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή και το χρώμα έμφασης, για να δώσει ένα σύνολο συντονισμένων τυπογραφικών σχεδίων. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας το στυλ χαρακτήρων έμφασης μορφοποιεί το κείμενο με έντονη γραφή, πλάγια γραφή, σε ένα χρώμα έμφασης.

Εικονίδιο στυλ πίνακα

Τα στυλ πίνακα καθορίζουν την εμφάνιση των πινάκων. Αυτό περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως η μορφοποίηση του κειμένου της γραμμής κεφαλίδων, οι γραμμές πλέγματος και τα χρώματα έμφασης για γραμμές και στήλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλ πίνακα για να εφαρμόσετε γρήγορα σύνθετη μορφοποίηση με ένα μόνο κλικ.

Εικονίδιο στυλ λίστας

Τα στυλ λίστας καθορίζουν την εμφάνιση των λιστών. Αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως το στυλ κουκκίδων ή ο συνδυασμός αριθμών, οι εσοχές και οποιοδήποτε κείμενο ετικέτας.

 1. Επιλέξτε τις λέξεις, την παράγραφο, τη λίστα ή τον πίνακα στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε ένα στυλ.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Στυλ"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Σημειώσεις: 

  • Μετά την εφαρμογή στυλ σε παραγράφους, επικεφαλίδες και άλλα στοιχεία, μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα ένα σύνολο συντονισμένων στυλ στο έγγραφό σας. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων γρήγορων στυλ  Κουμπί ρυθμίσεων αλλαγής γρήγορου στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνολο στυλ που θέλετε.

  • Εάν εφαρμόσετε ένα στυλ σε μια λίστα, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε ένα από τα στυλ λίστας. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να καταργηθούν οι κουκκίδες ή η αρίθμηση στη λίστα.

Αλλαγή στυλ

Η αλλαγή ενός στυλ διευκολύνει την αλλαγή της μορφοποίησης ολόκληρου του κειμένου στο έγγραφο στο οποίο έχει εφαρμοστεί αυτό το στυλ. Για παράδειγμα, εάν έχετε εφαρμόσει το στυλ "Επικεφαλίδα 1" για τις επικεφαλίδες κεφαλαίων σε ένα έγγραφο, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τη μορφοποίηση όλων των επικεφαλίδων του κεφαλαίου ταυτόχρονα, αλλάζοντας τον ορισμό του στυλ μορφοποίησης.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο  Διαχειριστείτε τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο .

 2. Στην περιοχή Επιλογή στυλ για εφαρμογή, τοποθετήστε το δείκτη στο στυλ που θέλετε να αλλάξετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μενού "Τροποποίηση στυλ" δίπλα στο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στυλ.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν αλλάξετε ένα στυλ στο οποίο βασίζονται άλλα στυλ, τα άλλα στυλ αλλάζουν επίσης. Για παράδειγμα, τα περισσότερα στυλ βασίζονται στο στυλ Normal. Η πραγματοποίηση αλλαγών στο στυλ Normal θα αλλάξει επίσης οποιαδήποτε άλλα στυλ που βασίζονται στο Normal.

  • Για να χρησιμοποιήσετε το τροποποιημένο στυλ σε άλλα έγγραφα που βασίζονται στο ίδιο πρότυπο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στο πρότυπο. Το Word προσθέτει το τροποποιημένο στυλ στο πρότυπο που είναι συνδεδεμένο στο ενεργό έγγραφο.

Δημιουργία ενός στυλ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ καθορίζοντας όλες τις ρυθμίσεις μόνοι σας ή μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο τροποποιώντας ένα υπάρχον στυλ για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο  Διαχειριστείτε τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στυλ.

  Στην περιοχή "Στυλ", κάντε κλικ στην επιλογή "Νέο στυλ"

 3. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε ή κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

  Κάντε επιλογές ή κάντε κλικ στην επιλογή "Μορφοποίηση"

  Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε μορφοποιημένο κείμενο ως βάση για ένα νέο στυλ, επιλέξτε το κείμενο πριν να κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στυλ  Κουμπί "Νέο στυλ" .  Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στυλ με όλα τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου κειμένου να έχουν ήδη καθοριστεί και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα για το στυλ.

Διαγραφή ενός στυλ

Στο Word, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε στυλ που δημιουργείτε, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ενσωματωμένα στυλ που περιλαμβάνονται στο Word. Όταν διαγράφετε ένα στυλ, το Word εφαρμόζει το στυλ Normal σε όλες τις παραγράφους που έχουν μορφοποιηθεί με το διαγραμμένο στυλ και καταργεί τον ορισμό του διαγραμμένου στυλ από τη λίστα στυλ.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο  Διαχειριστείτε τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο .

 2. Στην περιοχή Επιλογή στυλ για εφαρμογή, τοποθετήστε το δείκτη στο στυλ που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μενού "Τροποποίηση στυλ" δίπλα στο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή, αλλαγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός συνόλου γρήγορων στυλ

Δείτε πού εφαρμόζονται τα στυλ σε ένα έγγραφο

Αντιγραφή στυλ και Αυτόματου κειμένου μεταξύ εγγράφων ή προτύπων

Αλλαγή του διαστήματος μεταξύ γραμμών ή παραγράφων

Δημιουργία ή επεξεργασία πίνακα περιεχομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×