Εφαρμογή ή κατάργηση των περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με τη χρήση προκαθορισμένα στυλ περιγράμματος, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα ένα περίγραμμα γύρω από κελιά ή περιοχές κελιών. Εάν περιγραμμάτων κελιών προκαθορισμένες δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα.

Σημείωση: Τα περιγράμματα κελιών που εφαρμόζετε εμφανίζονται στις εκτυπωμένες σελίδες. Εάν δεν χρησιμοποιείτε περιγράμματα κελιών, αλλά θέλετε περιγράμματα γραμμών πλέγματος φύλλου εργασίας να είναι ορατοί στις εκτυπωμένες σελίδες, μπορείτε να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση με ή χωρίς γραμμές πλέγματος.

Εφαρμογή προκαθορισμένου περιγράμματος κελιού

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή των κελιών που θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα, να αλλάξετε το στυλ περιγράμματος ή καταργήσετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό στυλ περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Περιγράμματα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ περιγράμματος.

   Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ περιγράμματος ή ένα διαγώνιο περίγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα περιγράμματα. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην καρτέλα περίγραμμα, στην περιοχή γραμμής και χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ γραμμής και το χρώμα που θέλετε. Στην περιοχή υποδείγματα και το περίγραμμα, επιλέξτε ένα ή περισσότερα κουμπιά για να υποδείξετε τη θέση του περιγράμματος. Εικόνα κουμπιού κουμπιά δύο Διαγώνιο περίγραμμα Εικόνα κουμπιού είναι διαθέσιμες στην περιοχή περίγραμμα

  • Για να καταργήσετε περιγράμματα κελιών, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Περιγράμματα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα Εικόνα κουμπιού .
   Εικόνα της κορδέλας του Excel

 • Το κουμπί Περιγράμματα εμφανίζει το στυλ περιγράμματος που χρησιμοποιήθηκε τελευταία. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα (όχι το βέλος) για να εφαρμόσετε αυτό το στυλ.

 • Εάν εφαρμόσετε περίγραμμα σε ένα επιλεγμένο κελί, το περίγραμμα εφαρμόζεται επίσης σε γειτονικά κελιά που έχουν κοινά όρια. Εάν εφαρμόσετε, για παράδειγμα, ένα περίγραμμα πλαισίου που περικλείει την περιοχή B1:C5, τα κελιά D1:D5 αποκτούν αριστερό περίγραμμα.

 • Εάν εφαρμόσετε δύο διαφορετικούς τύπους περιγραμμάτων σε ένα όριο κελιού κοινής χρήσης, εμφανίζεται το περίγραμμα που εφαρμόστηκε πιο πρόσφατα.

 • Μια επιλεγμένη περιοχή κελιών μορφοποιείται ως μεμονωμένο τμήμα κελιών. Εάν εφαρμόσετε ένα δεξιό περίγραμμα στην περιοχή κελιών B1:C5, το περίγραμμα εμφανίζεται μόνο στο δεξιό άκρο των κελιών C1:C5.

 • Εάν θέλετε να εκτυπώσετε το ίδιο περίγραμμα σε κελιά που είναι διαχωρισμένα με αλλαγή σελίδας, αλλά το περίγραμμα εμφανίζεται μόνο σε μια σελίδα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα εσωτερικό περίγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα περίγραμμα στο κάτω μέρος της τελευταίας γραμμής μιας σελίδας και να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περίγραμμα στην κορυφή της πρώτης γραμμής της επόμενης σελίδας. Κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε τις γραμμές και στις δύο πλευρές της αλλαγής σελίδας.

  2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Περιγράμματα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα περιγράμματα.

  3. Στην περιοχή υποδείγματα, επιλέξτε το κουμπί μέσα, Εικόνα κουμπιού .

  4. Στην περιοχή Περίγραμμα, στο διάγραμμα προεπισκόπησης καταργήστε το κατακόρυφο περίγραμμα, κάνοντας κλικ στο δείγμα του περιγράμματος που εμφανίζεται στο διάγραμμα προεπισκόπησης.

Κατάργηση περιγράμματος κελιού

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή των κελιών που θέλετε να καταργήσετε ένα περίγραμμα.

  Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Περιγράμματα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένου περιγράμματος κελιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ κελιού το οποίο περιλαμβάνει ένα προσαρμοσμένο περίγραμμα, και κατόπιν μπορείτε να εφαρμόσετε αυτό το στυλ κελιού όταν θέλετε να εμφανίζεται το προσαρμοσμένο περίγραμμα γύρω από επιλεγμένα κελιά.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" δίπλα στο πλαίσιο στυλ κελιού.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία στυλ κελιών.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα για το νέο στυλ κελιών.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Στην καρτέλα Περίγραμμα, στην περιοχή Γραμμή, στο πλαίσιο Στυλ, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το περίγραμμα.

 6. Στο πλαίσιο Χρώμα, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 7. Στην περιοχή Περίγραμμα, κάντε κλικ στα κουμπιά περιγράμματος για να δημιουργήσετε το περίγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, στη λίστα Το στυλ περιλαμβάνει (Με παράδειγμα), καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου για οποιαδήποτε μορφοποίηση δεν θέλετε να συμπεριληφθεί στο στυλ κελιών.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 11. Για να εφαρμόσετε το στυλ κελιών, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε με το προσαρμοσμένο περίγραμμα κελιού.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  3. Κάντε κλικ στο στυλ κελιών που θέλετε να εφαρμόσετε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×