Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να δημιουργήσετε επαγγελματικά αντικείμενο, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση εφαρμόζοντας στυλ. Στυλ αλλάξετε τον τρόπο που εφαρμόζονται τα χρώματα, γραμματοσειρές και εφέ και να ορίσετε ποιες από αυτές έχουν δεσπόζουσα ή ισχύουν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και περιστροφές τρισδιάστατη (3-δ).

Word, PowerPoint, Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

  Σημείωση: Το όνομα των αλλαγών καρτέλα μορφή ανάλογα με το αντικείμενο που κάνετε κλικ στην επιλογή. Για παράδειγμα, το αντικείμενο που επιλέξατε εδώ είναι ένα σχήμα, ώστε να καρτέλα ονομάζεται στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος, και να αλλάξετε τα ονόματα των όλες τις άλλες εντολές, πολύ.

 2. Κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γέμισμα ή περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα ή Χωρίς περίγραμμα.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε, όπως σκιά ή Απαλές ακμές.

  Στην καρτέλα μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ.

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς [όνομα εφέ].

  Στην καρτέλα μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ.

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

 5. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς [όνομα εφέ].

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

 5. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς [όνομα εφέ].

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

 5. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς [όνομα εφέ].

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×