Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο με επαγγελματική εμφάνιση, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση εφαρμόζοντας στυλ ή γρήγορα στυλ. Τα στυλ και τα γρήγορα στυλ αλλάζουν τον τρόπο που εφαρμόζονται τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και τα εφέ και καθορίζουν ποια θα δεσπόζουν, ή εφαρμόζουν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες (3-Δ) περιστροφές.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

 5. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς [όνομα εφέ].

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

PowerPoint

Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο με επαγγελματική εμφάνιση, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση εφαρμόζοντας στυλ ή γρήγορα στυλ. Τα στυλ και τα γρήγορα στυλ αλλάζουν τον τρόπο που εφαρμόζονται τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και τα εφέ και καθορίζουν ποια θα δεσπόζουν, ή εφαρμόζουν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες (3-Δ) περιστροφές.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

 5. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς [όνομα εφέ].

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

Excel

Για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο με επαγγελματική εμφάνιση, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση εφαρμόζοντας στυλ ή γρήγορα στυλ. Τα στυλ και τα γρήγορα στυλ αλλάζουν τον τρόπο που εφαρμόζονται τα χρώματα, οι γραμματοσειρές και τα εφέ και καθορίζουν ποια θα δεσπόζουν, ή εφαρμόζουν εφέ, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες (3-Δ) περιστροφές.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Κατάργηση στυλ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες επιλογές.

 4. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

 5. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή.

Εφαρμογή εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Κατάργηση εφέ

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς [όνομα εφέ].

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Δείτε επίσης

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή επεξεργασία ενός γραφικού SmartArt

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×