Εφαρμογή ή κατάργηση επισήμανσης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Word περιέχει πολλές επισημάνσεις για να αναδείξει το κείμενο στην οθόνη όπως ακριβώς αν το επισημαίνατε σε χαρτί με φωσφορούχο μαρκαδόρο. Μπορείτε να επιλέξετε κείμενο ή μια εικόνα και, στη συνέχεια, επισημάνετε, ή χρησιμοποιήστε το εργαλείο επισήμανσης για να επισημάνετε διάφορα μέρη του εγγράφου. Μπορείτε να καταργήσετε την επισήμανση ή να βρείτε γρήγορα στοιχεία με επισήμανση στο έγγραφό σας.

Σημείωση: Επισήμανση των τμημάτων ενός εγγράφου είναι πιο εύκολο να δείτε όταν το έγγραφο είναι σε σύνδεση.

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

  Οι επιλογές για το χρώμα επισήμανσης κειμένου στην Κεντρική καρτέλα.

 3. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ένα χρώμα επισήμανσης light, εάν πρόκειται να εκτυπώσετε το έγγραφο, χρησιμοποιώντας έναν μονοχρωματικό εκτυπωτή παλέτα ή κουκκίδων.

Επισημάνετε πολλά τμήματα ενός εγγράφου

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη για επισήμανση πολλά τμήματα ενός εγγράφου, επειδή το εργαλείο επισήμανσης παραμένει μέχρι να αποφασίσετε για να την απενεργοποιήσετε.

 1. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

  Οι επιλογές για το χρώμα επισήμανσης κειμένου στην Κεντρική καρτέλα.

 2. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Το κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου εμφανίζει το χρώμα που επιλέξατε και ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί μια Εικονίδιο δείκτη επισήμανσης όταν τοποθετείτε το δείκτη στην περιοχή του εγγράφου που περιέχει κείμενο.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ένα χρώμα επισήμανσης light, εάν πρόκειται να εκτυπώσετε το έγγραφο, χρησιμοποιώντας έναν μονοχρωματικό εκτυπωτή παλέτα ή κουκκίδων.

 3. Επιλέξτε το κείμενο ή το γραφικό που θέλετε να επισημάνετε.

 4. Για να διακόψετε την επισήμανση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εικόνα κουμπιού και κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή επισήμανσης ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

  Ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί μια Δείκτης του ποντικιού με μορφή Ι όταν τοποθετείτε το δείκτη στο έγγραφό σας.

Κατάργηση επισήμανσης από το τμήμα ή ολόκληρου εγγράφου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να καταργήσετε την επισήμανση από ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφο.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

  Οι επιλογές για το χρώμα επισήμανσης κειμένου στην Κεντρική καρτέλα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς χρώμα.

Γρήγορη εύρεση κείμενο με επισήμανση

 1. Εάν χρησιμοποιείτε Word 2016 ή Word 2013, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση > Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  Εάν χρησιμοποιείτε Word 2010, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση.

  Εμφανίζεται το πλαίσιο Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή μορφή > επισήμανσης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

  Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Μορφή, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα.

 3. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου.

Αρχή της σελίδας

Επισήμανση επιλεγμένου κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

  Οι επιλογές για το χρώμα επισήμανσης κειμένου στην Κεντρική καρτέλα.

 3. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ένα χρώμα επισήμανσης light, εάν πρόκειται να εκτυπώσετε το έγγραφο, χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή ή μονόχρωμες παλέτα.

Επισημάνετε πολλά τμήματα ενός εγγράφου

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη για επισήμανση πολλά τμήματα ενός εγγράφου, επειδή το εργαλείο επισήμανσης παραμένει μέχρι να αποφασίσετε για να την απενεργοποιήσετε.

 1. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

  Οι επιλογές για το χρώμα επισήμανσης κειμένου στην Κεντρική καρτέλα.

 2. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Το κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου εμφανίζει το χρώμα που επιλέξατε και ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί μια Εικονίδιο δείκτη επισήμανσης όταν τοποθετείτε το δείκτη στην περιοχή του εγγράφου που περιέχει κείμενο.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ένα χρώμα επισήμανσης light toned εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε το έγγραφο, χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή ή μονόχρωμες παλέτα.

 3. Επιλέξτε το κείμενο ή το γραφικό που θέλετε να επισημάνετε.

 4. Για να διακόψετε την επισήμανση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εικόνα κουμπιού και κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή επισήμανσης ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

  Ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί μια Δείκτης του ποντικιού με μορφή Ι όταν τοποθετείτε το δείκτη στο έγγραφό σας.

Κατάργηση επισήμανσης από το τμήμα ή ολόκληρου εγγράφου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να καταργήσετε την επισήμανση από ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφο.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

  Οι επιλογές για το χρώμα επισήμανσης κειμένου στην Κεντρική καρτέλα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς χρώμα.

Γρήγορη εύρεση κείμενο με επισήμανση

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση > Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  Εμφανίζεται το πλαίσιο Εύρεση και αντικατάσταση .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή μορφή > επισήμανσης.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

  Εάν δεν βλέπετε το κουμπί " Μορφοποίηση ", κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×