Εργασία χωρίς σύνδεση στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με ένα λογαριασμό Microsoft Exchange Server ή του Office 365, μπορείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση για αποφυγή χρεώσεων λόγω σύνδεσης ή να διακόψετε το Outlook για αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω σύνδεσης δικτύου αργή.

Εναλλαγή ανάμεσα σε εργασία χωρίς σύνδεση και να εργάζεστε με σύνδεση

 • Κάντε κλικ στα στοιχεία Αποστολή / Λήψη > Εργασία χωρίς σύνδεση.

  Εντολή "Χωρίς σύνδεση" στην Κορδέλα

Όταν το Outlook εναλλάσσεται μεταξύ εργασίας με σύνδεση και χωρίς σύνδεση, όλοι οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάζουν.

Γνωρίζετε ότι εργάζεστε χωρίς σύνδεση όταν είναι επισημασμένο το κουμπί Εργασία χωρίς σύνδεση στην Κορδέλα ή όταν εμφανίζεται η ένδειξη Εργασία χωρίς σύνδεση στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου του Outlook.

Ένδειξη "Εργασία χωρίς σύνδεση" στη γραμμή κατάστασης του Outlook

Όταν είστε έτοιμοι να εργαστείτε και πάλι με σύνδεση, κάντε κλικ στα στοιχεία Αποστολή / Λήψη > Εργασία χωρίς σύνδεση. Το κείμενο του κουμπιού δεν αλλάζει, αλλά επισημαίνεται μόνο όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Όταν εργάζεστε σε σύνδεση, εξαφανίζεται και η ένδειξη Εργασία χωρίς σύνδεση από τη γραμμή κατάστασης.

Αλλαγή του όγκου της αλληλογραφίας που θα διατηρείτε εκτός σύνδεσης

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού στην προβολή Backstage

 2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό Exchange ή του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Εντολή "Αλλαγή" στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις λογαριασμού"

 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις χωρίς σύνδεση, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιθυμητή τιμή του χρόνου, όπως όλα, 12 μηνών, 6 μήνες, 3 μήνες ή 1 μήνας. Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook 2016, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα όσο 3 ημερών.

  Ρυθμιστικό όγκου αποθήκευσης αλληλογραφίας χωρίς σύνδεση

  Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε το ρυθμιστικό για να 3 μήνες, μόνο η αλληλογραφία από τους τελευταίους τρεις μήνες θα συγχρονιστεί με το αρχείο χωρίς σύνδεση δεδομένων του Outlook (.ost) από το διακομιστή Exchange. Στοιχείων παλιότερων από 3 μήνες βρίσκονται μόνο στο γραμματοκιβώτιό σας στο διακομιστή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή.

  Κατάσταση λειτουργίας cached Exchange, η οποία λαμβάνει ένα αντίγραφο των μηνυμάτων σας, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook με ένα λογαριασμό Office 365, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange.

Από προεπιλογή, το Outlook ρυθμίζει τις παραμέτρους λογαριασμούς Exchange και το Office 365 για συγχρονισμό μόνο 12 μηνών από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

Χρήση φακέλων χωρίς σύνδεση με το λογαριασμό σας Exchange

Φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση σας δίνουν τη δυνατότητα να εργαστείτε με τα περιεχόμενα ενός φακέλου Exchange ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση, αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεται με το δίκτυο. Την επόμενη φορά που δημιουργείτε μια σύνδεση στο διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange, οι φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση είναι συγχρονισμένα.

Φάκελοι για εργασία χωρίς σύνδεση αποθηκεύονται στο αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost), που είναι διαφορετικό από ένα Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst). Το αρχείο .ost ξεκινά ως ειδώλου κατοπτρισμού των φακέλων σας στο διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange. Τυχόν αλλαγές που έγιναν στο διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange ή στον υπολογιστή σας, ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση συγχρονίζονται όταν γίνει διαθέσιμη μια σύνδεση. Ένα αρχείο .pst, αντίθεση, είναι απλώς μια θέση αποθήκευσης στον σκληρό σας δίσκο. Αλλαγές σε ένα αρχείο .pst δεν συγχρονίζονται στο διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange.

Όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, μπορείτε να εργαστείτε με τα περιεχόμενα ενός φακέλου χωρίς σύνδεση, ακριβώς όπως θα κάνατε με ένα φάκελο που βρίσκεται στο διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε και να μετακινήσετε στοιχεία στα Εισερχόμενά σας χωρίς σύνδεση και να στείλετε μηνύματα που τοποθετούνται στα Εξερχόμενά σας χωρίς σύνδεση. Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιό σας στο διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange. Ωστόσο, δεν θα γνωρίζετε αυτές τις αλλαγές στο διακομιστή μέχρι να συνδεθείτε στο δίκτυο.

Όταν πρέπει να ενημερώσετε τα περιεχόμενα του φακέλου για εργασία χωρίς σύνδεση, μπορείτε να συγχρονίσετε το φάκελο με το διακομιστή και, στη συνέχεια, συνεχίστε με την εργασία χωρίς σύνδεση. Η εντολή Αποστολής/παραλαβής συνδέεται στο διακομιστή, αντιγράφονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και, στη συνέχεια, αποσυνδέει. Κάθε στοιχείο που έχετε διαγράψει από το φάκελο για εργασία χωρίς σύνδεση ή τον αντίστοιχο φάκελο διακομιστή διαγράφεται από τους δύο φακέλους όταν γίνεται συγχρονισμός.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange, εργάζεστε πάντα με ένα αρχείο .ost, ακόμη και όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση με το διακομιστή όπου εκτελείται το Exchange. Κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange σάς επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς διακοπή εάν η σύνδεσή σας στο διακομιστή θα χαθεί ή εάν μια σύνδεση δικτύου δεν είναι διαθέσιμη. Τις διαδικασίες που ακολουθούν σε αυτήν την ενότητα δεν ισχύουν για ρύθμιση παραμέτρων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange αυτού του άρθρου ή στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασία χωρίς σύνδεση.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ερώτηση κατά την εκκίνηση, ώστε να μπορεί να επιλογή για εργασία με ή χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, Microsoft Outlook θα ξεκινήσει αυτόματα χωρίς σύνδεση, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη μια σύνδεση στο διακομιστή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αντιγράψετε τα δεδομένα από το διακομιστή στο νέο αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση (.ost).

  Σημείωση: Ξεκινώντας με το Microsoft Office Outlook 2003, μια νέα μορφή αρχείου φακέλων χωρίς σύνδεση Παρουσιάστηκε που προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης για στοιχεία και φακέλους και υποστηρίζει πολύγλωσσα δεδομένα Unicode. Ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί σε αυτήν τη μορφή δεν είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook και δεν μπορεί να ανοίξει σε προηγούμενη έκδοση του Outlook. Το Outlook καθορίζει αυτόματα τη μορφή με την οποία δημιουργείται το αρχείο φακέλων χωρίς σύνδεση, με βάση την έκδοση του Microsoft Exchange, τις ρυθμίσεις διαχειριστή και τις μορφές αρχείων δεδομένων που έχουν ρυθμιστεί για το προφίλ του. Εάν οι ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν το αρχείο που θα δημιουργηθεί στη νέα μορφή, το Outlook δημιουργεί το αρχείο στη μορφή που είναι συμβατή με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook που δεν υποστηρίζουν Unicode και που παρέχουν την ίδια χωρητικότητα αποθήκευσης που ήταν διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του O utlook.

 4. Επιλέξτε τους φακέλους που θέλετε να είναι διαθέσιμη για χρήση χωρίς σύνδεση.

  Οι φάκελοι "Εισερχόμενα", "Εξερχόμενα", "Διαγραμμένα", Απεσταλμένα, Ημερολόγιο, επαφές και εργασίες γίνονται αυτόματα διαθέσιμο χωρίς σύνδεση όταν ρυθμίζετε φακέλους χωρίς σύνδεση. Για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε άλλο φάκελο εκτός σύνδεσης, πρέπει να επιλέξετε το για χρήση χωρίς σύνδεση, κάνοντας τα εξής:

  1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη για να Αποστολής/παραλαβής, επιλέξτε Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.

  2. Στη λίστα, επιλέξτε μια ομάδα αποστολής/παραλαβής που περιέχει ένα λογαριασμό του Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  3. Στην περιοχή Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό του Exchange.

  4. Στην περιοχή "Επιλογές φακέλων", επιλέξτε τους φακέλους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε χωρίς σύνδεση.

  5. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Επιλέξτε λήψη μόνο των κεφαλίδων.

   • Επιλέξτε λήψη ολόκληρου του στοιχείου συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων.

    Μπορείτε να περιορίσετε τις λήψεις των στοιχείων που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο μέγεθος μόνο σε κεφαλίδες. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λήψη μόνο των κεφαλίδων για στοιχεία μεγαλύτερα από και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όριο μεγέθους που θέλετε σε kilobyte (KB).

Χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange

Από προεπιλογή, Microsoft Office Outlook 2007 χρησιμοποιεί κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange. Κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange σάς παρέχει μια καλύτερη εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο του γραμματοκιβωτίου σας που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Αυτό το αντίγραφο παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα σας και συγχρονίζεται συχνά με το διακομιστή αλληλογραφίας.

Όταν χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange, όλους τους φακέλους σας Exchange είναι διαθέσιμοι αυτόματα.

 1. Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην επιλογή Account Settings.

  Λείπει η εντολή Ρυθμίσεις λογαριασμού

  Η εντολή Ρυθμίσεις λογαριασμού είναι στο μενού Εργαλεία στο Microsoft Office Outlook 2007. Εάν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Outlook, δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω οδηγίες. Χρησιμοποιήστε τη Βοήθεια που συνοδεύει το συγκεκριμένο προϊόν. Εάν η γραμμή τίτλου του προγράμματος που χρησιμοποιείτε εμφανίζει το Microsoft Outlook Express, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που δεν είναι το ίδιο με το Outlook. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθεια στο Outlook Express.

 2. Επιλέξτε το λογαριασμό σας Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 3. Στην περιοχή Microsoft Exchange, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση της κατάστασης λειτουργίας Cached Exchange.

 4. Κλείστε και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Outlook.

Όλοι οι φάκελοι παραμένουν συγχρονισμένοι. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τους φακέλους που θέλετε να συμπεριληφθούν σε έναν άμεσο συγχρονισμό όταν πραγματοποιείτε μια εντολή μη αυτόματης αποστολής/παραλαβής για εκτέλεση πατώντας το πλήκτρο F9.

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη για να Αποστολής/παραλαβής, επιλέξτε Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ομάδες αποστολής/παραλαβής, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + S.

 2. Στη λίστα, κάντε κλικ στην ομάδα αποστολής/παραλαβής που περιέχει το λογαριασμό Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 3. Στην περιοχή Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό του Exchange.

 4. Στην περιοχή "Επιλογές φακέλων", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε φάκελο που θέλετε να συμπεριλάβετε όταν πραγματοποιείτε μια μη αυτόματη Αποστολή/παραλαβή όλων.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε λήψη μόνο των κεφαλίδων.

  • Επιλέξτε λήψη ολόκληρου του στοιχείου συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων.

   Μπορείτε να περιορίσετε τις λήψεις των στοιχείων που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο μέγεθος μόνο σε κεφαλίδες. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λήψη μόνο των κεφαλίδων για στοιχεία μεγαλύτερα από και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όριο μεγέθους που θέλετε σε kilobyte (KB).

   Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε λήψη κεφαλίδων μόνο όταν το λογαριασμό Exchange συνδέεται στο Microsoft Exchange 2003 ή νεότερη έκδοση. Οι κεφαλίδες δεν είναι διαθέσιμες σε φακέλους που δεν περιέχουν στοιχεία αλληλογραφίας, για παράδειγμα, φακέλους ημερολογίου.

Αλλαγή των φακέλων και του περιεχομένου που είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε φακέλους χωρίς σύνδεση, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε την κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange, μπορείτε να αλλάξετε τους φακέλους που έχουν αντιγραφεί και να συγχρονιστεί στον υπολογιστή σας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη για να Αποστολής/παραλαβής, επιλέξτε Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ομάδες αποστολής/παραλαβής, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + S.

 2. Στη λίστα, κάντε κλικ στην ομάδα αποστολής/παραλαβής που περιέχει το λογαριασμό Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 3. Στην περιοχή Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό του Exchange.

 4. Στην περιοχή "Επιλογές φακέλων", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε φάκελο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εργασία χωρίς σύνδεση.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε λήψη μόνο των κεφαλίδων.

  • Επιλέξτε λήψη ολόκληρου του στοιχείου συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων.

   Μπορείτε να περιορίσετε τις λήψεις των στοιχείων που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο μέγεθος μόνο σε κεφαλίδες. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου λήψη μόνο των κεφαλίδων για στοιχεία μεγαλύτερα από και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όριο μεγέθους που θέλετε σε kilobyte (KB).

Συμβουλή: Για να ορίσετε γρήγορα ένα φάκελο για χρήση χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στο φάκελο στο Παράθυρο περιήγησης και στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη για να Αποστολής/παραλαβής, επιλέξτε Ρυθμίσεις αποστολής/παραλαβής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κάνετε αυτό φάκελο διαθέσιμο χωρίς σύνδεση .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×