Εργασία στο περιεχόμενο και στη δομή μιας τοποθεσίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιείτε τη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" για τη διαχείριση τόσο του περιεχομένου όσο και της δομής της συλλογής τοποθεσιών του SharePoint. Στο Microsoft Office SharePoint Server 2007, η περιήγηση δημιουργείται δυναμικά από την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών. Αυτό σημαίνει ότι όταν αλλάξετε τη δομή της τοποθεσίας (εάν, για παράδειγμα, μετακινήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία), αυτή η αλλαγή μεταφέρεται στην περιήγηση της τοποθεσίας. Η θέση στην οποία εμφανίζεται τώρα το στοιχείο στην περιήγηση της τοποθεσίας αντανακλά τη νέα θέση της υποκείμενης δευτερεύουσας τοποθεσίας. Οι ενέργειες που εκτελείτε σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα από την απλή αλλαγή της δομής της τοποθεσίας. Μπορείτε να διαχειριστείτε περιεχόμενο εκτελώντας άλλες ενέργειες σε λίστες και στοιχεία λίστας. Για παράδειγμα, εκτελείτε ανάληψη ή μεταβίβαση ελέγχου, δημοσίευση και αντιγραφή στοιχείων.

Σημαντικό: 

 • Αρχή 2018 Οκτωβρίου το το περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας που χρησιμοποιείται στο SharePoint Online. Η σύνδεση ρυθμίσεις στη σελίδα SiteManager.aspx θα καταργηθούν από το SharePoint Online και άμεση πρόσβαση θα περιορίζονται σε διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών μέχρι Μαρτίου 2019.

 • Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αρχείο μετακίνηση και αντιγραφή για να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή αρχείων και φακέλων μεταξύ τοποθεσιών OneDrive και το SharePoint.

Για να εξασφαλιστεί ότι το περιβάλλον της σελίδας "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" σάς είναι οικείο, σχεδιάστηκε ώστε να είναι παρόμοιο με την Εξερεύνηση των Windows. Μπορείτε να δείτε την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών στο παράθυρο περιήγησης ως προβολή δέντρου στην αριστερή πλευρά της σελίδας "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας". Στη δεξιά πλευρά, τα στοιχεία αναγράφονται στο παράθυρο λίστας.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον δικαιώματα συμβολής.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μετάβαση στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας"

Πληροφορίες για τις ενέργειες

Επιλογή πολλών στοιχείων

Αντιγραφή στοιχείων

Μετακίνηση στοιχείων

Διαγραφή στοιχείων

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχετικών πόρων

Πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις περιεχομένου και δομής τοποθεσίας

Προβολή εκθέσεων

Μετάβαση στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας"

Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" μέσω του μενού Ενέργειες τοποθεσίας . Εάν βρίσκεστε στο ανώτατο επίπεδο της τοποθεσίας σας, θα δείτε το στοιχείο του μενού να αναγράφεται στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας. Εάν βρίσκεστε σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" και κατόπιν στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας".

Σημείωση: Για τις υπόλοιπες διαδικασίες αυτού του θέματος, θεωρείται ότι γνωρίζετε πώς να μεταβαίνετε στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και κατόπιν στην επιλογή Διαχείριση περιεχομένου και δομής.

 2. Εάν η επιλογή Διαχείριση περιεχομένου και δομής δεν αναγράφεται, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας και κατόπιν, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου.

  2. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Περιεχόμενο και δομή.

 3. Εμφανίζεται η σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας".

 4. Για να επιστρέψετε στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στη γραμμή εργαλείων λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Πληροφορίες για τις ενέργειες

Ένα μενού περιβάλλοντος το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε τυπικές ενέργειες είναι διαθέσιμο για κάθε στοιχείο της σελίδας, τόσο στο παράθυρο περιήγησης όσο και στο παράθυρο λίστας. Από το μενού περιβάλλοντος, μπορείτε να εκτελέσετε τυπικές ενέργειες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0, τις οποίες μπορείτε να εκτελείτε οποιοιδήποτε αλλού στο περιβάλλον χρήστη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες δημοσίευσης όπως η ανάληψη ελέγχου, η απόρριψη ανάληψης ελέγχου, η υποβολή για έγκριση ή η δημοσίευση στοιχείων. Επιπλέον, μπορείτε να αναδομήσετε τη συλλογή τοποθεσιών με τη μετακίνηση, την αντιγραφή ή την επαναλαμβανόμενη διαγραφή δευτερευουσών τοποθεσιών. Κατά την αντιγραφή, τη μετακίνηση ή τη διαγραφή περιεχομένου, οι συνδέσεις που συσχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο ενημερώνονται επίσης.

Οι ενέργειες που ενεργοποιούνται για ένα στοιχείο στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" είναι ευαίσθητες στο περιβάλλον και εξαρτώνται από την κατάσταση του στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου ενός στοιχείου, η ενέργεια ανάληψης ελέγχου δεν είναι ενεργοποιημένη. Οι ενέργειες που ενεργοποιούνται εξαρτώνται από το περιβάλλον ασφαλείας του τρέχοντος χρήστη. Πέρα από το αν μια ενέργεια είναι ενεργοποιημένη για μια δυνατότητα, οι ενέργειες που ενεργοποιούνται ή ακόμα και εμφανίζονται εξαρτώνται από άλλους παράγοντες, όπως είναι ο τύπος της λίστας στην οποία περιέχεται ένα στοιχείο ή από το αν ορισμένες δυνατότητες, όπως η δημοσίευση, είναι ενεργοποιημένες στη συλλογή τοποθεσιών.

Η ενέργεια απόρριψης της ανάληψης ελέγχου, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αναιρέσετε την ενέργεια της ανάληψης ελέγχου για έναν άλλο χρήστη είτε για ένα στοιχείο είτε για πολλά, επαναφέρει τα στοιχεία στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά την τελευταία ανάληψη ελέγχου. Ένα τυπικό σενάριο είναι να ξεχάσει ένας υπάλληλος να εκτελέσει μεταβίβαση ελέγχου των αρχείων πριν φύγει για διακοπές. Ο προϊστάμενός του μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενέργεια απόρριψης της ανάληψης ελέγχου για να αποδεσμεύσει τα αρχεία.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο στη σελίδα "Διαχείριση περιεχομένου και δομής" και μόνο εάν διαθέτετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επιλογή πολλών στοιχείων

Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", οποιαδήποτε ενέργεια μπορείτε να εκτελέσετε σε ένα στοιχείο, μπορείτε να την εκτελέσετε και σε πολλά στοιχεία, επιλέγοντας πρώτα τα στοιχεία και κατόπιν επιλέγοντας την ενέργεια.

 1. Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", δίπλα στην επιλογή Τύπος, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων των στοιχείων.

  • Απαλείψτε τα στοιχεία που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε.

  • Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα του.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Ενέργειες και κατόπιν στην ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αντιγραφή στοιχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρες δευτερεύουσες τοποθεσίες ή λίστες σε μια άλλη δευτερεύουσα τοποθεσία στην ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών, ή να αντιγράψετε μεμονωμένα στοιχεία λίστας σε οποιαδήποτε συμβατή λίστα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια της αντιγραφής για να αντιγράψετε ένα στοιχείο λίστας στην ίδια λίστα.

Μετά την εκτέλεση της ενέργειας της αντιγραφής, η περιήγηση της τοποθεσίας ενημερώνεται για όλα τα στοιχεία περιήγησης και θα αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι δευτερεύουσες τοποθεσίες, οι λίστες ή τα στοιχεία λίστας βρίσκονται και στις δύο θέσεις.

 1. Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", επιλέξτε το στοιχείο ή τα στοιχεία που θα αντιγράψετε.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Ενέργειες και κατόπιν στο κουμπί Αντιγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή, επιλέξτε έναν προορισμό και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Τα στοιχεία προέλευσης επικυρώνονται για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με το κοντέινερ προορισμού. Εάν επικύρωσης Καθορίζει:

  • Ένα στοιχείο είναι συμβατό, το στοιχείο αυτό θα αντιγραφεί, και θα εμφανιστεί η σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας".

  • Ένα στοιχείο δεν είναι συμβατό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος και το στοιχείο δεν θα αντιγραφεί.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μετακίνηση στοιχείων

Μπορείτε να μετακινήσετε μεμονωμένα στοιχεία λίστας ή ολόκληρες δευτερεύουσες τοποθεσίες σε μια άλλη δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Μια δευτερεύουσα τοποθεσία μπορεί να μετακινηθεί ώστε να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ανώτατο επίπεδο στην ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών, ή κάτω από μια άλλη δευτερεύουσα τοποθεσία στην ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών. Κατά τη μετακίνηση μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας, μετακινείται όλο το περιεχόμενό της. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση μιας λίστας μόνο (για παράδειγμα, μόνο της λίστας εγγράφων) σε μια άλλη δευτερεύουσα τοποθεσία.

Κατά τη μετακίνηση μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας ή ενός στοιχείου, επειδή η περιήγηση δημιουργείται δυναμικά από την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών, τα στοιχεία της περιήγησης ενημερώνονται αυτόματα, ώστε η νέα θέση του στοιχείου ή της δευτερεύουσας τοποθεσίας να αντανακλάται στην περιήγηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια της μετακίνησης για να αναδομήσετε την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, ίσως χρειάζεται να αναδομήσετε την περιήγηση για την τοποθεσία σας ή να μετακινήσετε τη δευτερεύουσα τοποθεσία ενός τμήματος, επειδή το τμήμα αυτό αναδιοργανώθηκε και τοποθετήθηκε σε διαφορετική ομάδα.

 1. Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", επιλέξτε το στοιχείο ή τα στοιχεία που θα μετακινήσετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και κατόπιν στο κουμπί Μετακίνηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση, επιλέξτε έναν προορισμό και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Τα στοιχεία προέλευσης επιβεβαιώνονται, για να εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με το κοντέινερ προορισμού. Εάν με την επιβεβαίωση προσδιοριστεί ότι:

  • Ένα στοιχείο είναι συμβατό, το στοιχείο αυτό θα μετακινηθεί, και θα εμφανιστεί η σελίδα Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας.

  • Ένα στοιχείο δεν είναι συμβατό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος και το στοιχείο δεν θα μετακινηθεί.

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαγραφή στοιχείων

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε ένα διαχειριστή τοποθεσιών να αναδιοργανώσει μια τοποθεσία, χωρίς να επιβάλλει στους διαχειριστές τοποθεσιών να διαγράφουν κάθε στοιχείο μεμονωμένα. Είναι δυνατόν να διαγραφούν ολόκληρες δευτερεύουσες τοποθεσίες ή μεμονωμένα στοιχεία από την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο κάδος ανακύκλωσης για την τοποθεσία, η επαναφορά των στοιχείων λίστας είναι δυνατή μετά τη διαγραφή τους. Ωστόσο, η διαγραφή μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας είναι δραστική ενέργεια. Ολόκληρος ο κλάδος διαγράφεται μόνιμα, ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένος ο κάδος ανακύκλωσης.

Σημείωση: Εάν ο στόχος σας είναι να μην εμφανίζεται κάποια δευτερεύουσα τοποθεσία ή σελίδα στην περιήγηση της τοποθεσίας, δεν πρέπει να τη διαγράψετε, αλλά να μεταβείτε στη σελίδα "Επιλογές περιήγησης" και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Απόκρυψη.

 1. Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", σε προβολή δέντρου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη δευτερεύουσα τοποθεσία που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

 3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης, με το μήνυμα Η διαγραφή των επιλεγμένων τοποθεσιών θα καταστρέψει μόνιμα όλο το περιεχόμενο και τις πληροφορίες χρήστη και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες που περιέχονται σε αυτή την τοποθεσία θα χαθούν επίσης μόνιμα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

 5. Επειδή αυτή η λειτουργία απαιτεί κάποιο χρόνο, εμφανίζεται η ιστοσελίδα Εκτέλεση λειτουργίας διαγραφής.

 6. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, το πρόγραμμα περιήγησης φορτώνει αυτόματα τη σελίδα "Διαχείριση περιεχομένου και δομής".

Επάνω μέρος της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχετικών πόρων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να προσδιορίσετε τους πόρους που θα καλούνται από ένα στοιχείο. Πόρος είναι οποιοδήποτε στοιχείο χρησιμοποιείται από τη σελίδα, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης σελίδας, εικόνων, επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (CSS), συνδέσεων από τη σελίδα σε άλλες σελίδες, συνδέσεων στη σελίδα μέσα από τη συλλογή τοποθεσιών και συνδέσεων σε ή από αυτή τη σελίδα. Ο προσδιορισμός των σχετικών πόρων για ένα στοιχείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμος εάν, για παράδειγμα, χρειάζεται να διαγράψετε μια εικόνα. Προσδιορίζοντας τις εξαρτήσεις αυτής της εικόνας, μπορείτε να ενημερώσετε τις συνδέσεις ή τους πόρους όπως απαιτείται.

Αυτή η δυνατότητα εμφανίζει μόνο τους σχετικούς πόρους για ένα στοιχείο κάθε φορά. Εάν δεν έχετε επιλέξει κάποιο στοιχείο όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχετικών πόρων, επιλέγεται το πρώτο στοιχείο στο παράθυρο λίστας. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα άλλο στοιχείο από τη λίστα, εμφανίζονται οι πόροι για αυτό το στοιχείο.

Για την εμφάνιση σχετικών πόρων   

 1. Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" στη γραμμή εργαλείων λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχετικών πόρων.

 2. Εμφανίζεται το παράθυρο Πόροι που σχετίζονται με τη σελίδα.

 3. Εάν δεν έχετε επιλέξει στοιχείο, η έκθεση θα εκτελεστεί για το στοιχείο που θα ήταν πρώτο εάν η λίστα είχε ταξινομηθεί αλφαβητικά.

Για την απόκρυψη σχετικών πόρων   

 1. Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", στη γραμμή εργαλείων λίστας, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη σχετικών πόρων.

 2. Το παράθυρο Πόροι που σχετίζονται με τη σελίδα δεν εμφανίζεται.

Επάνω μέρος της σελίδας

Πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις περιεχομένου και δομής τοποθεσίας

Υπάρχουν επτά εκθέσεις που είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση των διακομιστών Office SharePoint Server 2007. Όταν επιλέγετε μια έκθεση, όλα τα στοιχεία που ταιριάζουν με το φίλτρο της τρέχουσας τοποθεσίας και των δευτερευουσών τοποθεσιών κάτω από την τρέχουσα τοποθεσία, επιστρέφονται.

Σημείωση: Για να προσδιορίσετε το κοντέινερ για το στοιχείο σε μια έκθεση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη στήλη ονόματος και η διαδρομή εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης.

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα δικαιώματα για την τοποθεσία σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε εκθέσεις, ώστε να αφορούν ειδικά την κατάσταση ή το περιβάλλον σας. Για παράδειγμα, οι συντάκτες ίσως να δυσκολεύονται στον εντοπισμό όλων των σελίδων στις οποίες εργάζονται μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Εκτελώντας μια έκθεση, μπορούν να εντοπίσουν όλα τα στοιχεία και, στη συνέχεια, από την προβολή έκθεσης, να εκτελέσουν ενέργειες στα στοιχεία αυτά, με τον ίδιο τρόπο όπως και στην προβολή Όλα τα έγγραφα.

Επειδή οι εκθέσεις είναι στοιχεία σε μια λίστα, μετά τη δημιουργία μιας νέας έκθεσης, αυτή αναπτύσσεται αυτόματα. Επίσης, επειδή οι εκθέσεις είναι στοιχεία λίστας, οι εκδόσεις τους μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να πρέπει να ελέγχονται πριν από την επεξεργασία τους.

Προβολή εκθέσεων

 1. Για να προβάλετε εκθέσεις, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", στο μενού Προβολή, επιλέξτε μια έκθεση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προβολή εκθέσεων και επιλέξτε μια έκθεση.

 2. Η έκθεση ανοίγει στη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας".

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×