Εργασία σε σελίδες σε μια τοποθεσία δημοσίευσης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε μια τοποθεσία δημοσίευσης, οι ιστοσελίδες αποθηκεύονται κεντρικά στη Βιβλιοθήκη σελίδων. Ένα σύστημα μεταβίβασης και ανάληψης ελέγχου εξασφαλίζει ότι στις σελίδες γίνεται επεξεργασία μόνο από ένα άτομο κάθε φορά και ότι η δυνατότητα τήρησης ιστορικού εκδόσεων βοηθά στον εντοπισμό των αλλαγών. Από προεπιλογή, κάθε σελίδα, πριν εκδοθεί, πρέπει να εγκριθεί από έναν αναθεωρητή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία σελίδας

Επεξεργασία σελίδας

Αποθήκευση μιας σελίδας

Επεξεργασία σελίδας είχε αποθηκευτεί προηγουμένως

Μεταβίβαση ελέγχου σελίδας

Υποβολή σελίδας για έγκριση

Έγκριση ή απόρριψη μιας σελίδας

Δημοσίευση μιας σελίδας

Προβολή του ιστορικού εκδόσεων της σελίδας

Δημιουργία σελίδας

Μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Προγράμματα όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερες επιλογές, αλλά για κάποιες σελίδες ίσως διαπιστώσετε ότι η χρήση ενός προγράμματος περιήγησης εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

 1. Στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη σελίδα, από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία σελίδας.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα διεύθυνσης URL, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου για τη σελίδα. Το όνομα θα εμφανίζεται σε συνδέσεις σε ολόκληρη την τοποθεσία.

 3. Στο πλαίσιο Τίτλος, μπορείτε να δεχτείτε τον προεπιλεγμένο τίτλο, που είναι ο ίδιος με το Όνομα διεύθυνσης URL ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα νέο τίτλο για τη σελίδα. Σε ορισμένες διατάξεις σελίδας, ο τίτλος εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε προαιρετικά μια περιγραφή των περιεχομένων της σελίδας. Σε ορισμένες διατάξεις σελίδας, η περιγραφή εμφανίζεται πάνω στη σελίδα.

 5. Στην ενότητα Διάταξη σελίδας, επιλέξτε μια διάταξη για τη σελίδα που θέλετε να δημοσιεύσετε. Η διάταξη που θα επιλέξετε εξαρτάται από τον τύπο του περιεχομένου που θέλετε να δημοσιεύσετε ή από το πρότυπο που ο σχεδιαστής της τοποθεσίας σας θέλει να χρησιμοποιήσετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σελίδας

Ανάλογα με τον τύπο διάταξης που επιλέγετε, ενδέχεται να έχετε ένα συνδυασμό στοιχείων ελέγχου πεδίων και Τμημάτων Web στη σελίδα. Η προσθήκη περιεχομένου στη σελίδα γίνεται με επεξεργασία και ρύθμιση παραμέτρων καθενός από αυτά τα στοιχεία χωριστά. Ο σχεδιαστής της σελίδας καθορίζει ποια στοιχεία εμφανίζονται στη σελίδα. Τα στοιχεία ελέγχου πεδίων δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν στη σελίδα και χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της συνέπειας μεταξύ σελίδων και τοποθεσιών. Σε μερικές διατάξεις, ίσως έχετε τη δυνατότητα προσθήκης ή επεξεργασίας Τμημάτων Web.

Για προσθήκη ή επεξεργασία περιεχομένου σε

Κάντε το εξής

Στοιχεία ελέγχου πεδίων

 • Η ακριβής μέθοδος προσθήκης περιεχομένου σε ένα στοιχείο ελέγχου πεδίου ποικίλλει. Ίσως χρειάζεται να πληκτρολογήσετε κείμενο σε ένα πλαίσιο ή να κάνετε κλικ στη σύνδεση Επεξεργασία περιεχομένου ή στη σύνδεση Επεξεργασία εικόνας, για περισσότερες επιλογές. Άλλα στοιχεία ελέγχου ενδέχεται να έχουν άλλες επιλογές.

Τμήματα Web

 • Για να προσθέσετε ένα Τμήμα Web σε μια σελίδα, στη σελίδα θέσης αντικειμένου Τμήματος Web, κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη Τμήματος Web και κατόπιν επιλέξτε το Τμήμα Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα.

 • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός Τμήματος Web, επιλέξτε το βέλος Μενού Τμήματος Web στη γραμμή τίτλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web. Ενημερώστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στο παράθυρο εργαλείων.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση σελίδας

Οι σελίδες αποθηκεύονται στη Βιβλιοθήκη σελίδων της τοποθεσίας. Πολλοί συντάκτες μπορούν να συνεργάζονται πιο εύκολα σε ιστοσελίδες, εάν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώματα, επειδή οι σελίδες αποθηκεύονται σε αυτή την κεντρική τοποθεσία. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την αποθήκευση μιας σελίδας, στις περισσότερες από τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από τη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας.

Για

Κάντε το εξής

Να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να συνεχίσετε την επεξεργασία της.

 • Στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Σελίδα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Να αποθηκεύσετε τη σελίδα, αλλά να μην επιτρέπετε σε άλλους την επεξεργασία της.

 • Στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Σελίδα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και διακοπή επεξεργασίας.

Να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να επιτρέψετε σε άλλους την επεξεργασία της.

 • Στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου στο κοινόχρηστο πρόχειρο.

Να αποθηκεύσετε τη σελίδα και να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου για επισκόπηση.

 • Στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή για έγκριση.

Να απορρίψετε όλες τις αλλαγές που κάνατε από την τελευταία φορά που έγινε ανάληψη ελέγχου αυτής της σελίδας.

 • Κάντε κλικ στο στοιχείο Σελίδα και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου.

Κάθε φορά που κάνετε μεταβίβαση ελέγχου της σελίδας, δημιουργείται μια δευτερεύουσα έκδοσή της. Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν μια σελίδα είναι δευτερεύουσα έκδοση από τον αριθμό της. Οι κύριες εκδόσεις μιας σελίδας, οι οποίες έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί, τελειώνουν σε μηδέν (0).

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία μιας ήδη αποθηκευμένης σελίδας

Μόνο ένα άτομο κάθε φορά μπορεί να επεξεργάζεται μια σελίδα στους διακομιστές Microsoft Office SharePoint Server 2007. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας, γίνεται αυτόματα ανάληψη ελέγχου από τη Βιβλιοθήκη σελίδων και δεν επιτρέπεται σε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση στη σελίδα.

Εάν η σελίδα είχε ήδη δημοσιευθεί, η δημοσιευμένη έκδοση εξακολουθεί να μπορεί να προβληθεί από αναγνώστες, ενώ δημιουργείται μια νέα δευτερεύουσα έκδοση για επεξεργασία. Για παράδειγμα, εάν η έκδοση 3.0 έχει δημοσιευθεί, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας, οι διακομιστές Office SharePoint Server 2007 δημιουργούν την έκδοση 3.1. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας βλέπουν την έκδοση 3.0, μέχρι να εγκριθεί και να δημοσιευθεί η έκδοση 4.0.

Μπορείτε να επεξεργάζεστε σελίδες αρχίζοντας από την ίδια τη σελίδα ή αποκτώντας πρόσβαση στη σελίδα από τη "Βιβλιοθήκη σελίδων" της τοποθεσίας.

Για

Κάντε το εξής

Να αρχίσετε την επεξεργασία ενώ προβάλλετε τη σελίδα.

 • Στη σελίδα που θέλετε να επεξεργαστείτε, από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

Να εντοπίσετε μια σελίδα στη Βιβλιοθήκη σελίδων.

 1. Στην τοποθεσία όπου βρίσκεται η σελίδα, από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Βιβλιοθήκες εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδες.

 3. Στη λίστα Σελίδες, κάντε κλικ στο όνομα της σελίδας την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.

 4. Στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Μεταβίβαση ελέγχου σελίδας

Το σύστημα μεταβίβασης και ανάληψης ελέγχου αποτρέπει την ταυτόχρονη δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων της ίδιας σελίδας. Αυτό το επιτυγχάνει το σύστημα επιτρέποντας την επεξεργασία μόνο της έκδοσης της σελίδας της οποίας έχει γίνει ανάληψη ελέγχου. Για συνεργασία στην ίδια ιστοσελίδα, ένας συντάκτης πρέπει να κάνει μεταβίβαση ελέγχου στη βιβλιοθήκη ώστε να μπορέσει κατόπιν ένας άλλος συντάκτης να κάνει ανάληψη ελέγχου για να κάνει αλλαγές.

Για να εκτελέσετε μεταβίβαση ελέγχου της σελίδας και να επιτρέψετε σε άλλους συντάκτες την πρόσβαση σε αυτήν από τη Βιβλιοθήκη σελίδων, κάντε τα εξής:

 • Στη σελίδα που επεξεργάζεστε, στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου στο κοινόχρηστο πρόχειρο.

Αρχή της σελίδας

Υποβολή σελίδας για έγκριση

Οι διακομιστές Office SharePoint Server 2007 παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής μιας σελίδας σε έναν αναθεωρητή, για έγκριση πριν από τη δημοσίευση. Αν ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη ροή εργασίας, πρέπει να ειδοποιήσετε τον αναθεωρητή ότι η σελίδα είναι έτοιμη για αναθεώρηση.

 • Για να προετοιμάσετε τη σελίδα για έναν αναθεωρητή, στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή για έγκριση.

Αρχή της σελίδας

Έγκριση ή απόρριψη σελίδας

Ο αναθεωρητής της σελίδας έχει την επιλογή να εγκρίνει ή να απορρίψει το περιεχόμενο που ο συντάκτης έχει ετοιμάσει για δημοσίευση. Ο αναθεωρητής δεν μπορεί να επεξεργαστεί τη σελίδα χωρίς να δημιουργήσει μια νέα έκδοση, η οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθεί ξανά για έγκριση.

Από προεπιλογή, μόλις η σελίδα εγκριθεί, δημοσιεύεται. Εάν η σελίδα απορριφθεί, παραμένει στη Βιβλιοθήκη σελίδων στην ίδια έκδοση που υπήρχε πριν την απόρριψη, αλλά η κατάσταση αλλάζει σε Απορρίφθηκε.

 • Για να εγκρίνετε και να δημοσιεύσετε μια σελίδα, στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση.

 • Για να απορρίψετε μια σελίδα, στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση σελίδας

Ένας συντάκτης που διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα, μπορεί να δημοσιεύσει μια σελίδα χωρίς την έγκριση του αναθεωρητή. Από προεπιλογή, όταν μια σελίδα δημοσιεύεται, εμφανίζεται αμέσως στην τοποθεσία Web. Εσείς ή ο σχεδιαστής της σελίδας μπορείτε να αλλάξετε το χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης στη σελίδα Ρυθμίσεις σελίδας. Αυτό είναι χρήσιμο όταν η σελίδα περιέχει πληροφορίες που είναι ευαίσθητες στο χρόνο, όπως οφέλη υπαλλήλων που ισχύουν για μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή μια ειδική εκδήλωση που λαμβάνει χώρα σε μια αργία.

 • Για να δημοσιεύσετε μια σελίδα, στη σελίδα την οποία επεξεργάζεστε, στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Προβολή ιστορικού εκδόσεων σελίδας

Μπορείτε να προβάλετε το ιστορικό μιας σελίδας, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας κατάστασής της, χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ιστορικό εκδόσεων . Σε αυτήν τη σελίδα εμφανίζεται η κύρια έκδοση που δημοσιεύεται αυτήν τη στιγμή, εάν υπάρχει, καθώς και όλες οι εκδόσεις που εκκρεμούν ή έχουν απορριφθεί. Στη σελίδα Ιστορικό εκδόσεων εμφανίζεται επίσης το ποιος έχει επεξεργαστεί τη σελίδα και πότε. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το στοιχείο στη λίστα.

 • Για να προβάλετε το ιστορικό εκδόσεων μιας σελίδας, από τη σελίδα της οποίας θέλετε το ιστορικό, στη γραμμή εργαλείων Επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό αναθεωρήσεων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×