Εργασία σε μια παρουσίαση ταυτόχρονα με τους συνεργάτες σας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Microsoft PowerPoint 2010, πολλοί συντάκτες μπορούν να τροποποιούν ταυτόχρονα την ίδια παρουσίαση που είναι αποθηκευμένη σε ένα διακομιστή.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της σύνταξης από κοινού

Σύνταξη από κοινού μια παρουσίαση

Αναθεώρηση αλλαγών που έγιναν από άλλους συντάκτες

Ρύθμιση παραμέτρων του PowerPoint για να σας ειδοποιεί κάθε φορά που οι συντάκτες κάνουν αλλαγές

Επισκόπηση της σύνταξης από κοινού

Οι νέες λειτουργίες σύνταξης από κοινού στο Microsoft Office 2010, καθιστούν δυνατή την παραγωγική εργασία στο ίδιο έγγραφο από πολλούς χρήστες, χωρίς να παρεμβαίνουν ο ένας στην εργασία του άλλου ή να αποκλείουν ο ένας τον άλλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη νέα λειτουργία σύνταξης από κοινού σε έγγραφα του Microsoft PowerPoint 2010, του Microsoft Word 2010 και του Microsoft OneNote 2010, στον SharePoint Server 2010. Η νέα λειτουργία σύνταξης από κοινού υποστηρίζεται επίσης στο Excel Web App και το OneNote Web App.

Για τη σύνταξη από κοινού απαιτείται SharePoint Foundation 2010 ή λογαριασμός Windows Live OneDrive. Ο διακομιστής διατηρεί ένα κεντρικό αντίγραφο της παρουσίασης και καταγράφει τις τροποποιήσεις από πολλούς συντάκτες. Εσείς και οι άλλοι συντάκτες μπορείτε να δείτε ποιοι επεξεργάζονται την παρουσίαση και σε ποιο σημείο του εγγράφου εργάζονται, ενώ οι αλλαγές τους συγχωνεύονται στην παρουσίασή σας.

Οι προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint δεν υποστηρίζουν τη σύνταξη από κοινού. Για να επωφεληθείτε από αυτήν τη νέα δυνατότητα, όλοι οι συντάκτες πρέπει να έχουν το PowerPoint 2010 εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους.

Αρχή της σελίδας

Σύνταξη από κοινού μιας παρουσίασης

 1. Στο PowerPoint 2010, ανοίξτε την παρουσίαση που είναι αποθηκευμένη στο διακομιστή.

  Σημείωση:  Μια ειδοποίηση εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, στο κάτω μέρος του PowerPoint, εάν δεν είστε το μόνο άτομο που εργάζεται στην παρουσίαση. Η ειδοποίηση σάς ενημερώνει για το πόσα άτομα εργάζονται τη δεδομένη στιγμή στην παρουσίαση. Κάντε κλικ στον αριθμό για να δείτε τα ονόματα των συντακτών.

  Ειδοποίηση ότι άλλα άτομα επεξεργάζονται την παρουσίασή σας

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, επιλέξτε Κανονική για να δείτε την παρουσίασή σας σε κανονική προβολή.

 3. Στο αριστερό παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", στην καρτέλα Διαφάνειες, αναζητήστε ένα μικρό εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία της μικρογραφίας διαφάνειας. Δηλώνει ότι κάποιος συντάκτης τροποποιεί αυτήν τη διαφάνεια. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε το όνομα του συντάκτη.

  Σημειώσεις: 

  • Ένας άλλος τρόπος για να δείτε τα ονόματα των άλλων συντακτών της παρουσίασης, είναι να κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και έπειτα στο στοιχείο Πληροφορίες στα αριστερά της οθόνης. Τα ονόματα των άλλων συντακτών εμφανίζονται στο μεσαίο παράθυρο.

   Άτομα που επεξεργάζονται την παρουσίαση αυτήν τη στιγμή και πώς μπορείτε να τους στείλετε ένα μήνυμα

  • Για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα άμεσο μήνυμα στους άλλους συντάκτες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή μηνύματος και έπειτα στην επιλογή Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Αποστολή άμεσου μηνύματος.

  • Όταν κάποιος άλλος συντάκτης αποθηκεύει τις αλλαγές του, το PowerPoint σάς ειδοποιεί, ως τον αρχικό συντάκτη της παρουσίασης, ότι πραγματοποιήθηκαν αλλαγές. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες", στην καρτέλα Διαφάνειες, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία της μικρογραφίας της διαφάνειας που έχει τροποποιηθεί.

   Ειδοποίηση ότι έχουν γίνει αλλαγές

Αρχή της σελίδας

Αναθεώρηση αλλαγών που έγιναν από άλλους συντάκτες

 1. Για να δείτε αν άλλοι συντάκτες έχουν αλλάξει την παρουσίαση, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και έπειτα στο στοιχείο Πληροφορίες. Στη συνέχεια, δίπλα από την επιλογή Διαθέσιμες ενημερώσεις εγγράφου, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση και έπειτα στο στοιχείο Αποθήκευση και αναθεώρηση.

  Η καρτέλα "Αρχείο" ως ένας τρόπος για να δείτε αν άλλοι συντάκτες τροποποίησαν την παρουσίασή σας

 2. Στη συνέχεια, για να δείτε τις αλλαγές που έκαναν οι άλλοι συντάκτες, κάντε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση αλλαγών.

  Το κουμπί "Αναθεώρηση αλλαγών"

 3. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αναθεώρηση αλλαγών, εμφανίζεται στην κορδέλα η καρτέλα Συγχώνευση, καθώς και ένα παράθυρο Αναθεωρήσεις στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του PowerPoint. Το παράθυρο αναθεωρήσεων περιέχει μια καρτέλα Διαφάνειες που παραθέτει τις διαφάνειες που τροποποιήθηκαν από άλλους συντάκτες και μια καρτέλα Λεπτομέρειες που παραθέτει τις αλλαγές που έχουν γίνει στην τρέχουσα διαφάνεια.

Στην καρτέλα Συγχώνευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στην ομάδα Τρόποι επίλυσης για να μετακινηθείτε μεταξύ των αλλαγών που έγιναν από άλλους συντάκτες και να τις αποδεχτείτε ή να τις απορρίψετε. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την προβολή Συγχώνευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής συγχώνευσης.

Σημείωση: Στην προβολή συγχώνευσης, δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε νέες ενημερώσεις από άλλους συντάκτες ή να φορτώσετε αλλαγές στο διακομιστή. Πρέπει να ολοκληρώσετε την αναθεώρηση κάνοντας κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής συγχώνευσης ώστε, στη συνέχεια, να γίνει αυτόματα φόρτωση των αλλαγών στο διακομιστή.

Η καρτέλα "Συγχώνευση" και το παράθυρο "Αναθεωρήσεις"

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση των παραμέτρων του PowerPoint για να σας ειδοποιεί κάθε φορά που οι συντάκτες κάνουν αλλαγές

Μπορεί να θέλετε να εξετάσετε (και να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε), τις αλλαγές που άλλοι συντάκτες κάνουν σε όλες τις παρουσιάσεις που εργάζεστε, πριν να συγχωνευθούν. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές στην αριστερή πλευρά της οθόνης και στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Επιλογές συγχώνευσης αρχείων για αρχεία διακομιστή συνεργασίας με κοινόχρηστα έγγραφα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση λεπτομερών αλλαγών συγχώνευσης όταν συμβαίνει συγχώνευση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×