Εργασία με υπερ-συνδέσεις στο Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για γρήγορη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες σε ένα άλλο αρχείο ή σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα κελί φύλλου εργασίας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε υπερ-συνδέσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία γραφήματος.

Σημείωση: Τα περισσότερα στιγμιότυπα οθόνης αυτού του άρθρου πάρθηκαν στο Excel 2016. Αν έχετε διαφορετική έκδοση, η προβολή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, αλλά η λειτουργία είναι η ίδια, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Μια υπερ-σύνδεση είναι μια σύνδεση από ένα έγγραφο που ανοίγει μια άλλη σελίδα ή αρχείο, όταν κάνετε κλικ σε αυτό. Ο προορισμός είναι συχνά μια άλλη ιστοσελίδα, αλλά μπορεί να είναι μια εικόνα, ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα πρόγραμμα. Υπερ-σύνδεση ίδια μπορεί να είναι κείμενο ή την εικόνα.

Όταν ένας χρήστης της τοποθεσίας κάνει κλικ στην υπερ-σύνδεση, ο προορισμός εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και ανοίγει ή εκτελείται, ανάλογα με τον τύπο του προορισμού. Για παράδειγμα, μια υπερ-σύνδεση σε μια σελίδα εμφανίζει τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο AVI ανοίγει το αρχείο σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πώς χρησιμοποιούνται οι υπερ-συνδέσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπερ-συνδέσεις για να κάνετε τα εξής:

 • Περιήγηση σε ένα αρχείο ή ιστοσελίδα σε δίκτυο, intranet ή στο Internet

 • Να μεταβείτε σε ένα αρχείο ή σε μια ιστοσελίδα που σκοπεύετε να δημιουργήσετε στο μέλλον

 • Να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Να εκκινήσετε μια μεταφορά αρχείων, όπως λήψη ή διεργασία FTP

Όταν τοποθετείτε το δείκτη σε κείμενο ή μια εικόνα που περιέχει μια υπερ-σύνδεση, ο δείκτης να μετατραπεί μια χειρόγραφη Δείκτης σε σχήμα χεριού , υποδεικνύοντας ότι το κείμενο ή την εικόνα είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε κλικ.

Τι είναι και πώς λειτουργεί μια διεύθυνση URL

Όταν δημιουργείτε μια υπερ-σύνδεση, ο προορισμός της κωδικοποιείται ως ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (Uniform Resource Locator - URL), όπως:

http://paradeigma.microsoft.com/news.htm

file://όνομα_υπολογιστή/κοινόχρηστος_φάκελος/όνομα_αρχείου.htm

Μια διεύθυνση URL περιέχει ένα πρωτόκολλο, όπως HTTP, FTP ή FILE, ένα διακομιστής Web ή μια θέση δικτύου, καθώς και μια διαδρομή και όνομα αρχείου. Παρακάτω ορίζονται τα μέρη μιας διεύθυνσης URL:

Τα τέσσερα στοιχεία μιας διεύθυνσης URL

1. Χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο (http, ftp, file)

2. Διακομιστής Web ή θέση δικτύου

3. Διαδρομή

4. Όνομα αρχείου

Απόλυτες και σχετικές υπερ-συνδέσεις

Μια απόλυτη διεύθυνση URL περιέχει μια πλήρη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του πρωτόκολλο, το διακομιστής Web και τη διαδρομή και το όνομα αρχείου.

Σε μια σχετική διεύθυνση URL παραλείπονται ένα ή περισσότερα μέρη. Αυτές οι πληροφορίες που παραλείπονται, λαμβάνονται από τη σελίδα που περιέχει τη διεύθυνση URL. Για παράδειγμα, εάν το πρωτόκολλο και ο διακομιστής Web έχουν παραλειφθεί, το πρόγραμμα περιήγησης στο Web χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο και τον τομέα, όπως .com, .org ή .edu, της τρέχουσας σελίδας.

Είναι συνηθισμένο για τις σελίδες στο web για να χρησιμοποιούν σχετικές διευθύνσεις URL που περιέχουν μόνο μια μερική διαδρομή και το όνομα αρχείου. Εάν τα αρχεία έχουν μετακινηθεί σε άλλο διακομιστή, οι υπερ-συνδέσεις θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές θέσεις των σελίδων παραμένουν αμετάβλητες. Για παράδειγμα, μια υπερ-σύνδεση στο αρχείο Products.htm παραπέμπει σε μια σελίδα με το όνομα apple.htm σε ένα φάκελο που ονομάζεται Food. Εάν και οι δύο σελίδες μετακινηθούν σε ένα φάκελο που ονομάζεται Food σε διαφορετικό διακομιστή, τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης θα εξακολουθεί να είναι σωστή.

Στο βιβλίο εργασίας του Excel, ακαθόριστες διαδρομές σε αρχεία προορισμού υπερ-σύνδεσης είναι από προεπιλογή σε σχέση με τη θέση του ενεργού βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική διεύθυνση βάσης για να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή, έτσι ώστε κάθε φορά που θα δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο σε αυτήν τη θέση, έχετε μόνο για να καθορίσετε το όνομα αρχείου, όχι τη διαδρομή, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένα στοιχείο σε ένα γράφημα, το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αντιπροσωπεύεται μια υπερ-σύνδεση.

  • Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση Κουμπί "Υπερ-σύνδεση" .

  Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί ή το γραφικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης από το μενού συντόμευσης, ή μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + K.

 2. Στην ενότητα Σύνδεση με, κάντε κλικ στη συντόμευση Δημιουργία νέου εγγράφου.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο στο πλαίσιο Όνομα του νέου εγγράφου

  Συμβουλή: Για να καθορίσετε μια θέση διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται κάτω στην περιοχή Διαδρομή δίσκου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη νέα θέση μπροστά από το όνομα, στο πλαίσιο Όνομα του νέου εγγράφου ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή για να επιλέξετε τη θέση που επιθυμείτε και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην ενότητα Χρόνος επεξεργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία του νέου εγγράφου αργότερα ή Επεξεργασία του νέου εγγράφου τώραγια να καθορίσετε πότε θέλετε να γίνει η επεξεργασία του νέου αρχείου.

 5. Στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αντιπροσώπευση μιας υπερ-σύνδεσης.

 6. Για να εμφανίσετε βοηθητικές πληροφορίες όταν αφήνετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Συμβουλή οθόνης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο Κείμενο για τη συμβουλή οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένα στοιχείο σε ένα γράφημα, το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αντιπροσωπεύεται μια υπερ-σύνδεση.

  • Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση Κουμπί "Υπερ-σύνδεση" .

  Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί ή στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης από το μενού συντόμευσης, ή μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + K.

 2. Στην ενότητα Σύνδεση με,κάντε κλικ στη συντόμευση Υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Τρέχων φάκελος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αρχείο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

   Μπορείτε να αλλάξετε τον τρέχοντα φάκελο επιλέγοντας ένα διαφορετικό φάκελο στη λίστα Αναζήτηση σε.

  • Για να επιλέξετε μια ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σελίδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ιστοσελίδα που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

  • Για να επιλέξετε αρχείο που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα, κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσφατα αρχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αρχείο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

  • Εάν γνωρίζετε το όνομα και τη θέση του αρχείου ή της ιστοσελίδας με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο Διεύθυνση.

  • Για να εντοπίσετε μια ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση στο Web Κουμπί "Περιήγηση στο Web" , ανοίξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιστρέψτε πάλι στο Excel, χωρίς να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση προς μια συγκεκριμένη θέση στο αρχείο ή στην ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή σελιδοδείκτης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ το σελιδοδείκτης που θέλετε.

  Σημείωση: Το αρχείο ή η ιστοσελίδα όπου συνδέεστε πρέπει να διαθέτει σελιδοδείκτη.

 5. Στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αντιπροσώπευση μιας υπερ-σύνδεσης.

 6. Για να εμφανίσετε βοηθητικές πληροφορίες όταν αφήνετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Συμβουλή οθόνης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο Κείμενο για τη συμβουλή οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να συνδεθείτε με μια θέση στο τρέχον βιβλίο εργασίας ή κάποιο άλλο βιβλίο εργασίας, μπορείτε να ορίσετε είτε ένα όνομα για τα κελιά προορισμός είτε μια αναφορά κελιού.

 1. Για να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα, πρέπει να ονομάσετε τα κελιά προορισμού στο βιβλίο εργασίας προορισμού.

  Ορισμός ονόματος για κελί ή περιοχή κελιών

  1. Επιλέξτε το κελί, την περιοχή κελιών ή τις μη συνεχόμενες επιλογές που θέλετε να ονομάσετε.

  2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ονόματος στο αριστερό άκρο του γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού .

   Παράδειγμα πλαισίου "Όνομα"

   Εικόνα κουμπιού Πλαίσιο ονόματος

  3. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα για τα κελιά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Σημείωση: Τα ονόματα δεν μπορούν να περιέχουν κενά διαστήματα και πρέπει να ξεκινούν με γράμμα.

 2. Σε ένα φύλλο εργασίας του βιβλίου εργασίας προέλευσης, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένα στοιχείο σε ένα γράφημα, το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αντιπροσωπεύεται μια υπερ-σύνδεση.

  • Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση Κουμπί "Υπερ-σύνδεση" .

  Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί ή στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης από το μενού συντόμευσης, ή μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + K.

 3. Στην ενότητα Σύνδεση με, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να συνδεθείτε με μια θέση στο τρέχον βιβλίο εργασίας σας, κάντε κλικ στη συντόμευση Θέση μέσα στο έγγραφο.

  • Για να συνδεθείτε με μια θέση άλλου βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στη συντόμευση Υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα, εντοπίστε και επιλέξτε το βιβλίο εργασίας στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και στην συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Σελιδοδείκτης.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Ή επιλέξτε μια θέση στο έγγραφο, κάτω από την ενότητα Αναφορά κελιού, κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Στη λίστα της ενότητας Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στο όνομα το οποίο αντιπροσωπεύει τα κελιά με τα οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 5. Στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αντιπροσώπευση μιας υπερ-σύνδεσης.

 6. Για να εμφανίσετε βοηθητικές πληροφορίες όταν αφήνετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Συμβουλή οθόνης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο Κείμενο για τη συμβουλή οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση HYPERLINK για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση που ανοίγει ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet. Όταν κάνετε κλικ στο κελί που περιέχει τη συνάρτηση HYPERLINK, το Excel ανοίγει το αρχείο που είναι αποθηκευμένο στη θέση της σύνδεσης.

Σύνταξη

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Το όρισμα link_location     είναι η διαδρομή και το όνομα αρχείου του εγγράφου που θα ανοιχτεί ως κείμενο. Το όρισμα link_location μπορεί να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα σε ένα έγγραφο — όπως σε ένα συγκεκριμένο κελί ή σε περιοχή με καθορισμένο όνομα ενός φύλλου ή βιβλίου εργασίας του Excel ή σε ένα σελιδοδείκτη ενός εγγράφου του Microsoft Word. Η διαδρομή μπορεί να είναι διαδρομή προς ένα αρχείο αποθηκευμένο σε μια μονάδα σκληρού δίσκου ή διαδρομή με μορφή διεθνών κανόνων ονοματοθεσίας (Universal Naming Convention - UNC) προς ένα διακομιστή (στο Microsoft Excel για Windows) ή διαδρομή ενιαίου προσδιοριστικού πόρου (Uniform Resource Locator - URL) στο Internet ή σε ένα intranet.

 • Το όρισμα link_location μπορεί να είναι συμβολοσειρά κειμένου που περικλείεται σε εισαγωγικά ή ένα κελί που περιέχει τη σύνδεση ως συμβολοσειρά κειμένου.

 • Εάν η μεταπήδηση που καθορίζεται στο τοποθεσία_σύνδεσης δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί, εμφανίζεται ένα σφάλμα όταν κάνετε κλικ στο κελί.

Friendly_name     είναι ένα κείμενο ή μια αριθμητική τιμή μεταπήδησης, που εμφανίζεται στο κελί. Το friendly_name εμφανίζεται με μπλε χρώμα και υπογράμμιση. Εάν παραλειφθεί το όρισμα friendly_name, τότε στο κελί εμφανίζεται το όρισμα link_location ως κείμενο μεταπήδησης.

 • Το όρισμα friendly_name μπορεί να είναι μια τιμή, μια συμβολοσειρά κειμένου, ένα όνομα ή ένα κελί, το οποίο περιέχει ένα κείμενο ή μια τιμή μεταπήδησης.

 • Εάν το όρισμα friendly_name αποδίδει μια τιμή σφάλματος (για παράδειγμα, #VALUE!), το κελί εμφανίζει το σφάλμα, αντί του κειμένου μεταπήδησης.

Παραδείγματα

Το παράδειγμα που ακολουθεί ανοίγει ένα φύλλο εργασίας με το όνομα Budget Report.xls, που είναι αποθηκευμένο στο Internet, στην τοποθεσία με διεύθυνση example.microsoft.com/report και εμφανίζει το κείμενο "Κάντε κλικ για αναφορά":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Το παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση προς το κελί F10 του φύλλου εργασίας με το όνομα Annual, στο βιβλίο εργασίας Budget Report.xls, το οποίο είναι αποθηκευμένο στο Internet, στην τοποθεσία με διεύθυνση example.microsoft.com/report. Το κελί του φύλλου εργασίας που περιέχει την υπερ-σύνδεση, εμφανίζει το περιεχόμενο του κελιού D1 ως κείμενο μεταπήδησης:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Το παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση προς την περιοχή με όνομα DeptTotal του φύλλου εργασίας First Quarter, στο βιβλίο εργασίας Budget Report.xls, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην τοποθεσία με διεύθυνση example.microsoft.com/report. Το κελί του φύλλου εργασίας που περιέχει την υπερ-σύνδεση εμφανίζει το κείμενο "Κάντε κλικ, για να δείτε το σύνολο του πρώτου τριμήνου του τμήματος":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση προς μια συγκεκριμένη θέση ενός εγγράφου του Microsoft Word, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σελιδοδείκτη, για να καθορίσετε σε ποιο σημείο του εγγράφου θα γίνει η μεταπήδηση. Το παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση για το σελιδοδείκτη με όνομα QrtlyProfits, στο έγγραφο με όνομα Annual Report.doc, που βρίσκεται στην τοποθεσία με διεύθυνση example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Το παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζει στο Excel για Windows το περιεχόμενο του κελιού D5 ως κείμενο μεταπήδησης και ανοίγει το αρχείο με όνομα 1stqtr.xls, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κοινόχρηστη θέση Statements του διακομιστή με όνομα FINANCE. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί μια διαδρομή UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Το παράδειγμα που ακολουθεί ανοίγει στο Excel για Windows το αρχείο 1stqtr.xls, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε έναν κατάλογο με όνομα Finance, στη μονάδα δίσκου D, και εμφανίζει την αριθμητική τιμή που είναι αποθηκευμένη στο κελί H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Στο Excel για Windows, το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση με την περιοχή που ονομάζεται Totals, σε ένα άλλο (εξωτερικό) βιβλίο εργασίας, το Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Στο Microsoft Excel για Macintosh, το παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζει την ένδειξη "Κάντε κλικ εδώ" στο κελί και ανοίγει το αρχείο που ονομάζεται First Quarter, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε ένα φάκελο με το όνομα Budget Reports, στη μονάδα σκληρού δίσκου Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις μέσα σε ένα φύλλο εργασίας, για να μεταπηδήσετε από το ένα κελί στο άλλο. Για παράδειγμα, εάν το ενεργό φύλλο εργασίας είναι το φύλλο με το όνομα June στο βιβλίο εργασίας που ονομάζεται Budget, ο τύπος που ακολουθεί δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση με το κελί E56. Το ίδιο το κείμενο σύνδεσης είναι η τιμή του κελιού E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Για να μεταπηδήσετε σε άλλο φύλλο του ίδιου βιβλίου εργασίας, αλλάξτε το όνομα του φύλλου στη σύνδεση. Στο προηγούμενο παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με το κελί E56 στο φύλλο September, αλλάξτε τη λέξη June σε September.

Όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεκινά αυτόματα και δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη σωστή διεύθυνση στο πλαίσιο προς, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κελί που θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα αντικείμενο, όπως μια εικόνα ή ένα στοιχείο σε ένα γράφημα, το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αντιπροσωπεύεται μια υπερ-σύνδεση.

  • Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση Κουμπί "Υπερ-σύνδεση" .

  Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί ή στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης από το μενού συντόμευσης, ή μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + K.

 2. Στην περιοχή Σύνδεση με, κάντε κλικ στην επιλογή Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στο πλαίσιο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε.

 4. Στο πλαίσιο Θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα περιήγησης web και προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν τη γραμμή θέματος.

 5. Στο πλαίσιο Κείμενο προς εμφάνιση, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αντιπροσώπευση μιας υπερ-σύνδεσης.

 6. Για να εμφανίσετε βοηθητικές πληροφορίες όταν αφήνετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Συμβουλή οθόνης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο Κείμενο για τη συμβουλή οθόνης. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα κελί, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση απευθείας στο κελί. Για παράδειγμα, μια υπερ-σύνδεση δημιουργείται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως someone@example.com.

Μπορείτε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες εξωτερικές αναφορές (που ονομάζονται επίσης συνδέσεις) από ένα βιβλίο εργασίας σε άλλο βιβλίο εργασίας που βρίσκεται στο intranet ή στο Internet. Το βιβλίο εργασίας δεν πρέπει να αποθηκευτεί ως αρχείο HTML.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας προέλευσης και επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

  Κουμπιά "Αντιγραφή" και "Επικόλληση" στην "Κεντρική" καρτέλα
 3. Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας που θέλετε για να τοποθετήσετε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστούν οι πληροφορίες.

 4. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Ειδική επικόλληση.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση σύνδεσης.

  Το Excel δημιουργεί μια εξωτερική σύνδεση αναφοράς για το κελί και κάθε κελί στην περιοχή κελιών.

Σημείωση: Που μπορεί να είναι πιο εύκολο να δημιουργήσετε μια εξωτερική σύνδεση αναφοράς χωρίς να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο web. Για κάθε κελί στο βιβλίο εργασίας προορισμού όπου θέλετε την εξωτερική σύνδεση αναφοράς, κάντε κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ισότητας (=), η διεύθυνση URL και τη θέση του βιβλίου εργασίας. Για παράδειγμα:

='http://www.someones.homepage/[file.xls]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xls'!MyNamedCell

Για να επιλέξετε μια υπερ-σύνδεση χωρίς να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση για τον προορισμός της, κάντε ένα από τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την υπερ-σύνδεση, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί μια διασταύρωσης Δρομέας επιλογής του Excel και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κελί που περιέχει την υπερ-σύνδεση.

 • Εάν η υπερ-σύνδεση αντιπροσωπεύεται από ένα γραφικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο γραφικό.

Μπορείτε να αλλάξετε μια υπάρχουσα υπερ-σύνδεση στο βιβλίο εργασίας, αλλάζοντας τον προορισμός, την εμφάνιση, το κείμενο ή το γραφικό που χρησιμοποιείται για την αντιπροσώπευσή της.

Αλλαγή του προορισμού μιας υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το κελί ή το γραφικό που περιέχει την υπερ-σύνδεση που θέλετε να αλλάξετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα κελί που περιέχει μια υπερ-σύνδεση χωρίς να μεταβείτε στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης, κάντε κλικ στο κελί και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί μια διασταύρωσης Δρομέας επιλογής του Excel και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κελί. Για να επιλέξετε ένα γραφικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στο γραφικό.

  • Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση. Κουμπί "Υπερ-σύνδεση"

  Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί ή το γραφικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης από το μενού συντόμευσης, ή μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + K.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης και Εισαγωγή, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  Σημείωση: Εάν η υπερ-σύνδεση έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση φύλλου εργασίας HYPERLINK, πρέπει να επεξεργαστείτε τον τύπο για να αλλάξετε τον προορισμό. Επιλέξτε το κελί που περιέχει την υπερ-σύνδεση (κάντε κλικ στο κελί και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί του ποντικιού μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί σε σταυρό γραμμή τύπωνγραμμή τύπων για να επεξεργαστείτε τον τύπο.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση όλου του κειμένου υπερ-σύνδεσης στο τρέχον βιβλίο εργασίας αλλάζοντας το στυλ κελιών για τις υπερ-συνδέσεις.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

 2. Στην περιοχή Δεδομένα και μοντέλο, κάντε τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την εμφάνιση των υπερ-συνδέσεων, αφού κάνετε κλικ επάνω τους για μεταπήδηση, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση ή Ακολουθούμενη υπερ-σύνδεση, στο πλαίσιο Όνομα στυλ.

  • Για να αλλάξετε την εμφάνιση των υπερ-συνδέσεων, αφού κάνετε κλικ επάνω τους για μεταπήδηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ακολουθούμενη υπερ-σύνδεση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

   Σημείωση: Το στυλ κελιού Υπερ-σύνδεση είναι διαθέσιμο μόνο όταν το βιβλιο εργασίας περιέχει μια υπερ-σύνδεση. Το στυλ κελιού Ακολουθούμενη υπερ-σύνδεση είναι διαθέσιμο μόνο όταν το βιβλίο εργασίας περιέχει μια υπερσύνδεση που έχει επιλεγεί.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση.

 4. Στην καρτέλα Γραμματοσειρά και την καρτέλα Γέμισμα, επιλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Οι επιλογές που κάνετε στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών εμφανίζονται στην περιοχή Συμπεριλαμβάνεται στο στυλ, στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, καθώς επιλέγονται. Μπορείτε να καταργήσετε τα πλαίσια ελέγχου για οποιεσδήποτε επιλογές που δεν θέλετε να εφαρμόσετε.

  • Οι αλλαγές που κάνετε στα στυλ κελιών Υπερ-σύνδεση και Υπερ-σύνδεση που ακολουθήθηκε εφαρμόζονται σε όλες τις υπερ-συνδέσεις του τρέχοντος βιβλίου εργασίας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση μεμονωμένων υπερ-συνδέσεων.

 1. Επιλέξτε το κελί ή το γραφικό που αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα κελί που περιέχει μια υπερ-σύνδεση χωρίς να μεταβείτε στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης, κάντε κλικ στο κελί και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί μια διασταύρωσης Δρομέας επιλογής του Excel και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κελί. Για να επιλέξετε ένα γραφικό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στο γραφικό.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε κείμενο, επεξεργαστείτε το κείμενο στη γραμμή τύπων.

  • Για να αλλάξετε τη μορφή ενός γραφικού, κάντε δεξί κλικ σε αυτό και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή της οποίας τη μορφή θέλετε να αλλάξετε.

  • Για να αλλάξετε κείμενο που είναι σε γραφικό, κάντε διπλό κλικ στο επιλεγμένο γραφικό και κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  • Σημείωση  Για να αλλάξετε το γραφικό το οποίο αναπαριστά την υπερ-σύνδεση, εισαγάγετε ένα νέο γραφικό, μετατρέψτε το σε υπερ-σύνδεση με τον ίδιο προορισμό και στη συνέχεια διαγράψτε το παλαιό γραφικό και την υπερ-σύνδεση.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στην υπερ-σύνδεση που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή ή Αποκοπή στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κελί, στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε την υπερ-σύνδεση.

Από προεπιλογή, οι μη καθορισμένες διαδρομές σε αρχεία προορισμού υπερ-σύνδεση είναι σχετικές με τη θέση του ενεργού βιβλίου εργασίας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία όταν θέλετε να ορίσετε μια άλλη προεπιλεγμένη διαδρομή. Κάθε φορά που δημιουργείτε μια υπερ-σύνδεση σε ένα αρχείο στη συγκεκριμένη θέση, πρέπει μόνο να καθορίσετε το όνομα αρχείου, όχι τη διαδρομή, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Ακολουθήστε ένα από τα βήματα, ανάλογα με την έκδοση του Excel που χρησιμοποιείτε:

 • Στο Excel 2016, το Excel 2013 και το Excel 2010:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και μετά επιλέξτε Ιδιότητες για προχωρημένους.

   Σύνθετες ιδιότητες
  4. Στην καρτέλα Σύνοψη, στο πλαίσιο κειμένου Βάση υπερ-σύνδεσης, πληκτρολογήστε τη διαδρομή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Σημείωση: Μπορείτε να παρακάμψετε τη διεύθυνση βάσης υπερ-σύνδεσης χρησιμοποιώντας την πλήρη (ή απόλυτη) διεύθυνση για την υπερ-σύνδεση στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

 • Στο Excel 2007:

  1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Προετοιμασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  2. Στο Παράθυρο πληροφοριών εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, στην επιλογή Σύνθετες ιδιότητες.

   Σύνθετες ιδιότητες
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη.

  4. Στο πλαίσιο Βάση υπερ-σύνδεσης, πληκτρολογήστε τη διαδρομή θέλετε να ακολουθήσετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να παρακάμψετε τη διεύθυνση βάσης υπερ-σύνδεσης χρησιμοποιώντας την πλήρη, ή απόλυση, διεύθυνση για την υπερ-σύνδεση στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Για να διαγράψετε μια υπερσύνδεση, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να διαγράψετε μια υπερ-σύνδεση και το κείμενο που την αντιπροσωπεύει, κάντε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει την υπερ-σύνδεση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Απαλοιφή περιεχομένων του μενού συντόμευσης.

 • Για να διαγράψετε μια υπερ-σύνδεση και το γραφικό που την αντιπροσωπεύει, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στο γραφικό και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

 • Για να απενεργοποιήσετε μια μεμονωμένη υπερ-σύνδεση, κάντε δεξί κλικ στην υπερ-σύνδεση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση υπερ-σύνδεσης στο μενού συντόμευσης.

 • Για να απενεργοποιήσετε πολλές υπερ-συνδέσεις ταυτόχρονα, κάντε τα εξής:

  1. Σε ένα κενό κελί, πληκτρολογήστε, πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.

  2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κελί και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αντιγραφή από το μενού συντόμευσης.

  3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε κάθε υπερ-σύνδεση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

   Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα κελί που περιέχει μια υπερ-σύνδεση χωρίς να μεταβείτε στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης, κάντε κλικ στο κελί και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί μια διασταύρωσης Δρομέας επιλογής του Excel και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

  4. Στην καρτέλα Βασική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από την επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

   Κουμπιά "Αντιγραφή" και "Επικόλληση" στην "Κεντρική" καρτέλα
  5. Στην περιοχή Πράξη, επιλέξτε Πολλαπλασιασμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  7. Στην περιοχή Καλό, κακό και ουδέτερο, επιλέξτε Κανονικό.

Δείτε επίσης

Κατάργηση ή απενεργοποίηση υπερ-συνδέσεων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×