Εργασία με τις δύο δημόσιες τοποθεσίες Web που διαθέτετε στο Office 365

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες για τη δημόσια τοποθεσία Web του SharePoint Online που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο εάν ο οργανισμός σας αγόρασε το Office 365 πριν από τις 9 Μαρτίου 2015. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη δυνατότητα για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ημερομηνία μετάβασης στις 9 Μαρτίου 2015. Οι νέοι πελάτες που απέκτησαν συνδρομή στο Office 365 μετά την ημερομηνία μετάβασης δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη δυνατότητα. Στο εξής, οι πελάτες του Office 365 θα έχουν πρόσβαση σε προσφορές τρίτων κατασκευαστών κορυφαίων στον κλάδο που τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν μια δημόσια τοποθεσία Web η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη online λύση και παρουσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την αλλαγή, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη δυνατότητα δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online στο Office 365.

Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 για αρκετό καιρό, ο λογαριασμός σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του Office 365. Ως αποτέλεσμα, τώρα έχετε δύο δημόσιες τοποθεσίες Web – την υπάρχουσα, ή πριν από την αναβάθμιση, τοποθεσία Web και τη νέα τοποθεσία Web που παρουσιάστηκε με την αναβάθμιση. Μπορείτε να διατηρήσετε και να χρησιμοποιείτε και τις δύο τοποθεσίες και να κάνετε κοινή χρήση τους δημοσίως. Ωστόσο, μόνο μία δημόσια τοποθεσία Web μπορεί να συσχετιστεί με τον προσαρμοσμένο τομέα σας.

Υπάρχουν πολλές νέες δυνατότητες στη νέα δημόσια τοποθεσία web που διευκολύνουν τη σχεδίαση μιας τοποθεσίας web επαγγελματικής εμφάνισης, συνεπώς σας προτείνουμε να τις δοκιμάσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την αρχική τοποθεσία web – δεν είναι απαραίτητο να κάνετε αναβάθμιση. Όταν είστε έτοιμοι να επωφεληθείτε από τις νέες δυνατότητες της νέας τοποθεσίας web, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωμένων εργαλείων σχεδίασης και των νέων προτύπων, μπορείτε να αναβαθμίσετε τη δημόσια τοποθεσία web. Εάν δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα, μπορείτε να διατηρήσετε την υπάρχουσα τοποθεσία web. Καθώς και οι δύο τοποθεσίες web είναι διαθέσιμες, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση όποτε θέλετε.

Εάν στη σελίδα Διαχείριση δημόσιας τοποθεσίας Web στο Office 365 εμφανίζονται δύο δημόσιες τοποθεσίες Web, μπορείτε να αποφασίσετε ποια τοποθεσία — αλλά μόνο μία — θα χρησιμοποιείτε με έναν προσαρμοσμένο τομέα. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης δίπλα στην τοποθεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον τομέα σας. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε το όνομα τομέα που θέλετε να συσχετίσετε με την τοποθεσία και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν βλέπετε μόνο μία δημόσια τοποθεσία Web στη σελίδα Διαχείριση δημόσιας τοποθεσίας Web, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν έχετε εργαστεί με προηγούμενη έκδοση του Office 365.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία τοποθεσία Web με τον προσαρμοσμένο τομέα σας. Ποια πρέπει να χρησιμοποιήσετε;

Εάν βρίσκεστε ήδη σε διαδικασία σχεδίασης μιας τοποθεσίας Web ή έχετε μια ολοκληρωμένη τοποθεσία Web, μπορείτε να παραμείνετε στην προηγούμενη τοποθεσία Web, η οποία εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας Διαχείριση δημόσιας τοποθεσίας Web.

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμη τη σχεδίαση της τοποθεσίας web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη νέα τοποθεσία και τα νέα εργαλεία. Η δημιουργία της εμφάνισης και της αίσθησης που θέλετε είναι ταχύτερη και ευκολότερη (ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τη δημόσια τοποθεσία web για μια λίστα των νέων δυνατοτήτων). Εναλλακτικά, μπορείτε να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα δημόσια τοποθεσία web.

Ό,τι και αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε, για να σχεδιάσετε τη δημόσια τοποθεσία Web σας ώστε να έχει τις δυνατότητες, την εμφάνιση και την αίσθηση που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση αυτής της τοποθεσίας δίπλα στην τοποθεσία Web που θέλετε να ενημερώσετε.

Αλλαγή της διεύθυνσης μιας δημόσιας τοποθεσίας Web

Αφού δημιουργήσετε την εμφάνιση και την αίσθηση που θέλετε και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία Web ως τη δημόσια τοποθεσία Web σας, αλλάξτε τη διεύθυνση ώστε οι πελάτες να μπορούν να μεταβαίνουν στην τοποθεσία Web σας πληκτρολογώντας το όνομα τομέα σας.

Στη σελίδα Διαχείριση δημόσιας τοποθεσίας Web, δίπλα στην τοποθεσία Web που ενημερώσατε, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε το όνομα τομέα σας, π.χ. http://www.fourthcoffee.com και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα στην αναπτυσσόμενη λίστα που να δηλώνουν ότι ένας τομέας χρησιμοποιείται ήδη. Μπορείτε να εκτελέσετε κάποια βήματα για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση.

Απαιτείται λίγος χρόνος για την ενημέρωση της διεύθυνσης URL στον τομέα σας. Πρέπει να θυμάστε δύο πράγματα:

  • Μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα στη σελίδα, το οποίο θα δηλώνει ότι η ενημέρωση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Όταν δείτε ότι η Τρέχουσα διεύθυνση της τοποθεσίας Web έχει ενημερωθεί, η αλλαγή έχει ολοκληρωθεί.

  • Η επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης γίνεται διαθέσιμη μόνο μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής διεύθυνσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης για καμία τοποθεσία Web έως ότου ολοκληρωθεί η αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πότε είναι ορατή στο Internet η τοποθεσία Web σας;

Ενδέχεται άλλοι χρήστες να μπορούν να δουν τη μία ή και τις δύο δημόσιες τοποθεσίες Web σας στο Internet, αλλά αυτό εξαρτάται από την τοποθεσία Web.

Για την παλαιότερη τοποθεσία Web:

  • Η τοποθεσία Web είναι πάντα ορατή στους χρήστες στο Internet στη διεύθυνση που εμφανίζεται ως Τρέχουσα διεύθυνση.

  • Εάν έχετε ορίσει την τοποθεσία Web σας με τον προσαρμοσμένο τομέα σας, αλλά δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον αυτήν την τοποθεσία Web για την επιχείρησή σας, μπορείτε να επαναφέρετε τη διεύθυνση στο αρχικό όνομα τομέα ώστε να μην είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος την τοποθεσία Web. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης δίπλα στην τοποθεσία Web και, στη συνέχεια, επιλέξτε την αρχική διεύθυνση, π.χ. contoso.sharepoint.com. Οι χρήστες θα εξακολουθούν να βλέπουν την τοποθεσία Web σας αν πληκτρολογήσουν contoso.sharepoint.com.

Για τη νέα τοποθεσία Web:

  • Μπορείτε να αποφασίσετε πότε θα γίνει ορατή για όλους η τοποθεσία web σας στο Internet, στη διεύθυνση που εμφανίζεται ως Τρέχουσα διεύθυνση. Στο επάνω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες για να μεταβείτε στην τοποθεσία web σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιωτική τοποθεσία web για να αλλάξετε τη ρύθμιση και να καταστήσετε την τοποθεσία web δημόσια (σε σύνδεση). Η νέα τοποθεσία web δεν είναι αρχικά ορατή στο Internet.

  • Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε εάν η τοποθεσία Web είναι ορατή και μπορεί να τροποποιηθεί από μια μικρή ομάδα ατόμων που εσείς επιλέγετε. Κάντε κλικ στα στοιχεία Τοποθεσίες > Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εργασία με συνήθη σφάλματα και μηνύματα

Η ενότητα αυτή εξηγεί διάφορα συνήθη σφάλματα και μηνύματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αλλαγή της διεύθυνσης των δημόσιων τοποθεσιών Web σας.

Χρησιμοποιήστε έναν τομέα που εμφανίζει αυτό το μήνυμα: Το όνομα τομέα χρησιμοποιείται ήδη ή Χρησιμοποιείται ήδη άλλο όνομα τομέα

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης, ένα από τα ονόματα τομέα στην αναπτυσσόμενη λίστα ενδέχεται να έχει μια σημείωση που αναγράφει (το όνομα τομέα χρησιμοποιείται ήδη). Εάν έχετε περισσότερους από έναν προσαρμοσμένους τομείς στο Office 365, θα δείτε επίσης και μια άλλη σημείωση: (χρησιμοποιείται ήδη άλλο όνομα τομέα).

Τα μηνύματα αυτά σημαίνουν ότι χρησιμοποιείτε ήδη έναν προσαρμοσμένο τομέα για την άλλη δημόσια τοποθεσία Web σας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση για αυτήν την τοποθεσία Web ώστε να χρησιμοποιεί έναν προσαρμοσμένο τομέα έως ότου καταργήσετε τον τομέα από τη δημόσια τοποθεσία Web του Office 365 που τον χρησιμοποιεί τη δεδομένη στιγμή.

Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο τομέα με την άλλη δημόσια τοποθεσία Web.

  1. Στη σελίδα Διαχείριση δημόσιας τοποθεσίας Web, δίπλα στη δημόσια τοποθεσία Web του Office 365, για την οποία έχει οριστεί προσαρμοσμένη διεύθυνση URL τομέα, όπως www.fourthcoffee.com, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή διεύθυνσης.

  2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε το αρχικό όνομα τομέα, όπως contoso-public.sharepoint.com ή contoso.sharepoint.com.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αφού ολοκληρωθεί η αλλαγή, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον προσαρμοσμένο τομέα για τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web με την οποία εργαζόσασταν αρχικά.

Κατανόηση του ακόλουθου μηνύματος: Αντικατάσταση εγγραφής DNS;

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τίτλο Αντιγραφή εγγραφής DNS; όταν ορίσετε έναν προσαρμοσμένο τομέα για μία δημόσια τοποθεσία Web. Θα καταργήσετε τον τομέα και θα τον προσθέσετε στην άλλη δημόσια τοποθεσία Web σας. Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση, για να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την αλλαγή.

Το μήνυμα αυτό σας ενημερώνει για μια αλλαγή εγγραφών DNS την οποία πραγματοποιεί το Office 365 στο παρασκήνιο, ώστε να επιβεβαιώσει ότι η αλλαγή διεύθυνσης θα λειτουργήσει σωστά. Εάν είχατε ρυθμίσει έναν προσαρμοσμένο τομέα που χρησιμοποιούσε αυτές τις εγγραφές DNS, το μήνυμα σας ειδοποιεί ότι οι εγγραφές άλλαξαν για να επιβεβαιώσει ότι θέλετε να συνεχίσετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×