Εργασία με μια τοποθεσία Κέντρου αναφορών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει ένα πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου εκθέσεων, ποια εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για τη Διαχείριση αναφορών και την εμφάνιση και την εργασία με δεδομένα επιχειρηματικής ευφυΐας. Εταιρείες να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Κέντρου αναφοράς για τη συνολική εικόνα πρόσβαση δεδομένων επιχειρηματικής ευφυΐας σε μια κεντρική θέση. Τοποθεσίες που δημιουργούνται από το πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου εκθέσεων έχουν δυνατότητες που διευκολύνουν την:

  • Οργάνωση και διαχείριση φύλλων εργασίας, εκθέσεων και συνδέσεων δεδομένων.

  • Δημιουργία βασικών δεικτών επιδόσεων για μέτρηση της προόδου σε σχέση με επιχειρηματικούς στόχους.

  • Εμφάνιση επιχειρηματικών δεδομένων σε δυναμικές, προσαρμοσμένες σελίδες πινάκων εργαλείων.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Κέντρου αναφορών για να παρέχουν πληροφορίες επιχειρηματικής ευφυΐας ευρέως σε ολόκληρη την εταιρεία σας, ή μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε μια τοποθεσία Κέντρου αναφορών για το συγκεκριμένο ή ομάδες που πρέπει να εργαστείτε με αυτήν την επιχείρηση τα δεδομένα.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μια τοποθεσία του SharePoint παράδειγμα δημιουργήθηκε από Adventure Works, μια φανταστικά εταιρεία που κατασκευάζει ποδήλατα, τα στοιχεία ποδηλάτου και bicycling Βοηθήματα.

Στο Adventure Works, τμήμα πωλήσεων χρησιμοποιεί μια τοποθεσία Κέντρου αναφορών για να δημιουργήσετε, παρακολούθηση, κοινή χρήση και αποθήκευση δεδομένων πωλήσεων και οικονομικών του τμήματος. Τα μέλη της ομάδας εργασίας με Microsoft Office Excel 2007 βιβλία εργασίας που έχουν δημοσιευτεί στην τοποθεσία του κέντρου αναφοράς ως διαδραστικών αναφορών, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Excel Services, μια τεχνολογία Office SharePoint Server 2007. Επίσης μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των πωλήσεων, παρακολουθώντας KPI και αναθεώρηση πληροφορίες για τις πωλήσεις στους πίνακες εργαλείων εξατομικευμένης. Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχική σελίδα για την τοποθεσία Κέντρου αναφορών του τμήματος, η οποία έχει προσαρμοστεί για να εμφανίσετε ένα τμήμα Web KPI που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις τριμήνου.

Κέντρο αναφορών πωλήσεων

Διαχείριση συνδέσεων υπολογιστικών φύλλων, αναφορών και δεδομένων

Η τοποθεσία Κέντρου αναφορών περιλαμβάνει πολλές δυνατότητες που μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε όχι μόνο αναφορές, αλλά και τις συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις αναφορές.

Βιβλιοθήκη εκθέσεων

Στη βιβλιοθήκη αναφορών σε μια τοποθεσία Κέντρου αναφορών είναι το κεντρικό σημείο όπου μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε αναφορές (Office Excel 2007 βιβλία εργασίας) και σελίδες πίνακα εργαλείων. Αναφορές και σελίδες πίνακα εργαλείων είναι η προεπιλεγμένη τύπους περιεχομένου διαθέσιμα για μια βιβλιοθήκη αναφορών. Όταν δημοσιεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε μια βιβλιοθήκη αναφορών στο Κέντρο εκθέσεων, είναι ενεργοποιημένη για να ανοίξετε σε προβολή προγράμματος περιήγησης, η οποία είναι ένας εύκολος τρόπος για να δείτε το βιβλίο εργασίας χωρίς την προσθήκη της σε μια σελίδα Τμημάτων Web με μονό κλικ. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια αναφορά σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αναφορά σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης

Σελίδες πίνακα εργαλείων περιέχει ένα ή περισσότερα τμήματα Web, όπως εταιρικών δεδομένων τμήματα Web, τμήματα Web Excel Web Access ή KPI τα τμήματα Web, που μπορούν να φιλτραριστούν για την παροχή μια προβολή ενιαίου αλλά ευέλικτη δεδομένων και το περιεχόμενο από πολλές διαφορετικές προελεύσεις. Στη βιβλιοθήκη αναφορών διευκολύνει για να διαχειριστείτε πολλές αναφορές και πίνακες εργαλείων. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει το μενού προβολής για τη βιβλιοθήκη αναφορών, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε την προβολή σας για να εμφανίσετε αναφορές, σελίδες πίνακα εργαλείων ή όλο το περιεχόμενο αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη.

Προβολή τρεχόντων αναφορών

Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων

Τοποθεσία του Κέντρου αναφορών περιλαμβάνει επίσης μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων, η οποία είναι μια ειδική βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint που διευκολύνει την αποθήκευση, ασφαλούς, κοινή χρήση και διαχείριση αρχεία (.odc) σύνδεσης δεδομένων του Office. Ένα αρχείο .odc είναι ένας τύπος αρχείου σύνδεσης δεδομένων που χρησιμοποιεί HTML και XML για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης για εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, όπως επιχειρηματικές εφαρμογές ή σε βάσεις δεδομένων. Μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός αρχείου .odc σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας έχει βιβλία εργασίας του Excel που συνδέονται με πληροφορίες σε μία ή περισσότερες εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή έναν κύβο OLAP, στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα συνδέσεις περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εντοπίσετε, συνδεθείτε, ερωτήματος και πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα προέλευση. Παρόλο που μπορούν να αποθηκευτούν αυτές τις πληροφορίες σύνδεσης στο ίδιο το βιβλίο εργασίας, συχνά αποθηκεύονται σε ένα αρχείο .odc, ειδικά όταν γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων από πολλούς χρήστες και τις πληροφορίες σύνδεσης πρέπει να ενημερωθεί. Με την αποθήκευση αυτών των αρχείων .odc στη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων σε μια τοποθεσία Κέντρου αναφορών, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι όλα τα αρχεία σύνδεσης δεδομένων είναι τις ανάγκες της εταιρείας για τις αναφορές σε μια κεντρική θέση όπου μπορεί να είναι εύκολα στάλθηκε, ενημέρωση και εκ νέου χρήση τους για τις νέες αναφορές. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα αρχεία σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων.

Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων

Εκτύπωση ημερολογίου και αναφορά βιβλιοθήκη

Τοποθεσία του Κέντρου αναφορών διαθέτει επίσης ορισμένα πρόσθετα εργαλεία για να σας βοηθούν να διαχειρίζεστε αναφορές και πληροφοριών εταιρικών δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο αναφοράς για να προγραμματίσετε τη διαδικασία δημιουργίας αναφοράς ή για επικοινωνία πληροφοριών σχετικά με τη συχνότητα με την οποία δημιουργούνται ή ανανέωση αναφορών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη αναφοράς για την αποθήκευση και κοινή χρήση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία για τα άτομα που χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας.

Χρήση KPI για επικοινωνία στόχους και την κατάσταση

KPI είναι ένας δείκτης γραφικών εύκολο για να κατανοήσετε που σας ενημερώνει για την πρόοδο σε σχέση με μια προκαθορισμένη μέτρηση ή το στόχο. Οι δείκτες KPI είναι πολύτιμα εργαλεία που σας βοηθούν τις ομάδες, οι διαχειριστές και επιχειρήσεις γρήγορο υπολογισμό την πρόοδό τους σε σχέση με μετρήσιμους στόχους.

Για παράδειγμα, ενός δείκτη KPI να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια light κίνηση για να υποδείξετε ότι μια συγκεκριμένη επιχειρηματική προσπάθεια ότι έχετε υπερβεί, σύσκεψης ή να μην επιτύχουν τους στόχους. Τμήμα πωλήσεων στο Adventure Works χρησιμοποιεί μια λίστα KPI για να παρακολουθείτε την πρόοδό τους σε σχέση με τους στόχους πωλήσεων τριμήνου. Εάν τα σύνολα πωλήσεων για ένα συγκεκριμένο οικονομικό τρίμηνο υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο στόχος, το KPI για αυτό το τρίμηνο εμφανίζεται με ένα εικονίδιο πράσινο light κίνηση. Εάν οι πωλήσεις συνολικό για ένα τέταρτο δεν πληροί μια ελάχιστη στόχου, KPI για αυτό το τρίμηνο εμφανίζεται με ένα εικονίδιο ανοιχτό κόκκινο κίνηση. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί με ένα εικονίδιο κίτρινο φως κίνηση. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα τμήμα Web KPI που εμφανίζει τις πληροφορίες KPI τριμηνιαίων πωλήσεων στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας του Κέντρου αναφορών για το τμήμα πωλήσεων.

Δείκτης KPI πωλήσεων τριμήνου

KPI αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της αξιολόγησης προόδου σε σχέση με τους στόχους της επιχείρησης κλειδιού. Χωρίς KPI, υπαλλήλους και οι διευθυντές θα πρέπει να painstakingly εξαγωγή δεδομένων για τις επιδόσεις και αξιολόγηση αυτών των δεδομένων σε σχέση με τους στόχους και, στη συνέχεια, Διαθέστε την ώρα για να παρουσιάσετε τα δεδομένα σε μια ξεχωριστή αναφορά επιχειρήσεις στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Είναι δύσκολο για να λάβετε έγκαιρη κατάσταση χωρίς ένας τρόπος για να γρήγορα και αυτόματα αξιολόγηση δεδομένα πραγματικού χρόνου. Με KPI, οι χρήστες που θέλετε να δείτε την τρέχουσα απόδοση μπορεί να δούμε γρήγορα αναφοράς σε τοποθεσία τους επιχειρήσεις ή ακόμα και να βλέπετε ενδείξεις σχετικές προσωπικές τους τοποθεσίες.

KPI σύνδεση εταιρικών δεδομένων από διάφορες προελεύσεις και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα τμήματα Web που εμφανίζουν αυτές τις πληροφορίες σε μια λίστα KPI ή σε μια λεπτομερή προβολή για ένα μεμονωμένο KPI. Αυτά τα τμήματα Web μπορούν να προστεθούν στους πίνακες εργαλείων στην τοποθεσία του Κέντρου εκθέσεων ή να εμφανίζονται σε άλλες λίστες και τοποθεσίες. Κάθε KPI λαμβάνει μια μεμονωμένη τιμή από μια προέλευση δεδομένων, είτε από μία ιδιότητα είτε από τον υπολογισμό μέσων όρων κατά μήκος των επιλεγμένων δεδομένων, και, στη συνέχεια, να συγκρίνει αυτήν την τιμή με μια προεπιλεγμένη τιμή. Επειδή οι τιμές υπολογίζονται σε μια περιοχή δεδομένων, αντί για εμφάνιση δεδομένων στη φόρμα λίστας, KPI είναι γενικά πιο χρήσιμο όταν μέτρηση απόδοσης σε ομάδες ή έργα. Ωστόσο, με τον υπολογισμό μιας περιοχής δεδομένων για το συγκεκριμένο άτομο, όπως μια λίστα των πωλήσεων για ένα μεμονωμένο υπάλληλο, KPI να αξιολογήσετε μεμονωμένα επιδόσεων.

Για να δημιουργήσετε ένα KPI, μπορείτε πρώτα να δημιουργήσετε μια λίστα KPI στην οποία μπορείτε να προσθέσετε μία ή περισσότερες KPI. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα δείκτες σε μια λίστα KPI χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Δεδομένα σε λίστες του SharePoint.

  • Τα δεδομένα σε βιβλία εργασίας του Excel.

  • Δεδομένα από το Microsoft SQL Server 2005 υπηρεσιών ανάλυσης.

  • Πληροφορίες που εισάγονται με μη αυτόματο τρόπο.

Δημιουργία δυναμικής οπτική πινάκων εργαλείων

Πίνακες εργαλείων είναι ειδικές σελίδες Τμημάτων Web που εμφάνιση επιχειρηματικών δεδομένων από πολλές διαφορετικές προελεύσεις. Πίνακες εργαλείων να εμφανίσετε αναφορές και KPI σχετικά με τα εταιρικά δεδομένα και επιχειρηματικών διαδικασιών στην εταιρεία σας. Τα δεδομένα που εμφανίζονται στους πίνακες εργαλείων μπορεί να φιλτραριστεί αυτόματα ή να φιλτράρονται από τις ιδιότητες που επιλέγονται από χρήστες, ενεργοποίηση ανάλυση συγκριτικών δεδομένων σε ολόκληρη την εταιρεία.

Πίνακες εργαλείων αποτελούνται από εταιρικών δεδομένων τμημάτων Web και τμήματα Web φίλτρου και το φίλτρο τμήματα Web είστε συνδεδεμένοι με τα εταιρικά δεδομένα τμήματα Web. Ορισμένα φιλτράρετε τα τμήματα Web φίλτρου δεδομένα αυτόματα, ενώ άλλα τμήματα Web φίλτρου επιτρέπουν στους χρήστες για την εισαγωγή τιμών ή να επιλέξετε τιμές από μια λίστα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε αυτές οι τιμές κάνοντας κλικ στο κουμπί Εφαρμογή φίλτρου στη σελίδα. Το κουμπί Εφαρμογή φίλτρου έχει υλοποιηθεί ως άλλο Τμήμα Web που είναι ορατές στον πίνακα εργαλείων μέχρι να προστίθενται ένα ή περισσότερα φίλτρα που έχουν καθοριστεί από το χρήστη τιμές στη σελίδα. Το κουμπί Εφαρμογή φίλτρου και τα φίλτρα που καθορίζεται από το χρήστη εμφανίζονται σε μια ζώνη ειδική φίλτρου στο πρότυπο πίνακα εργαλείων.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν πίνακα εργαλείων πωλήσεων στην τοποθεσία του Κέντρου αναφορών πωλήσεων για την Adventure Works. Αυτόν τον πίνακα εργαλείων εμφανίζει πληροφορίες τόσο ένα τμήμα Web KPI και μια αναφορά σε ένα τμήμα Web Excel Web Access.

Πίνακας εργαλείων πωλήσεων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×