Εργαλείο εικόνων

Προσθέτοντας ένα εργαλείο εικόνων σε ένα χώρο εργασίας, μπορείτε να εμφανίζετε και να κάνετε κοινή χρήση αρχείων εικόνας σε μορφή JPEG (.jpg) ή bitmap (.bmp).

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη ή προβολή εικόνων

Επεξεργασία εικόνων

Δημιουργία συνδέσεων για εικόνες

Αποθήκευση εικόνων

Αντιγραφή εικόνων

Αποκοπή ή διαγραφή εικόνων

Μετονομασία εικόνων

Αλλαγή δικαιωμάτων για το εργαλείο εικόνων

Προσθήκη ή προβολή εικόνων

Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της λίστας της σελίδας σημειώσεων , για να εμφανιστεί μια λίστα με τα αρχεία εικόνας που έχουν προστεθεί (από εσάς ή από άλλα μέλη του χώρου εργασίας) στο εργαλείο εικόνων. Η λίστα παρέχει πληροφορίες κατάστασης σχετικά με τα αρχεία εικόνας, όπως είναι το μέγεθός τους, ο τύπος, η ημερομηνία τροποποίησης και ο χρήστης που τα επεξεργάστηκε τελευταίος.

Προσθήκη εικόνων

Για να προσθέσετε εικόνες, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή εικόνας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου εικόνας, επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 • Κάντε μεταφορά και απόθεση αρχείων εικόνας στην περιοχή προβολής εικόνων ή στη λίστα.

 • Κάντε αντιγραφή και επικόλληση εικόνων στη λίστα.

Όταν για την προσθήκη μιας νέας εικόνας χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου εικόνας, η εικόνα εμφανίζεται αυτόματα στην περιοχή προβολή εικόνας. Παρομοίως, αν κάνετε μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου εικόνας στη λίστα, η νέα εικόνα εμφανίζεται αυτόματα και το αρχείο προστίθεται στο τέλος της λίστας.

Σημείωση: Το εργαλείο εικόνων προσαρμόζει αυτόματα το μέγεθος όλων των εικόνων που προσθέτετε, ώστε να χωράνε στις τρέχουσες διαστάσεις του παραθύρου προβολής.

Προβολή εικόνων

Για να προβάλετε τις εικόνες, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγούμενο ή στο κουμπί Επόμενο για να μετακινηθείτε διαδοχικά μεταξύ των εικόνων ή να επιλέξετε μια εικόνα από τη λίστα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες στο εργαλείο εικόνων αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας που υποστηρίζει τον τύπο του επιλεγμένου αρχείου. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε ένα αρχείο JPEG (.jpg) αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πρόγραμμα που υποστηρίζει την επεξεργασία αρχείων αυτού του τύπου, θα ανοίξει για εμφάνιση στο πρόγραμμα περιήγησης Web ή σε κάποιο πρόγραμμα προβολής εικόνων. Στους περισσότερους υπολογιστές, τα αρχεία bitmap (.bmp) ανοίγουν στη Ζωγραφική της Microsoft.

Για να ανοίξετε ένα ή περισσότερα αρχεία εικόνας σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών, κάντε δεξιό κλικ σε αυτά στη λίστα και επιλέξτε Άνοιγμα. Ανάλογα με το πρόγραμμα γραφικών και το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο παράθυρο για κάθε αρχείο.

Όταν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε μια εικόνα και στη συνέχεια επιστρέψετε στο SharePoint Workspace, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε άμεσα τις αλλαγές που κάνατε στο χώρο εργασίας.

Κάντε κλικ στο Ναι για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας στο χώρο εργασίας και να σταλούν όλες μαζί στα άλλα μέλη του χώρου. Κάντε κλικ στο Όχι αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε ακόμα τις αλλαγές, ίσως για να συνεχίσετε την επεξεργασία. Να σημειωθεί, όμως, ότι αν κάνετε κλικ στο Όχι αφού κλείσετε την εικόνα από το πρόγραμμα επεξεργασίας της, οι αλλαγές θα χαθούν.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία συνδέσεων για εικόνες

Όπως και με άλλα εργαλεία του χώρου εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση η οποία θα επιλέγει το εργαλείο. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις οι οποίες θα παραπέμπουν σε συγκεκριμένες εικόνες.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας που θέλετε να είναι ο προορισμός της σύνδεσης και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή ως σύνδεσης.

 2. Επιλέξτε το εργαλείο στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε τη σύνδεση.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη θέση εμπλουτισμένου κειμένου όπου θέλετε να επικολλήσετε τη σύνδεση και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

  Η σύνδεση εμφανίζεται με το όνομα του επιλεγμένου αρχείου εικόνας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αποθήκευση εικόνων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο δίσκο οποιαδήποτε εικόνα από το εργαλείο εικόνων.

 1. Επιλέξτε το αρχείο εικόνας στη λίστα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση ως.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εικόνας ως..., επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αντιγραφή εικόνων

Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες από ένα εργαλείο εικόνων σε κάποιο άλλο εργαλείο εικόνων ή σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.

 1. Στη λίστα των εικόνων, κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα που θέλετε να αντιγράψετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να επικολλήσετε την εικόνα και χρησιμοποιήστε την επιλογή ’Επικόλληση’ αυτής της εφαρμογής.

Αν επικολλήσετε την εικόνα στο ίδιο εργαλείο εικόνων (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις Ctrl-C και Ctrl-V), η εικόνα θα εμφανιστεί στη λίστα με το όνομα ’Αντίγραφο του όνομα εικόνας’. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε επικόλληση της εικόνας σε κάποιο άλλο εργαλείο εικόνων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί με το αρχικό όνομα αρχείου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αποκοπή ή διαγραφή εικόνων

Για να διαγράψετε μία ή περισσότερες εικόνες, επιλέξτε τις στη λίστα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Delete.

Για να γίνει αποκοπή μιας εικόνας αλλά να τοποθετηθεί ένα αντίγραφό της στο πρόχειρο, κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα και έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποκοπή. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικολλήσετε την εικόνα ως bitmap σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ή σε ένα άλλο εργαλείο εικόνων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μετονομασία εικόνων

Για να μετονομάσετε μια επιλεγμένη εικόνα, κάντε κλικ στο πλαίσιο του τίτλου πάνω από την εικόνα και πληκτρολογήστε το νέο της όνομα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αλλαγή δικαιωμάτων για το εργαλείο εικόνων

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε ρόλους μελών σε χώρους εργασίας του SharePoint Workspace 2010. Ανάλογα με το ρόλο σας ενδεχομένως να μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα σε χώρους εργασίας του 2007 ή νεότερη έκδοση.

Για να δείτε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε ρόλους μελών, κάντε κλικ στην καρτέλα Χώρος εργασίας, επιλέξτε Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Δικαιώματα.

Από προεπιλογή, όλα τα μέλη εκτός από τους χρήστες που ανήκουν στην ομάδα Guests έχουν δικαίωμα προσθήκης ή μετονομασίας εικόνων, αλλά μόνο οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα διαγραφής εικόνων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×