Εργαλείο Ημερολογίου 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το εργαλείο Ημερολογίου 2007 σας επιτρέπει να επισημαίνετε σημαντικές ημερομηνίες και να δημιουργείτε προγράμματα συνεργασίας με άλλα μέλη ενός χώρου εργασίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη ή διαγραφή συναντήσεων

Προβολή συναντήσεων

Περιήγηση στο ημερολόγιο

Δημιουργία συνδέσεων προς συγκεκριμένα συναντήσεις

Αλλαγή της εμφάνισης του ημερολογίου

Εξαγωγή και εισαγωγή συναντήσεων

Εκτύπωση συναντήσεις

Αλλαγή δικαιωμάτων ημερολογίου

Προσθήκη ή διαγραφή συναντήσεων

Για να προσθέσετε μια συνάντηση:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα συνάντηση.

 2. Πληκτρολογήστε το θέμα της συνάντησης.

 3. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης της συνάντησης. Αν η συνάντηση είναι ολοήμερο συμβάν, κάντε κλικ στην επιλογή Ολοήμερο συμβάν.

  Λεπτομέρειες

  Πληκτρολογήστε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ ή κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολογίου και επιλέξτε μια ημερομηνία.

  Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης και λήξης ή κάντε κλικ στα βέλη για να επιλέξετε τις ώρες έναρξης και λήξης.

  Το Ημερολόγιο κάνει αυτόματα τις προσαρμογές ζώνης ώρας ως εξής: Το Ημερολόγιο θεωρεί ότι η συνάντηση θα γίνει στη ζώνη ώρας που αντιστοιχεί στις ιδιότητες Ημερομηνία και Ώρα οι οποίες έχουν οριστεί αυτή τη στιγμή για τον υπολογιστή σας. Για τα μέλη των οποίων οι υπολογιστές είναι ρυθμισμένοι σε διαφορετικές ζώνες ώρας, η ώρα της συνάντησης προσαρμόζεται αυτόματα έτσι, ώστε να αντιστοιχεί στη δική τους ζώνη ώρας.

  Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε στην Ατλάντα και προγραμματίζετε μια συνάντηση για τις 8:00 π.μ., ένα μέλος που βρίσκεται στο Παρίσι θα δει αυτή τη συνάντηση να είναι προγραμματισμένη για τις 2:00 μ.μ. (ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις της ζώνης ώρας).

 4. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε λεπτομέρειες για τη συνάντηση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε συναντήσεις με προεπιλεγμένες ημερομηνίες ή ώρες. Σύρετε το δείκτη του ποντικιού μεταξύ των ημερομηνιών ή των ωρών που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνάντησης.

Για να διαγράψετε μια επιλεγμένη συνάντηση του Ημερολογίου, πιέστε το πλήκτρο Delete.

Αρχή της σελίδας

Προβολή συναντήσεων

Το Ημερολόγιο εμφανίζει το μέρος εκείνο της κάθε συνάντησης που χωράει σε ένα κελί ημερομηνίας. Θα βλέπετε μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος της κάθε συνάντησης ανάλογα με την προβολή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η προβολή Ημέρας σας επιτρέπει να βλέπετε όλες τις πληροφορίες για μια συνάντηση, ενώ η προβολή Μήνα σας επιτρέπει να βλέπετε μόνο μερικές λέξεις.

Σε οποιαδήποτε προβολή, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια συνάντηση για να εμφανίσετε ένα παράθυρο κειμένου που παρουσιάζει την πλήρη ημερομηνία και τις λεπτομέρειες της συνάντησης.

Αναδυόμενο παράθυρο πληροφοριών συνάντησης

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στο Ημερολόγιο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Ημερολόγιο ως εξής:

 • Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, σε προβολές Ημέρας, Εβδομάδας ή Μήνα, αντίστοιχα, κάντε κλικ στα πλήκτρα Προηγούμενο/Επόμενο στη γραμμή τίτλων του Ημερολογίου.

 • Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη συνάντηση σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολογίου, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προηγούμενη ή Επόμενη στο παράθυρο Περιήγηση.

 • Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη μη αναγνωσμένη συνάντηση σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολογίου, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προηγούμενο μη αναγνωσμένο ή Επόμενο μη αναγνωσμένο στο παράθυρο Παρακολούθηση.

 • Για να μεταβείτε στη σημερινή ημέρα σύμφωνα με το ρολόι του συστήματος του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμερα στο παράθυρο Περιήγηση.

 • Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία σε μια επιλεγμένη προβολή, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ημερομηνίας στο παράθυρο Περιήγηση, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία και μια επιλογή προβολής στο παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε ημερομηνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ το κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία συνδέσεων προς συγκεκριμένες συναντήσεις

 1. Κάντε κλικ στη συνάντηση προς την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή ως σύνδεσης.

 3. Επιλέξτε το εργαλείο προορισμού.

 4. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τη σύνδεση.

  Πρέπει να τοποθετήσετε τη σύνδεση σε ένα σημείο εμπλουτισμένου κειμένου, όπως το κύριο μέρος μιας εγγραφής συζήτησης, μιας εγγραφής συνομιλίας ή μιας εγγραφής σημειωματάριου.

 5. Κάντε δεξιό κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της εμφάνισης του Ημερολογίου

Για να αλλάξετε την εμφάνιση του Ημερολογίου, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια επιλογή εμφάνισης στο παράθυρο Προβολή ημερολογίου.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα χαρακτηριστικά της κάθε προβολής.

Προβολή

Χαρακτηριστικά

Ημέρα

Λεπτομερής προβολή των συναντήσεων της επιλεγμένης ημέρας, περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών (εάν υπάρχουν).

Οι ολοήμερες συναντήσεις και οι συναντήσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία ημέρες εμφανίζονται στο πάνω μέρος.

Συναντήσεις που εκτείνονται σε μία ή περισσότερες ημέρες

1. Συνάντηση που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ημέρες

2. Συνάντηση μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα

Οι συναντήσεις της επιλεγμένης ημέρας εμφανίζονται πιο κάτω, στην κατάλληλη περιοχή ώρας.

Εβδομάδα

Συνοπτική προβολή των συναντήσεων μιας τυπικής ημερολογιακής εβδομάδας.

Εφόσον υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χώρος από ότι στην προβολή Μήνα, συνήθως μπορείτε να δείτε τον πλήρη τίτλο της κάθε συνάντησης. Επίσης, μπορείτε να δείτε και την ώρα Έναρξης και την ώρα Λήξης των συναντήσεων.

Όπως και στην προβολή Μήνα, αν μια επιμέρους ημερομηνία περιλαμβάνει περισσότερες συναντήσεις από όσες χωρούν στο πλαίσιο, τότε εμφανίζεται ένα κουμπί "Περισσότερες".

Αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζει όλες τις συναντήσεις

Μήνας

Συνοπτική προβολή των συναντήσεων ενός τυπικού ημερολογιακού μήνα.

Αυτή η προβολή είναι χρήσιμη για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό όπου χρειάζεται να βλέπετε συναντήσεις που διαρκούν αρκετές ημέρες. Ωστόσο, είναι δύσκολο να δείτε λεπτομέρειες μιας συνάντησης χωρίς να την ανοίξετε για επεξεργασία.

Αν μια επιμέρους ημερομηνία περιλαμβάνει περισσότερες συναντήσεις από όσες χωρούν στο πλαίσιο, τότε εμφανίζεται ένα κουμπί "Περισσότερες".

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού επάνω στο κουμπί για να εμφανιστεί ένα παράθυρο που δείχνει τις συναντήσεις.

Εβδομάδα εργασίας

Ίδια με την προβολή Εβδομάδας, με εξαίρεση ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση αφήνει περισσότερο χώρο για τις εργάσιμες ημέρες.

Μήνας εργασίας

Ίδια με την προβολή Μήνα, με εξαίρεση ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση αφήνει περισσότερο χώρο σε κάθε εβδομάδα για τις εργάσιμες ημέρες.

Αρχή της σελίδας

Εξαγωγή και εισαγωγή συναντήσεων

Μπορείτε να εξαγάγετε συναντήσεις Ημερολογίου για να τις εισαγάγετε σε κάποιο άλλο εργαλείο του Ημερολογίου.

Εξαγωγή συναντήσεων Ημερολογίου

Μπορείτε να εξαγάγετε μια συγκεκριμένη συνάντηση ή όλες τις συναντήσεις. Όλα τα εξαγόμενα δεδομένα Ημερολογίου αποθηκεύονται ως αρχείο .xml (για παράδειγμα, Calendar.xml).

Για να εξαγάγετε μια συγκεκριμένη συνάντηση:

 1. Κάντε κλικ στη συνάντηση.

 2. Στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή επιλεγμένων συναντήσεων.

 3. Ορίστε μια θέση καταλόγου στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή εγγραφών σε αρχείο... και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Για να εξαγάγετε όλα τα αρχεία:

 1. Στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων των συναντήσεων στο παράθυρο Δεδομένα.

 2. Ορίστε μια θέση καταλόγου στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή εγγραφών σε αρχείο... και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Εισαγωγή συναντήσεων Ημερολογίου

 1. Επιλέξτε το εργαλείο Ημερολογίου στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε τα δεδομένα.

 2. Στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου, επιλέξτε το αρχείο ημερολογίου .xml που έχει εξαχθεί και κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση συναντήσεων

Μπορείτε να εκτυπώσετε συναντήσεις ή προβολές Ημερολογίου.

 1. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια συγκεκριμένη συνάντηση, επιλέξτε τη συνάντηση.

 2. Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια προβολή Ημερολογίου, επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των δικαιωμάτων του Ημερολογίου

Για να δείτε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί αυτή τη στιγμή στους ρόλους των μελών:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Δικαιώματα.

 2. Επιλέξτε το ρόλο για τον οποίο θέλετε να δείτε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Όλα τα μέλη, εκτός από τους Φιλοξενούμενους, έχουν δικαίωμα να προσθέτουν νέες συναντήσεις και να προσθέτουν ή να διαγράφουν τις δικές τους συναντήσεις. Οι διαχειριστές έχουν όλα τα διαθέσιμα δικαιώματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×