Επισύναψη αρχείων στο Outlook.com ή το Outlook στο web

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία από τον υπολογιστή σας, από το OneDrive ή από άλλο λογαριασμό αποθήκευσης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβάντα ημερολογίου και να κάνετε κοινή χρήση τους με άλλους. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε εικόνες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συμβάντα ημερολογίου σας.

Επισύναψη αρχείων από τον υπολογιστή σας

Όταν επισυνάπτετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας, επισυνάπτετε ένα αντίγραφο του αρχείου. Κάθε παραλήπτης θα λάβει το δικό του αντίγραφο του αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το όριο μεγέθους συνημμένου για τοπικά αρχεία είναι 34 MB.

 1. Σε ένα μήνυμα ή συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε Επισύναψη στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Επισύναψη".

 2. Επιλέξτε Υπολογιστής, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και επιλέξτε Άνοιγμα.

  Κάντε διπλό κλικ σε φακέλους για να τους ανοίξετε.

 3. Επιλέξτε Επισύναψη ως αντιγράφου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το αρχείο και να το θέσετε σε κοινή χρήση ως αρχείο OneDrive. Με αυτόν τον τρόπο, οι παραλήπτες μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό σε πραγματικό χρόνο. Απλώς επιλέξτε τη σύνδεση Αποστολή και κοινή χρήση ως αρχείου OneDrive.

Επισύναψη αρχείων από OneDrive

Όταν επισυνάπτετε ένα αρχείο από το OneDrive, οι παραλήπτες μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας στο OneDrive και να το θέσετε σε κοινή χρήση ως αρχείο OneDrive.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το όριο μεγέθους συνημμένου για τα αρχεία OneDrive είναι 2 GB.

 1. Σε ένα μήνυμα ή συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε Επισύναψη στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Επισύναψη".

 2. Επιλέξτε OneDrive - προσωπικό ή OneDrive -< η επωνυμία της επιχείρησής σας>.

 3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.

  Κάντε διπλό κλικ σε φακέλους για να τους ανοίξετε.

 4. Επιλέξτε Επισύναψη ως αρχείο OneDrive.

  Για να αλλάξετε τα δικαιώματα επεξεργασίας ή μόνο προβολής του αρχείου, επιλέξτε Το κουμπί "Περισσότερες ενέργειες". > Αλλαγή δικαιωμάτων.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Περισσότερες ενέργειες".

Επισύναψη αρχείων από άλλο λογαριασμό χώρο αποθήκευσης στο cloud

Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε ένα αρχείο από το Dropbox ή το Box.

 1. Σε ένα μήνυμα ή συμβάν ημερολογίου, επιλέξτε Επισύναψη στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Επισύναψη".

 2. Επιλέξτε Dropbox ή Box.

 3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.

  Κάντε διπλό κλικ σε φακέλους για να τους ανοίξετε.

 4. Επιλέξτε Επισύναψη ως αρχείου Dropbox ή Επισύναψη ως αρχείου Box.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πιο πρόσφατες αλλαγές θα είναι ορατές σε όποιον μπορούσε να χρησιμοποιήσει από κοινού το αρχείο. Ανατρέξτε στο θέμα Χρήση λογαριασμού αποθήκευσης με το Outlook.com για περισσότερες πληροφορίες.

Επισύναψη μηνύματος σε ένα άλλο μήνυμα

 1. Ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, ή απάντηση ή προώθηση ένα υπάρχον μήνυμα.

 2. Ανοίξτε το μήνυμα σε ένα νέο παράθυρο, επιλέγοντας Επεξεργασία σε ένα εικονίδιο νέο παράθυρο στην επάνω δεξιά γωνία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε Επεξεργασία σε ένα εικονίδιο νέο παράθυρο , πρώτα δοκιμάστε να επεκτείνετε το μήνυμα, επιλέγοντας Το εικονίδιο ανάπτυξης στην επάνω δεξιά γωνία.

 3. Τακτοποιήστε τα παράθυρα, ώστε να μπορείτε να δείτε τη λίστα μηνυμάτων και το νέο σας μήνυμα.

 4. Επιλέξτε και μεταφέρετε το μήνυμα που θέλετε να επισυνάψετε από τη λίστα μηνυμάτων στο νέο μήνυμα.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης από ένα μήνυμα που σύρεται στο παράθυρο σύνθεση

Επισύναψη ενός φακέλου

Δεν μπορείτε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο του φακέλου σε Outlook.com. Ωστόσο, μπορείτε να επισυνάψετε μια σύνδεση στο φάκελο του OneDrive.

 1. Μετάβαση από το OneDrive.com και πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για το λογαριασμό σας Outlook.com.

 2. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων Το εικονίδιο Εξερεύνηση αρχείων και μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να επισυνάψετε.

 3. Σύρετε το φάκελο σε OneDrive.com

  Στιγμιότυπο οθόνης του δρομέα μεταφορά ενός φακέλου στο OneDrive.com

 4. Μεταβείτε στο Outlook.com και δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ή ανοίξτε ένα μήνυμα από τη λίστα μηνυμάτων.

 5. Επιλέξτε Επισύναψη και επιλέξτε το φάκελο στο OneDrive που θέλετε να επισυνάψετε και επιλέξτε Επόμενο.

 6. Επιλέξτε Επόμενο > Επισύναψη ως αρχείο OneDrive.

Από προεπιλογή, οι παραλήπτες θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία στο φάκελο. Για να αλλάξετε τα δικαιώματα, έτσι ώστε οι παραλήπτες έχουν μόνο να προβάλετε τα αρχεία:

 1. Επιλέξτε περισσότερες ενέργειες > Αλλαγή δικαιωμάτων.

  Στιγμιότυπο οθόνης του μενού περισσότερες ενέργειες

 2. Επιλέξτε όλα τα άτομα μπορούν να προβάλουν.

Εκτύπωση ενός συνημμένου

 1. Ανοίξτε το μήνυμα που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Ανοίξτε το συνημμένο και επιλέξτε Εκτύπωση.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Εκτύπωση"

Κατάργηση συνημμένου

Επιλέξτε Το κουμπί "Διαγραφή". στην επάνω δεξιά γωνία του συνημμένου αρχείου.

Στιγμιότυπο οθόνης με το κουμπί "Διαγραφή συνημμένου".

Εισαγωγή εικόνας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συμβάν ημερολογίου

 1. Ανοίξτε το μήνυμα ή το συμβάν ημερολογίου.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εικόνας για να εισαγάγετε μια εικόνα από το OneDrive (μόνο λογαριασμοί του Outlook.com) ή από τον υπολογιστή σας.

  Το εικονίδιο "Εισαγωγή εικόνας" σάς επιτρέπει να εισαγάγετε από το OneDrive ή τον υπολογιστή σας

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και επιλέξτε Άνοιγμα (Εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα από τον υπολογιστή σας) ή Εισαγωγή (Εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα από OneDrive ).

 4. Σύρετε τις γωνιακές λαβές για να κάνετε την εικόνα μεγαλύτερη ή μικρότερη.

  Σύρετε τις λαβές της εικόνας για να κάνετε την εικόνα μεγαλύτερη ή μικρότερη

 5. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα για να δείτε τις επιλογές μορφοποίησης.

Συμβουλές για την αποστολή και λήψη συνημμένων αρχείων

 • Εάν απαντήσετε σε ένα μήνυμα το οποίο έχει ένα συνημμένο, το συνημμένο δεν θα συμπεριληφθεί στην απάντηση.

 • Μην ανοίγετε συνημμένα που έχουν σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν θεωρείτε αξιόπιστο το περιεχόμενο και το άτομο που σας το έστειλε. Τα συνημμένα είναι μια συνήθης μέθοδος για τη μετάδοση ιών για υπολογιστές. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο ανάγνωσης για να κάνετε προεπισκόπηση του μηνύματος ( Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εμφάνισης > Παράθυρο ανάγνωσης) προτού το ανοίξετε.

 • Τα μεγάλα ονόματα αρχείων των συνημμένων μπορεί να συντομευθούν στο Outlook.com ή στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web". Αυτό δεν επηρεάζει τα περιεχόμενα του αρχείου.

 • Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία μόνο σε συμβάντα ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από εσάς ή κάποιον πληρεξούσιο.

Σφάλμα όταν ανοίγετε μια εικόνα ή άλλο συνημμένο

Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι "Θα σας δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου ειδώλου του" ή "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" όταν προσπαθείτε να ανοίξετε μια εικόνα ή άλλο συνημμένο. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει εάν έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανήκουν στη Microsoft ως την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό σας.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ορίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft ως την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft.

 2. Επιλέξτε Τα στοιχεία σας.

 3. Επιλέξτε την επιλογή Διαχείριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού τηλεφώνου εισόδου σας.

 4. Επιλέξτε Ορισμός ως κύριο, δίπλα στο ψευδώνυμο που θέλετε ως κύριο. Το ψευδώνυμο πρέπει να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft, όπως ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τελειώνει με το "@outlook.com", το "@hotmail.com" ή το @live.com.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαχείριση ψευδωνύμων σας, μεταβείτε στη Διαχείριση ψευδωνύμων στο λογαριασμό σας στο Microsoft.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας για το Outlook.com:

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Λήψη βοήθειας για το Outlook στο web για επιχειρήσεις:

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365 με διαχείριση από 21Vianet στην Κίνα, ανατρέξτε στο θέμα Επικοινωνία με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις - Βοήθεια για διαχειριστές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Επισύναψη αρχείων ή εισαγωγή εικόνων στο Outlook για Windows

Επισύναψη αρχείου ή φακέλου σε μήνυμα στο Outlook για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×