Επισκόπηση των φορμών, στοιχείων ελέγχου φόρμας και στοιχείων ελέγχου ActiveX σε ένα φύλλο εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Office σε Υπολογιστή με Windows RT. Θέλετε να δείτε ποια έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε;

Παραδείγματα φορμών φύλλου εργασίας Με τη χρήση φορμών και τα πολλά στοιχεία ελέγχου και αντικείμενα που μπορείτε να προσθέσετε σε αυτά, μπορείτε να διευκολύνετε την καταχώρηση δεδομένων σε φύλλα εργασίας σας και να βελτιώσετε τον τρόπο διερεύνηση των φύλλων εργασίας σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτό τον εαυτό σας με το μικρό ή δεν υπάρχει ανάγκη για το Microsoft Visual Basic κωδικός Applications (VBA).

Μια φόρμα φύλλου εργασίας δεν είναι το ίδιο με ένα πρότυπο του Excel. Ένα πρότυπο είναι ένα αρχείο προ-διαμορφωμένα που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας που έχει τον τρόπο που θέλετε. Μια φόρμα περιέχει στοιχεία ελέγχου, όπως πλαίσια ή αναπτυσσόμενες λίστες, που μπορούν να σας διευκολύνουν για άτομα που χρησιμοποιούν το φύλλο εργασίας σας για να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα που μπορείτε να κάνετε λήψη, ανατρέξτε στο θέμα πρότυπα του Excel.

Τι είναι μια φόρμα;

Μια φόρμα, έντυπη ή ηλεκτρονική, είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει σχεδιαστεί με τυπική δομή και μορφή που διευκολύνει τη λήψη, την οργάνωση και την επεξεργασία των πληροφοριών.

 • Οι φόρμες έντυπης μορφής περιέχουν οδηγίες, μορφοποίηση, ετικέτες και κενά διαστήματα για καταγραφή ή πληκτρολόγηση δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel και τα πρότυπα του Excel για να δημιουργήσετε έντυπες φόρμες.

 • Ηλεκτρονικές φόρμες περιέχουν τις ίδιες δυνατότητες με εκτυπωμένες φόρμες. Επιπλέον, ηλεκτρονικές φόρμες περιέχουν στοιχεία ελέγχου. Στοιχεία ελέγχου είναι αντικείμενα που εμφανίζουν δεδομένα ή να είναι πιο εύκολη για τους χρήστες για να εισαγάγετε ή επεξεργασία δεδομένων, εκτελεί μια ενέργεια ή να κάνετε μια επιλογή. Σε γενικές γραμμές, στοιχεία ελέγχου διευκολύνουν τη φόρμα για να χρησιμοποιήσετε. Παραδείγματα κοινών στοιχείων ελέγχου περιλαμβάνουν πλαίσια λίστας, τα κουμπιά επιλογής και κουμπιά εντολών. Στοιχεία ελέγχου επίσης να εκτελέσετε μακροεντολές που του έχουν ανατεθεί και να αποκρίνεται σε συμβάντα, όπως κλικ του ποντικιού, εκτελώντας Visual Basic για τον κωδικό Applications (VBA).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel με πολλούς τρόπους για να δημιουργήσετε έντυπες και ηλεκτρονικές φόρμες.

Τύποι φορμών του Excel

Υπάρχουν πολλοί τύποι φορμών που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Excel: φόρμες δεδομένων, φύλλα εργασίας που περιέχουν στοιχεία ελέγχου φόρμας και ActiveX και Φόρμες χρήστη VBA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε τύπο φόρμας ανεξάρτητα ή να τους συνδυάσετε με διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε μια λύση κατάλληλη για την περίπτωσή σας.

ΦΟΡΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μια φόρμα δεδομένων παρέχει ένα βολικό τρόπο εισαγωγής ή εμφάνισης μιας πλήρους σειράς πληροφοριών σε μια περιοχή ή έναν πίνακα, χωρίς να απαιτείται οριζόντια κύλιση. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι, χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα πιο εύκολα, σε αντίθεση με τη διαδικασία μετακίνησης από στήλη σε στήλη, όταν έχετε περισσότερες στήλες δεδομένων από το πλήθος στηλών που είναι δυνατό να προβληθούν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε μια φόρμα δεδομένων, όταν μια απλή φόρμα πλαισίων κειμένου που περιέχει τις επικεφαλίδες των στηλών ως ετικέτες επαρκεί και δεν χρειάζεστε λεπτομερείς ή προσαρμοσμένες δυνατότητες φόρμας, όπως ένα πλαίσιο λίστας ή ένα κουμπί αυξομείωσης.

Παράδειγμα μιας τυπικής φόρμας δεδομένων Excel να δημιουργήσετε αυτόματα μια ενσωματωμένη φόρμα για την περιοχή ή πίνακας. Η φόρμα δεδομένων εμφανίζει όλες οι κεφαλίδες στηλών ως ετικέτες σε ένα μεμονωμένο παράθυρο διαλόγου. Κάθε ετικέτα περιλαμβάνει ένα παρακείμενο κενό πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα για κάθε στήλη, έως 32 στήλες. Σε μια φόρμα δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε νέων γραμμών, γραμμών, μεταβαίνοντας εύρεση ή (με βάση τα περιεχόμενα του κελιού) ενημέρωση γραμμών και διαγραφή γραμμών. Εάν ένα κελί περιέχει ένα τύπος, το αποτέλεσμα του τύπου εμφανίζεται στη φόρμα δεδομένων, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο χρησιμοποιώντας τη φόρμα δεδομένων.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ACTIVEX

Ένα φύλλο εργασίας είναι ένας τύπος φόρμας που σας επιτρέπει να εισάγετε και να προβάλλετε δεδομένα σε ένα πλέγμα. Στα φύλλα εργασίας του Excel έχουν ήδη ενσωματωθεί πολλές δυνατότητες που μοιάζουν με στοιχεία ελέγχου, όπως σχόλια και επικύρωση δεδομένων. Τα κελιά μοιάζουν με τα πλαίσια κειμένου ως προς το γεγονός ότι μπορείτε να εισέλθετε σε αυτά και να τα μορφοποιήσετε με διάφορους τρόπους. Τα κελιά συχνά χρησιμοποιούνται ως ετικέτες και ρυθμίζοντας το ύψος και το πλάτος των κελιών, καθώς και συγχωνεύοντας κελιά, μπορείτε να κάνετε ένα φύλλο εργασίας να συμπεριφέρεται σαν μια απλή φόρμα εισαγωγής δεδομένων. Άλλες δυνατότητες που μοιάζουν με στοιχεία ελέγχου, όπως τα σχόλια κελιών, οι υπερ-συνδέσεις, οι εικόνες φόντου, η επικύρωση δεδομένων, η μορφοποίηση υπό όρους, τα ενσωματωμένα γραφήματα και το Αυτόματο Φίλτρο, μπορούν να κάνουν ένα φύλλο εργασίας να συμπεριφέρεται σαν φόρμα για προχωρημένους.

Για επιπλέον ευελιξία, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου και άλλα αντικείμενα σχεδίασης στον καμβάς σχεδίασης ενός φύλλου εργασίας, να τα συνδυάσετε και να τα συντονίσετε με τα κελιά του φύλλου εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας, ώστε ένας χρήστης να μπορεί να επιλέξει από μια λίστα αντικειμένων με μεγαλύτερη ευκολία. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης, ώστε ένας χρήστης να μπορεί να εισάγει αριθμούς ευκολότερα.

Επειδή τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα αποθηκεύονται στον καμβά σχεδίασης, μπορείτε να εμφανίσετε ή να προβάλετε τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα σε παράθεση με σχετικό κείμενο που δεν εξαρτάται από όρια σειράς και στήλης, χωρίς να αλλάξετε τη διάταξη ενός πλέγματος ή ενός πίνακα δεδομένων στο φύλλο εργασίας σας. Τις περισσότερες φορές, πολλά από αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι, επίσης, δυνατό να συνδεθούν με κελιά στο φύλλο εργασίας και δεν απαιτείται κώδικας της VBA προκειμένου να λειτουργήσουν. Μπορείτε να ορίσετε ιδιότητες που καθορίζουν εάν ένα στοιχείο ελέγχου θα κινείται ελεύθερα ή εάν θα κινείται και θα αλλάζει μέγεθος μαζί με το κελί. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να έχετε ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο θέλετε να μετακινείται μαζί με το υποκείμενο κελί του, όταν γίνεται ταξινόμηση της περιοχής. Ωστόσο, εάν έχετε ένα πλαίσιο λίστας που θέλετε να παραμένει διαρκώς σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πιθανώς δεν θα θέλετε να μετακινείται με το υποκείμενο κελί του.

Το Excel έχει δύο τύπους στοιχείων ελέγχου: στοιχεία ελέγχου φόρμας και στοιχείων ελέγχου ActiveX. Εκτός από αυτά τα σύνολα των στοιχείων ελέγχου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε αντικείμενα από τα εργαλεία σχεδίασης, όπως ένα Αυτόματα Σχήματα, WordArt, γραφικό SmartArt ή πλαίσια κειμένου.

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται αυτά τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα σχεδίασης και εξηγείται, επίσης, ο τρόπος εργασίας με αυτά τα στοιχεία ελέγχου και τα αντικείμενα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Στοιχεία ελέγχου φόρμας

Τα στοιχεία ελέγχου φόρμας είναι τα αρχικά στοιχεία ελέγχου που είναι συμβατά με παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ξεκινώντας με την έκδοση 5.0 του Excel. Επίσης, τα στοιχεία ελέγχου φόρμας έχουν σχεδιαστεί για χρήση με φύλλα μακροεντολών XLM.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας όταν θέλετε να εύκολα αναφορά και να αλληλεπιδράσετε με δεδομένα του κελιού χωρίς τη χρήση κώδικα VBA και, όταν θέλετε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε φύλλα γραφήματος. Για παράδειγμα, μετά την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας σε ένα φύλλο εργασίας και συνδέοντάς το με ένα κελί, μπορείτε να επιστρέψετε μια αριθμητική τιμή για την τρέχουσα θέση του επιλεγμένου στοιχείου στο στοιχείο ελέγχου. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αριθμητική τιμή σε συνδυασμό με τη συνάρτηση INDEX για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μακροεντολές χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου φόρμας. Μπορείτε να επισυνάψετε μια ήδη υπάρχουσα μακροεντολή σε ένα στοιχείο ελέγχου ή να καταγράψετε ή να εγγράψετε μια νέα μακροεντολή. Όταν ένας χρήστης της φόρμας κάνει κλικ στο στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου εκτελεί τη μακροεντολή.

Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία ελέγχου δεν μπορούν να προστεθούν σε Φόρμες χρήστη, να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο συμβάντων ή να τροποποιηθούν ώστε να εκτελούν δέσμες ενεργειών Web σε ιστοσελίδες.

Σύνοψη στοιχείων ελέγχου φόρμας

Όνομα κουμπιού

Παράδειγμα

Περιγραφή

Εικόνα κουμπιού

Ετικέτα

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας φόρμας

Προσδιορίζει το σκοπό ενός κελιού ή πλαισίου κειμένου ή εμφανίζει περιγραφικό κείμενο (όπως τίτλους, λεζάντες, φωτογραφίες) ή σύντομες οδηγίες.

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο ομάδας

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας γραμμής εργαλείων φόρμας

Ομαδοποιεί στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο οπτικά στοιχείο, σε ένα ορθογώνιο με μια προαιρετική ετικέτα. Τυπικά, ομαδοποιούνται τα κουμπιά επιλογής, τα πλαίσια ελέγχου ή περιεχόμενα που σχετίζονται στενά.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού γραμμής εργαλείων φόρμας

Εκτελεί μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτήν. Ένα κουμπί αναφέρεται επίσης και ως κουμπί πίεσης.

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο ελέγχου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ελέγχου γραμμής εργαλείων φόρμας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μια τιμή που υποδεικνύει μια αντίθετη και σαφή επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα πλαίσια ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πλαίσιο ομάδας. Ένα πλαίσιο ομάδας μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής).

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί επιλογής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού επιλογής γραμμής εργαλείων φόρμας

Δίνει τη δυνατότητα μονής επιλογής εντός ενός περιορισμένου συνόλου εξίσου αποκλειστικών επιλογών. Ένα κουμπί επιλογής συνήθως εμπεριέχεται σε ένα πλαίσιο ομάδας ή σε ένα πλαίσιο. Ένα κουμπί επιλογής μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής).

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο λίστας

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας φόρμας

Εμφανίζει μια λίστα με ένα ή περισσότερα στοιχεία κειμένου από τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο λίστας για να εμφανίσετε πολλές επιλογές που διαφέρουν ως προς τον αριθμό ή το περιεχόμενο. Υπάρχουν τρεις τύποι πλαισίων λίστας:

 • Ένα πλαίσιο λίστας μονής επιλογής ενεργοποιεί μόνο μία επιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πλαίσιο λίστας μοιάζει με μια ομάδα κουμπιών επιλογής, με τη διαφορά ότι ένα πλαίσιο λίστας μπορεί να χειριστεί έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 • Ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών ενεργοποιεί μία επιλογή ή συνεχόμενες (γειτονικές) επιλογές.

 • Ένα πλαίσιο λίστας εκτεταμένης επιλογής ενεργοποιεί μία επιλογή, συνεχόμενες επιλογές και μη συνεχόμενες (ή ασύνδετες) επιλογές.

Εικόνα κουμπιού

Σύνθετο πλαίσιο

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου σύνθετου πλαισίου φόρμας

Συνδυάζει ένα πλαίσιο κειμένου με ένα πλαίσιο λίστας για τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας. Ένα σύνθετο πλαίσιο καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από ένα πλαίσιο λίστας, αλλά απαιτεί από το χρήστη να κάνει κλικ στο κάτω βέλος για να εμφανίσει τη λίστα στοιχείων. Χρησιμοποιήστε ένα σύνθετο πλαίσιο για να επιτρέψετε σε ένα χρήστη είτε να πληκτρολογήσει μια καταχώρηση είτε να επιλέξει μόνο ένα στοιχείο από τη λίστα. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα τιμή στο πλαίσιο κειμένου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής αυτής της τιμής.

Εικόνα κουμπιού

Γραμμή κύλισης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης γραμμής εργαλείων φόρμας

Πραγματοποιεί κύλιση μέσα σε μια περιοχή τιμών, όταν κάνετε κλικ στα βέλη κύλισης ή μεταφέρετε το πλαίσιο κύλισης. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα σε μια σελίδα (ένα προκαθορισμένο διάστημα) τιμών, κάνοντας κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και οποιουδήποτε βέλους κύλισης. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί αυξομείωσης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης γραμμής εργαλείων φόρμας

Αυξάνει ή μειώνει μια τιμή, όπως π.χ. μια προσαύξηση αριθμού, μια ώρα ή μια ημερομηνία. Για να αυξήσετε την τιμή, κάντε κλικ στο πάνω βέλος. Για να μειώσετε την τιμή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες σε βιβλία εργασίας Office Excel 2007. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Excel έκδοση 5.0 φύλλα παραθύρων διαλόγου μόνο.

Όνομα κουμπιού

Εικόνα κουμπιού Πεδίο κειμένου

Εικόνα κουμπιού Σύνθετη λίστας - επεξεργασία

Εικόνα κουμπιού Σύνθετο αναπτυσσόμενο - επεξεργασία

Εικόνα κουμπιού Εκτέλεση παραθύρου διαλόγου

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φόρμες φύλλου εργασίας, με ή χωρίς χρήση κώδικα VBA και σε φόρμες χρήστη VBA. Γενικά, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX όταν χρειάζεστε πιο ευέλικτες απαιτήσεις σχεδίασης σε σχέση με εκείνες που παρέχουν τα στοιχεία ελέγχου φόρμας. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX έχουν εκτεταμένες ιδιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, τη γραμματοσειρά και άλλα χαρακτηριστικά τους.

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε διαφορετικά συμβάντα που λαμβάνουν χώρα όταν γίνεται αλληλεπίδραση με ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με την επιλογή που κάνει ένας χρήστης από ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας ή μπορείτε να θέσετε ένα ερώτημα σε μια βάση δεδομένων, ώστε να γεμίζει εκ νέου ένα σύνθετο πλαίσιο με στοιχεία, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί. Μπορείτε, επίσης, να καταγράψετε μακροεντολές, οι οποίες αποκρίνονται σε συμβάντα που σχετίζονται με στοιχεία ελέγχου ActiveX. Όταν ο χρήστης μιας φόρμας αλληλεπιδρά με το στοιχείο ελέγχου, τότε ο κώδικας της VBA που διαθέτετε εκτελείται, ώστε να γίνει διεργασία τυχόν συμβάντων που προκύπτουν για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Επίσης, ο υπολογιστής σας περιέχει πολλά στοιχεία ελέγχου ActiveX, τα οποία εγκαταστάθηκαν από το Excel και άλλα προγράμματα, όπως το Στοιχείο ελέγχου ημερολογίου 12.0 και το Windows Media Player.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι δυνατή η χρήση όλων των στοιχείων ελέγχου ActiveX απευθείας σε φύλλα εργασίας. Ορισμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε φόρμες χρήστη Visual Basic for Applications (VBA). Εάν προσπαθήσετε να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου ActiveX σε ένα φύλλο εργασίας, το Excel θα εμφανίσει το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του αντικειμένου".

Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η προσθήκη στοιχείων ελέγχου ActiveX σε φύλλα γραφήματος από το περιβάλλον εργασίας χρήστη ή σε φύλλα μακροεντολών XLM. Επίσης, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή ώστε να εκτελείται απευθείας από ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να την αντιστοιχίσετε ώστε να εκτελείται από ένα στοιχείο φόρμας.

Σύνοψη στοιχείων ελέγχου ActiveX

Όνομα κουμπιού

Παράδειγμα

Περιγραφή

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο ελέγχου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ελέγχου ActiveX

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί μια τιμή που υποδεικνύει μια αντίθετη και σαφή επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα πλαίσια ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πλαίσιο ομάδας. Ένα πλαίσιο ομάδας μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής).

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο κειμένου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου ActiveX

Σας δίνει τη δυνατότητα, σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, να προβάλετε, να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο ή δεδομένα που είναι δεσμευμένα σε ένα κελί. Ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί, επίσης, να είναι ένα στατικό πεδίο κειμένου, που παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για ανάγνωση.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί εντολής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εντολής ActiveX

Εκτελεί μια μακροεντολή που πραγματοποιεί μια ενέργεια όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτήν. Ένα κουμπί εντολής αναφέρεται, επίσης, και ως απλό κουμπί.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί επιλογής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού επιλογής ActiveX

Δίνει τη δυνατότητα μονής επιλογής εντός ενός περιορισμένου συνόλου εξίσου αποκλειστικών επιλογών. Ένα κουμπί επιλογής συνήθως εμπεριέχεται σε ένα πλαίσιο ομάδας ή σε ένα πλαίσιο. Ένα κουμπί επιλογής μπορεί να έχει μία από τις τρεις καταστάσεις: επιλεγμένο (ενεργοποιημένο), μη επιλεγμένο (απενεργοποιημένο) και μεικτό, δηλαδή έναν συνδυασμό ενεργοποιημένης και απενεργοποιημένης κατάστασης (όπως στην περίπτωση μιας πολλαπλής επιλογής).

Εικόνα κουμπιού

Πλαίσιο λίστας

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου λίστας ActiveX

Εμφανίζει μια λίστα με ένα ή περισσότερα στοιχεία κειμένου από τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει. Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο λίστας για να εμφανίσετε πολλές επιλογές που διαφέρουν ως προς τον αριθμό ή το περιεχόμενο. Υπάρχουν τρεις τύποι πλαισίων λίστας:

 • Ένα πλαίσιο λίστας μονής επιλογής ενεργοποιεί μόνο μία επιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα πλαίσιο λίστας μοιάζει με μια ομάδα κουμπιών επιλογής, με τη διαφορά ότι ένα πλαίσιο λίστας μπορεί να χειριστεί έναν μεγάλο αριθμό στοιχείων με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 • Ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών ενεργοποιεί μία επιλογή ή συνεχόμενες (γειτονικές) επιλογές.

 • Ένα πλαίσιο λίστας εκτεταμένης επιλογής ενεργοποιεί μία επιλογή, συνεχόμενες επιλογές και μη συνεχόμενες (ή ασύνδετες) επιλογές.

Εικόνα κουμπιού

Σύνθετο πλαίσιο

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου σύνθετου πλαισίου ActiveX

Συνδυάζει ένα πλαίσιο κειμένου με ένα πλαίσιο λίστας για τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας. Ένα σύνθετο πλαίσιο καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από ένα πλαίσιο λίστας, αλλά απαιτεί από το χρήστη να κάνει κλικ στο κάτω βέλος για να εμφανίσει τη λίστα στοιχείων. Χρησιμοποιήστε το για να επιτρέψετε σε ένα χρήστη είτε να πληκτρολογήσει μια καταχώρηση είτε να επιλέξει μόνο ένα στοιχείο από τη λίστα. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει την τρέχουσα τιμή στο πλαίσιο κειμένου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής αυτής της τιμής.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί εναλλαγής

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού εναλλαγής ActiveX

Υποδεικνύει μια κατάσταση, όπως Ναι/Όχι, ή μια κατάσταση λειτουργίας, όπως Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο. Το κουμπί πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ μιας κατάστασης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, όταν γίνει κλικ σε αυτό.

Εικόνα κουμπιού

Κουμπί αυξομείωσης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου κουμπιού αυξομείωσης ActiveX

Αυξάνει ή μειώνει μια τιμή, όπως π.χ. μια προσαύξηση αριθμού, μια ώρα ή μια ημερομηνία. Για να αυξήσετε την τιμή, κάντε κλικ στο πάνω βέλος. Για να μειώσετε την τιμή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Εικόνα κουμπιού

Γραμμή κύλισης

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου γραμμής κύλισης ActiveX

Πραγματοποιεί κύλιση μέσα σε μια περιοχή τιμών, όταν κάνετε κλικ στα βέλη κύλισης ή μεταφέρετε το πλαίσιο κύλισης. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα σε μια σελίδα (ένα προκαθορισμένο διάστημα) τιμών, κάνοντας κλικ στην περιοχή μεταξύ του πλαισίου κύλισης και οποιουδήποτε βέλους κύλισης. Ένας χρήστης μπορεί συνήθως να πληκτρολογήσει μια τιμή κειμένου απευθείας σε ένα σχετικό κελί ή πλαίσιο κειμένου.

Εικόνα κουμπιού

Ετικέτα

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας ActiveX

Προσδιορίζει το σκοπό ενός κελιού ή πλαισίου κειμένου, εμφανίζει περιγραφικό κείμενο (όπως τίτλους, λεζάντες, φωτογραφίες) ή παρέχει σύντομες οδηγίες.

Εικόνα κουμπιού

Εικόνα

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου εικόνας ActiveX

Ενσωματώνει μια φωτογραφία, όπως μια εικόνα bitmap, JPΕG ή GΙF.

Στοιχείο ελέγχου πλαισίου

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας ActiveX

Πρόκειται για ένα ορθογώνιο αντικείμενο με προαιρετική ετικέτα που ομαδοποιεί στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο οπτικό στοιχείο. Τυπικά, σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου ομαδοποιούνται κουμπιά επιλογής, πλαίσια ελέγχου ή περιεχόμενα που σχετίζονται στενά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το στοιχείο ελέγχου πλαισίου ActiveX δεν είναι διαθέσιμη στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου ActiveX από την εντολή " Εισαγωγή ". Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου από το πλαίσιο διαλόγου Περισσότερα στοιχεία ελέγχου , επιλέγοντας Microsoft Forms 2.0 Frame.

Εικόνα κουμπιού

Περισσότερα στοιχεία ελέγχου

Εμφανίζει μια λίστα πρόσθετων στοιχείων ελέγχου ActiveX που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας και τα οποία μπορείτε να προσθέσετε σε μια προσαρμοσμένη φόρμα, όπως το Στοιχείο ελέγχου Ημερολογίου 12.0 και το Windows Media Player. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρήσετε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Αντικείμενα εργαλείου σχεδίασης

Παραδείγματα σχημάτων Μπορεί επίσης να θέλετε να συμπεριλάβετε γραφικά SmartArt, σχήματα, αντικείμενα WordArt και πλαίσια κειμένου στη φόρμα σας. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, να περιστρέψετε, να αναστρέψετε, να χρωματίσετε και να συνδυάσετε αυτά τα αντικείμενα, για να δημιουργήσετε ακόμη πιο περίπλοκα σχήματα. Όταν πληκτρολογείτε κείμενο απευθείας σε ένα σχήμα ή αντικείμενο πλαισίου κειμένου, το κείμενο γίνεται τμήμα αυτού του αντικειμένου — εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το αντικείμενο, το κείμενο περιστρέφεται ή αναστρέφεται μαζί του. Αντίθετα με τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, μπορείτε να αντιστοιχίσετε διαφορετικές ιδιότητες, όπως π.χ. μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς, σε μεμονωμένες λέξεις και χαρακτήρες στο αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μακροεντολές και να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις σε αυτά τα αντικείμενα. Μπορείτε ακόμη και να συνδέσετε κείμενο σε ένα σχήμα ή αντικείμενο πλαισίου κειμένου με ένα κελί φύλλου εργασίας και να εμφανίσετε με δυναμικό τρόπο τις ενημερωμένες τιμές σε αυτά τα αντικείμενα.

Εργασία με στοιχεία ελέγχου και αντικείμενα στη φόρμα φύλλου εργασίας

Αφού προσθέσετε φόρμες και στοιχεία ελέγχου ActiveX σε μια φόρμα φύλλου εργασίας, συνήθως θέλετε να ρυθμίσετε λεπτομερώς και να αναδιατάξετε τα στοιχεία ελέγχου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε μια καλοσχεδιασμένη, φιλική προς το χρήστη φόρμα. Στις συνήθεις εργασίες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Έλεγχος της εμφάνισης των γραμμών πλέγματος κατά την εργασία με τα στοιχεία ελέγχου και λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος στο χρήστη στην τελική φόρμα φύλλου εργασίας.

 • Επιλογή και κατάργηση επιλογής των στοιχείων ελέγχου, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε ιδιότητες ή να κάνετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

 • Επεξεργασία κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου, όπως μια λεζάντα ή μια ετικέτα.

 • Ομαδοποίηση, αντιγραφή, μετακίνηση και ευθυγράμμιση στοιχείων ελέγχου για οργάνωση της διάταξης της φόρμας του φύλλου εργασίας.

 • Αλλαγή μεγέθους και μορφοποίηση στοιχείων ελέγχου για επίτευξη της εμφάνισης που επιθυμείτε.

 • Τοποθέτηση ή αλλαγή μεγέθους ενός στοιχείου ελέγχου με ένα κελί.

 • Προστασία στοιχείων ελέγχου και συνδεδεμένων κελιών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας δεδομένων σας.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκτύπωσης των στοιχείων ελέγχου κατά την εκτύπωση της φόρμας φύλλου εργασίας.

 • Διαγραφή στοιχείων ελέγχου που δεν χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια φόρμα φύλλου εργασίας με ή χωρίς γραμμές πλέγματος κελιού στο φόντο. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε τις γραμμές πλέγματος κελιού και, στη συνέχεια, να μορφοποιήσετε όλα τα κελιά με το ίδιο χρώμα ή μοτίβο ή και να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως φόντο του φύλλου. Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, καταργήστε την επιλογή ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμές πλέγματος.

Προσδιορισμός του τύπου του στοιχείου ελέγχου που υπάρχει στο φύλλο εργασίας σας

Επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι στοιχείων ελέγχου και αντικειμένων που μπορείτε να τροποποιήσετε με μοναδικό τρόπο, ενδέχεται να μην γνωρίζετε με σιγουριά για ποιον τύπο στοιχείου ελέγχου πρόκειται απλώς κοιτάζοντάς το. Για να προσδιορίσετε τον τύπο του στοιχείου ελέγχου (φόρμας ή ActiveX), επιλέξτε και κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, εμφανίστε το μενού συντόμευσης:

 • Εάν το μενού συντόμευσης περιέχει την εντολή Ιδιότητες, το στοιχείο ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX και είστε στη λειτουργία σχεδίασης.

 • Εάν το μενού συντόμευσης περιέχει την εντολή Αντιστοίχιση μακροεντολής, το στοιχείο ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου φόρμας.

  Συμβουλή: Για να εμφανίσετε το σωστό μενού συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου φόρμας πλαισίου ομάδας, επιλέξτε την περίμετρο αντί για το εσωτερικό του πλαισίου ομάδας.

 • Εάν το μενού συντόμευσης περιέχει την εντολή Επεξεργασία κειμένου, το αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο Σχεδίασης.

ΦΟΡΜΕΣ ΧΡΗΣΤΗ VBA

Για τη μέγιστη ευελιξία, μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες χρήστη, οι οποίες είναι προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου, που συνήθως περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX. Φόρμες χρήστη κάνετε διαθέσιμη από τον κώδικα VBA που δημιουργείτε στο πρόγραμμα επεξεργασίας Visual Basic. Τα βήματα υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία μιας φόρμας χρήστη είναι ως εξής:

 1. Εισαγάγετε ένα UserForm σε VBAProject του βιβλίου εργασίας σας. Έχετε πρόσβαση VBAProject ενός βιβλίου εργασίας εμφανίζοντας της Visual Basic (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F11) και, στη συνέχεια, στο μενού " Εισαγωγή ", κάνοντας κλικ στην επιλογή UserForm.

 2. Καταγράψτε μια διαδικασία για εμφάνιση της Φόρμας χρήστη.

 3. Προσθέστε στοιχεία ελέγχου ActiveX.

 4. Τροποποιήστε τις ιδιότητες για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

 5. Καταγράψτε διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων για τα στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Χρησιμοποιώντας φόρμες χρήστη, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιούν λειτουργίες φόρμας για προχωρημένους. Για παράδειγμα, μέσω προγραμματισμού, μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί επιλογής ξεχωριστά για κάθε γράμμα της αλφαβήτου ή μπορείτε να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε στοιχείο σε μια μεγάλη λίστα αριθμών και ημερομηνιών.

Προτού δημιουργήσετε μια Φόρμα χρήστη, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ενσωματωμένα παράθυρα διαλόγου που διατίθενται από το Excel, τα οποία μπορεί να ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Αυτά τα ενσωματωμένα παράθυρα διαλόγου περιλαμβάνουν τις συναρτήσεις InputBox και MsgBox της VBA, τις μεθόδους InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename του Excel και το αντικείμενο Dialogs του αντικειμένου Application, το οποίο περιέχει όλα τα ενσωματωμένα παράθυρα διαλόγου του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες, εξερευνήστε το Κέντρο προγραμματιστών του Microsoft Office Excel.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×