Επισκόπηση των συνδέσεων δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια δυναμική σύνδεση που χρησιμοποιείται για να λάβετε ή υποβολή δεδομένων μεταξύ μιας φόρμας του Microsoft InfoPath και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένο εκτός της φόρμας, όπως μια στον SharePoint server, μια υπηρεσία Web ή μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα παραγγελίας που περιέχει μια λίστα με τα διαθέσιμα προϊόντα, τη στατική λίστα ονομάτων προϊόντος ήταν δυνατή η αποθήκευση στη φόρμα. Ωστόσο, οποιαδήποτε στιγμή ένα προϊόν έχει προστεθεί ή καταργηθεί, λίστα προϊόντων στη φόρμα πρέπει να ενημερωθούν.

Για να βεβαιωθείτε ότι η φόρμα παραμένει ενημερωμένο, αποθήκευση και να διατηρήσετε το πληροφορίες προϊόντος εκτός της φόρμας. Δημιουργήστε μια σύνδεση δεδομένων για να προσθέσετε αυτές τις πληροφορίες στη φόρμα, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα. Το πλεονέκτημα της χρήσης μιας σύνδεσης δεδομένων για να ανακτήσει τις πληροφορίες προϊόντος είναι ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μόνο σημείο που πολλές φόρμες μπορούν να συνδεθούν με. Επίσης, είστε βέβαιοι ότι οι χρήστες έχουν πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες κατά την ολοκλήρωση μιας φόρμας.

Εκτός από τη λήψη δεδομένων, συνδέσεις δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή δεδομένων. Αφού ένας χρήστης έχει συμπληρώσει μια φόρμα, πρέπει να υποβάλουν τη φόρμα. Με την προσθήκη συνδέσεων δεδομένων σε φόρμες, μπορείτε να καθορίσετε πού υποβάλλετε τα δεδομένα της φόρμας. Για παράδειγμα, μια φόρμα μπορεί να είναι που υποβάλλεται ως έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint ή την αποστολή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε αυτό το άρθρο

Τοπική έναντι εξωτερικών δεδομένων

Τύποι συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων

Υποβολή σύνδεσης δεδομένων

Λήψη σύνδεσης δεδομένων

Αποθήκευση δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Βάση φόρμας σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων

Τοπική έναντι εξωτερικών δεδομένων

Όλες οι φόρμες InfoPath αποθηκεύστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αυτά. Στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται για να εμφανίσετε τα δεδομένα για τους χρήστες. Όταν ο χρήστης υποβάλλει τη φόρμα, τα τοπικά δεδομένα στη φόρμα υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες εξωτερικές θέσεις.

Συνδέσεις δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πρέπει να ερωτήματος δεδομένων από εκτός της φόρμας ή όταν θέλετε οι χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε πολλές θέσεις. Υπάρχει όριο στον αριθμό των συνδέσεων δεδομένων που μπορούν να δημιουργηθούν.

Εάν δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων, τη φόρμα ερωτήματα αυτήν τη σύνδεση δεδομένων από προεπιλογή, όταν ανοίγει τη φόρμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους της φόρμας με τους εξής τρόπους:

 • Προσθέστε ένα κουμπί Ανανέωση που οι χρήστες, κάντε κλικ στο ερώτημα για εξωτερικά δεδομένα

 • Προσθήκη κανόνα ερώτημα για εξωτερικά δεδομένα με τη χρήση αυτής της σύνδεσης δεδομένων

 • Προσθήκη προσαρμοσμένου κώδικα που εκτελεί ερωτήματα που βασίζονται σε κάποιο άλλο συμβάν εξωτερικά δεδομένα

Αρχή της σελίδας

Τύποι συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε υποβολή δεδομένων ή να λάβετε συνδέσεις δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων με το αρχείο προέλευσης δεδομένων εκτός της φόρμας.

Υποβολή σύνδεσης δεδομένων

Όταν οι χρήστες υποβάλλουν μια φόρμα που βασίζεται σε μια λίστα του SharePoint ή μια βάση δεδομένων, η λίστα ή βάση δεδομένων έχει ενημερωθεί με τις αλλαγές που έγιναν από το χρήστη, όταν υποβάλουν τη φόρμα. Μια φόρμα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί για να επιτρέψετε στους χρήστες να στείλουν δεδομένα σε άλλες θέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες θέσεις εξωτερικών δεδομένων:

 • Υπηρεσία του Web

 • Βιβλιοθήκη εγγράφων σε τοποθεσία SharePoint

 • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Περιβάλλον φιλοξενίας (όπως μια σελίδα ASP.NET ή μια εφαρμογή φιλοξενίας)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα υποβολής σύνδεσης δεδομένων χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή της φόρμας. Ωστόσο, μια φόρμα, να υποβάλετε δεδομένα σε πολλές θέσεις με τη χρήση κανόνων ή προσαρμοσμένου κώδικα. Για παράδειγμα, οι φόρμες μπορούν να υποβληθούν σε μια υπηρεσία Web, καθώς και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως, φόρμες έχουν ρυθμιστεί για την υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα. Ωστόσο, με προσαρμοσμένο κώδικα για να υποβάλετε τα δεδομένα της φόρμας ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φόρμας για την υποβολή δεδομένων σε μια υπηρεσία Web μπορείτε να επιλέξετε για να υποβάλετε μόνο ένα τμήμα των δεδομένων της φόρμας.

Λήψη σύνδεσης δεδομένων

Λήψη σύνδεσης δεδομένων λαμβάνει δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση για να συμπληρώσετε πεδία στη φόρμα. Στοιχεία ελέγχου, στη συνέχεια, να είναι συνδεδεμένο με αυτά τα πεδία για να εμφανίσετε τα δεδομένα από την εξωτερική προέλευση στη φόρμα. Για παράδειγμα, μια σύνδεση δεδομένων παραλαβής χρησιμοποιείται συνήθως για τη συμπλήρωση ενός πλαισίου αναπτυσσόμενης λίστας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τις παρακάτω πηγές:

 • Υπηρεσία Web SOAP

 • Υπηρεσία Web REST

 • Βιβλιοθήκη ή λίστα SharePoint

 • Βάση δεδομένων (μόνο για τη Microsoft SQL Server)

 • Έγγραφο XML

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Ορισμένες φορές, χρήστη μπορεί να θέλετε να συμπληρώσετε μια φόρμα του InfoPath, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, γνωστό και ως εργασία χωρίς σύνδεση. Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα δεδομένων από μια σύνδεση δεδομένων και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι χρήστες να συμπληρώσουν τη φόρμα εάν τους υπολογιστές εργάζεστε χωρίς σύνδεση.

Εάν ρυθμίσετε μια σύνδεση δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, το ερώτημα αποστέλλεται μέσω της σύνδεσης δεδομένων, ενώ ο χρήστης είναι συμπληρώνει τη φόρμα και υπολογιστής τους είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη στη φόρμα και να εμφανίζονται όταν ο χρήστης συμπληρώνει το. Δεδομένα είναι προσωρινά κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί ένα νέο ερώτημα, έτσι ώστε τα δεδομένα να παραμένουν ενημερωμένα όσο το δυνατόν.

Όταν δημιουργείτε τη σύνδεση δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε είτε για να εμφανίσετε ένα προεπιλεγμένο σύνολο δεδομένων στη φόρμα, σε περίπτωση που η σύνδεση εξωτερικών δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη. Λάβετε υπόψη αν τα δεδομένα από το ερώτημα είναι κατάλληλη για όλους τους χρήστες σας ή εάν η φόρμα θα πρέπει να εμφανίζει δεδομένων για το συγκεκριμένο χρήστη. Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα που επιστρέφονται από το ερώτημα βασίζεται σε ρόλο ή ταυτότητας του χρήστη, χρησιμοποιώντας ένα προεπιλεγμένο σύνολο των δεδομένων που έχει ρυθμιστεί στο χρόνο σχεδίασης αντί για τη χρήση αποτελεσμάτων ερωτήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε μη έγκυρα δεδομένα για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Βάση φόρμας σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τη λίστα του SharePoint, βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια σύνδεση δεδομένων για λήψη. Πεδία και ομάδες δημιουργούνται τοπικά, στη φόρμα, που αντιστοιχούν σε πεδία και ομάδες στο αποθετήριο δεδομένων εξωτερικής προέλευσης. Με άλλα λόγια, το InfoPath 2010 τοπικά αντικατοπτρίζει τη δομή δεδομένων των εξωτερικών δεδομένων, έτσι ώστε, όταν η φόρμα φορτώνεται εξωτερικά δεδομένα, υπάρχουν ζητήματα της ακεραιότητας δεδομένων.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το τοπικά πεδία στη φόρμα που βασίζονται σε πεδία από μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web. Αυτός ο περιορισμός σάς βοηθά να εξασφαλίσετε την ακεραιότητα των δεδομένων. Να, ωστόσο, προσθέτετε πεδία ή ομάδες στην ομάδα myFields στη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×