Επισκόπηση των πιστοποιητικών και της κρυπτογραφημένης ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αποφύγετε πιθανά απομίμησης και αλλοίωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Office Outlook 2007, χρησιμοποιώντας δυνατότητες απόκρυψης όπως S/MIME, ψηφιακές υπογραφές και κρυπτογράφηση.

Παρακάτω παρουσιάζεται η βασική ορολογία της κρυπτογράφησης και εξηγούνται μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Σε αυτό το άρθρο

Χρήση της κρυπτογράφησης για πιο ασφαλείς επικοινωνίες

Χρήση πιστοποιητικών για κρυπτογραφημένων μηνυμάτων στο Outlook ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρήση της κρυπτογράφησης για πιο ασφαλείς επικοινωνίες

Η κρυπτογράφηση είναι ένα σύνολο προτύπων και πρωτοκόλλων για την κωδικοποίηση δεδομένων και μηνυμάτων, ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταδοθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ακόμη κι όταν το μέσο μετάδοσης (π.χ. το Internet) δεν είναι αξιόπιστο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογράφηση για να κρυπτογραφήσετε τα ευαίσθητα αρχεία — ώστε ο εισβολέας να μην μπορεί να τα καταλάβει — και να εξασφαλίσετε την ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς και να διατηρήσετε τη μυστικότητα.

Μπορείτε να επαληθεύσετε την προέλευση κρυπτογραφημένων δεδομένων και μηνυμάτων, με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και πιστοποιητικών. Όταν χρησιμοποιείτε μεθόδους κρυπτογράφησης, τα κρυπτογραφικά κλειδιά πρέπει να διατηρηθούν μυστικά. Ωστόσο, οι αλγόριθμοι, τα μεγέθη κλειδιών και οι μορφές αρχείων μπορούν να δημοσιευτούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια.

Οι δύο βασικές λειτουργίες της κρυπτογράφησης είναι η απόκρυψη και η αποκρυπτογράφηση. Με την απόκρυψη τα δεδομένα ανακατεύονται με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να συμπεράνει κανείς τις αρχικές πληροφορίες. Αντίστοιχα στην αποκρυπτογράφηση, τα ανακατεμένα δεδομένα μετατρέπονται στο αρχικό κείμενο με τη χρήση ενός κρυπτογραφικού κλειδιού.

Για την απόκρυψη και την αποκρυπτογράφηση, είναι απαραίτητος ένας αλγόριθμος απόκρυψης και ένα κλειδί. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοί απόκρυψης, συμπεριλαμβανομένων των Data Encryption Standard (DES), απόκρυψη Rivest/Sharmir/Adleman (RSA), RC2 και RC5. Σε κάθε μία από αυτές τις επιλογές, ένα κλειδί χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο για τη μετατροπή του απλού κειμένου (που μπορεί να αναγνωστεί από πρόσωπα) σε κρυπτογραφικό κείμενο (ανακατεμένο και μη αναγνώσιμο από πρόσωπα).

Τα DES, RC2 και RC5 είναι γνωστά ως τεχνολογίες συμμετρικών κλειδιών ή κρυπτογραφήσεις μυστικού κλειδιού, επειδή το κλειδί που χρησιμοποιείται για την απόκρυψη των δεδομένων χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφησή τους. Έτσι, το κλειδί πρέπει να είναι ένα κοινό μυστικό αυτού που κρυπτογραφεί τα δεδομένα και αυτού που τα αποκρυπτογραφεί.

Το RSA είναι γνωστό ως κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού ή ασύμμετρη κρυπτογράφηση, επειδή χρησιμοποιεί δύο κλειδιά: ένα δημόσιο κλειδί και ένα ιδιωτικό κλειδί. Τα κλειδιά είναι μαθηματικά συσχετισμένα αλλά δεν μπορείτε να καθορίσετε το ένα χωρίς να γνωρίζετε το άλλο. Το ιδιωτικό κλειδί διατηρείται απόρρητο — μόνο το πρόσωπο που έχει δημιουργήσει το ζεύγος των κλειδιών θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό. Το δημόσιο κλειδί μπορεί να είναι κοινόχρηστο ελεύθερα μέσω ενός μη ασφαλούς μέσου, όπως είναι το Internet. Με τα συστήματα δημόσιου κλειδιού, δεν υπάρχει κοινό μυστικό μεταξύ των δύο προσώπων. Εάν χρησιμοποιηθεί το δημόσιο κλειδί για την απόκρυψη δεδομένων, μόνο το ιδιωτικό κλειδί μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει. Με τον ίδιο τρόπο, αν χρησιμοποιηθεί το ιδιωτικό κλειδί για την απόκρυψη δεδομένων, η αποκρυπτογράφηση είναι δυνατή μόνο με το δημόσιο κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Χρήση πιστοποιητικών για την κρυπτογραφημένη ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Το Outlook χρησιμοποιεί πιστοποιητικά κρυπτογράφησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να σας παρέχει πιο ασφαλείς επικοινωνίες. Για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση κατά την αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε μια ψηφιακή ταυτότητα από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA). Ψηφιακή υπογραφή ενός μηνύματος εφαρμόζει το πιστοποιητικό και το δημόσιο κλειδί του αποστολέα στο μήνυμα. Το πιστοποιητικό σας αποστέλλεται με το μήνυμα για να ελέγξει την ταυτότητά σας προς τον παραλήπτη. Μπορείτε επίσης χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό στο Outlook όταν κρυπτογράφηση μηνυμάτων.

Τα πιστοποιητικά επαληθεύονται μέσω μιας ιεραρχίας πιστοποιητικών. Η αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας είναι στο επάνω μέρος μιας ιεράρχηση πιστοποιητικών και είναι η πιο αξιόπιστη αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών. Η αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών ρίζας έχει ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, ώστε να είναι σημαντικό να αποκτάτε πιστοποιητικά μόνο από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών που είναι γνωστό και αξιόπιστες.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός δικού σας πιστοποιητικού ή ενός πιστοποιητικού που είναι συνημμένο σε ένα μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει. Για παράδειγμα, μπορείτε να:

  • Προβάλλετε το πιστοποιητικό ιεραρχίας εμπιστοσύνης και να δείτε ποιος έχει εκδώσει το πιστοποιητικό στην αρχή της ιεραρχίας αυτής.

  • Προσδιορίσετε τον αλγόριθμο της υπογραφής που χρησιμοποιείται από το πιστοποιητικό (για παράδειγμα, RSA/SHA1).

  • Προσδιορίσετε τον αλγόριθμο της απόκρυψης που χρησιμοποιείται από το πιστοποιητικό (για παράδειγμα, 3DES).

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με ένα πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση ή ψηφιακή υπογραφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει σταλεί σε εσάς, ανοίξτε το μήνυμα και κάντε κλικ στο κουμπί κρυπτογράφησης στο δεξιό άκρο της κεφαλίδας, για παράδειγμα, κρυπτογραφημένο Button image ή Έχετε συνδεθεί Button image . Για τα μηνύματα που είναι συνδεδεμένοι, ή κρυπτογραφημένα και υπογεγραμμένα, στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, για παράδειγμα, το ψηφιακή υπογραφή: έγκυρη διαλόγου πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες.

Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ασφάλειας μηνύματος, εμφανίζονται οι ιδιότητες του μηνύματος, συμπεριλαμβάνοντας και τα επίπεδα ασφαλείας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο ασφαλείας για να δείτε την περιγραφή του.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό ή να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε ένα επίπεδο ασφαλείας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μάθετε γιατί το Outlook έχει προσδιορίσει ότι το πιστοποιητικό για ένα μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μη έγκυρο ή δεν είναι έμπιστο. Σε μερικά σενάρια, μπορείτε επίσης, να κάνετε κάποια βήματα για να διορθώσετε την κατάσταση του πιστοποιητικού. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να εμπιστεύεστε την αρχή πιστοποίησης που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό, αν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι έμπιστο το πιστοποιητικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε τα παρακάτω:

  • Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην κατάσταση αξιοπιστία του πιστοποιητικού, κάντε κλικ στο επίπεδο υπογραφής ή το επίπεδο κρυπτογράφησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία εμπιστευτικότητας.

  • Για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος ή την ψηφιακή υπογραφή σε ένα μήνυμα, κάντε κλικ την υπογραφή ή το επίπεδο κρυπτογράφησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή λεπτομερειών.

  • Για να είναι έμπιστα όλα τα μηνύματα που είναι υπογεγραμμένα από μια αρχή πιστοποίησης, κάντε κλικ στο επίπεδο υπογραφής και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Έμπιστη αρχή πιστοποίησης.

Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένο το επίπεδο Θέμα, τα κουμπιά είναι ανενεργά.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×