Επισκόπηση των δυνατοτήτων σύνδεσης δεδομένων του Microsoft Office Visio 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

να δημιουργήσετε διαγράμματα και σχέδια και όχι Microsoft Office Visio 2007 — αυτό μπορεί να σας βοηθήσει απεικόνιση, οργάνωση, Κατανόηση και παρουσίαση των δεδομένων.

Κάθε σχήμα σε ένα διάγραμμα του Visio μπορεί να εμφανίσει ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων. Στην παρακάτω εικόνα, κάθε σχήμα εμφανίζει τα δεδομένα πωλήσεων για διαφορετική περιοχή, ώστε να είναι εύκολο να συγκρίνετε τα αποτελέσματα των πωλήσεων περιοχή σε περιοχή, τόσο για το τρέχον και το προηγούμενο έτος.

Εμφάνιση κατάστασης με σημαίες

Εάν τα δεδομένα με τα οποία θέλετε να εργαστείτε είναι ήδη αποθηκευμένα σε ένα βιβλίο εργασίας ή έναν πίνακα βάσης δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα απευθείας σε σχήματα του Office Visio και να μην χρειαστεί να καταχωρήσετε κάθε πληροφορία με μη αυτόματο τρόπο.

Σε αυτό το άρθρο

Ποιος είναι ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης δεδομένων με διαγράμματα;

Μπορώ ακόμη να συνδέομαι σε δεδομένα όπως και σε παλαιότερες εκδόσεις του Visio;

Πρέπει πάντα να χρησιμοποιώ τις δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων για σύνδεση δεδομένων με διαγράμματα;

Ποιος είναι ο προτεινόμενος τρόπος σύνδεσης δεδομένων με διαγράμματα;

Το Visio έχει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλύτερα να σύνδεση των προελεύσεων δεδομένων με διαγράμματα, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό επιλογέας δεδομένων (στο μενού " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων σε σχήματα ). Μετά τη χρήση του οδηγού, τα δεδομένα σας εμφανίζεται στο παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα. Αφού προσθέσετε συνδεδεμένα σχήματα στο σχέδιό σας, τα δεδομένα σας εμφανίζονται στα σχήματα. Office Visio 2007 περιλαμβάνει επίσης ένα σύνολο γραφικά δεδομένων που μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων και γραφικών δεδομένων, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Μπορώ ακόμη να συνδέομαι σε δεδομένα όπως και σε παλαιότερες εκδόσεις του Visio;

Ναι. Η λειτουργικότητα σύνδεση δεδομένων στο Office Visio 2007 δεν αντικαθιστά τις λειτουργίες σε προηγούμενες εκδόσεις του Visio. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις λύσεις που έχετε ειδικές δυνατότητες για τη σύνδεση με δεδομένα, καθώς και τα πρόσθετα συνδεσιμότητας δύο βάσης δεδομένων.

Τα πρόσθετα συνδεσιμότητας δύο βάση δεδομένων είναι ο Οδηγός βάσεων δεδομένων και την εντολή σύνδεση με βάση δεδομένων ODBC. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη σε πρόσθετα οδηγεί Πρόσθετα του Visio και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός βάσεων δεδομένων ή σύνδεση με βάση δεδομένων ODBC.

Ορισμένα πρότυπα πρέπει επίσης ειδικά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε συγκεκριμένους τύπους δεδομένων με διαγράμματα ή για να δημιουργήσετε διαγράμματα από δεδομένα:

 • Πρότυπο οργανόγραμμα     Χρήση του οδηγού οργανογράμματος για να συνδεθείτε με δεδομένα Microsoft Exchange Server, δεδομένα Microsoft Office Excel, αρχεία κειμένου και άλλων συμβατή με ODBC προελεύσεις δεδομένων για να δημιουργήσετε το οργανόγραμμα. Σε ένα διάγραμμα γραφήματος εταιρείας, στο μενού " Οργανόγραμμα ", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων γραφήματος εταιρείας. Αφού έχει δημιουργηθεί το οργανόγραμμα, μπορείτε να συνδέσετε με άλλες εξωτερικών δεδομένων με χρήση του οδηγού επιλογέας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ένα οργανόγραμμα του Visio.

 • Πρότυπο λωρίδας χρόνου     Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής λωρίδας χρόνου για να συνδεθείτε με δεδομένα του Microsoft Office Project. Στο μενού " δεδομένα ", τοποθετήστε το δείκτη για να Εισαγάγετε δεδομένα λύσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή λωρίδα χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή δεδομένων από το Project σε λωρίδα χρόνου του Visio.

 • Πρότυπο ημερολογίου     Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής Outlook δεδομένων για να συνδεθείτε με δεδομένα του Microsoft Office Outlook. Στο μενού " δεδομένα ", τοποθετήστε το δείκτη για να Εισαγάγετε δεδομένα λύσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή συναντήσεων από το Outlook σε ένα ημερολόγιο του Visio.

 • Πρότυπο διαγράμματος ανταλλαγής ιδεών     Σε ένα διάγραμμα καταιγισμού ιδεών, χρησιμοποιήστε την εντολή Εισαγωγή δεδομένων από το μενού ανταλλαγής ιδεών για να συνδεθείτε σε αρχεία XML. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία διαγράμματος ανταλλαγής ιδεών.

 • Πρότυπο γραφήματος Gantt     Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων έργου για να συνδεθείτε με δεδομένα έργου Office. Σε ένα γράφημα Gantt, στο μενού "Γράφημα Gantt", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή δεδομένων από το Project σε ένα γράφημα Gantt Visio.

 • Πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων     Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό αντίστροφη μηχανικό σε βάσεις δεδομένων συμβατή με ODBC αντίστροφη μηχανικό. Σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, στο μενού βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποσυμπίληση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό επιλογέας δεδομένων, εκτός από τους άλλους οδηγούς περιλαμβάνονται με τα πρότυπα, για να εισαγάγετε πρόσθετα δεδομένα σε και αναπαράσταση των δεδομένων σε αυτά τα διαγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Πρέπει πάντα να χρησιμοποιώ τις δυνατότητες σύνδεσης δεδομένων για σύνδεση δεδομένων με διαγράμματα;

Τα ακόλουθα σενάρια περιγράφουν συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μέθοδο και όχι τον οδηγό επιλογής δεδομένων, για να εργαστείτε με δεδομένα στα διαγράμματα:

 • Εργάζεστε με διαγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν με τον οδηγό βάσεων δεδομένων.

 • Θέλετε να εργαστείτε με μια σύνδεση δεδομένων αμφίδρομη — για παράδειγμα θέλετε οι αλλαγές στα δεδομένα του διαγράμματος Visio για να επηρεάζουν την προέλευση δεδομένων — με χρήση του Οδηγού βάσης δεδομένων.

 • Που δημιουργείτε, διαγράμματα, όπως λωρίδες χρόνου, οργανογράμματα και ημερολογίων από δεδομένα — όταν Visio δημιουργεί ένα ολόκληρο το διάγραμμα για εσάς από μια προέλευση δεδομένων.

 • Να δημιουργούν πρωτότυπων σχημάτων στο Visio από δεδομένα — όταν Visio δημιουργεί σχήματα για εσάς από μια προέλευση δεδομένων.

 • Είστε αντίστροφη μηχανικής μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας τον Οδηγό αντίστροφη μηχανικό, που είναι προσβάσιμα μέσω του προτύπου διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×