Επισκόπηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάλυσης (Online Analytical Processing - OLAP)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάλυσης (OLAP) είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση μεγάλων επιχειρηματικών βάσεων δεδομένων και την υποστήριξη της επιχειρηματικής ευφυΐας. Οι βάσεις δεδομένων OLAP χωρίζονται σε έναν ή περισσότερους κύβους και κάθε κύβος είναι οργανωμένος και σχεδιασμένος από ένα διαχειριστή κύβου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε, διευκολύνοντας έτσι τη δημιουργία και τη χρήση των αναφορών Συγκεντρωτικού πίνακα και Συγκεντρωτικού γραφήματος που χρειάζεστε.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η επιχειρηματική ευφυΐα;

Τι είναι το ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP);

Δυνατότητες OLAP στο Excel

Στοιχεία λογισμικού που χρειάζεστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προελεύσεις δεδομένων OLAP

Διαφορές δυνατοτήτων μεταξύ δεδομένων προέλευσης OLAP και μη OLAP

Τι είναι επιχειρηματική ευφυΐα;

Ένας αναλυτής επιχειρήσεων θέλει συχνά να έχει μια μεγάλη εικόνα της επιχείρησης για να μπορεί να βλέπει ευρύτερες τάσεις που βασίζονται σε συγκεντρωτικά στοιχεία και για να βλέπει επίσης αυτές τις τάσεις κατανεμημένες μέσω οποιουδήποτε αριθμού μεταβλητών. Η επιχειρησιακή νοημοσύνη είναι η διαδικασία εξαγωγής δεδομένων από μια βάση δεδομένων OLAP και, στη συνέχεια, η ανάλυσή τους, με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη εμπεριστατωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και για τη λήψη μέτρων. Για παράδειγμα, η διαδικασία OLAP και η επιχειρηματική ευφυΐα βοηθούν να δοθούν απαντήσεις στους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων που αφορούν επιχειρησιακά δεδομένα:

  • Με ποιον τρόπο είναι δυνατό να συγκριθούν οι συνολικές πωλήσεις όλων των προϊόντων για το 2007 με τις συνολικές πωλήσεις του 2006;

  • Πώς μπορεί να συγκριθεί η τρέχουσα αποδοτικότητά μας με αυτήν του ίδιου χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών;

  • Πόσα χρήματα ξόδεψαν πέρυσι οι πελάτες με ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών και πώς έχει αλλάξει αυτή στη διάρκεια του χρόνου;

  • Πόσα προϊόντα πωλήθηκαν σε δύο συγκεκριμένες χώρες/περιοχές αυτό το μήνα σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι;

  • Για κάθε ηλικιακή ομάδα πελατών, ποια είναι η ανάλυση της αποδοτικότητας (τόσο το ποσοστιαίο όσο και το συνολικό περιθώριο) ανά κατηγορία προϊόντων;

  • Βρείτε τους κορυφαίους και τους κατώτατους πωλητές, διανομείς, προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες ή καταναλωτές.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι η ηλεκτρονική διαδικασία ανάλυσης (Online Analytical Processing - OLAP);

Οι βάσεις δεδομένων OLAP διευκολύνουν τη δημιουργία ερωτημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας. Η OLAP είναι μια τεχνολογία βάσεων δεδομένων που έχει τελειοποιηθεί με σκοπό την αναζήτηση και την υποβολή εκθέσεων, αντί για την επεξεργασία συναλλαγών. Η προέλευση δεδομένων της OLAP είναι οι βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικής επεξεργασίας συναλλαγών (OLTP), οι οποίες αποθηκεύονται συνήθως σε χώρους αποθήκευσης δεδομένων. Τα δεδομένα OLAP προκύπτουν από αυτά τα δεδομένα ιστορικού και συγκεντρώνονται σε δομές, οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση περισσότερο πολύπλοκων αναλύσεων . Τα δεδομένα OLAP είναι επίσης οργανωμένο ιεραρχικά και αποθηκεύονται σε κύβους αντί για πίνακες. Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιεί πολυδιάστατες δομές για την παροχή άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα, για σκοπούς ανάλυσης. Αυτός ο τύπος οργάνωσης διευκολύνει την εμφάνιση συνοπτικών στοιχείων υψηλού επιπέδου από ένα Συγκεντρωτικό πίνακα ή Συγκεντρωτικό γράφημα, όπως τα σύνολα πωλήσεων σε μια χώρα ή περιοχή καθώς επίσης και την εμφάνιση λεπτομερειών για περιοχές όπου οι πωλήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές.

Οι βάσεις δεδομένων OLAP έχουν σχεδιαστεί για την επιτάχυνση της ανάκτησης δεδομένων. Επειδή ο υπολογισμός των συνοπτικών δεδομένων γίνεται από το διακομιστή OLAP παρά από το Microsoft Office Excel, χρειάζεται να αποσταλούν λιγότερα δεδομένα στο Excel κατά τη δημιουργία ή την αλλαγή μιας έκθεσης. Αυτή η προσέγγιση σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε με πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων προέλευσης σε σχέση με αυτόν που θα επιτρεπόταν αν τα δεδομένα ήταν οργανωμένα σε μια παραδοσιακή βάση δεδομένων, όπου το Excel ανακτά όλες τις μεμονωμένες εγγραφές και, στη συνέχεια, υπολογίζει τις συνοπτικές τιμές.

Οι βάσεις δεδομένων OLAP περιέχουν δύο βασικούς τύπους δεδομένων: τα μεγέθη, τα οποία είναι αριθμητικά δεδομένα που αντιπροσωπεύουν τις ποσότητες και τους μέσους όρους που χρησιμοποιείτε για τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων και τις διαστάσεις, οι οποίες είναι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση αυτών των μεγεθών. Οι βάσεις δεδομένων OLAP βοηθούν στην οργάνωση των δεδομένων μέσω πολλών επιπέδων λεπτομερειών, χρησιμοποιώντας τις ίδιες κατηγορίες με τις οποίες είστε εξοικειωμένοι, για την ανάλυση των δεδομένων.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν κάθε στοιχείο με περισσότερες λεπτομέρειες:

Κύβος     Μια δομή δεδομένων, η οποία αθροίζει τα μεγέθη σύμφωνα με το επίπεδο και την ιεραρχία καθεμιάς από τις διαστάσεις που θέλετε να αναλύσετε. Οι κύβοι συνδυάζουν διάφορες διαστάσεις, όπως το χρόνο, τη γεωγραφική θέση και τις γραμμές παραγωγής, με συνοπτικά δεδομένα, όπως τα ποσά πωλήσεων ή οι ποσότητες αποθήκης. Οι κύβοι δεν είναι "κύβοι" με την αυστηρή μαθηματική έννοια του όρου, επειδή δεν έχουν απαραίτητα ίσες πλευρές. Ωστόσο, αποτελούν μια κατάλληλη μεταφορική έκφραση για μια σύνθετη έννοια.

Μέγεθος     Ένα σύνολο τιμών ενός κύβου, οι οποίες βασίζονται σε μια στήλη του πίνακα δεδομένων και είναι συνήθως αριθμητικές τιμές. Τα μεγέθη είναι οι κεντρικές τιμές του κύβου, οι οποίες προεπεξεργάζονται, αθροίζονται και αναλύονται. Στα πιο συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, τα κέρδη, τα εισοδήματα και οι δαπάνες.

Μέλος     Ένα στοιχείο σε μια ιεραρχία που αντιπροσωπεύει μία ή περισσότερες εμφανίσεις δεδομένων. Ένα μέλος μπορεί να είναι είτε μοναδικό ή να μην είναι. Για παράδειγμα, 2007 και 2008 αντιπροσωπεύουν μοναδικά μέλη στο επίπεδο έτους μια χρονική διάσταση, ενώ Ιανουαρίου αντιπροσωπεύει μη μοναδικές μέλη στο επίπεδο μήνα, επειδή μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας στη χρονική διάσταση εάν περιέχει δεδομένα για περισσότερο από ένα έτος.

Υπολογιζόμενο μέλος     Το μέλος μιας διάστασης, του οποίου η τιμή υπολογίζεται κατά τον τρέχοντα χρόνο, χρησιμοποιώντας μια έκφραση. Οι τιμές των υπολογιζόμενων μελών ενδέχεται να προκύπτουν από τιμές άλλων μελών. Για παράδειγμα, ένα υπολογιζόμενο μέλος, το "Κέρδος", είναι δυνατό να προσδιοριστεί με την αφαίρεση της τιμής του μέλους, "Κόστη", από την τιμή του μέλους, "Πωλήσεις".

Διάσταση     Ένα σύνολο μιας ή περισσότερων οργανωμένων ιεραρχιών επιπέδων σε έναν κύβο, τις οποίες ένας χρήστης κατανοεί και χρησιμοποιεί ως βάση για την ανάλυση δεδομένων. Για παράδειγμα, μια γεωγραφική διάσταση ενδέχεται να περιλαμβάνει επίπεδα για τη Χώρα/Περιοχή, το Νομό/Επαρχία και την Πόλη. Ή, μια χρονική διάσταση ενδέχεται να περιλαμβάνει μια ιεραρχία με επίπεδα για το έτος, το τρίμηνο, το μήνα και την ημέρα. Σε μια έκθεση Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος, κάθε ιεραρχία γίνεται ένα σύνολο τομέων που μπορείτε να αναπτύξετε και να συμπτύξετε για να αποκαλύψετε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα.

Ιεραρχία     Μια λογική δομή δέντρου, η οποία οργανώνει τα μέλη μιας διάστασης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε μέλος να έχει ένα γονικό μέλος και κανένα ή περισσότερα θυγατρικά μέλη. Το θυγατρικό μέλος είναι το επόμενο χαμηλότερο επίπεδο σε μια ιεραρχία, το οποίο συνδέεται απευθείας με το τρέχον μέλος. Για παράδειγμα, σε μια χρονική ιεραρχία που περιέχει τα επίπεδα "Τρίμηνο", "Μήνας" και "Ημέρα", το στοιχείο "Ιανουάριος" είναι θυγατρικό στοιχείο του Τρ.1. Το γονικό είναι ένα μέλος του επόμενου υψηλότερου επιπέδου μιας ιεραρχίας, το οποίο συνδέεται απευθείας με το τρέχον μέλος. Η γονική τιμή είναι συνήθως μια συνένωση των τιμών όλων των θυγατρικών τιμών της. Για παράδειγμα, σε μια χρονική ιεραρχία που περιέχει τα επίπεδα "Τρίμηνο", "Μήνας" και "Ημέρα", το στοιχείο Τρ.1 είναι το γονικό μέλος του στοιχείου "Ιανουάριος".

Επίπεδο     Μέσα σε μια ιεραρχία, η οργάνωση των δεδομένων είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με χαμηλότερα και υψηλότερα επίπεδα λεπτομέρειας, όπως τα επίπεδα Έτος, Τρίμηνο, Μήνας και Ημέρα σε μια χρονική ιεραρχία.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες OLAP στο Excel

Δεδομένα OLAP ανάκτηση     Μπορείτε να συνδεθείτε σε προελεύσεις δεδομένων OLAP, όπως θα κάνατε με άλλες εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Μπορείτε να εργαστείτε με βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με υπηρεσίες OLAP του Microsoft SQL Server έκδοση 7.0, υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server έκδοση 2000 και την έκδοση υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server 2005, τα προϊόντα OLAP. Excel επίσης να εργαστείτε με προϊόντα OLAP άλλων κατασκευαστών που είναι συμβατά με OLE DB για OLAP.

Μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα OLAP μόνο ως μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος ή σε μια συνάρτηση φύλλου εργασίας που έχει μετατραπεί από μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, αλλά όχι ως ένα περιοχή εξωτερικών δεδομένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα και αναφορών Συγκεντρωτικού γραφήματος σε πρότυπα αναφοράς και μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία σύνδεσης δεδομένων Office (ODC) (.odc) για να συνδεθείτε με βάσεις δεδομένων OLAP για ερωτήματα OLAP. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο ODC, το Excel εμφανίζει μια κενή αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, που είναι έτοιμη για να εφαρμόσετε τη διάταξη.

Δημιουργία αρχείων κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση     Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση (.cub) χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο δεδομένων από μια βάση δεδομένων διακομιστή OLAP. Χρησιμοποιήστε τα αρχεία κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση για να εργαστείτε με δεδομένα OLAP όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ένας κύβος σας δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε με μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος σε σχέση με άλλες περιπτώσεις και επιταχύνει την ανάκτηση των δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία κύβου μόνο εάν χρησιμοποιείτε ένα υπηρεσία παροχής OLAP, όπως το Microsoft SQL Analysis Services Server έκδοση 2005, το οποίο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Ενέργειες διακομιστή     Η ενέργεια διακομιστή είναι μια προαιρετική αλλά χρήσιμη δυνατότητα που ο διαχειριστής κύβο OLAP να ορίσετε σε ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί ένα μέλος κύβου ή μέτρο ως παράμετρο σε ένα ερώτημα για να αποκτήσετε λεπτομέρειες στον κύβο, ή για να ξεκινήσετε μια άλλη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το Excel υποστηρίζει διεύθυνση URL, αναφορά, σύνολο γραμμών, λεπτομερής και ανάπτυξη διακομιστή OLAP σε, αλλά δεν υποστηρίζει κοινή δήλωση και σύνολο δεδομένων.

KPI     KPI είναι μια ειδική υπολογισμένη μονάδα μέτρησης που καθορίζεται στο διακομιστή που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε "βασικοί δείκτες απόδοσης" όπως κατάσταση (η τρέχουσα τιμή καλύπτει μια συγκεκριμένη number?) και τάσης (ποια είναι η τιμή πάνω από time?). Όταν εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία, ο διακομιστής να στείλουν σχετικές εικονίδια που είναι παρόμοια με το νέο εικονίδιο του Excel ρύθμιση για να υποδείξετε επάνω ή κάτω από τα επίπεδα κατάστασης (όπως ένα εικονίδιο light διακοπή) ή εάν μια τιμή δημοφιλείς, προς τα επάνω ή προς τα κάτω (όπως ένα εικονίδιο βέλους κατεύθυνσης).

Μορφοποίησης διακομιστή     Κύβου οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσετε μετρήσεις και υπολογιζόμενα μέλη με χρώμα μορφοποίηση γραμματοσειράς και κανόνες μορφοποίησης υπό όρους, μπορεί να ορίσει ως εταιρικό πρότυπο business κανόνα μορφοποίησης. Για παράδειγμα, μια μορφή διακομιστή για κέρδους μπορεί να είναι μια μορφή αριθμού νομίσματος, χρώμα κελιού του πράσινου εάν η τιμή είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 30.000 και κόκκινο χρώμα, εάν η τιμή είναι μικρότερη από 30.000 και ένα στυλ γραμματοσειράς με έντονη γραφή, εάν η τιμή είναι μικρότερη από 30.000 και κανονική εάν μεγαλύτερο από ή ίσο με 30.000. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση της διάταξης και της μορφοποίησης μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα.

Εμφανιζόμενη γλώσσα του Office     Ένας διαχειριστής κύβου μπορεί να καθορίζει ερμηνείες για δεδομένα και σφάλματα στο διακομιστή, για τους χρήστες οι οποίοι χρειάζεται να βλέπουν τις πληροφορίες ενός Συγκεντρωτικού πίνακα σε άλλη γλώσσα. Αυτή η δυνατότητα καθορίζεται ως ιδιότητα σύνδεσης αρχείου και η ρύθμιση χώρας/περιοχής του υπολογιστή του χρήστη πρέπει να αντιστοιχεί στην εμφανιζόμενη γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

Στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρειάζεστε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προελεύσεις δεδομένων OLAP

Υπηρεσία παροχής του OLAP     Για να ρυθμίσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων OLAP για το Excel, χρειάζεστε μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες παροχής OLAP:

  • Πρόγραμμα παροχής OLAP της Microsoft     Το Excel εξαιρεί το πρόγραμμα οδήγησης προέλευσης δεδομένων και το λογισμικό προγράμματος-πελάτη που χρειάζεστε για την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν με τα προγράμματα Microsoft SQL Server OLAP Services έκδοση 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services έκδοση 2000 (8.0) και Microsoft SQL Server Analysis Services έκδοση 2005 (9.0).

  • Προγράμματα παροχής OLAP άλλων κατασκευαστών     Για άλλα προϊόντα OLAP, χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετα προγράμματα οδήγησης και λογισμικό προγράμματος-πελάτη. Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Excel για εργασία με δεδομένα OLAP, το προϊόν του άλλου κατασκευαστή πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο OLE-DB for OLAP και να είναι συμβατό με το Microsoft Office. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση ενός προγράμματος παροχής OLAP άλλου κατασκευαστή, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του συστήματός σας ή τον προμηθευτή του προϊόντος OLAP που χρησιμοποιείτε.

Βάσεις δεδομένων διακομιστή και αρχεία κύβου     Το λογισμικό προγράμματος-πελάτη OLAP του Excel υποστηρίζει συνδέσεις με δύο τύπους βάσεων δεδομένων OLAP. Στην περίπτωση που ένας διακομιστής OLAP είναι διαθέσιμος στο δίκτυό σας, μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα προέλευσης απευθείας από αυτόν. Εάν έχετε ένα αρχείο κύβου εκτός σύνδεσης που περιέχει δεδομένα OLAP ή ένα αρχείο ορισμός κύβου, μπορείτε να συνδεθείτε με αυτό το αρχείο και να ανακτήσετε δεδομένα από αυτό.

Προελεύσεις δεδομένων     Μια προέλευση δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων OLAP ή του αρχείου κύβου για εργασία χωρίς σύνδεση. Μετά τη δημιουργία μιας προέλευσης δεδομένων OLAP, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως βάση για τη δημιουργία αναφορών και για να επαναφέρετε τα δεδομένα OLAP στο Excel με τη μορφή αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος ή σε μια συνάρτηση φύλλου εργασίας που έχει μετατραπεί από ένα Συγκεντρωτικό πίνακα.

Το Microsoft Query     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερώτημα για να ανακτήσετε δεδομένα από μια εξωτερική βάση δεδομένων, όπως το Microsoft SQL ή τη Microsoft Access. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ερωτήματος για να ανακτήσετε δεδομένα από ένα Συγκεντρωτικό πίνακα OLAP που είναι συνδεδεμένο με ένα αρχείο κύβου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Microsoft Query για την ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Διαφορές χαρακτηριστικών μεταξύ δεδομένων προέλευσης OLAP και μη OLAP

Στην περίπτωση που εργάζεστε με αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα και Συγκεντρωτικού γραφήματος που προέρχονται τόσο από δεδομένα προέλευσης OLAP όσο και από άλλους τύπους δεδομένων προέλευσης, θα παρατηρήσετε ορισμένες διαφορές χαρακτηριστικών.

Ανάκτηση δεδομένων     Ένα διακομιστή OLAP επιστρέφει νέα δεδομένα στο Excel κάθε φορά που αλλάζετε τη διάταξη της αναφοράς. Με άλλους τύπους δεδομένων εξωτερικής προέλευσης, υποβάλλετε ερώτημα για όλα τα δεδομένα προέλευσης ταυτόχρονα ή μπορείτε να ορίσετε επιλογές για την υποβολή ερωτημάτων μόνο όταν εμφανίζετε στοιχεία πεδίου φίλτρου αναφοράς διαφορετικό. Έχετε επίσης πολλές άλλες επιλογές για την ανανέωση της αναφοράς.

Σε αναφορές που βασίζονται σε δεδομένα προέλευσης OLAP, οι ρυθμίσεις πεδίου φίλτρου αναφοράς, το ερώτημα στο παρασκήνιο και η ρύθμιση βελτιστοποίησης μνήμης δεν είναι διαθέσιμα.

Σημείωση: Η ρύθμιση βελτιστοποίησης μνήμης δεν είναι επίσης διαθέσιμη για προελεύσεις δεδομένων OLEDB και για αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα που βασίζονται σε μια περιοχή κελιών.

Τύποι πεδίου    Δεδομένα προέλευσης OLAP, τα πεδία διάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως γραμμή (σειρά), στήλη (κατηγορία) ή πεδία σελίδας. Μέτρηση πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως πεδία τιμών. Για άλλους τύπους δεδομένων προέλευσης, όλα τα πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα μιας αναφοράς.

Πρόσβαση σε λεπτομερή δεδομένα     Για τα δεδομένα προέλευσης OLAP, ο διακομιστής καθορίζει τα διαθέσιμα επίπεδα λεπτομέρειας και υπολογίζει τις συνοπτικές τιμές, επομένως, οι αναλυτικές εγγραφές που αποτελούν τις συνοπτικές τιμές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Ωστόσο, ο διακομιστής ενδέχεται να παρέχει πεδία ιδιοτήτων, τα οποία μπορείτε να εμφανίσετε. Οι υπόλοιποι τύποι δεδομένων προέλευσης δεν διαθέτουν πεδία ιδιοτήτων, αλλά μπορείτε να εμφανίσετε τις υποκείμενες λεπτομέρειες για τιμές πεδίου δεδομένων και για στοιχεία και μπορείτε επίσης να εμφανίσετε στοιχεία χωρίς δεδομένα.

Τα πεδία φίλτρου αναφοράς OLAP ενδέχεται να μην διαθέτουν το στοιχείο Όλα και η εντολή Εμφάνιση σελίδων φίλτρου έκθεσης δεν είναι διαθέσιμη.

Αρχική σειρά ταξινόμησης     Για τα δεδομένα προέλευσης OLAP, τα στοιχεία εμφανίζονται πρώτα με τη σειρά με την οποία τα επαναφέρει ο διακομιστής OLAP. Στη συνέχεια, μπορείτε να ταξινομήσετε τα στοιχεία ή να τα αναδιατάξετε με μη αυτόματο τρόπο. Για άλλους τύπους δεδομένων προέλευσης, τα στοιχεία μιας νέας αναφοράς εμφανίζονται πρώτα ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά, σύμφωνα με το όνομα κάθε στοιχείου.

Υπολογισμοί     Οι διακομιστές OLAP παρέχουν συνοπτικές τιμές απευθείας για μια αναφορά, έτσι δεν μπορείτε να αλλάξετε τις συναρτήσεις σύνοψης για τα πεδία τιμή. Για άλλους τύπους προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης για ένα πεδίο τιμών και να χρησιμοποιήσετε πολλές συναρτήσεις σύνοψης για το ίδιο πεδίο τιμών. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιζόμενα πεδία ή στοιχεία υπολογισμού στις αναφορές με δεδομένα προέλευσης OLAP.

Υποσύνολα     Σε αναφορές με δεδομένα προέλευσης OLAP, δεν μπορείτε να αλλάξετε το συνάρτηση σύνοψης για υποσύνολα. Με άλλους τύπους δεδομένων προέλευσης, μπορείτε να αλλάξετε τις συναρτήσεις σύνοψης υποσυνόλων και να κάνετε εμφάνιση ή απόκρυψη υποσυνόλων για όλα τα πεδία γραμμών και στηλών.

Για δεδομένα προέλευσης OLAP, μπορείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε κρυφά στοιχεία κατά τον υπολογισμό υποσυνόλων και γενικών συνόλων. Για άλλους τύπους δεδομένων προέλευσης, μπορείτε να συμπεριλάβετε κρυφά στοιχεία πεδίου φίλτρου αναφοράς σε υποσύνολα, αλλά τα κρυφά στοιχεία των άλλων πεδίων εξαιρούνται από προεπιλογή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×