Επισκόπηση: ρύθμιση ανάλυσης περιορισμού πόρων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ανάλυση περιορισμού πόρων είναι ένα μέρος της διαδικασίας ανάλυσης χαρτοφυλακίων στο Microsoft Project Server 2010. Όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιολογούν προτάσεις έργων για να προσδιορίσουν ποια πρέπει να εγκριθούν και να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο έργων του οργανισμού, χρησιμοποιούν ανάλυση περιορισμού πόρων για να ζυγίσουν τις ανάγκες των πόρων μιας πρότασης έργου με τη δυναμικότητα πόρων του τον οργανισμό.

Πριν να συμβεί η ανάλυση περιορισμού πόρων, πρέπει να ρυθμιστούν σωστά ορισμένα διαφορετικά στοιχεία: πρωτεύοντες ρόλοι, προγραμματισμός δυναμικότητας και προγραμματισμός ζήτησης.

Σε αυτό το άρθρο

Ρύθμιση παραμέτρων των κύριων ρόλων πόρων

Ρύθμιση παραμέτρων σχεδιασμού δυναμικότητας πόρων

Ρύθμιση παραμέτρων σχεδιασμού ζήτησης πόρων

Ρύθμιση παραμέτρων των κύριων ρόλων πόρων

το Project Server 2010 βασίζεται σε καθορισμένους ρόλους για την ανάλυση περιορισμών πόρων. Παραδείγματα ρόλων είναι ο προγραμματιστής, ο δοκιμαστής ή ο αναλυτής επιχειρήσεων. Κάθε πόρος, εάν ένας επώνυμος πόρος (ένα "πραγματικό άτομο") ή ένας γενικός πόρος (ένα σύμβολο κράτησης θέσης), πρέπει να συσχετιστεί με έναν μεμονωμένο πρωτεύοντα ρόλο που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση περιορισμού πόρων.

Ποιος ρυθμίζει τους ρόλους πόρων;    Οι ρόλοι πόρων ρυθμίζονται στο Project Server 2010 από το διαχειριστή της τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων σχεδιασμού δυναμικότητας πόρων

Πριν οι ενδιαφερόμενοι μπορέσουν να προσδιορίσουν εάν μια πρόταση μπορεί να εγκριθεί, όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στην εταιρεία πρέπει να καταλογιστεί για να καθορίσει τη δυναμικότητα των πόρων. Αφού κατανοήσετε καλά τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για εκχώρηση σε έργα σε μια δεδομένη στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συγκρίνουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα πόρων με τις ανάγκες των πόρων για κάθε πρόταση έργου κατά την ανάλυση περιορισμών πόρων. Η δυναμικότητα πόρων μπορεί να αντιστοιχεί σε μεμονωμένους επώνυμους πόρους (για παράδειγμα, υπαλλήλους στην εταιρεία σας) ή σε μη επώνυμους πόρους που αντιπροσωπεύουν άτομα, εξοπλισμό ή άλλους πόρους με όνομα που θα προσληφθούν (ή θα αποκτηθούν με άλλο τρόπο) σε μεταγενέστερο χρόνο. Κάθε πόρος που χρησιμοποιείται για την αντιπροσώπευση της δυναμικότητας πρέπει να σχετίζεται με έναν μόνο πρωτεύοντα ρόλο.

Ποιος ρυθμίζει το σχεδιασμό ικανοτήτων;    Ο σχεδιασμός δυναμικότητας συνήθως ρυθμίζεται από τους διαχειριστές πόρων, τους διαχειριστές έργων ή τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στην εταιρεία σας, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής της τοποθεσίας έχει ρυθμίσει τα δικαιώματα.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων σχεδιασμού ζήτησης πόρων

Κατά την υποβολή μιας πρότασης έργου, ο υποβάλλων μπορεί να αντιστοιχίσει επώνυμους ("πραγματικούς") ή γενικούς πόρους (σύμβολο κράτησης θέσης) σε εργασίες για την απεικόνιση των αναγκών πόρων του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν υπόψη αυτές τις απαιτήσεις πόρων κατά την αναθεώρηση της πρότασης και να συγκρίνουν τις απαιτήσεις με τη δυναμικότητα των πόρων του οργανισμού. Εάν η ζήτηση μπορεί να ικανοποιηθεί με βάση την ικανότητα, η πρόταση μπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί από εκείνη που απαιτεί πρόσθετους πόρους για να προσληφθεί ή να αποκτηθεί. Πριν να μπορέσει να συμπεριληφθεί η ζήτηση πόρων σε μια πρόταση, πρέπει να δημιουργηθούν πόροι για την αναπαράσταση της ζήτησης ανά τύπο ρόλου. Οι γενικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν ο τύπος και η ποσότητα του ρόλου που απαιτούνται για ένα έργο (για παράδειγμα, δύο προγραμματιστές) είναι γνωστά, αλλά τα πραγματικά άτομα που κάνουν την εργασία δεν είναι γνωστά ή μη σημαντικά σε αυτό το στάδιο σχεδιασμού.

Ποιος ρυθμίζει τους πόρους για το σχεδιασμό ζήτησης;    Οι πόροι συνήθως ρυθμίζονται από τους διαχειριστές πόρων, τους διαχειριστές έργων ή τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στην εταιρεία σας, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής της τοποθεσίας έχει ρυθμίσει τα δικαιώματα.

Ποιος εκχωρεί πόρους σε προτάσεις;    Το άτομο που υποβάλλει την πρόταση έργου μπορεί να επιλέξει να εκχωρήσει πόρους σε εργασίες στο έργο ή στο ίδιο το συνολικό έργο. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι διαχειριστής έργου, αλλά μπορεί επίσης να είναι μέλος της ομάδας ή άλλος ενδιαφερόμενος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×