Επισκόπηση εργασιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το φάκελο "Εργασίες" για να παρακολουθείτε τις εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετήσετε, αλλά δεν θέλετε απαραίτητα να συμπεριλάβετε στο Ημερολόγιο.

Επισκόπηση εργασιών στο Outlook Web App

Προβολή εργασιών στο Outlook Web App

Τι βλέπετε στις Εργασίες

Άνοιγμα εργασίας σε νέο παράθυρο

Η λίστα εργασιών

Δημιουργία εργασιών

Επεξεργασία εργασιών

Προβολή εργασιών στο Outlook Web App

  1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook Web App χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL που παρέχεται από το άτομο που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον οργανισμό σας. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

  2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε την εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργασίες.

Τι βλέπετε στις Εργασίες

Εκτός από τις εργασίες που δημιουργείτε, στο φάκελο "Εργασίες" εμφανίζεται οποιοδήποτε μήνυμα επισημαίνετε.

Εργασίες στο Outlook Web App

  1. Δημιουργήστε μια νέα εργασία επιλέγοντας νέα νέα εργασία.

  2. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη στήλη για να προβάλετε Στοιχεία και εργασίες με σημαία ή απλώς Εργασίες.

  3. Φίλτρα. Επιλέξτε το φίλτρο ανάλογα με τα στοιχεία που θέλετε να δείτε. Οι εργασίες και τα στοιχεία με σημαία που δεν έχουν συσχετιστεί με κάποια ημερομηνία και δεν έχουν ολοκληρωθεί, εμφανίζονται μόνο όταν επιλέγετε το στοιχείο Όλα.

  4. Λίστα στοιχείων που πληρούν τα τρέχοντα κριτήρια φίλτρου. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο για να το προβάλετε στο παράθυρο ανάγνωσης. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην προβολή λίστας για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην κατάσταση των στοιχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη ή να αφαιρέσετε τη σημαία από ένα μήνυμα.

  5. Το παράθυρο ανάγνωσης, όπου εμφανίζεται το περιεχόμενο των επιλεγμένων στοιχείων. Εάν πρόκειται για μια εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στην επάνω γωνία του παραθύρου για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο στοιχείο. Εάν πρόκειται για μήνυμα, τα στοιχεία ελέγχου είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται κατά την ανάγνωση της αλληλογραφίας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εργασίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εταιρείας σας.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα εργασίας σε νέο παράθυρο

Από προεπιλογή, μπορείτε να διαβάζετε και να δημιουργείτε εργασίες στο παράθυρο ανάγνωσης, ωστόσο αυτό μπορεί να μην σας εξυπηρετεί πάντα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως θέλετε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια εργασία σε ξεχωριστό παράθυρο.

Όταν δημιουργείτε μια νέα εργασία ή επεξεργάζεστε μια υπάρχουσα, μπορείτε να επιλέξετε την προβολή της σε ένα νέο παράθυρο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ανάπτυξης Άνοιγμα σε νέο παράθυρο στην επάνω γωνία του μηνύματος.

Για να ανοίξετε την εργασία που προβάλλετε σε ξεχωριστό παράθυρο, κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτεταμένου μενού εκτεταμένο μενού και επιλέξτε άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

Αρχή της σελίδας

Η λίστα εργασιών

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εργασίες που έχετε δημιουργήσει και τα μηνύματα που έχετε επισημάνει με σημαία.

  • Μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή για Στοιχεία και εργασίες με σημαία και Εργασίες χρησιμοποιώντας τη λίστα φακέλων.

  • Επιλέξτε ακόμη ποια στοιχεία θέλετε να προβάλετε χρησιμοποιώντας τα φίλτρα στην κορυφή της λίστας εργασιών: όλες, ενεργές, εκπρόθεσμες και ολοκληρωμένες.

  • Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια της λίστας εργασιών για να εκτελέσετε κάποιες γρήγορες εργασίες. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για να διαγράψετε μια εργασία. Κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης ή Σημαία για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη. Για να επισημάνετε μια ολοκληρωμένη εργασία ως μη ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιλογή σημάδι ελέγχου . Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συσχετισμένη ημερομηνία με μια σημαία ή να επισημάνετε το στοιχείο ως ολοκληρωμένο, κάντε δεξί κλικ πάνω σε αυτό.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία εργασιών

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή νέα νέα εργασία. Με αυτήν την ενέργεια ανοίγει μια απλή φόρμα εργασίας στο παράθυρο ανάγνωσης.

νέα εργασία

Εάν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών.

Περισσότερες λεπτομέρειες νέας εργασίας

Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέξτε σημάδι ελέγχου Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή διαγραφή Απόρριψη για ακύρωση.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία εργασιών

Για να επεξεργαστείτε μια εργασία, επιλέξτε την από την προβολή λίστας και κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία Επεξεργασία στο παράθυρο ανάγνωσης. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέξτε σημάδι ελέγχου Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή διαγραφή Απόρριψη για ακύρωση.

Τα μηνύματα με σημαία εμφανίζονται όπως ακριβώς και στην προβολή της αλληλογραφίας σας. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά από το φάκελο "Εργασίες". Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση σημαίας τους κάνοντας δεξί κλικ στη σημαία Σημαία από τη λίστα εργασιών και επιλέγοντας την επιθυμητή τιμή.

Όταν επεξεργάζεστε μια εργασία, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού "Περισσότερα" εκτεταμένο μενού , για να δείτε περισσότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Κάντε κλικ σε αυτό το στοιχείο για να δείτε τις επιλογές διαγραφής, προσθήκης κατηγορίας ή επισήμανσης της εργασίας ως ολοκληρωμένη.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×