Επισκέπτη δεν λαμβάνουν συνομιλίες ομάδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με την πρόσβαση επισκέπτη σε Ομάδες του Office 365, να συνεργαστείτε με εταιρείες με εξωτερικούς χρήστες που χρησιμοποιούν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν αποτελούν μέρος Office 365. Εάν ο χρήστης επισκέπτη που προσκαλέσατε εμφανίζεται ως ένα μέλος της ομάδας, αλλά δεν λαμβάνει τις συνομιλίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ομάδα, επιβεβαιώστε τα εξής:

Στη συνέχεια, μάθετε αν το επισκέπτη έχουν προσκληθεί από SharePoint Online και Azure Active Directory B2B. Εάν Ναι, πιθανότατα έχετε κάποιο πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρων στον κατάλογό σας. Ζητήστε από το διαχειριστή IT για να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία τριών βημάτων:

 1. Λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell λειτουργική μονάδα και το Βοηθό εισόδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft.

 2. Εκτελέστε μια σειρά από τις εντολές του PowerShell για να αποσπάσετε του επισκέπτη ιδιότητες του λογαριασμού χρήστη.

 3. Επιδιόρθωση της ρύθμισης παραμέτρων λογαριασμού επισκέπτη.

 1. Λήψη και εγκατάσταση της έκδοσης 64-bit από τη Microsoft Azure Active Directory V2 λειτουργικής μονάδας PowerShell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα AzureAD.

 2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την έκδοση 64-bit του το υπηρεσίες Microsoft Online Services Βοηθός εισόδου: υπηρεσίες Microsoft Online Services Βοηθός εισόδου για RTW επαγγελματίες IT.

 1. Συνδεθείτε στο Microsoft PowerShell χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια διαχειριστή της εταιρείας σας.

 2. Εκτελέστε το ακόλουθο cmdlet:

  Connect-AzureAD
 3. Στη σελίδα εισαγωγή διαπιστευτηρίων, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας καθολικός διαχειριστής του Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση ρόλων διαχειριστή στο Office 365 .

  -Ή-

 1. Πληκτρολογήστε τα εξής στο παράθυρο του PowerShell. Πατήστε το πλήκτρο Enter μετά από κάθε εντολή.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Αναζήτηση τις ιδιότητες με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιδιότητα OtherMail και ο προσκεκλημένος χρήστης.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Εάν το πεδίο πρωτεύοντος SMTP είναι κενό και το πεδίο OtherMail έχει πολλές τιμές, στη συνέχεια, ο λογαριασμός χρήστη επισκέπτη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

  Παράδειγμα λογαριασμού χρήστη επισκέπτη δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

Επιλογή 1: Καταργήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ιδιότητα OtherMail . Αυτό θα καταστήσει OtherMail μια ιδιότητα μίας τιμής που έχει την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσκεκλημένους επισκέπτη. Σημειώστε ότι όταν καταργείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης χάνει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία SharePoint Online που είχαν έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη διεύθυνση.

Ακολουθεί η εντολή για να καταργήσετε τη διεύθυνση:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-Ή-

Την επιλογή 2: Διαγραφή αυτού του χρήστη και να τους προσθέσετε ξανά στην ομάδα. Σημειώστε ότι όταν διαγράφετε το χρήστη, ο συνάδελφός θα χάσουν την πρόσβαση σε όλα τα αρχεία SharePoint Online που είχε χορηγηθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

Σχετικά θέματα

Διαχείριση του καταλόγου Azure AD

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×