Επισήμανση κελιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Word, το Excel δεν παρέχει ένα κουμπί το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επισήμανση όλων ή μεμονωμένων τμημάτων δεδομένων σε ένα κελί.

Ωστόσο, μπορείτε να μιμηθείτε επισημάνσεις σε ένα κελί σε φύλλο εργασίας γεμίζοντας τα κελιά με το χρώμα επισήμανσης. Ένας γρήγορος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ κελιού το οποίο μπορείτε να εφαρμόζετε για το γέμισμα κελιών με χρώμα επισήμανσης. Στη συνέχεια, αφού εφαρμόσετε αυτό το στυλ κελιού στα κελιά επισήμανσης, μπορείτε γρήγορα να αντιγράψετε την επισήμανση σε άλλα κελιά χρησιμοποιώντας την επιλογή Πινέλο μορφοποίησης.

Εάν θέλετε να κάνετε συγκεκριμένα δεδομένα σε ένα κελί να ξεχωρίζουν, μπορείτε να εμφανίσετε αυτά τα δεδομένα με διαφορετικό χρώμα ή μορφή γραμματοσειράς.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία στυλ κελιού για επισήμανση κελιών

Χρήση του πινέλου μορφοποίησης για εφαρμογή επισήμανσης σε άλλα κελιά

Εμφάνιση συγκεκριμένων δεδομένων με διαφορετικό χρώμα ή μορφή γραμματοσειράς

Δημιουργία στυλ κελιού για επισήμανση κελιών

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο των στυλ κελιών.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία στυλ κελιών.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα κατάλληλο όνομα του νέου στυλ κελιών.

  Συμβουλή: Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Επισήμανση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην καρτέλα Γέμισμα, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επισήμανση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Στυλ.

  Το καινούργιο στυλ θα προστεθεί στην περιοχή Προσαρμοσμένο στο πλαίσιο με τα στυλ κελιών.

 7. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά ή περιοχές κελιών που θέλετε να επισημάνετε.

  Τρόπος επιλογής ενός κελιού ή μιας περιοχής

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί στην περιοχή. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα CTRL+A.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί μιας περιοχής και κατόπιν κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής κελιών ή περιοχών κελιών σε μη γειτονικές θέσεις χωρίς να καταργήσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης της επιλογής σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL κάντε κλικ στην επικεφαλίδα των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά στην αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογωνική περιοχή μεταξύ του ενεργό κελί και του κελιού όπου κάνατε κλικ θα είναι η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 8. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το κουμπί Στυλ κελιών, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο των στυλ κελιών.

 9. Στην περιοχή Προσαρμοσμένο, κάντε κλικ στο νέο στυλ κελιών.

  Συμβουλή: Τα προσαρμοσμένα στυλ κελιών εμφανίζονται στο επάνω μέρος της λίστας των στυλ κελιών. Εάν βλέπετε το πλαίσιο στυλ κελιών στην ομάδα Στυλ και το νέο στυλ κελιών είναι ένα από τα πρώτα έξι στυλ κελιών της λίστας, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το στυλ κελιών απευθείας από την ομάδα Στυλ.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του πινέλου μορφοποίησης για εφαρμογή επισήμανσης σε άλλα κελιά

 1. Επιλέξτε ένα κελί το οποίο είναι μορφοποιημένο με την επισήμανση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Πινέλο μορφοποίησης Εικόνα κουμπιού και κατόπιν σύρετε το δείκτη σε όσα κελιά ή περιοχές κελιών θέλετε να επισημάνετε.

 3. Όταν τελειώσετε, κάντε και πάλι κλικ στο κουμπί Πινέλο μορφοποίησης ή πατήστε ESC για να το απενεργοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση συγκεκριμένων δεδομένων με διαφορετικό χρώμα ή μορφή γραμματοσειράς

 1. Σε ένα κελί, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα ή μορφή.

  Τρόπος επιλογής δεδομένων σε ένα κελί

  Για να επιλέξετε τα περιεχόμενα ενός κελιού

  Κάντε το εξής

  Στο κελί

  Κάντε διπλό κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη επάνω από τα περιεχόμενα του κελιού που θέλετε να επιλέξετε.

  Στη γραμμή τύπων Εικόνα κουμπιού

  Κάντε κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη επάνω από τα περιεχόμενα του κελιού που θέλετε να επιλέξετε στη γραμμή τύπου.

  Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο

  Πατήστε F2 για να επεξεργαστείτε το κελί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε τα περιεχόμενα.

 2. Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα κειμένου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάτω από την περιοχή Χρώματα θέματος ή Τυπικά χρώματα, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα κειμένου που επιλέξατε πιο πρόσφατα, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα γραμματοσειράς Εικόνα κουμπιού .

  • Για να εφαρμόσετε ένα χρώμα διαφορετικό από τα διαθέσιμα θεματικά και τυπικά χρώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα και στη συνέχεια, ορίστε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην καρτέλα Τυπικό ή την καρτέλα Προσαρμογή, στο παράθυρο διαλόγου Χρώματα.

  • Για να αλλάξετε τη μορφή, κάντε κλικ στο κουμπί Έντονη Εικόνα κουμπιού , Πλάγια Εικόνα κουμπιού ή Υπογράμμιση Εικόνα κουμπιού .

   Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + B, CTRL + I ή CTRL + U.

 3. Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×