Επισήμανση κελιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα του Office, όπως το Word, Excel δεν παρέχει ένα κουμπί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επισημάνετε όλα τα δεδομένα ή τμήματα των δεδομένων σε ένα κελί. Ωστόσο, μπορείτε να μιμηθείτε επισήμανση, συμπληρώνοντας το κελί ή τα κελιά με χρώμα μόνο του ή με μια μορφή επισήμανσης που αποτελείται από ένα χρώμα ή/και ένα μοτίβο. Μπορείτε να αντιγράψετε επίσης γρήγορα το χρώμα ή τη μορφή επισήμανσης σε άλλα κελιά.

Εάν θέλετε να κάνετε συγκεκριμένα δεδομένα ή τμήματα των δεδομένων σε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών ξεχωρίζει, μπορείτε να εμφανίσετε αυτά τα δεδομένα σε ένα διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς ή μορφοποίηση.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Γέμισμα κελιών με χρώμα

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γεμίσματος.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε το χρώμα του γεμίσματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Δημιουργία προσαρμοσμένου γεμίσματος

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Στυλ κελιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στυλ κελιού.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 4. Στην καρτέλα Γέμισμα, επιλέξτε το χρώμα, το μοτίβο και το στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Νέο στυλ κελιού.

 6. Στο φύλλο, επιλέξτε τα κελιά ή την περιοχή των κελιών που θέλετε να επισημάνετε.

 7. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, επιλέξτε Στυλ κελιών.

 8. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στο νέο στυλ που έχετε δημιουργήσει.

Εφαρμογή ενός υπάρχοντος χρώματος ή μορφοποίησης επισήμανσης σε άλλα κελιά

 1. Επιλέξτε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί με το χρώμα ή τη μορφή της επισήμανσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να επισημάνετε.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά.

Εμφάνιση δεδομένων σε ένα διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς ή μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται σε ένα διαφορετικό χρώμα ή μορφοποίηση.

  Σημείωση: Για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα σε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί. Για να επιλέξετε ένα τμήμα των δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εφαρμόσετε το πιο πρόσφατο χρώμα κειμένου

  Κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα γραμματοσειράς.

  Αλλαγή χρώματος κειμένου

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Εφαρμογή χρώματος εκτός από τα χρώματα θέματος διαθέσιμες και βασικά χρώματα

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε εργαλεία στο παράθυρο διαλόγου χρώματα για να ορίσετε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Αλλαγή της μορφής

  Κάντε κλικ στο κουμπί έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή Υπογράμμιση.

Γέμισμα κελιών με χρώμα

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα γεμίσματος.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε το χρώμα του γεμίσματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Δημιουργία προσαρμοσμένου γεμίσματος

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ.

 2. Επιλέξτε Νέο στυλ κελιού.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα στυλ, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στυλ.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 5. Στην καρτέλα Γέμισμα, χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φόντου και πρώτου πλάνου χρώματα και του μοτίβου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου νέο στυλ.

 7. Στο φύλλο, επιλέξτε τα κελιά ή την περιοχή των κελιών που θέλετε να επισημάνετε.

 8. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ.

 9. Στην περιοχή Προσαρμογή, κάντε κλικ στο νέο στυλ που έχετε δημιουργήσει.

Εφαρμογή ενός υπάρχοντος χρώματος ή μορφοποίησης επισήμανσης σε άλλα κελιά

 1. Επιλέξτε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί με το χρώμα ή τη μορφή της επισήμανσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε διπλό κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να επισημάνετε.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί μορφοποίησης ξανά.

Εμφάνιση δεδομένων σε ένα διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς ή μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται σε ένα διαφορετικό χρώμα ή μορφοποίηση.

  Σημείωση: Για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα σε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί. Για να επιλέξετε ένα τμήμα των δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στο κελί και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εφαρμόσετε το πιο πρόσφατο χρώμα κειμένου

  Κάντε κλικ στην επιλογή χρώμα γραμματοσειράς.

  Αλλαγή χρώματος κειμένου

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Εφαρμογή χρώματος εκτός από τα χρώματα θέματος διαθέσιμες και βασικά χρώματα

  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμματοσειράς, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στο παράθυρο διαλόγου χρώματα για να ορίσετε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Αλλαγή της μορφής

  Κάντε κλικ στο κουμπί έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή Υπογράμμιση.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×