Επισήμανση κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επισήμανση κειμένου στο PowerPoint είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Office 365. Εάν δεν είστε συνδρομητής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λύσεις για να επιτύχετε μια παρόμοια οπτικά εφέ.

Στο PowerPoint 2016, οι συνδρομητές Office 365 να χρησιμοποιήσετε μια επισήμανση κειμένου για να δώσετε έμφαση σε σημαντικά τμήματα του κειμένου, όπως την επισήμανση κειμένου στο Word. Εάν δεν έχετε μια συνδρομή στο Office 365 ή εάν χρησιμοποιείτε PowerPoint 2013, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λύσεις για να προσομοιώσετε την επισήμανση. Μπορείτε να δανεισθεί επισήμανση από Word, τοποθετήστε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου που είναι γεμάτοή Χρησιμοποιήστε το εφέ κειμένου λάμψη.

PowerPoint 2016 με το Office 365

Επισημάνετε ένα τμήμα κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εμφανίζει την επισήμανση με εικονίδιο κείμενο στο PowerPoint. .

  Εμφανίζει το εργαλείο επισήμανσης κειμένου στην κορδέλα του PowerPoint.
 3. Επιλέξτε ένα χρώμα. Το κείμενο που επιλέξατε θα επισημανθούν με το χρώμα που επιλέξατε.

Επισημάνετε πολλά τμήματα μη συνεχόμενων κειμένου

 1. Με επιλεγμένο στη διαφάνεια, στην καρτέλα κεντρική, χωρίς κείμενο, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εμφανίζει την επισήμανση με εικονίδιο κείμενο στο PowerPoint. .

  Εμφανίζει το εργαλείο επισήμανσης κειμένου στην κορδέλα του PowerPoint.
 2. Επιλέξτε ένα χρώμα και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την περιοχή κειμένου της διαφάνειας.

  Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα εργαλείο επισήμανσης. Εικονίδιο δείκτη επισήμανσης .

 3. Επιλέξτε κάθε τμήμα του κειμένου που θέλετε να επισημάνετε.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επισήμανση, πατήστε το πλήκτρο Esc στο πληκτρολόγιο για να απενεργοποιήσετε την επισήμανση.

Κατάργηση επισήμανσης από κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο με επισήμανση.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εμφανίζει την επισήμανση με εικονίδιο κείμενο στο PowerPoint. και κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς χρώμα.

Λύση 1: Δανεισθεί το χαρακτηριστικό επισήμανσης στο Word

 1. Κάνετε το κείμενο με επισήμανση στο Word.

 2. Αντιγράψτε το κείμενο από Word και επικολλήστε το στο PowerPoint, χρησιμοποιώντας την επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης της επικόλλησης.

Λύση 2: Τοποθέτηση κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου που είναι γεμάτο

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να συμπεριλάβετε κείμενο με επισήμανση.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου. Στη διαφάνεια, σύρετε για να σχεδιάσετε το πλαίσιο κειμένου.

 3. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται με επισήμανση.

 4. Σύρετε μία από το πλαίσιο κειμένου λαβές αλλαγής μεγέθους για να χωρέσει το πραγματικό μέγεθος του κειμένου.

 5. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα γεμίσματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως "επισήμανση".

  Δημιουργία πλαισίου κειμένου

 6. Σύρετε την έγχρωμη ενότητα κειμένου στη θέση που θέλετε στη διαφάνειά σας.

  Γεμίστε το πλαίσιο με χρώμα και σύρετέ το στη θέση που θέλετε

  Για να τοποθετήσετε μεγαλύτερη ακρίβεια το πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου, όταν ο δείκτης είναι ένα βέλος τεσσάρων κατευθύνσεων Δείκτης μετακίνησης Excel , και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους πληκτρολογίου.

  Προσομοιωμένη επισήμανση κειμένου με ένα πλαίσιο κειμένου που είναι γεμάτο με χρώμα

Λύση: 3: Χρησιμοποιήστε το εφέ κειμένου λάμψη

Χρήση του εφέ κειμένου "Λάμψη" για την επισήμανση κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο στη διαφάνεια που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Επιλέξτε Εφέ κειμένου > λάμψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια Παραλλαγή λάμψης.

  Επιλογή παραλλαγής χρώματος λάμψης

Μπορείτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε τη μορφοποίηση Λάμψη στο κείμενο που θέλετε να επισημάνετε σε ολόκληρη την παρουσίασή σας.

Η τυπική μέθοδος για την επισήμανση κειμένου με χρώμα δεν είναι διαθέσιμη στο PowerPoint 2016 για Mac. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε κείμενο με επισήμανση στο Word και αντιγράψτε την στη διαφάνειά σας PowerPoint ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ κειμένου λάμψη για να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο οπτικά εφέ.

Δημιουργία επισημασμένο κείμενο στο Word

 1. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε, επιλέξτε, και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο μενού Χρώμα επισήμανσης κειμένου και επιλέξτε ένα χρώμα επισήμανσης.

 2. Αντιγράψτε το κείμενο με επισήμανση.

 3. Μεταβείτε στο PowerPoint.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  Επιλογή "Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης" στο μενού "Επικόλληση"

Χρησιμοποιήστε το εφέ κειμένου λάμψη για να επισημάνετε το κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου Κουμπί εφέ κειμένου και τοποθετήστε το δείκτη για να λάμψη.

 3. Επιλέξτε μια Παραλλαγή λάμψης.

 4. Για να αυξήσετε τη λάμψη, επιλέξτε Εφέ κειμένου> λάμψη > Επιλογές λάμψης και αυξήσετε τον αριθμό στο πλαίσιο " μέγεθος " στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος στα δεξιά.

Η τυπική μέθοδος για την επισήμανση κειμένου με χρώμα δεν είναι διαθέσιμη στο PowerPoint Online. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λύση: για να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο οπτικά εφέ:

 1. Στη διαφάνεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο ορθογώνιο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διαφάνεια, για να το εισαγάγετε.

  Εισαγωγή ορθογώνιου σχήματος

 3. Με επιλεγμένο το σχήμα, στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα επισήμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Επισήμανση κειμένου στο Word

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×