Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου στο Word 2016 για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορθογραφικών και γραμματικών λαθών μπορεί να αποσπούν την προσοχή τους αναγνώστες από την εργασία που τοποθετείτε στα έγγραφά σας, ώστε να θέλετε να αποφύγετε αυτά τα σφάλματα. Ακόμη κι έτσι, πιθανότατα έχετε τις προτιμήσεις σας για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Word 2016 για Mac για να σας βοηθήσουν να κάνετε το εξής. Ίσως προτιμάτε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο όλα ταυτόχρονα κατά τη λήξη ενός εγγράφου ή μπορεί να θέλετε να ελέγξετε Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος κατά την εργασία.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσαρμόσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου να ταιριάζει με τον τρόπο που εργάζεστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

Σε πολλές από τις διαδικασίες σε αυτό το άρθρο θα πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τις επιλογές γλωσσικού ελέγχου.

 1. Στο μενού του Word, και κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος", για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

  Word εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

  Αλλάζει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον έλεγχο της ορθογραφίας και γραμματικής στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την αυτόματη διόρθωση, ανατρέξτε στο θέμα Αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας, εισαγωγή κειμένου και συμβόλων και Αυτόματη διόρθωση της ορθογραφίας με λέξεις από το κυρίως λεξικό.

Για να προβάλετε και να αλλάξετε τις επιλογές διόρθωσης ορθογραφίας, πρέπει πρώτα να ανοίξετε Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος, που περιγράφεται στην Εμφάνιση των επιλογών γλωσσικού ελέγχου. Αφού κάνετε αυτό, μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Των ρυθμίσεων για τη διόρθωση ορθογραφίας στο Word επηρεάζει επίσης όλα τα προγράμματα Office.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου

Ορισμένες από τις επιλογές που εμφανίζονται στο Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος εφαρμόζονται σε όλα τα προγράμματα του Microsoft Office. Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε την επιλογή, η ρύθμιση που επιλέγετε εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα.

Για να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές, ανοίξτε Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος, όπως περιγράφεται παραπάνω σε Εμφάνιση των επιλογών γλωσσικού ελέγχου.

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση:

Για να Word, κάντε τα εξής:

Προτείνονται πάντα διορθώσεις

Προτείνει εναλλακτικές επιλογές ορθογραφίας για τη λανθασμένη λέξη κατά τον ορθογραφικό έλεγχο.

Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Σήμανση λέξεις ενώ πληκτρολογείτε που Word δεν εντοπίσει στην τα λεξικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή τρόπου λειτουργίας του ορθογραφικού ελέγχου στο παρασκήνιο.

Επισήμανση επαναλαμβανόμενων λέξεων

Σάς ειδοποιεί για επαναλαμβανόμενων λέξεων. Για παράδειγμα, εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ο ορθογραφικός έλεγχος θα επισημαίνει Ηχητικό σήμα ηχητικό σήμα ως λάθος.

Παράβλεψη διευθύνσεων Internet και αρχείων διαδρομή

Παράβλεψη των λέξεων που αποτελούν διευθύνσεις Internet και ονόματα αρχείων. Στα παραδείγματα των λέξεων που παραβλέπει ο ορθογραφικός έλεγχος όταν έχετε κάνει αυτήν την επιλογή, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:Andy@proseware.com

Παράβλεψη λέξεων σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παράβλεψη των λέξεων που είναι γραμμένες με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ο ορθογραφικός έλεγχος δεν επισημαίνει ως σφάλμα τη λέξη ΑΒΓ.

Παράβλεψη λέξεων με αριθμούς

Παράβλεψη των λέξεων που περιέχουν αριθμούς. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, ο ορθογραφικός έλεγχος δεν επισημαίνει ως σφάλμα τη λέξη α1β2γ3.

Προτάσεις μόνο από το κυρίως λεξικό

Προτείνει λέξεις μόνο από το κυρίως λεξικό το οποίο είναι ενσωματωμένο στον ορθογραφικό έλεγχο. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, οι λέξεις από τα προσαρμοσμένα λεξικά δεν θα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις, όταν ελέγχετε την ορθογραφία ενός εγγράφου.

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας Γαλλικών

Μια άλλη επιλογή που επηρεάζει όλα τα προγράμματα του Microsoft Office είναι η ρύθμιση που επιλέγετε για καταστάσεις λειτουργίας Γαλλικών. Αυτή η ρύθμιση, λειτουργιών και για άλλες γλώσσες, είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις γλώσσας για προχωρημένους.

 1. Στο μενού του Word, και κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

 3. Στο Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις γλώσσας για προχωρημένους.

  Word εμφανίζει τις ρυθμίσεις γλώσσας για προχωρημένους.

  Επιλέξτε κανόνες για τον ορθογραφικό έλεγχο της Γαλλικά από τη λίστα λειτουργιών Γαλλικά.
 4. Από τη λίστα Λειτουργιών Γαλλικά, επιλέξτε μία από τις επιλογές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

  Επιλογή

  Αποτέλεσμα

  Νέα ορθογραφία

  Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τους κανόνες ορθογραφίας που συνιστάται από τη Γαλλική Ακαδημία της γλώσσας μετά τη μεταρρύθμιση ορθογραφίας, της 1990. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, οι λέξεις που δεν είναι γραμμένες σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες θεωρούνται λάθη. Επίσης, ο ορθογραφικός έλεγχος προτείνει λέξεις μόνο από το νέο ορθογραφικό λεξικό, που περιλαμβάνει τις λέξεις που δεν επηρεάζονται από το ορθογραφίας για λέξεις με ορθογραφικά λάθη.

  Παραδοσιακή ορθογραφία

  Ορίστε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τους κανόνες ορθογραφίας που είναι παλαιότερες τη μεταρρύθμιση ορθογραφίας, της 1990. Στην περιοχή αυτήν τη ρύθμιση, οι λέξεις που δεν είναι γραμμένες σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες θεωρούνται λάθη. Επίσης, ο ορθογραφικός έλεγχος προτείνει λέξεις μόνο από το λεξικό Παραδοσιακή ορθογραφία, το οποίο περιλαμβάνει λέξεις που δεν επηρεάζονται από τη μεταρρύθμιση ορθογραφίας, για τις λανθασμένες λέξεις.

  Παραδοσιακή και νέα ορθογραφία

  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ο ορθογραφικός έλεγχος αποδέχεται λέξεις, όπως είναι σωστά γραμμένο ανεξάρτητα από το αν έχουν πληκτρολογηθεί σύμφωνα με τη νέα ή την Παραδοσιακή ορθογραφία. Επίσης, λέξεις από τόσο τα νέα και Παραδοσιακή ορθογραφία λεξικά σας προτείνονται για λέξεις με ορθογραφικά λάθη.

Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Παραδοσιακή ορθογραφία και επεξεργαστείτε ένα έγγραφο που περιέχει τη γαλλική λέξη bruler, η λέξη θεωρείται λανθασμένη από τον ορθογραφικό έλεγχο, επειδή αυτή είναι η ορθογραφία της λέξης μετά τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα ορθογραφία ή στην επιλογή Παραδοσιακή και νέα ορθογραφία, η λέξη δεν θεωρείται λανθασμένη.

Κατά την εργασία σας σε ένα έγγραφο, ο ορθογραφικός έλεγχος μπορεί να λειτουργεί στο παρασκήνιο, αναζητώντας σφάλματα. Ως αποτέλεσμα, όταν ολοκληρώνετε το προσχέδιο στο οποίο εργάζεστε, η διαδικασία του ορθογραφικού ελέγχου εκτελείται ταχύτερα. Αυτό εξοικονομεί χρόνο, ειδικά στα μεγάλα έγγραφα.

Για να προβάλετε και να αλλάξετε αυτές τις επιλογές, θα πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τις επιλογές γλωσσικού ελέγχου. Αφού κάνετε αυτό, μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να αφήσετε επιλεγμένο το Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση. Ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ίσως θέλετε να καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Θέλετε να κρύβετε τα ορθογραφικά λάθη (τις κόκκινες κυματιστές γραμμές) στα στοιχεία που επεξεργάζεστε.

 • Χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που εκτελεί αργά λόγω περιορισμών πόρων (για παράδειγμα, λόγω έλλειψης μνήμης ή ταχύτητας Επεξεργαστή).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου

 1. Στο μενού του Word, και κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

Word προσφέρει τη δυνατότητα να έλεγχος γραμματικής, καθώς και ορθογραφικός έλεγχος. Για να προβάλετε και να αλλάξετε τις επιλογές γραμματικού ελέγχου, θα πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τις επιλογές γλωσσικού ελέγχου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου γραμματικού ελέγχου

Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν Word σημαία γραμματικών λαθών αυτόματα κατά την πληκτρολόγηση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό έλεγχο για το τρέχον ανοικτό έγγραφο, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού του Word, και κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

Ενεργοποίηση του γραμματικού ελέγχου όλα ταυτόχρονα

 • Επιλέξτε Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε γραμματικών λαθών κατά τον έλεγχο ορθογραφίας όλα ταυτόχρονα.

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων αναγνωσιμότητας

 • Επιλέξτε Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων αναγνωσιμότητας εάν θέλετε να εμφανίσετε στατιστικών στοιχείων αναγνωσιμότητας μετά την ολοκλήρωση του ορθογραφικού όλα ταυτόχρονα.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο επιλογών από το μενού στυλ γραφής: Μόνο γραμματική ή γραμματικής και στυλ. Εάν θέλετε να προβάλετε ή να αλλάξετε τους τύπους των κανόνων γραμματικής και στυλ που χρησιμοποιεί ο γραμματικός έλεγχος όταν ελέγχει κείμενά σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα γραμματικής και στυλ γραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχεία που επεξεργάζεστε και όχι μόνο σε αυτό στο οποίο εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Εάν έχετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με δυνατότητες Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος, κάντε τις καταχωρήσετε εδώ.

Δείτε επίσης

Επιλέξτε επιλογών γραμματικής και γραφής στυλ στο Word 2016 για Mac

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×