Επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης ημερομηνίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Access παρέχει ενσωματωμένες συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε παραστάσεις, προκειμένου να μορφοποιήσετε, να δημιουργήσετε, να αναλύσετε και να υπολογίσετε ημερομηνίες και ώρες. Επιλέξτε έναν πίνακα που αντιστοιχεί σε ό,τι θέλετε να κάνετε.

Θέλω…

Εμφάνιση ημερομηνίας ή ώρας σε συγκεκριμένη μορφή

Διαίρεση ημερομηνίας ή ώρας σε μέρη

Μετατροπή αριθμών και κειμένου σε ημερομηνίες και ώρες

Προσθήκη ή αφαίρεση ημερομηνιών

Εισαγωγή της σημερινής ημερομηνίας ή της τρέχουσας ώρας

Εμφάνιση ημερομηνίας ή ώρας σε συγκεκριμένη μορφή

Εμφανίστε τις ημερομηνίες με τη μορφή που θέλετε. Η στήλη Αποτέλεσμα θεωρεί δεδομένο ότι το πεδίο [ΗμερομηνίαΈναρξης] περιέχει την τιμή ημερομηνίας/ώρας 11 Ιανουαρίου 2012 17:30:15.

Συνάρτηση

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Μορφή*

Συνάρτηση μορφής γενικής χρήσης, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών ημερομηνίας/ώρας.

Format([ΗμερομηνίαΈναρξης];"εεεε-μμ-ηη")

2012-01-11

Μορφή ημερομηνίας/ώρας*

Εφαρμόζει μία από τις 5 ενσωματωμένες μορφές ημερομηνίας/ώρας σε μια τιμή.

FormatDateTime([ΗμερομηνίαΈναρξης];vbLongDate)

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

MonthName*

Μετατρέπει έναν αριθμό σε όνομα μήνα. Επιστρέφει σφάλμα εάν δώσετε αριθμό εκτός της περιοχής 1-12.

MonthName(12)

Δεκέμβριος

WeekdayName*

Μετατρέπει έναν αριθμό σε όνομα ημέρας της εβδομάδας. Επιστρέφει σφάλμα εάν δώσετε αριθμό εκτός της περιοχής 1-7.

WeekdayName(2)

Δευτέρα

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Access.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μορφοποίηση ημερομηνιών σε βάσεις δεδομένων επιφάνειας εργασίας και σε εφαρμογές Access.

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαίρεση ημερομηνίας ή ώρας σε μέρη

Μερικές φορές, αρκεί να γνωρίζετε ένα μέρος της τιμής ημερομηνίας/ώρας, όπως το έτος ή το λεπτό. Όλες αυτές οι συναρτήσεις επιστρέφουν ακέραιες τιμές που αντιστοιχούν στο διάστημα που αναζητάτε. Η στήλη Αποτέλεσμα θεωρεί δεδομένο ότι το πεδίο [ΗμερομηνίαΈναρξης] περιέχει την τιμή ημερομηνίας/ώρας 11 Ιαν. 2012 17:30:15.

Συνάρτηση

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Έτος

Επιστρέφει το τμήμα έτους για την τιμή ημερομηνίας/ώρας.

Year([ΗμερομηνίαΈναρξης])

2012

Μήνα

Επιστρέφει το τμήμα μήνα για την τιμή ημερομηνίας/ώρας (1 έως 12).

Month([ΗμερομηνίαΈναρξης])

1

Ημέρα

Επιστρέφει το τμήμα ημέρας για την τιμή ημερομηνίας/ώρας (1 έως 31).

Day([ΗμερομηνίαΈναρξης])

11

Weekday*

Επιστρέφει την αριθμητική ημέρα της εβδομάδας (1 έως 7). Από προεπιλογή, η Κυριακή θεωρείται η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική ημέρα ως πρώτη.

Weekday([ΗμερομηνίαΈναρξης])

4

Ώρα*

Επιστρέφει το τμήμα ώρας για την τιμή ημερομηνίας/ώρας (0 έως 23).

Hour([ΗμερομηνίαΈναρξης])

17

Λεπτό*

Επιστρέφει το τμήμα λεπτού για την τιμή ημερομηνίας/ώρας (0 έως 59).

Minute([ΗμερομηνίαΈναρξης])

30

Δεύτερο*

Επιστρέφει το τμήμα δευτερολέπτου για την τιμή ημερομηνίας/ώρας (0 έως 59).

Second([ΗμερομηνίαΈναρξης])

15

DatePart

Μια έκδοση των παραπάνω συναρτήσεων με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων, όπου μπορείτε να ορίσετε ποιο τμήμα της τιμής ημερομηνίας/ώρας θέλετε.

DatePart("εεεε";[ΗμερομηνίαΈναρξης])

2012

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Access.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μετατροπή αριθμών και κειμένου σε ημερομηνίες και ώρες

Η Access αποθηκεύει τις ημερομηνίες ως αριθμούς κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2012, 5:30 ΜΜ, αποθηκεύεται ως 40919,72917. Το ακέραιο μέρος της τιμής, που βρίσκεται στα αριστερά της υποδιαστολής, δείχνει την ημερομηνία. Το κλασματικό μέρος, που βρίσκεται στα δεξιά της υποδιαστολής, αντιπροσωπεύει την ώρα. Αυτές οι συναρτήσεις σάς βοηθούν να δημιουργήσετε τον αριθμό κινητής υποδιαστολής από άλλες τιμές, όπως ακέραιους αριθμούς ή κείμενο.

Συνάρτηση

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα (πώς το αποθηκεύει η Access)

DateSerial

Σημείωση:  Σε μια εφαρμογή Access, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DateFromParts ή DateWithTimeFromParts.

Δημιουργεί μια τιμή ημερομηνίας από ακέραιους αριθμούς που δίνετε για το έτος, το μήνα και την ημέρα.

DateSerial(2012;1;11)

40919,0

CDate*

Μετατρέπει κείμενο σε τιμή ημερομηνίας/ώρας. Χειρίζεται τα τμήματα ημερομηνίας και ώρας του αριθμού.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το δυαδική τιμήσυνάρτηση IsDate για να καθορίσετε εάν μια συμβολοσειρά κειμένου μπορεί να μετατραπεί σε μια τιμή ημερομηνίας/ώρας. Για παράδειγμα, IsDate("1/11/2012") επιστρέφει την τιμή True.

CDate("11/1/2012 17:30")

40919,72917

Συνάρτηση DateValue*

Μετατρέπει το κείμενο σε τιμή ημερομηνίας/ώρας, αλλά δεν μετατρέπει το τμήμα της ώρας.

DateValue("11/1/2012 17:30")

40919,0

TimeValue*

Μετατρέπει το κείμενο σε τιμή ημερομηνίας/ώρας, αλλά δεν μετατρέπει καμία πληροφορία ημερομηνίας.

TimeValue("11/1/2012 17:30")

0,72917

TimeSerial

Σημείωση:  Σε μια εφαρμογή Access, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TimeFromParts ή DateWithTimeFromParts.

Δημιουργεί μια τιμή ώρας από ακέραιους αριθμούς που δίνετε για την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Access.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη ή αφαίρεση ημερομηνιών

Με αυτές τις συναρτήσεις προσθέτετε ή αφαιρείτε χρονικά διαστήματα σε ημερομηνίες, ενώ επίσης υπολογίζετε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο τιμές ημερομηνίας/ώρας.

Συνάρτηση

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Συνάρτηση DateAdd

Προσθέτει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μήνες ή 3 ώρες) σε μια τιμή ημερομηνίας/ώρας. Για να αφαιρέσετε, χρησιμοποιήστε έναν αρνητικό αριθμό ως δεύτερο όρισμα.

DateAdd("μ"; 1; "11/1/2012")

11/2/2012

Συνάρτηση DateDiff

Καθορίζει τον αριθμό των χρονικών διαστημάτων (π.χ. ημέρες ή λεπτά) ανάμεσα σε δύο τιμές ημερομηνίας/ώρας.

Σημείωση:  Μην ξεχνάτε επίσης ότι, αν αφαιρέσετε μια τιμή ημερομηνίας από μια άλλη, θα προκύψει η μεταξύ τους διαφορά σε ημέρες. Για παράδειγμα, #15/2/2012# - #1/2/2012# = 14.

DateDiff("η";"11/1/2012";"15/4/2012")

95

Δείτε πώς μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Επάνω μέρος της σελίδας

Εισαγωγή της σημερινής ημερομηνίας ή της τρέχουσας ώρας

Για να προσδιορίσετε την τρέχουσα ημερομηνία ή ώρα, χρησιμοποιήστε αυτές τις συναρτήσεις. Η στήλη Αποτέλεσμα θεωρεί δεδομένο ότι η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα του συστήματος είναι 11 Ιανουαρίου 2012 17:30:15.

Συνάρτηση

Χρήση

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

Τώρα

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματος.

Now()

11/1/2012 5:30:15 μ.μ.

Ημερομηνία

Σημείωση:  Σε μια εφαρμογή Access, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Today.

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος.

Date()

11/1/2012

Ώρα*

Επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος.

Time()

5:30:15 μ.μ.

Χρονόμετρο*

Επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν παρέλθει από τα μεσάνυχτα.

Timer()

63015

* Δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές Access.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×