Επιλογή της κατάλληλης προβολής για την εργασία στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προβάλετε τις διαφάνειες PowerPoint με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εργασία που εκτελείται τη συγκεκριμένη στιγμή. Ορισμένες προβολές είναι χρήσιμα όταν θέλετε να δημιουργήσετε την παρουσίασή σας, ενώ κάποιες άλλες πιο χρήσιμες για την παρουσίασή σας.

Μπορείτε να βρείτε τις επιλογές προβολής διαφορετικές PowerPoint στην καρτέλα Προβολή, όπως φαίνεται παρακάτω.

Εμφανίζει το μενού "Προβολή" στο PowerPoint

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες προβολές στη γραμμή εργασιών, στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου της διαφάνειας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Εμφανίζει τα κουμπιά "Προβολή" στο κάτω μέρος της οθόνης στο PowerPoint

Σημείωση: Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη προβολή στην PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής.

Προβολές για τη δημιουργία της παρουσίασής σας

Κανονική προβολή

Η Κανονική προβολή είναι διαθέσιμη από την γραμμή εργασιών Κουμπί "Κανονική προβολή" στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή από την καρτέλα Προβολή στην Κορδέλα.

Κανονική προβολή είναι στη λειτουργία επεξεργασίας όπου θα εργάζεστε πιο συχνά για να δημιουργήσετε τις διαφάνειές σας. Παρακάτω, η κανονική προβολή εμφανίζει μικρογραφίες διαφανειών στα αριστερά, ένα μεγάλο παράθυρο που εμφανίζει την τρέχουσα διαφάνεια και μια ενότητα κάτω από την τρέχουσα διαφάνεια, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις ομιλητή για αυτήν τη διαφάνεια.

Εμφανίζει την "Κανονική προβολή" στο PowerPoint

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Η προβολή Ταξινόμηση διαφανειών είναι επίσης διαθέσιμη από τη γραμμή εργασιών Εμφανίζει το κουμπί "Προβολή διαφανειών" στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα.

Προβολή Ταξινόμησης διαφανειών (παρακάτω) εμφανίζει όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας σε οριζόντια μια ακολουθία, μικρογραφίες. Προβολή παρουσίασης είναι χρήσιμο όταν θέλετε να οργανώσετε ξανά τις διαφάνειές σας — μπορείτε να απλώς κάντε κλικ στην επιλογή και σύρετε τις διαφάνειές σας σε μια νέα θέση ή να προσθέσετε ενότητες για την οργάνωση των διαφανειών σας σε ομάδες χαρακτηριστικό.

Εμφανίζει την προβολή ταξινόμησης διαφανειών στο PowerPoint

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες, ανατρέξτε στο θέμα Οργάνωση των διαφανειών του PowerPoint σε ενότητες.

Προβολή σελίδας σημειώσεων

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις σημειώσεις ομιλητή στη γραμμή εργασιών με το κουμπί Σημειώσεις κουμπί σημειώσεων στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή Σελίδα σημειώσεων από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα.

Το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις βρίσκεται κάτω από το παράθυρο της διαφάνειας. Μπορείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις σας ή να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις σε μια παρουσίαση που στέλνετε στο ακροατήριο, ή απλώς να τις χρησιμοποιήσετε ως υποδείξεις για εσάς κατά την παρουσίαση.

Εμφανίζει το τμήμα παραθύρου "Σημειώσεις" του ομιλητή στο PowerPoint

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημειώσεις, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στις διαφάνειες.

Προβολή διάρθρωσης

Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή διάρθρωσης από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα. (Στο PowerPoint 2013 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε πλέον να λάβετε στην προβολή διάρθρωσης από την κανονική προβολή. Πρέπει να μεταβείτε σε αυτήν από την καρτέλα Προβολή.)

Χρήση προβολής διάρθρωσης για τη δημιουργία μιας διάρθρωσης ή ιστορίας πίνακα για την παρουσίασή σας. Εμφανίζει μόνο το κείμενο των διαφανειών σας, δεν εικόνες ή άλλα γραφικά στοιχεία.

Εμφανίζει την "Προβολή διάρθρωσης" στο PowerPoint

Προβολές υποδείγματος

Οι προβολές υποδείγματος είναι διαθέσιμες από την καρτέλα Προβολή στην ομάδα Προβολές υποδείγματος, από όπου μπορείτε να επιλέξετε την κύρια προβολή που θέλετε.

Οι προβολές υποδείγματος περιλαμβάνουν: Διαφάνεια, Σημειώσεις ακροατηρίου και Σημειώσεις. Το βασικό πλεονέκτημα της εργασίας σε προβολή υποδείγματος είναι ότι μπορείτε να κάνετε αλλαγές στυλ ταυτόχρονα σε όλες τις διαφάνειες, σελίδες σημειώσεων ή τις σημειώσεις ακροατηρίου που σχετίζονται με την παρουσίασή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προβολών υποδείγματος, ανατρέξτε στο θέμα:

Προβολές για την επίδειξη και προβολή της παρουσίασής σας

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή παρουσίαση είναι διαθέσιμη από τη γραμμή εργασιών Εμφανίζει το κουμπί "Προβολή παρουσίασης" στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας.

Χρησιμοποιήστε την προβολή παρουσίασης για την επίδειξη της παρουσίασης στο ακροατήριό σας. Η προβολή παρουσίασης καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή, ακριβώς όπως θα φαίνεται η παρουσίασή σας σε μια μεγάλη οθόνη, όταν θα τη βλέπει τη ακροατήριο.

Προβολή παρουσιαστή

Για να μεταβείτε στην προβολή Παρουσιαστής, ενώ βρίσκεστε στην προβολή Παρουσίασης στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στο Εμφάνιση του κουμπιού "Προβολή παρουσιαστή" στο PowerPoint και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή (όπως φαίνεται παρακάτω).

Χρησιμοποιήστε την προβολή Παρουσιαστή για να δείτε τις σημειώσεις σας κατά την ώρα της παρουσίασης στο ακροατήριο. Στην προβολή Παρουσιαστής, το ακροατήριό σας δεν μπορεί να δει τις σημειώσεις σας.

Εμφανίζει το μενού προβολής παρουσιαστή του PowerPoint

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προβολής παρουσιαστή, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των σημειώσεων ομιλητή κατά την παρουσίαση.

Προβολή ανάγνωσης

Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή ανάγνωσης από τη γραμμή εργασιών κουμπί προβολής ανάγνωσης στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας.

Οι περισσότεροι αναθεώρηση παρουσίασης PowerPoint χωρίς Παρουσιαστής θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προβολή ανάγνωσης. Εμφανίζει την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη όπως προβολή παρουσίασης και να περιλαμβάνει μερικές απλές στοιχεία ελέγχου ώστε να μπορείτε εύκολα να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των διαφανειών.

Προβολές για τη δημιουργία της παρουσίασής σας

Υπάρχουν διάφορες προβολές του PowerPoint που μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια επαγγελματική παρουσίαση.

Κανονική προβολή

Κανονική προβολή είναι η κύρια προβολή επεξεργασίας, όπου γράφετε και σχεδιάζετε τις παρουσιάσεις σας. Κανονική προβολή περιλαμβάνει τέσσερις περιοχές εργασίας:

Κανονική προβολή

1: καρτέλα Διάρθρωση Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε να γράφετε το περιεχόμενο — για να καταγράψετε τις ιδέες σας, Σχεδιασμός πώς θέλετε να παρουσιάσετε τους και να μετακινήσετε διαφάνειες και το κείμενο. Καρτέλα "Διάρθρωση" εμφανίζει το κείμενο της διαφάνειας σε μορφή διάρθρωσης.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε αντίγραφο της διάρθρωσης της παρουσίασής σας, με μόνο το κείμενο (όπως εμφανίζεται σε προβολή διάρθρωσης) και κανένα από τα γραφικά ή κίνησης, πρώτα κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο ".

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή διαφάνειες πλήρους σελίδας στην περιοχή άλλες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση στο επάνω μέρος.

2: στην καρτέλα διαφάνειες  Προβάλετε τις διαφάνειες της παρουσίασής σας ως εικόνες σε μικρογραφία κατά την επεξεργασία. Οι μικρογραφίες να μπορείτε εύκολα να περιήγησή σας στην παρουσίαση και να δείτε τα αποτελέσματα των τυχόν αλλαγές σχεδίασης. Μπορείτε επίσης εύκολα να αναδιατάξετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες εδώ.

3: παράθυρο διαφανειών Στην επάνω δεξιά ενότητα του παραθύρου του PowerPoint, το παράθυρο διαφάνεια εμφανίζει μια μεγάλη προβολή της τρέχουσας διαφάνειας. Με την τρέχουσα διαφάνεια που εμφανίζεται σε αυτήν την προβολή, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και να εισαγάγετε εικόνες, πίνακες, SmartArt γραφικά, γραφήματα, σχεδίου αντικείμενα, πλαίσια κειμένου, ταινίες, ήχους, υπερ-συνδέσεις και κινούμενες εικόνες.

4: παράθυρο σημειώσεων Στο παράθυρο σημειώσεις, κάτω από το παράθυρο διαφάνεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις που ισχύουν για την τρέχουσα διαφάνεια. Αργότερα, μπορείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις σας και να αναφέρονται σε αυτά κατά την παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σημειώσεις για να δώσετε στο ακροατήριό σας ή για να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις σε μια παρουσίαση που στέλνετε στο ακροατήριο ή δημοσιεύσετε σε μια ιστοσελίδα.

Μπορείτε να εναλλάξετε τις διαφάνειες και διάρθρωση καρτέλες. Για να μεγεθύνετε ή να αποκρύψετε το παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση ή απόκρυψη στην καρτέλα διάρθρωση ή τις διαφάνειες.

Σημείωση: Για να προβάλετε το χάρακα ή γραμμών πλέγματος σε κανονική προβολή, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του χάρακα ή γραμμών πλέγματος.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών παρέχει μια προβολή των διαφανειών σας σε μορφή μικρογραφιών. Αυτή η προβολή σας διευκολύνει να ταξινομήσετε και να οργανώσετε την ακολουθία των διαφανειών σας με τον οποίο δημιουργείτε την παρουσίασή σας, και στη συνέχεια επίσης καθώς κάνετε την προετοιμασία την παρουσίασή σας για την εκτύπωση.

Μπορείτε να προσθέσετε ενότητες σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών επίσης και Ταξινόμηση διαφανειών σε διαφορετικές κατηγορίες ή ενότητες. Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών από τη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Προβολή σελίδας σημειώσεων

Το παράθυρο σημειώσεων βρίσκεται κάτω από το παράθυρο διαφανειών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις που ισχύουν για την τρέχουσα διαφάνεια. Αργότερα, μπορείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις σας και να αναφέρονται σε αυτά κατά την παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σημειώσεις για να δώσετε στο ακροατήριό σας ή για να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις σε μια παρουσίαση που στέλνετε στο ακροατήριο ή δημοσιεύσετε σε μια ιστοσελίδα.

Όταν θέλετε να προβάλετε και να εργαστείτε με τις σημειώσεις σας σε μορφή πλήρους σελίδας, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα σημειώσεων.

Προβολές υποδείγματος

Συμπεριλάβετε τις προβολές υποδείγματος, διαφανειών, σημειώσεων ακροατηρίου, και να προβάλετε τις σημειώσεις. Είναι το κύριο διαφανειών που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων των φόντου, χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, μεγέθη κράτησης θέσης και τις θέσεις. Το βασικό πλεονέκτημα για να εργάζεστε σε μια προβολή υποδείγματος είναι ότι στο υπόδειγμα διαφανειών, σημειώσεων υπόδειγμα, ή υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου, μπορείτε να κάνετε αλλαγές καθολικής στυλ σε κάθε διαφάνεια, σελίδα σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου που σχετίζεται με την παρουσίασή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με υποδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι ένα υπόδειγμα διαφανειών; και Δημιουργία και προσαρμογή υποδείγματος διαφανειών.

Προβολές για την παρουσίασή σας

Προβολή παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε την προβολή παρουσίασης για να κάνετε την παρουσίασή σας για το ακροατήριό σας. Προβολή παρουσίασης καταλαμβάνει υπολογιστή πλήρους οθόνης, ακριβώς όπως θα φαίνονται την παρουσίασή σας σε μια μεγάλη οθόνη όταν το βλέπει το ακροατήριό σας. Μπορείτε να δείτε πώς θα φαίνονται σας γραφικά, τους χρονισμούς, ταινίες, εφέ κίνησης και εφέ μετάβασης κατά τη διάρκεια της πραγματικής παρουσίασης.

Για να κλείσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Προβολή παρουσιαστή

Προβολή παρουσιαστή είναι μια κλειδιού προβολή που βασίζεται σε προβολή παρουσίασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας. Χρησιμοποιώντας δύο οθόνες, μπορείτε να εκτελέσετε άλλα προγράμματα και προβολή σημειώσεων ομιλητή που δεν μπορούν να δουν το ακροατήριό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητες πολλών οθονών, ενεργοποιήστε την υποστήριξη πολλών οθονών και ενεργοποιήστε την επιλογή της προβολής παρουσιαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προβολής παρουσιαστή, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των σημειώσεων ομιλητή ιδιωτικά κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης σε πολλαπλές οθόνες.

Προβολή ανάγνωσης

Χρησιμοποιήστε την προβολή ανάγνωσης για παράδοση παρουσίασης δεν σε ένα ακροατήριο (μέσω μια μεγάλη οθόνη, για παράδειγμα), αλλά σε κάποιον προβολή της παρουσίασης στον υπολογιστή τους. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την προβολή ανάγνωσης στον δικό σας υπολογιστή, όταν θέλετε να προβάλετε μια παρουσίαση, όχι σε προβολή παρουσίασης πλήρους οθόνης, αλλά σε ένα παράθυρο με απλή στοιχεία ελέγχου που διευκολύνουν την παρουσίαση για να δείτε. Μπορείτε να πάντα εναλλαγή από προβολή ανάγνωσης σε μία από τις άλλες προβολές εάν θέλετε να αλλάξετε την παρουσίαση.

Προβολές για την προετοιμασία και την εκτύπωση της παρουσίασης

Για να αποθηκεύσετε χαρτιού και της γραφής, θα θέλετε να προετοιμάσετε εργασίας εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Το PowerPoint παρέχει προβολές και τις ρυθμίσεις για να σας βοηθήσουν να καθορίσετε τι θέλετε να εκτυπώσετε (διαφανειών, σημειώσεων για το ακροατήριο ή σελίδες σημειώσεων) και τον τρόπο που θέλετε να εκτυπώσετε (στο χρώμα, διαβαθμίσεις του γκρι, ασπρόμαυρο, με πλαίσια, και πολλά άλλα) αυτές οι εργασίες.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και προεπισκόπηση εκτύπωσης, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση διαφανειών του PowerPoint ή σημειώσεων ακροατηρίου.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών παρέχει μια προβολή των διαφανειών σας σε μορφή μικρογραφιών. Αυτή η προβολή διευκολύνει για να ταξινομήσετε και να οργανώσετε την ακολουθία των διαφανειών σας καθώς προετοιμάζετε για την εκτύπωση των διαφανειών σας. Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών από τη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Προεπισκόπηση εκτύπωσης σάς επιτρέπει να καθορίσετε ρυθμίσεις για το τι θέλετε να εκτυπώσετε — σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων, και περιγράμματος ή διαφάνειες. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Εκτύπωση, και, στη συνέχεια, επιλέξτε επιλογές στην περιοχή Ρυθμίσεις.

Προβολές για τη δημιουργία της παρουσίασής σας

Υπάρχουν διάφορες προβολές του PowerPoint που μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια επαγγελματική παρουσίαση.

Κανονική προβολή

Κανονική προβολή είναι η κύρια προβολή επεξεργασίας, όπου γράφετε και σχεδιάζετε τις παρουσιάσεις σας. Κανονική προβολή περιλαμβάνει τέσσερις περιοχές εργασίας:

Κανονική προβολή

1: καρτέλα Διάρθρωση Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε να γράφετε το περιεχόμενο — για να καταγράψετε τις ιδέες σας, Σχεδιασμός πώς θέλετε να παρουσιάσετε τους και να μετακινήσετε διαφάνειες και το κείμενο. Καρτέλα "Διάρθρωση" εμφανίζει το κείμενο της διαφάνειας σε μορφή διάρθρωσης.

Σημείωση: Για να εκτυπώσετε αντίγραφο της διάρθρωσης της παρουσίασής σας, με μόνο το κείμενο (όπως εμφανίζεται σε προβολή διάρθρωσης) και κανένα από τα γραφικά ή κίνησης, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση, επιλέξτε προβολή διάρθρωσης στην περιοχή Εκτύπωση Τι, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

2: στην καρτέλα διαφάνειες Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να προβάλετε τις διαφάνειες της παρουσίασής σας ως εικόνες σε μικρογραφία κατά την επεξεργασία. Οι μικρογραφίες να μπορείτε εύκολα να περιήγησή σας στην παρουσίαση και να δείτε τα αποτελέσματα των τυχόν αλλαγές σχεδίασης. Μπορείτε επίσης εύκολα να αναδιατάξετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε διαφάνειες εδώ.

3: παράθυρο διαφανειών Στην επάνω δεξιά ενότητα του παραθύρου του PowerPoint, το παράθυρο διαφάνεια εμφανίζει μια μεγάλη προβολή της τρέχουσας διαφάνειας. Με την τρέχουσα διαφάνεια που εμφανίζεται σε αυτήν την προβολή, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και να εισαγάγετε εικόνες, πίνακες, SmartArt γραφικά, γραφήματα, σχεδίου αντικείμενα, πλαίσια κειμένου, ταινίες, ήχους, υπερ-συνδέσεις και κινούμενες εικόνες.

4: παράθυρο σημειώσεων Στο παράθυρο σημειώσεις, κάτω από το παράθυρο διαφάνεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις που ισχύουν για την τρέχουσα διαφάνεια. Αργότερα, μπορείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις σας και να αναφέρονται σε αυτά κατά την παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σημειώσεις για να μοιράστε στο ακροατήριό σας ή για να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις σε μια παρουσίαση που στέλνετε στο ακροατήριο ή δημοσιεύσετε σε μια ιστοσελίδα.

Μπορείτε να εναλλάξετε τις διαφάνειες και διάρθρωση καρτέλες. Για να μεγεθύνετε ή να αποκρύψετε το παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση ή απόκρυψη στην καρτέλα διάρθρωση ή τις διαφάνειες.

Σημείωση: Για να προβάλετε το χάρακα ή γραμμών πλέγματος σε κανονική προβολή, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του χάρακα ή γραμμών πλέγματος.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Η προβολή σάς παρέχει μια προβολή των διαφανειών σας σε μορφή μικρογραφιών Ταξινόμηση διαφανειών. Αυτή η προβολή σας διευκολύνει να ταξινομήσετε και να οργανώσετε την ακολουθία των διαφανειών σας με τον οποίο δημιουργείτε την παρουσίασή σας, και στη συνέχεια επίσης καθώς κάνετε την προετοιμασία την παρουσίασή σας για την εκτύπωση.

Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών από τη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Προβολή σελίδας σημειώσεων

Το παράθυρο σημειώσεων βρίσκεται ακριβώς κάτω από το παράθυρο διαφανειών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις που ισχύουν για την τρέχουσα διαφάνεια. Αργότερα, μπορείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις σας και να αναφέρονται σε αυτά κατά την παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σημειώσεις για να μοιράστε στο ακροατήριό σας ή για να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις σε μια παρουσίαση που στέλνετε στο ακροατήριο ή δημοσιεύσετε σε μια ιστοσελίδα.

Όταν θέλετε να προβάλετε και να εργαστείτε με τις σημειώσεις σας σε μορφή πλήρους σελίδας, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα σημειώσεων.

Προβολές υποδείγματος

Τις προβολές υποδείγματος περιλαμβάνουν διαφανειών, σημειώσεων ακροατηρίου, και να προβάλετε τις σημειώσεις. Είναι το κύριο διαφανειών που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων των φόντου, χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, μεγέθη κράτησης θέσης και τις θέσεις. Το βασικό πλεονέκτημα για να εργάζεστε σε μια προβολή υποδείγματος είναι ότι στο υπόδειγμα διαφανειών, σημειώσεων υπόδειγμα, ή υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου, μπορείτε να κάνετε αλλαγές καθολικής στυλ σε κάθε διαφάνεια, σελίδα σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου που σχετίζεται με την παρουσίασή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με υποδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι ένα υπόδειγμα διαφανειών; και Δημιουργία και προσαρμογή υποδείγματος διαφανειών.

Προβολές για την παρουσίασή σας

Προβολή παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε την προβολή παρουσίασης για να κάνετε την παρουσίασή σας για το ακροατήριό σας. Προβολή παρουσίασης καταλαμβάνει υπολογιστή πλήρους οθόνης, όπως μια πραγματική παρουσίαση. Σε αυτήν την προβολή, βλέπετε την παρουσίασή σας τον τρόπο που θα το ακροατήριό σας. Μπορείτε να δείτε πώς θα φαίνονται σας γραφικά, τους χρονισμούς, ταινίες, εφέ κίνησης και εφέ μετάβασης κατά τη διάρκεια της πραγματικής παρουσίασης.

Για να κλείσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Σημείωση: Για να τερματίσετε μια παρουσίαση ενώ βρίσκεστε σε προβολή παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Προβολή παρουσιαστή

Ένα κλειδί προβολή που βασίζεται σε προβολή παρουσίασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας ονομάζεται προβολή παρουσιαστή. Χρησιμοποιώντας δύο οθόνες, μπορείτε να εκτελέσετε άλλα προγράμματα και προβολή σημειώσεων ομιλητή που δεν μπορούν να δουν το ακροατήριό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει δυνατότητες πολλών οθονών, ενεργοποιήστε την υποστήριξη πολλών οθονών και ενεργοποιήστε την επιλογή της προβολής παρουσιαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προβολής παρουσιαστή, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή των σημειώσεων ομιλητή ιδιωτικά κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης σε πολλαπλές οθόνες.

Προβολές για την προετοιμασία και την εκτύπωση μιας παρουσίασης

Για να αποθηκεύσετε χαρτιού και της γραφής, θα θέλετε να προετοιμάσετε εργασίας εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Το PowerPoint παρέχει προβολές και τις ρυθμίσεις για να σας βοηθήσουν να καθορίσετε τι θέλετε να εκτυπώσετε (διαφανειών, σημειώσεων για το ακροατήριο ή σελίδες σημειώσεων) και τον τρόπο που θέλετε να εκτυπώσετε (στο χρώμα, διαβαθμίσεις του γκρι, ασπρόμαυρο, με πλαίσια, και πολλά άλλα) αυτές οι εργασίες.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Η προβολή σάς παρέχει μια προβολή των διαφανειών σας σε μορφή μικρογραφιών Ταξινόμηση διαφανειών. Αυτή η προβολή διευκολύνει για να ταξινομήσετε και να οργανώσετε την ακολουθία των διαφανειών σας καθώς προετοιμάζετε για την εκτύπωση των διαφανειών σας. Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών από τη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας ή από την καρτέλα Προβολή στην κορδέλα.

Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Προεπισκόπηση εκτύπωσης σάς επιτρέπει να καθορίσετε ρυθμίσεις για το τι θέλετε να εκτυπώσετε — σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων, και περιγράμματος ή τις διαφάνειες, πριν από την εκτύπωση. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη για να εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Στις προβολές του PowerPoint που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε και ΠΑΡΑΔΟΣΗ την παρουσίασή σας είναι οι εξής:

 • Κανονική προβολή

 • Προβολή ταξινόμησης διαφανειών

 • Προβολή σελίδας σημειώσεων

 • Προβολή διάρθρωσης (διαθέσιμο στο PowerPoint 2016 για Mac και νεότερες εκδόσεις)

 • Προβολή παρουσίασης

 • Προβολή παρουσιαστή

 • Οι κύριες προβολές: διαφανειών, σημειώσεων ακροατηρίου και σημειώσεων

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών PowerPoint σε δύο μέρη:

Χρήση του μενού " Προβολή " για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών

Μενού "Προβολή" στο PowerPoint

Πρόσβαση στις τρεις κύριο προβολές (κανονική, Ταξινόμηση διαφανειών ή προβολή παρουσίασης) στην κάτω γραμμή του παραθύρου του PowerPoint

Κουμπιά προβολής στο κάτω μέρος του παραθύρου του PowerPoint

Προβολές για τη δημιουργία ή επεξεργασία της παρουσίασής σας

Πολλές προβολές στο PowerPoint μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια επαγγελματική παρουσίαση.

 • Κανονική προβολή     Κανονική προβολή είναι η κύρια προβολή επεξεργασίας, όπου γράφετε και σχεδιάζετε τις παρουσιάσεις σας. Κανονική προβολή διαθέτει τρεις περιοχές εργασίας:

  • Παράθυρο μικρογραφιών

  • Παράθυρο διαφανειών

  • Παράθυρο σημειώσεων

  Το παράθυρο μικρογραφιών, παραθύρου διαφανειών και παραθύρου σημειώσεων στο PowerPoint για Mac

  Σημείωση: PowerPoint για Mac 2011 διαιρεί το παράθυρο μικρογραφιών σε δύο περιοχές εργασίας: στην καρτέλα διάρθρωσης και στην καρτέλα διαφάνειες

 • Προβολή ταξινόμησης διαφανειών     Προβολή ταξινόμησης διαφανειών παρέχει μια προβολή των διαφανειών σας σε μορφή μικρογραφιών. Αυτή η προβολή σας διευκολύνει να ταξινομήσετε και να οργανώσετε την ακολουθία των διαφανειών σας με τον οποίο δημιουργείτε την παρουσίασή σας, και στη συνέχεια επίσης καθώς κάνετε την προετοιμασία την παρουσίασή σας για την εκτύπωση. Μπορείτε να προσθέσετε ενότητες σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών επίσης και Ταξινόμηση διαφανειών σε διαφορετικές κατηγορίες ή ενότητες.

 • Προβολή σελίδας σημειώσεων     Το παράθυρο σημειώσεων βρίσκεται κάτω από το παράθυρο διαφανειών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις που ισχύουν για την τρέχουσα διαφάνεια. Αργότερα, μπορείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις σας και να αναφέρονται σε αυτά κατά την παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σημειώσεις για να δώσετε στο ακροατήριό σας ή για να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις σε μια παρουσίαση που στέλνετε στο ακροατήριο ή δημοσιεύσετε σε μια ιστοσελίδα.

 • Προβολή διάρθρωσης    (Έχουν εισαχθεί στην PowerPoint 2016 για Mac ) Προβολή διάρθρωσης εμφανίζει την παρουσίασή σας ως μια διάρθρωση που αποτελείται από τα τίτλους και το κύριο κείμενο από κάθε διαφάνεια. Κάθε τίτλος εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που περιέχει την προβολή διάρθρωσης, μαζί με ένα εικονίδιο διαφάνειας και αριθμός διαφάνειας. Εργασία σε προβολή διάρθρωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν θέλετε να κάνετε συνολική επεξεργασία, δείτε μια επισκόπηση της παρουσίασής σας, αλλάξτε την ακολουθία των κουκκίδων ή των διαφανειών ή εφαρμογή αλλαγών μορφοποίησης.

 • Οι κύριες προβολές     Τις προβολές υποδείγματος περιλαμβάνουν διαφανειών, σημειώσεων ακροατηρίου, και να προβάλετε τις σημειώσεις. Είναι το κύριο διαφανειών που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων των φόντου, χρώματα θέματος, γραμματοσειρές θέματος, εφέ θέματος, μεγέθη κράτησης θέσης και τις θέσεις. Το βασικό πλεονέκτημα για να εργάζεστε σε μια προβολή υποδείγματος είναι ότι στο υπόδειγμα διαφανειών, σημειώσεων υπόδειγμα, ή υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου, μπορείτε να κάνετε αλλαγές καθολικής στυλ σε κάθε διαφάνεια, σελίδα σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου που σχετίζεται με την παρουσίασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με υποδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα Τροποποίηση υποδείγματος διαφανειών.

Προβολές για την παρουσίασή σας

 • Προβολή παρουσίασης     Χρησιμοποιήστε την προβολή παρουσίασης για να κάνετε την παρουσίασή σας για το ακροατήριό σας. Σε αυτήν την προβολή των διαφανειών σας καταλαμβάνουν υπολογιστή πλήρους οθόνης.

 • Προβολή παρουσιαστή     Προβολή παρουσιαστή σάς βοηθά να διαχειριστείτε τις διαφάνειές σας ενώ κάνετε παρουσίαση, παρακολουθώντας πόσος χρόνος έχει παρέλθει, των διαφανειών είναι Επόμενο και εμφανίζοντας τις σημειώσεις που μόνο εσείς μπορείτε να δείτε (ενώ επίσης δίνει τη δυνατότητα να κρατάτε σημειώσεις σύσκεψης καθώς κάνετε την παρουσίαση).

Προβολές για την προετοιμασία και την εκτύπωση της παρουσίασης

Για να αποθηκεύσετε χαρτιού και της γραφής, θα θέλετε να προετοιμάσετε εργασίας εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση. Το PowerPoint παρέχει προβολές και τις ρυθμίσεις για να σας βοηθήσουν να καθορίσετε τι θέλετε να εκτυπώσετε (διαφανειών, σημειώσεων για το ακροατήριο ή σελίδες σημειώσεων) και τον τρόπο που θέλετε να εκτυπώσετε (στο χρώμα, διαβαθμίσεις του γκρι, ασπρόμαυρο, με πλαίσια, και πολλά άλλα) αυτές οι εργασίες.

 • Προβολή ταξινόμησης διαφανειών     Προβολή ταξινόμησης διαφανειών παρέχει μια προβολή των διαφανειών σας σε μορφή μικρογραφιών. Αυτή η προβολή διευκολύνει για να ταξινομήσετε και να οργανώσετε την ακολουθία των διαφανειών σας καθώς προετοιμάζετε για την εκτύπωση των διαφανειών σας.

 • Προεπισκόπηση εκτύπωσης     Προεπισκόπηση εκτύπωσης σάς επιτρέπει να καθορίσετε ρυθμίσεις για το τι θέλετε να εκτυπώσετε — σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων, και περιγράμματος ή διαφάνειες.

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για τη σχεδίαση μιας παρουσίασης

Οργάνωση των διαφανειών σε ενότητες

Εκτύπωση των διαφανειών και σημειώσεων ακροατηρίου

Εκτέλεση της παρουσίασης

Χρήση της προβολής παρουσιαστή στο PowerPoint για Mac

Στο PowerPoint Online, όταν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε OneDrive, η προεπιλεγμένη προβολή είναι η προβολή ανάγνωσης. Όταν το αρχείο είναι αποθηκευμένο στην OneDrive για επιχειρήσεις ή SharePoint Online, η προεπιλεγμένη προβολή είναι προβολή επεξεργασίας.

Προβολή για τη δημιουργία της παρουσίασής σας

Προβολή επεξεργασίας

Μπορείτε να λάβετε σε Προβολή επεξεργασίας από την καρτέλα Προβολή ή από τη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας.

Προβολή επεξεργασίας είναι στη λειτουργία επεξεργασίας όπου θα εργάζεστε πιο συχνά για να δημιουργήσετε τις διαφάνειές σας. Παρακάτω, Προβολή επεξεργασίας εμφανίζει μικρογραφίες διαφανειών στα αριστερά, ένα μεγάλο παράθυρο που εμφανίζει την τρέχουσα διαφάνεια και ένα παράθυρο σημειώσεων κάτω από την τρέχουσα διαφάνεια όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε σημειώσεις ομιλητή για αυτήν τη διαφάνεια.

Προβολή επεξεργασίας στο PowerPoint Online

Προβολές για την επίδειξη και προβολή της παρουσίασής σας

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή παρουσίασης από τη γραμμή εργασιών Εμφανίζει το κουμπί "Προβολή παρουσίασης" στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας.

Χρησιμοποιήστε την προβολή παρουσίασης για να κάνετε την παρουσίασή σας για το ακροατήριό σας. Προβολή παρουσίασης καταλαμβάνει υπολογιστή πλήρους οθόνης, ακριβώς όπως έχει την παρουσίασή σας σε μια μεγάλη οθόνη όταν το βλέπει το ακροατήριό σας.

Προβολή ανάγνωσης

Σημείωση: Προβολή ανάγνωσης δεν είναι διαθέσιμη για αρχεία PowerPoint Online που είναι αποθηκευμένα στο OneDrive για επιχειρήσεις /SharePoint Online.

Μπορείτε να λάβετε σε Προβολή ανάγνωσης από την καρτέλα Προβολή ή από τη γραμμή εργασιών κουμπί προβολής ανάγνωσης στο PowerPoint στο κάτω μέρος του παραθύρου της διαφάνειας.

Οι περισσότεροι αναθεώρηση παρουσίασης PowerPoint χωρίς Παρουσιαστής θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προβολή ανάγνωσης. Εμφανίζει την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη όπως προβολή παρουσίασης και να περιλαμβάνει μερικές απλές στοιχεία ελέγχου ώστε να μπορείτε εύκολα να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των διαφανειών. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις σημειώσεις ομιλητή σε προβολή ανάγνωσης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×