Επιλογή της ιδανικής γραμμής τάσης για τα δεδομένα σας

Όταν θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε ένα γράφημα του Microsoft Graph, μπορείτε να επιλέξετε έναν από έξι διαφορετικούς τύπους τάσης/παλινδρόμησης. Ο τύπος των δεδομένων σας καθορίζει τον τύπο της γραμμής τάσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Αξιοπιστία γραμμής τάσης   Μια γραμμή τάσης είναι περισσότερο αξιόπιστη, όταν η τιμή R-τετράγωνο της τάσης ισούται με 1 ή προσεγγίζει το 1. Όταν προσαρμόζετε μια γραμμή τάσης στα δεδομένα σας, το Graph υπολογίζει αυτόματα την τιμή R-τετράγωνο για τη γραμμή τάσης. Εάν θέλετε, μπορείτε να εμφανίσετε αυτήν την τιμή στο γράφημά σας.

Γραμμική

Μια γραμμική γραμμή τάσης είναι μια ευθεία γραμμή βέλτιστης προσαρμογής που χρησιμοποιείται με απλά σύνολα γραμμικών δεδομένων. Τα δεδομένα σας είναι γραμμικά όταν το μοτίβο στα σημεία δεδομένων αναπαριστά γραμμή. Μια γραμμική γραμμή τάσης συνήθως απεικονίζει ότι κάτι αυξάνεται ή μειώνεται με σταθερό ρυθμό.

Στο παρακάτω παράδειγμα, μια γραμμική γραμμή τάσης απεικονίζει καθαρά ότι οι πωλήσεις ψυγείων αυξάνονται σταθερά εδώ και 13 χρόνια. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,9036, που φανερώνει ότι γίνεται καλή προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα.

Γράφημα με γραμμική γραμμή τάσης

Λογαριθμική

Μια λογαριθμική γραμμή τάσης είναι μια καμπύλη γραμμή βέλτιστης προσαρμογής η οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη όταν ο ρυθμός αλλαγής των δεδομένων αυξάνεται ή μειώνεται με ταχύτητα και μετά μένει σταθερός. Μια λογαριθμική γραμμή τάσης μπορεί να χρησιμοποιεί αρνητικές ή/και θετικές τιμές.

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί μια λογαριθμική γραμμή τάσης για την απεικόνιση της προβλεπόμενης αύξησης του πληθυσμού των ζώων σε μια περιοχή με σταθερή έκταση, όπου ο πληθυσμός έμεινε σταθερός καθώς ο χώρος για τα ζώα μειώθηκε. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,9407, πράγμα που σημαίνει αρκετά καλή προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα.

Γράφημα με λογαριθμική γραμμή τάσης

Πολυωνυμική

Μια πολυωνυμική γραμμή τάσης είναι μια καμπύλη γραμμή που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει διακύμανση δεδομένων. Είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, για την ανάλυση κερδών και ζημιών σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Η τάξη του πολυώνυμου μπορεί να καθοριστεί από τον αριθμό των διακυμάνσεων στα δεδομένα ή από το πόσες καμπές (κυρτά και κοίλα τμήματα) εμφανίζονται στην καμπύλη. Μια πολυωνυμική γραμμή τάσης τάξης 2 έχει γενικά ένα μόνο κυρτό ή κοίλο τμήμα. Μια πολυωνυμική γραμμή τάσης τάξης 3 έχει γενικά ένα ή δύο κυρτά ή κοίλα τμήματα. Μια πολυωνυμική γραμμή τάσης τάξης 4 έχει γενικά μέχρι 3 κυρτά ή κοίλα τμήματα.

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει μια πολυωνυμική γραμμή τάσης τάξης 2 (ένα κυρτό τμήμα) για την απεικόνιση της σχέσης μεταξύ ταχύτητας και κατανάλωσης βενζίνης. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,9474, πράγμα που φανερώνει καλή προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα.

Γράφημα με πολυωνυμική γραμμή τάσης

Ισχύς

Μια υπερβολική γραμμή τάσης είναι μια καμπύλη γραμμή, η χρήση της οποίας συνιστάται κυρίως για σύνολα δεδομένων, τα οποία συγκρίνουν μεγέθη που αυξάνονται με συγκεκριμένο ρυθμό — όπως η επιτάχυνση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου ανά δευτερόλεπτο. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπερβολική γραμμή τάσης, εάν τα δεδομένα σας περιέχουν μηδενικές ή αρνητικές τιμές.

Στο παρακάτω παράδειγμα, τα δεδομένα επιτάχυνσης απεικονίζονται με τη σχεδίαση της απόστασης σε μέτρα ανά δευτερόλεπτα. Η υπερβολική γραμμή τάσης εμφανίζει καθαρά την αυξανόμενη επιτάχυνση. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 0,9923, πράγμα που σημαίνει σχεδόν τέλεια προσαρμογή της γραμμής στα δεδομένα.

Γράφημα με γραμμή τάσης αύξησης

Εκθετική

Μια εκθετική γραμμή τάσης είναι μια καμπύλη γραμμή η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι τιμές των δεδομένων αυξάνονται ή μειώνονται με υψηλούς ρυθμούς. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία μιας εκθετικής γραμμής τάσης εάν τα δεδομένα σας περιέχουν μηδενικές ή αρνητικές τιμές.

Στο παρακάτω παράδειγμα, μια εκθετική γραμμή τάσης χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της φθίνουσας ποσότητας του άνθρακα 14 σε ένα αντικείμενο με την πάροδο του χρόνου. Σημειώστε ότι η τιμή R-τετράγωνο είναι 1, πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή προσαρμόζεται απόλυτα στα δεδομένα.

Γράφημα με εκθετική γραμμή τάσης

Κυλιόμενου μέσου

Μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου εξομαλύνει τις διακυμάνσεις δεδομένων, ώστε να εμφανίσει σαφέστερα το υπόδειγμα ή την τάση που ακολουθούν. Μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο αριθμό σημείων δεδομένων (που ορίζονται με την επιλογή Περίοδος), υπολογίζει τον μέσο όρο τους και χρησιμοποιεί την τιμή του μέσου όρου ως σημείο της γραμμής τάσης. Εάν, για παράδειγμα, η επιλογή Περίοδος έχει την τιμή 2, τότε ο μέσος όρος των πρώτων δύο σημείων δεδομένων χρησιμοποιείται ως πρώτο σημείο στη γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου. Ο μέσος όρος του δεύτερου και του τρίτου σημείου δεδομένων χρησιμοποιείται ως δεύτερο σημείο στη γραμμή τάσης και ούτω καθ' εξής.

Στο παρακάτω παράδειγμα, μια γραμμή τάσης κυλιόμενου μέσου απεικονίζει ένα μοτίβο για τον αριθμό των οικιών που πουλήθηκαν σε μια περίοδο 26 εβδομάδων.

Γράφημα με γραμμή κυλιόμενου μέσου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×