Επιλογή της έκδοσης 64-bit ή 32-bit του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ξεκινώντας με το Office 2010, τόσο τις εκδόσεις 32 bit και 64-bit είναι διαθέσιμα στο Office 2016, Office 2013 και το Office 2010. Την έκδοση 32 bit εγκαθίσταται αυτόματα, εκτός εάν επιλέξετε την έκδοση 64-bit στην αρχή της διαδικασίας εγκατάστασης. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τους λόγους για να επιλέξετε την έκδοση 64-bit ή 32-bit.

Επιλέξτε την έκδοση

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιο προϊόν του Office που έχετε, Office 2016, Office 2013 ή του Office 2010, μεταβείτε στο ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; Διαφορετικά, επιλέξτε από το κάτω μέρος της έκδοσης του Office.

Ήδη γνωρίζετε ποια έκδοση (32 bit ή 64-bit) που θέλετε να εγκαταστήσετε; Ανατρέξτε στο θέμα του:

Οδηγίες βήμα προς βήμα εγκατάστασης κάντε λήψη και να εγκαταστήσετε ή να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Office 365 ή στο Office 2016 Υπολογιστή του Mac σας.

Εάν δεν είστε ακόμα δεν είστε βέβαιοι ποιο είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Οι υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις 64 bit των Windows διαθέτουν συνήθως περισσότερους πόρους, όπως επεξεργαστική ισχύ και μνήμη, σε σχέση με τους προγενέστερους υπολογιστές 32 bit. Επίσης, οι εφαρμογές 64 bit μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερη μνήμη σε σχέση με τις εφαρμογές 32 bit (έως 18,4 εκατομμύρια petabyte). Επομένως, αν στα σενάριά σας περιλαμβάνονται μεγάλα αρχεία ή/και εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων και ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 64 bit των Windows, η έκδοση 64 bit είναι η σωστή επιλογή όταν:

 • Εργάζεστε με μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Excel για μεγάλες επιχειρήσεις κλίμακας με σύνθετων υπολογισμών, πολλές συγκεντρωτικοί πίνακες, οι συνδέσεις δεδομένων σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, Power Pivot, τρισδιάστατου χάρτη, Power View, ή λήψης και μετασχηματισμού. Την έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι καλύτερη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανατρέξτε στο θέμα Excel προδιαγραφές και όριαπροδιαγραφές και όρια μοντέλων δεδομένωνκαι η χρήση της έκδοσης 32 bit του Excel μνήμης.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλες εικόνες, βίντεο ή κινούμενα σχέδια στο PowerPoint. Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη για το χειρισμό αυτών των σύνθετων σειρών διαφανειών.

 • Εργάζεστε με τα αρχεία μεγαλύτερο από 2 GB στο Project, ιδίως αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Η εταιρεία σας απαιτεί υλικού αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων (DEP) για τις εφαρμογές του Office. Αποτροπή εκτέλεσης Δεδομένων είναι ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες για τη βελτίωση της ασφάλειας. Για εγκαταστάσεις 64-bit DEP θα εφαρμόζονται πάντα, ενώ σε εγκαταστάσεις 32-bit θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Αποτροπή εκτέλεσης Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις του Office , όπως πρόσθετα ή προσαρμογής επίπεδο εγγράφου. Χρησιμοποιώντας την έκδοση 64 bit του Office σάς επιτρέπει να κάνετε μια έκδοση 64-bit του αυτών των λύσεων καθώς και μια έκδοση 32-bit. Εσωτερικά τους προγραμματιστές λύσεων Office πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 64-bit του Office 2016 για τον έλεγχο και ενημέρωση αυτές τις λύσεις.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε Windows 32-bit, μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο 32 bit του Office. Εάν έχετε Windows 64 bit, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Office 32 bit ή 64 bit του Office.

Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και οι προγραμματιστές ειδικότερα, πρέπει επίσης να εξετάσετε παρακάτω περιπτώσεις όπου την έκδοση 32 bit του Office εξακολουθούν να είναι η καλύτερη επιλογή για τον οργανισμό σας.

 • Έχετε 32-bit πρόσθετα COM με εναλλακτική λύση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελέσετε 32-bit πρόσθετα COM στο Office 32 bit σε Windows 64 bit. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προσθέτου COM και να του ζητήσετε μια έκδοση 64-bit.

 • Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit σε Office 32 bit, όπως τα Κοινά στοιχεία ελέγχου των Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) ή τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου 32 bit τρίτων κατασκευαστών.

 • Ο κώδικας VBA σας χρησιμοποιεί δηλώσεις Declare Οι περισσότερες κώδικα VBA δεν χρειάζεται να αλλάξετε όταν χρησιμοποιείτε σε 64-bit ή 32 bit, εκτός εάν χρησιμοποιείτε δηλώσεις Declare για να καλέσετε API των Windows με τη χρήση δεδομένων 32-bit τύποι όπως μεγάλη, για τους δείκτες και τις λαβές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προσθέτοντας PtrSafe το Declare και αντικαθιστώντας χρόνο με LongPtr θα κάνουν την πρόταση Declare συμβατά με δύο 32 bit και 64 bit. Ωστόσο αυτό ενδέχεται να μην είναι δυνατόν σε σπάνιων περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καμία 64-bit API για Declare. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι VBA απαιτούνται αλλαγές για να εκτελέσετε στο Office 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα 64-Bit της Visual Basic for Applications Επισκόπηση.

 • Έχετε 32-bit MAPI εφαρμογές για το Outlook. Με αυξανόμενη αριθμό 64-bit Outlook πελατών, φτιάχνετε τις εφαρμογές MAPI 32-bit, πρόσθετα ή μακροεντολές για Outlook 64-bit είναι η προτεινόμενη επιλογή, αλλά εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να συνεχίσετε για να εκτελέσετε με το Outlook 32-bit μόνο, καθώς και. Για να μάθετε σχετικά με την προετοιμασία εφαρμογές του Outlook για πλατφόρμες 32-bit και 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εφαρμογών MAPI πλατφόρμες 32-Bit και 64-Bit και το Outlook MAPI αναφοράς.

 • Ενεργοποιείτε διακομιστή ή αντικείμενο OLE 32 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε την εφαρμογή διακομιστή OLE 32 bit έχοντας εγκατεστημένη μια έκδοση 32 bit του Office.

 • Χρησιμοποιείτε το SharePoint Server 2010 και χρειάζεστε την επεξεργασία σε προβολή φύλλου δεδομένων. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προβολής Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων στον SharePoint Server 2010 με το Office 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία βάσης δεδομένων .mde, .ade και .accde 32 bit της Microsoft Access. Ενώ μπορείτε να μεταγλωττίσετε ξανά αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit ώστε να είναι συμβατά με την έκδοση 64 bit, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit σε Access 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία Legacy Equation Editor ή WLL (βιβλιοθήκες προσθέτων του Word) στο Word. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Legacy Word Equation Editor και να εκτελείτε αρχεία WLL σε Word 32 bit.

 • Έχετε ένα παλιό ενσωματωμένο αρχείο πολυμέσων στην παρουσίασή σας του PowerPoint χωρίς διαθέσιμο κωδικοποιητή 64 bit.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Ανατρέξτε στο θέμα του:

Οδηγίες βήμα προς βήμα εγκατάστασης στο θέμα λήψη και να εγκαταστήσετε ή να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Office 365 ή στο Office 2016 Υπολογιστή του Mac σας.

Υπάρχουν δύο εκδόσεις του Office 2013 που είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση, 32-bit και 64-bit. Συνιστάται να την έκδοση 32 bit του Office για τους περισσότερους χρήστες, επειδή είναι πιο συμβατή με τις περισσότερες άλλες εφαρμογές, ειδικά άλλου κατασκευαστή πρόσθετα. Ωστόσο, μπορείτε να την έκδοση 64 bit, ιδίως αν εργάζεστε με μεγάλα τμήματα πληροφοριών ή γραφικά.

Ήδη γνωρίζετε ποια έκδοση θέλετε να εγκαταστήσετε; Ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα:

Κάντε λήψη και να εγκαταστήσετε ή να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Office 2013 σε Υπολογιστή

Εάν δεν είστε ακόμα δεν είστε βέβαιοι ποιο είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Την έκδοση 64 bit του Office έχει κάποιους περιορισμούς; Ωστόσο είναι μια καλή επιλογή όταν:

 • Εργάζεστε με πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Excel για μεγάλες επιχειρήσεις κλίμακας με σύνθετων υπολογισμών, πολλές συγκεντρωτικοί πίνακες, συνδέσεις σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων και χρήση του Power Pivot, Power Map ή Power View. Την έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι καλύτερη για εσάς.

 • Μπορείτε να εργαστείτε με πολύ μεγάλο εικόνες, βίντεο ή κινήσεις στο PowerPoint. Την έκδοση 64-bit μπορεί να είναι καλύτερη κατάλληλοι για το χειρισμό αυτές τις σειρές διαφανειών σύνθετες διαφάνειας.

 • Μπορείτε να εργαστείτε με πολύ μεγάλο έγγραφα του Word. Την έκδοση 64-bit μπορεί να είναι καλύτερη κατάλληλοι για το χειρισμό εγγράφων του Word με μεγάλους πίνακες, γραφικά ή άλλα αντικείμενα.

 • Εργάζεστε με τα αρχεία πάνω από 2 gigabyte (GB) στο Project 2013, ειδικά εάν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Θέλετε να διατηρήσετε την έκδοση 64-bit που χρησιμοποιείτε ήδη. Οι εκδόσεις 32 bit και 64 bit των προγραμμάτων του Office δεν είναι συμβατή, έτσι δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε και τα δύο στον ίδιο υπολογιστή.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις, όπως πρόσθετα ή προσαρμογή επίπεδο εγγράφου.

 • Εταιρεία σας απαιτεί ότι αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων (DEP) υλικού επιβληθούν για εφαρμογές του Office. Αποτροπή εκτέλεσης Δεδομένων είναι ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Εάν καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει για εσάς, την έκδοση 32-bit πιθανότατα είναι καλύτερη επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Την έκδοση 32 bit του Office λειτουργεί καλά με την έκδοση 32 bit και 64-bit εκδόσεις των Windows. Εάν εγκαθιστάτε την έκδοση 64 bit του Office, χρειάζεστε την έκδοση 64 bit των Windows. Εάν δεν κάνετε εγκατάσταση σε Windows, δεν χρειάζεται να ενημερώνουν σχετικά με τις επιλογές 32-bit ή 64-bit. Για να καθορίσετε τον τρόπο για να υποδείξετε ποια έκδοση του Office που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ.

Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε από Office 32 bit σε Office 64 bit, πρέπει να πρώτα την εγκατάσταση της έκδοσης 32-bit και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την έκδοση 64-bit.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Την έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι καλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους περιορισμούς. Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και οι προγραμματιστές ειδικότερα, θα πρέπει να κοιτάξετε παρακάτω περιπτώσεις και εξετάστε τις συνδεδεμένες επισκοπήσεις. Εάν αυτές οι περιορισμοί σας θα επηρεάσει, την έκδοση 32-bit θα είναι η καλύτερη επιλογή.

 • Λύσεις που χρησιμοποιούν βιβλιοθήκη στοιχείων ελέγχου ActiveX. Τα στοιχεία ελέγχου ComCtl δεν λειτουργούν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τους προγραμματιστές να αντιμετωπίσετε αυτό και να παρέχουν μια λύση 64-bit.

 • 32-bit άλλου κατασκευαστή στοιχεία ελέγχου ActiveX και τα πρόσθετα δεν λειτουργούν. Τον προμηθευτή θα πρέπει να δημιουργήσετε εκδόσεις 64 bit για αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

 • Visual Basic for Applications (VBA) που περιέχει την πρόταση Declare δεν λειτουργούν στην έκδοση 64 bit του Office χωρίς να ενημερώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι VBA απαιτούνται αλλαγές για να εκτελέσετε στο Office 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα 64-bit της Visual Basic for Applications Επισκόπηση.

 • Μεταγλώττιση βάσεις δεδομένων της Access, όπως είναι οι. MDE. ADE, και. Αρχεία ACCDE δεν λειτουργούν εκτός εάν έχουν συνταχθεί ειδικά για την έκδοση 64 bit του Office.

 • Έχετε 32-bit MAPI εφαρμογές για το Outlook. Με αυξανόμενη αριθμό 64-bit Outlook πελατών, φτιάχνετε 32-bit MAPI εφαρμογές, πρόσθετα ή μακροεντολές για το Outlook 64-bit είναι μια προτεινόμενη επιλογή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προετοιμασία εφαρμογές του Outlook για και οι δύο πλατφόρμες 32 bit και 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα εφαρμογές MAPI δόμησης πλατφόρμες 32-Bit και 64-Bit και το Outlook MAPI αναφοράς.

 • Στο SharePoint 2010 και στις προηγούμενες εκδόσεις, η προβολή φύλλου δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, επειδή αυτή η προβολή χρησιμοποιεί ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX.

 • Microsoft Office Excel Viewer, πρόσβαση του μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Access 2013 και το πακέτο συμβατότητας για το σύστημα Office 2007 θα αποκλείσει μια εγκατάσταση του Office 2013 64-bit.

 • Το Equation Editor παλαιού τύπου στο Word δεν υποστηρίζεται στα 64-bit του Office 2016, αλλά η δυνατότητα Δόμηση εξίσωση στο Word 2013 υποστηρίζεται σε όλες τις πλατφόρμες. Επίσης, Word προσθέτου βιβλιοθήκες (θα) δεν υποστηρίζονται στο Office 2013 64-bit.

Εάν έχετε συγκεκριμένα τα πρόσθετα που χρησιμοποιείτε με την έκδοση 32 bit του Office, δεν μπορεί να λειτουργούν στο Office 64-bit και το αντίστροφο. Εάν ανησυχείτε, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση του Office, πριν από την εγκατάσταση της νέας εφαρμογής. Εξετάστε το ενδεχόμενο έλεγχο του προσθέτου με το Office 64-bit ή μάθετε εάν είναι διαθέσιμη από τον προγραμματιστή μια έκδοση 64-bit του προσθέτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν είστε διαχειριστής που αναπτύσσει το Office, έχουμε περισσότερες διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες 64-bit στο TechNet, σε εκδόσεις 64 bit του Office 2013.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα:

Κάντε λήψη και να εγκαταστήσετε ή να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Office 2013

Office 2010 ήταν την πρώτη κυκλοφορία όπου Office παρέχεται εκδόσεις 32 bit και 64-bit. Η έκδοση 32-bit είναι Office εγκαθίσταται αυτόματα. Ωστόσο, την έκδοση που είναι κατάλληλη για εσάς εξαρτάται από τον τρόπο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Office. Εάν έχετε συγκεκριμένα τα πρόσθετα που χρησιμοποιείτε με την έκδοση 32 bit του Office, δεν μπορεί να λειτουργούν στο Office 64-bit και το αντίστροφο. Εάν ανησυχείτε, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση του Office, πριν από την εγκατάσταση της νέας εφαρμογής. Εξετάστε το ενδεχόμενο έλεγχο του προσθέτου με το Office 64-bit ή τον έλεγχο εάν είναι διαθέσιμη από τον προμηθευτή/προγραμματιστή μια έκδοση 64-bit του προσθέτου.

Ήδη γνωρίζετε ποια έκδοση θέλετε να εγκαταστήσετε; Ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα:

Εγκατάσταση του Office 2010

Εάν δεν είστε ακόμα δεν είστε βέβαιοι ποιο είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Παρακάτω παρατίθενται τα οφέλη της χρήσης της έκδοσης 64 bit του Office 2010 και υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όπως δεν λειτουργεί καλά με κάποια παλαιότερη έκδοση πρόσθετα. Είναι κυρίως λόγω τους περιορισμούς ότι η έκδοση 32 bit εγκαθίσταται αυτόματα (από προεπιλογή), ακόμη και από το λειτουργικό σύστημα 64 bit των Windows.

Εάν σας σενάρια εργασίας περιλαμβάνουν πολύ μεγάλα αρχεία ή/και εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων και ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την έκδοση 64 bit των Windows, 64-bit είναι η σωστή επιλογή ειδικά όταν:

 • Εργάζεστε με πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Office Excel enterprise κλίμακας με σύνθετων υπολογισμών, πολλές συγκεντρωτικοί πίνακες, τη σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και χρήση των δυνατοτήτων όπως το Power Pivot, τρισδιάστατου χάρτη, Power View, ή λήψης και μετασχηματισμού. Επειδή 64 bit του Office δεν επιβληθούν συγκεκριμένα όρια μεγέθους αρχείων, όπως 32 bit του Office (2 gigabyte (GB) όριο), αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα με μεγάλα σύνολα δεδομένων.

 • Εργάζεστε με πολύ μεγάλο εικόνες, βίντεο ή κινούμενης εικόνας στο Office PowerPoint. Την έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι καλύτερη καλύτερα να χειρίζεται αυτές τις σειρές διαφανειών σύνθετες διαφάνειας.

 • Εργάζεστε με τα αρχεία που καταλαμβάνουν πάνω από 2 GB του χώρου στο Office Project, ιδίως αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις του Office όπως πρόσθετα ή προσαρμογής επίπεδο εγγράφου.

 • Εταιρεία σας απαιτεί ότι αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων (DEP) υλικού επιβληθούν για εφαρμογές του Office. Αποτροπή εκτέλεσης Δεδομένων είναι ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες για τη βελτίωση της ασφάλειας. Για εγκαταστάσεις 64-bit DEP θα εφαρμόζονται πάντα, ενώ σε εγκαταστάσεις 32-bit πρέπει να ρυθμίσετε μέσω των ρυθμίσεων Αποτροπή εκτέλεσης Δεδομένων.

 • Με περισσότερες πελάτες Outlook που χρησιμοποιούν 64 bit, φτιάχνετε τις εφαρμογές 32-bit μηνυμάτων διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (MAPI), τα πρόσθετα ή μακροεντολές για το Outlook 64-bit είναι η προτεινόμενη επιλογή. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να εκτελέσετε τους με το Outlook 32-bit μόνο.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την έκδοση 32 bit των Windows, πρέπει να εγκαταστήσετε την έκδοση 32 bit του Office 2010 (προεπιλογή). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Office.

Συμβουλή: Εκτός από την παροχή υποστήριξης για τις εκδόσεις 32 bit των Windows, υποστηρίζεται την έκδοση 32 bit του Office σε υπολογιστές οι οποίοι εκτελούν τις εκδόσεις 64 bit των Windows. Office 2010 επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX, το στοιχείο αντικείμενο του μοντέλου πρόσθετα (COM) και Visual Basic for Applications (VBA). Αυτά είναι κυρίως 32-bit, επειδή δεν υπάρχει εκδόσεις 64-bit είναι διαθέσιμη για πολλά πρόσθετα.

 • Εάν η εταιρεία σας πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε επεκτάσεις στο Office, όπως στοιχεία ελέγχου ActiveX, τρίτων κατασκευαστών πρόσθετα, εσωτερικά λύσεις δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις του Office ή εκδόσεις 32 bit του λογισμικού που περιβάλλοντος εργασίας απευθείας με το Office, συνιστάται να εργάζεστε με το Office 2010 αυτόματα εγκατεστημένων 32-bit (x 86) σε υπολογιστές οι οποίοι εκτελούν 32-bit και 64-bit υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ελέγχου 32-bit με εναλλακτική λύση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε για να εκτελέσετε στοιχεία ελέγχου 32-bit σε 32 bit του Office όπως το Microsoft Windows κοινά στοιχεία ελέγχου (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) ή οποιαδήποτε υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου 32-bit τρίτων κατασκευαστών.

 • Ο κώδικας VBA σας χρησιμοποιεί δηλώσεις Declare. Visual Basic for Applications (VBA) που περιέχει την πρόταση Declare δεν λειτουργούν στην έκδοση 64 bit του Office χωρίς να ενημερώνεται.

 • Στον SharePoint Server 2010 ή προηγούμενη έκδοση, δεν θα είναι διαθέσιμες στην προβολή φύλλου δεδομένων. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προβολής Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων στον SharePoint Server 2010 με ένα πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit.

 • Οι μεταγλωττισμένες βάσεις δεδομένων της Access, όπως. MDE και. Αρχεία ACCDE, δεν λειτουργούν εκτός εάν αυτές έχουν συνταχθεί ειδικά για την έκδοση 64 bit του Office.

 • Χρειάζεστε παλαιού τύπου Equation Editor ή αρχείο θα (Word προσθέτου βιβλιοθήκες) στο Word. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε παλαιού τύπου Word Equation Editor (αρχεία θα έχουν καταργηθεί στην 32-bit και δεν υποστηρίζονται στο Office 2010).

 • Δεν υπάρχει καμία κωδικοποιητή (λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη συμπίεση ή αποσυμπίεση ένα αρχείο βίντεο ή ήχου) διαθέσιμη στο 64-bit για τρεις μορφές πολυμέσων QuickTime. Επομένως, εάν έχετε ένα παλιό αρχείο ενσωματωμένα μέσα σε μια παρουσίαση του PowerPoint, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το Office 32 bit.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα:

Εγκατάσταση του Office 2010

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Ποιο λειτουργικό σύστημα Windows χρησιμοποιώ;

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×